Меню сайту

Нові користувачі
Вікторія333
Користувачі
04.03.2021
Maryna
Користувачі
26.02.2021
teddy
Користувачі
24.02.2021
zhyton_1002
Автори робіт
22.02.2021
Moran
Автори робіт
22.02.2021
Оцініть цей сайт


аватар
Височин Марія Анатоліївна

Рейтинг: 10
аватар
Кривунець Світлана Анатоліївна

Рейтинг: 11
Дубініна Яна Юріївна

Рейтинг: 115
Гудкова Тетяна Володимирівна

Рейтинг: 10
аватар
Чудак Ольга Вікторіна

Рейтинг: 10
аватар
Зінченко Юлія Олександрівна

Рейтинг: 10

Замовляйте роботи у професіоналів


Результати 451-500 з 3620 за запитом таблиці

Перелік графічного матеріалу Таблиця 1.1 Склад джерел находження та напрями витрачання грошових коштів підприємства Таблиця 1.2 Розкриття поняття «грошових потоків» різними авторами ...
Перелік графічного матеріалу Таблиця 1.1.Огляд літературних джерел з обліку основних засобів Рис. 1.1 Класифікація ремонтів основних засобів. Рис. 1.2 Аналіз використання основних виробничих фондів Таблиця 2.1 Показники виробничо господарської ...
Перелік графічного матеріалу Таблиця 1.1 Нормативно правова база процесу ціноутворення Рис. 1.1. Типові структурні елементи ціни одиниці продукції (послуги) Рис.1.2.... Структура управління на ВАТ «МЗВКК» Таблиця 2.1 Аналіз фінансової діяльності ВАТ за 20042006 рр. Рис. 2.1. Зміна обсягу товарної продукції за 2006 2006 рр.
...порушення справи про банкрутство підприємства Таблиця 1.1 Можливість банкрутства підприємства (організації) за Е. Альтманом Рис. 2.1 Структура підприємства ТОВ „Вітал Агро” Таблиця 2.1 Економічні показники діяльності ...
1 Організаційна структура підприємства Таблиця 1. Організаційно економічна характеристика підприємства Таблиця 2 Оцінка майна (засобів) підприємства, тис. грн. Таблиця 3.
...Перелік табличного і графічного матеріалу: Таблиця 1.1 Оцінка основних показників діяльності ПАТ КБ «Приватбанк» Таблиця 2.1 Оцінка динаміки і структури майна банку, млн.грн.
...Організаційна структура ТОВ «Гранекс Черкаси» Таблиця 1.1 Основні фінансово – економічні показники діяльності ТОВ «Гранекс Черкаси» Таблиця 1.2 Оцінка ліквідності підприємства ТОВ «Гранекс Черкаси» Таблиця ...
2.1 Структура Світловодської ЦРЛ Таблиця 2.1 Структура населення по Світловодському району станом на 1.12.2006р. Таблиця 2.2 Стан „Д” нагляду за вагітними ...
Перелік графічного і табличного матеріалу: Таблиця 1 Оцінка основних фінансово – економічних показників діяльності СТОВ «Південьагропереробка» Таблиця 2 Оцінка показників ліквідності і платоспроможності підприємства СТОВ «Південьагропереробка» Таблиця ...
Таблиця 1.2.1 Кореспонденція рахунків з обліку фінансових результатів (рахунок № 79) Рис. 1.2.2 Схема проводок, якими відображаються в ...та визначається фінансовий результат діяльності Таблиця 1.2.2 Типові кореспонденті рахунків класу 7 "Доходи і результати діяльності" Рис. 1.3.1 Блок схема факторного аналізу ...
Організаційна структура туристичного агентства „Салемар” Таблиця 2.1 Основні техніко – економічні показники діяльності ПП «Салемар» Таблиця 2.2 Оцінка фінансового стану ПП «Салемар» Таблиця 2.3 ...
Перелік графічного і табличного матеріалу: Таблиця 1 Основні фінансово – економічні показники діяльності підприємства Таблиця 2 Оцінка ліквідності підприємства ВАТ «Корсунь – Шевченківський верстатобудівний завод ім.Б.
Стрікленда Таблиця 2.1 Основні показники діяльності підприємства Таблиця 2.2 Показники ліквідності та платоспроможності ЗАТ «Графія Україна» Таблиця 2.3 Показники ...
...структура управління ДП «Олександрійський лісгосп» Таблиця 1 Основні економічні показники діяльності підприємства Таблиця 2 Оцінка динаміки елементів майна підприємства, тис.грн.
2.1 Організаційна структура підприємства Таблиця 2.1 Аналіз основних економічних показників діяльності підприємства Таблиця 2.2 Оцінка ліквідності підприємства Таблиця 2.3 Оцінка показників фінансової ...
...також додаткової заробітної плати по таблиці. Зменшення заробітної плати привело і до зменшення загальноцехових і загальнозаводських витрат. Всі ці розрахунки дають нам змогу зробити висновок, що ...розроблених рекламних заходів, слід скласти таблицю витрат, необхідних для їх проведення. Способами інформування потенційних клієнтів є реклама в журналах, газетах, на радіо і телебаченні.
Форми та системи заробітної плати Таблиця 1.1 Перелік доплат на надбавок до тарифних ставок та посадових окладів робітників об'єднань, підприємств та організацій, які мають міжгалузевий характер Таблиця 1.2 Форми й системи ...
...звітність за кредитною діяльністю банків Таблиця 1.1. Система аналітичних показників ефективності кредитної діяльності комерційного банку Рис.1.3 Місце кредитного ризику в класифікації банківських ризиків ...ризиками через систему спеціальних відділів Таблиця 2.1. Динаміка структури прибутку та його складових Легбанку, (млн.грн.) Рис. 2.1 Динаміка складових чистого прибутку Легбанку, млн.
...грошових коштів в оборотних активах Таблиця 2.1 Основні техніко – економічні показники діяльності підприємства Таблиця 2.2 Фінансовий стан підприємства ВАТ «Смілянський цукровий комбінат» за 2005 – ...
Перелік графічного матеріалу Таблиця 2.1 Основні показники діяльності підприємства ВАТ «Смілянський цукровий комбінат» Таблиця 2.2 Оцінка фінансового стану підприємства Таблиця 2.3 ...
Перелік табличного і графічного матеріалу: Таблиця 2.1 Основні показники діяльності підприємства ВАТ «Смілянський цукровий комбінат» Таблиця 2.2 Оцінка фінансового стану підприємства Таблиця 2.3 ...
2.1 Структура підприємства „Облагростандарт” Таблиця 2.1 Економічні показники діяльності державного підприємства "Облагростандарт" за 2002 2004 рр. Таблиця 2.2 Структура активів підприємства на початок ...
Таблиця 1 Порівняльна характеристика варіантів ціни продажу продукції № п/п Показник Варіанти, грн. Конкурент 1 2 3 1 Ціни для покупців ... Таблиця 2 Вихідні дані: № п/п Показник Минулий рік Питома вага, % Звітний рік Питома вага, % Відхилення, +, тис. грн.
...Організаційна структура управління ТОВ “Капітель” Таблиця 1 Техніко економічні показники ТОВ «Капітель», тис. грн. Таблиця 2 Загальна оцінка стану майна ТОВ «Капітель», тис. грн.
Завдання № 2 На підставі даних таблиці 1: 1. Згрупувати підприємства за однією із ознак, побудувавши інтервальний ряд розподілу, виділивши три групи. Результати оформити у таблиці; 2.
На підставі розрахунків побудуйте власну таблицю даних і зробіть аналітичний висновок. Таблиця 1 тис. грн Варіант Рік 1 й 2 й 3 й 4 й 5 ...
...Схема структури управління Золотоніської ПКФ Таблиця 1 Основні фінансово – економічні показники діяльності підприємства Таблиця 2 Оцінка ліквідності підприємства ВАТ «Золотоніська парфюмерно – косметична фабрика» Таблиця 3 Оцінка ...
1 і 2 таблиці 1. br />br /> Задача № 2 Розрахувати середньорічну вартість кожного виду основних фондів та коефіцієнти оновлення і вибуття всієї сукупності засобів ... 1, 2, 3, 4 таблиці 1. br />br /> Задача № 3 Скориставшись даними п. 5 та п. 6 табл. 1, розрахувати узагальнюючі показники ефективності використання основних ...
Перелік табличного і графічного матеріалу: Таблиця 1 Основні показники діяльності підприємства Таблиця 2 Показники ліквідності та платоспроможності ЗАТ «Графія Україна» Таблиця 3 Показники фінансової стійкості ЗАТ «...
З таблиці 2.1.4 видно, що собівартість реалізованої продукції зростає швидше, ніж виручка від її реалізації.... Перелік графічного матеріалу Таблиця 1.2.1. ПОКАЗНИКИ ДЛЯ РОЗРАХУНКУ ЕФВ ЗА ДОПОМОГОЮ КОНТРАКТНОЇ ВІДСОТКОВОЇ СТАВКИ. Таблиця 1.2.2.
1.1 Організаційна структура підприємства Таблиця 3.1Аналіз основних економічних показників діяльності підприємства Таблиця 3.2Оцінка динаміки виробництва продукції Таблиця 3.3Структура виробництва продукції підприємства Таблиця ...
Перелік графічного матеріалу Таблиця 1.1 Приклад застосування методу експертних оцінок для ранжування критеріїв оцінки постачальників Рис. 1.1 Сумарні витрати системи керування запасами ...1 Організаційна структура ПП «Кредо» Таблиця 2.1 Динаміка абсолютних показників діяльності ПП “Кредо” Таблиця 2.2 Динаміка відносних показників діяльності ПП “Кредо” Таблиця 2.3 ...
Перелік табличного і графічного матеріалу: Таблиця 1 Оцінка основних фінансово – економічних показників діяльності ВАТ «Черкасиобленерго» Таблиця 2 Оцінка ліквідності балансу підприємства Таблиця 3 Оцінка показників ліквідності ...
...Структура управління на ВАТ «ХЗВКК» Таблиця 2.1 Основні техніко – економічні показники діяльності підприємства Таблиця 2.2 Аналіз динаміки власного капіталу підприємства Рис.
...об’єктів стратегічного розвитку підприємства Таблиця 2.1 Основні показники діяльності ВАТ «Золотоношам’ясо» Таблиця 2.2 Оцінка основних показників ліквідності підприємства Таблиця 2.3 Показники ...
Перелік табличного і графічного матеріалу: Таблиця 1 Основні фінансово – економічні показники діяльності підприємства Таблиця 2 Аналіз ліквідності балансу за 2008 2010 р.р. (в тис.
Перелік графічного матеріалу: Таблиця 1.1 Світове виробництво металу, млн.т (розподіл по країнах) Рис.1.1 Структура виробництва сталевої продукції Таблия 1.2 ...т (розподіл по країнах) Таблиця 1.3 Ціни на брухт чорних металів Таблиця 1.4 Динаміка виробництва на українських металургійних підприємствах за 2001 2007 роки, ...
1 Організаційна структура підприємства Таблиця 1 Аналіз основних економічних показників діяльності підприємства Таблиця 2 Оцінка ліквідності підприємства Таблиця 3 Оцінка показників фінансової стійкості підприємства Таблиця ...
Перелік графічного матеріалу Таблиця 1.1 Номативно – правова база формування і використання оборотних коштів підприємства Таблиця 1.2 Аналіз оборотних активів підприємств України в ...
Таблиця 2.1 Основні показники роботи Звенигородського держлісгоспу Таблиця. 2.2 Структура джерел утворення засобів Звенигородського держлісгоспу, тис.грн.
Вартісний ланцюжок Таблиця 1.1 Фактори зниження собівартості та диференціації якості Таблиця 1.2 Динаміка конкурентної боротьби: вдалі ходи та слабкі рішення Рис.
Перелік графічного матеріалу Таблиця 1.1. Схема для вибору засобів зниження ризику Таблиця 1.2 Різні види ризику, що доцільно страхувати за допомогою страхових ...
...Форми і системи оплати праці Таблиця 1.1 Основні фінансово – економічні показники діяльності підприємства Таблиця 1.2 Фінансові коефіцієнти підприємства ВАТ «Перемога» за 2005 – 2007 роки ...
2.1 Організаційна структура підприємства Таблиця 2.1 Основні техніко – економічні показники діяльності підприємства Таблиця 2.2 Фінансовий стан підприємства ТОВ «Златодар» за 2007 – 2009 роки ...
...Схема структури управління Золотоніської ПКФ Таблиця 2.1 Основні техніко – економічні показники діяльності підприємства Таблиця 2.2 Фінансовий стан підприємства ВАТ «Золотоніська парфумерно – косметична фабрика» за ...
Таблиця 2.1. Аналіз динаміки обсягу надання послуг за 2003 2005 роки Таблиця 2.2. Головні характеристики засобів підбору фахівців Таблиця ...
...обороті без участі у розрахунках Таблиця 2.1 Основні показники фінансово господарської діяльності ТОВ “Корпорація Молторг” за 2006 – 2008 роки Таблиця 2.2 Документи з обліку ...
...1 Організаційно виробнича структура товариства Таблиця 2.1 Основні техніко – економічні показники діяльності підприємства Таблиця 2.2 Аналіз ліквідності підприємства Таблиця 2.3 Оцінка фінансової стійкості ...
Перелік графічного матеріалу Таблиця 1.1 Характеристика нормативно правової бази обліку коштів і розрахункових операцій бюджетної установи Рис. 1.1 Схема наявності та руху ...податками і платежами до бюджету Таблиця 2.1 Оцінка вартості майна ліцею за 2006 2008 рр. Таблиця 2.2 Аналіз джерел формування майна ліцею Рис.
Таблиця 2.1 Обсяги виробництва сільськогосподарської продукції ТОВ СП за 2007 – 2008 рр. Рис. 2.1.... Динаміка доходів ТОВ СП Таблиця 2.2 Показники фінансової стабільності та платоспроможності ТОВ СП за 2007 2008 рр. Рис. 2.3.
« 1 2 ... 8 9 10

Форма входа Реєстрація
Запам'ятати мене Забув пароль ?
Реклама

Топ 10 авторів
lessonz lessonz 4275
В'ячеслав ID:217
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 4275
 • Зареєстрований: 07.07.2011
vipbond vipbond 3057
Виктория Петровна ID:74
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 3057
 • Зареєстрована: 09.01.2011
k_alena k_alena 2317
Елена ID:565
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:немає
 • Робіт додано: 2317
 • Зареєстрована: 11.07.2012
Ангелина Ангелина 2138
Ангелина ID:213
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 2138
 • Зареєстрована: 05.07.2011
olga olga 1466
Ольга ID:184
 • Стать:Жінка
 • Группа: Продавці
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1466
 • Зареєстрована: 03.06.2011
uliya uliya 1449
Юлія Олександрівна ID:197
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1449
 • Зареєстрована: 19.06.2011
FPM-2007 FPM-2007 1023
Стороженко Андрій Юрійович ID:1255
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1023
 • Зареєстрований: 17.08.2014
Viktor Viktor 918
Віктор ID:273
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 918
 • Зареєстрований: 26.09.2011
mars1814 mars1814 868
Олександр ID:104
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 868
 • Зареєстрований: 16.02.2011
Nayka Nayka 546
Светлана ID:235
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:немає
 • Робіт додано: 546
 • Зареєстрована: 27.07.2011
СтатистикаОнлайн всього: 1
Гостей: 1
Користувачів: 0Всі партнери
Студенський каталог готових робіт © 2021 - Усі права застережено
Адміністрація сайту не несе відповідальності за матеріали, які розміщені користувачами.