Меню сайту

Нові користувачі
Вікторія333
Користувачі
04.03.2021
Maryna
Користувачі
26.02.2021
teddy
Користувачі
24.02.2021
zhyton_1002
Автори робіт
22.02.2021
Moran
Автори робіт
22.02.2021
Ти користуєшся WEBMONEY?


Хом'як Олена Георгіївна

Рейтинг: 16
аватар
Мирошниченко Юлія Олександрівна

Рейтинг: 10
Шамеян Алена Юрьевна

Рейтинг: 11
аватар
Денисюк Катерина Володимирівна

Рейтинг: 16
аватар
Ірина Василівна

Рейтинг: 16
Верейкін Михайло Олександрович

Рейтинг: 10

Замовляйте роботи у професіоналів


Результати 51-100 з 3620 за запитом таблиці

Завдання 2. Фільтрація та сортування даних у списках (базах даних) Місrosoft Excel Вариант 9 1. Таблица Магазин Книга Кол.
...демонструє за допомогою графіків і таблиць покращення стану економічного потенціалу підприємства завдяки запропонованим заходам по заміні і модернізації обладнання, автоматизації технологічних процесів, проведення перегляду норм по ...управління економічним потенціалом промислового підприємства Таблиця 2.1 Розміщення акцій ВАТ “Азот ” станом на 1.12.2004 р. Таблиця 2.2 Фінансові результати роботи ВАТ “Азот” ...
...1 Генезис теорії конкурентних переваг Таблиця 1.1 Еволюція практичних підходів до використання ключових джерел формування конкурентних переваг Рис. 1.2 Взаємозв’язок основних понять теорії ...успіху та конкурентного потенціалу підприємства Таблиця 1.2 Класифікація ключових факторів успіху Рис. 1.4 Життєвий цикл конкурентної переваги Таблиця 1.3 Приклади узагальнюючих показників розміру ...
...Таблиця1.1 Способи залучення капіталу Таблиця 1.2 Основні особливості груп фінансування Рис. 1.4 Організація опосередкованого лізингу Рис 1.5 Форми інвестицій Таблиця 1.3 Інформаційні потреби основних ...
Перелік графічного матеріалу Таблиця 1.1 Класифікація основних фондів Рис. 1.1 Організаційно – технічна структура СТОВ Таблиця 1.2 Аналіз виконання динаміки випуску і ...
2.1 Структура ЗАТ „Лагода” Таблиця 2.1 Основні техніко – економічні показники діяльності підприємства (тис.грн) Таблиця 2.2 Оцінка фінансового стану підприємства Таблиця 2.13 ...
Перелік графічного матеріалу Таблиця 1.1 Основні положення (П(С)БО) 2 „Баланс” Таблиця 1.2 Основні положення П(С)БО 3 „Звіт про ...
...відповідності з ситуацією недиверсифікованої компанії Таблиця 1.1 Аналіз основних стратегій розвитку підприємства Рис 2.1 Структура управління ТОВ «Універсал» Таблиця 2.1 Динаміка валюти балансу ...
З таблиці можна побачити, що як обсяг виробництва, так і фонд оплати праці за 2005 рік зросли відповідно на 2,48 і ...зниження собівартості продукції згруповані в таблиці. Крім того проведений аналіз середніх і граничних витрат на виробництво, зроблені відповідні висновки. Перелік графічного матеріалу Таблиця 1.1 Асортимент ...
...загальній системі аналізу господарської діяльності Таблиця 1.1 Основні особливості внутрішнього і зовнішнього аналізу Таблиця 1.2 Мета фінансового аналізу залежно від різних партнерських груп Таблиця ...
Таблиця 1.1 Видова класифікація ефективності виробництва (діяльності) за окремими ознаками Рис. 1.2 Пошук резервів підвищення ефективності діяльності підприємства Таблиця 1.2 Показники ефективності і ...
Перелік графічного матеріалу Таблиця 1.1 Розміщення акцій ВАТ “Азот ” станом на 1.12.2008 р. Таблиця 2.2 Основні фінансово – економічні показники діяльності ...
533] Таблиця 1.1 Нормативно правові документи з регулювання обліку реалізації готової продукції Таблиця 1.2 Узгодженість Плану рахунків із структурою фінансових ...
Перелік табличного і графічного матеріалу Таблиця 1.1 Класифікація доходів від звичайної діяльності Таблиця 1.2 Структура статей та елементів витрат Таблиця 1.3 Характеристика нормативно ...
Перелік графічного матеріалу Таблиця 1.1 Порівняння визначень суті основних фондів Таблиця 1.2 Характеристика нормативно – довідкової інформації, що використовується процесі аналізу основних фондів ...
Перелік графічного матеріалу Таблиця 1.1 Методи комплексної системи відбору персоналу Таблиця 1.2 Порівняльний аналіз джерел наймання персоналу Таблиця 1.3 Огляд літературних ...
Перелік графічного матеріалу Таблиця 1.1 Частка оплати праці в структурі ВВП, доходах населення і витратах на одиницю виробленої продукції в Україні у 1990 ... 336] Таблиця 1.2 Динаміка доходів і витрат населення України у 2000 2004 роках (%) [3, с. 92] Таблиця 1.3 Темпи зміни ...
...Структура ВАТ «Корсунь – Шевченківського ХПП» Таблиця 2.1 Основні техніко – економічні показники діяльності підприємства Таблиця 2.2 Джерела формування майна підприємства, тис. грн.
Перелік графічного матеріалу Таблиця № 1. Структура інвестицій. Таблиця № 2. Техніко економічне обґрунтування інвестиційного проекту. Таблиця № 3. Методи інвестиційних розрахунків і показники, що уза гальнюють ...
...структура управління ПП “Форум – 2000” Таблиця 2.1 Аналіз діяльності підприємства за 2003 2005р.р. Таблиця 2.2 Динаміка виробництва продукції на ПП «Форум 2000» Таблиця ...
Перелік графічного матеріалу: Таблиця 1.1 Фактори формування та розвитку кадрового потенціалу Рис.1.1 Чинники формування та використання кадрового потенціалу Таблиця 1.2 Методи оцінки кадрового ...
Таблиця 1.1. Класифікація доходів за видами діяльності Таблиця 1.2. Класифікація витрат на виробництво і реалізацію продукції Таблиця 1.3.
Таблиця 2.1 Основні техніко – економічні показники діяльності підприємства Таблиця 2.2 Оцінка фінансового стану підприємства Таблиця 2.3 Оцінка ліквідності ...
Перелік графічного матеріалу Таблиця 1.1 Функції, що відбивають динаміку рівня конкурентної переваги (РКП) фірми Рис.1.1 Життєвий цикл конкурентної переваги (ЖЦКП) фірми Таблиця 2.1 Аналітична характеристика засобів (...
...використаної літератури Перелік графічного матеріалу: Таблиця 1 Аналітична характеристика засобів (майна) ВАТ "Русь" Таблиця 2 Оцінка власних та позичених коштів ВАТ "Русь" Таблиця 3 Оцінка майнового ...
...вартісна оцінка їх наведені в таблицях Найбільшу частку у загальній вартості основних фондів мають будинки, споруди та передавальні пристрої. Їх знос на початок року складав 35% (...складу обладнання підприємства показані в таблиці Виконаний аналіз фінансового стану показав, що підприємство знаходиться у глибокій кризі. Високі матеріальні витрати, неефективне використання основних фондів, а також ...
...точки зору споживача та виробника Таблиця 1.1 Стандарти ІSO 9000 і TQM Таблиця 1.2 Визначення поняття «конкурентоспроможність» в економічній науці Рис.
Перелік графічного матеріалу Таблиця 1.1 Літературні джерела дослідження економічної ефективності підприємницької діяльності Таблиця 1.2 Система показників економічної ефективності діяльності первинних суб’єктів ...
Перелік табличного і графічного матеріалу Таблиця 1.1 Законодавчі та нормативні документи з регулювання питань організації обліку основних засобів Таблиця 1.2 Структура П(с)БО №...
Перелік графічного матеріалу: Таблиця 1.1 Порівняння визначень суті основного капіталу Таблиця 1.2 Характеристика нормативно – довідкової інформації, що використовується процесі аналізу основного капіталу ...
Перелік графічного матеріалу Таблиця 1.1 Класифікація інвестиційних проектів Рис. 1.1 Можливості бізнес плану Таблиця 1.2 Техніко економічне обґрунтування інвестиційного проекту Рис.
Перелік графічного матеріалу Таблиця 1.1 Класифікація чинників Рис.1.1 Вихідні дані та послідовність розрахунків виробничої потужності підприємства. Рис.2.1 Структурна схема ВАТ “Черкаський автобус” Таблиця 2.1 Основні техніко – економічні ...
...вартісна оцінка їх наведені в таблицях Найбільшу частку у загальній вартості основних фондів мають будинки, споруди та передавальні пристрої. Їх знос на початок року складав 35% (...складу обладнання підприємства показані в таблиці Виконаний аналіз фінансового стану показав, що підприємство знаходиться у глибокій кризі. Високі матеріальні витрати, неефективне використання основних фондів, а також ...
З таблиці можна побачити, що як обсяг виробництва, так і фонд оплати праці за 2005 рік зросли відповідно на 2,48 і ...зниження собівартості продукції згруповані в таблиці. Крім того проведений аналіз середніх і граничних витрат на виробництво, зроблені відповідні висновки. Перелік графічного матеріалу Таблиця 1.1 Асортимент ...
Перелік графічного матеріалу Таблиця.1.1 Основні причини банкрутства підприємств Таблиця1.2 Сутність можливих симптомів банкрутства підприємств Таблиця 1.3 Проходження справи про банкрутство ...
Перелік графічного матеріалу: Таблиця 1.1 Показники ефективності і використання основних фондів Таблиця 1.2 Показники ефективності використання оборотних фондів Таблиця 1.3 Показники ...
...Схема розподілу чистого прибутку підприємства Таблиця 1.1 Аналіз руху власного капіталу Таблиця 1.2 Аналіз рентабельності капіталу підприємства Таблиця 1.3 Показники ефективності використання сукупного ...
Перелік графічного матеріалу Таблиця 1.1 Літературні джерела дослідження прибутковості підприємства Таблиця 1.2 Класифікація прибутку підприємства Рис.2.1 Організаційна структура СТОВ „Довіра” ...
Перелік графічного матеріалу Таблиця 1.1 Сімейство стандартів ISO Таблиця 1.2 Матриця конкурентного профілю Рис. 1.1 Проходження етапів по схемі PDCA Таблиця ...
Відповідно з поданої таблиці можна говорити про збільшення суми валового і чистого прибутку, зокрема на 2092 тис.грн. в 2006 році або 319%....ліквідності можна сказати, що дані таблиці свідчать про те, що в цілому ліквідність в 2006 році вища за 2005 рік, і перевищує показники 2004 року.
...системи показників, побудова системи аналітичних таблиць; формалізовані: ланцюгові підстановки, арифметичні різниці, балансовий, відсоток чисел, прості й складні відсотки, дисконтування; економічної статистики: середніх та відносних величин, групування, ... З даних таблиці 3.9 можна зробити висновок, що з кожним роком чистий грошовий потік збільшується, відповідно в 1 році становить 6,49 ...
...системи показників, побудова системи аналітичних таблиць; формалізовані: ланцюгові підстановки, арифметичні різниці, балансовий, відсоток чисел, прості й складні відсотки, дисконтування; економічної статистики: середніх та відносних величин, групування, ... З даних таблиці 3.9 можна зробити висновок, що з кожним роком чистий грошовий потік збільшується, відповідно в 1 році становить 6,49 ...
...підприємства згідно з витратними позиціями Таблиця 1.1 Переваги та недоліки різних методологій оцінки потенціалу підприємства Таблиця 1.2 Характеристики процесів виробництва відносно системи «вхід вихід» ...
Перелік графічного і табличного матеріалу: Таблиця 1.1 Підходи до завдання, об’єктів і етапів аналізу ресурсів підприємства Таблиця 1.2 Показники стану та ефективності використання ...
...Перелік табличного і графічного матеріалу: Таблиця 1.1 Дослідження нормативно правової бази з регулювання трудових процесів на підприємствах України Рис. 1.1 Форми оплати праці Рис....та використання фонду оплати праці Таблиця 2.1 Основні фінансово – економічні показники діяльності ВАТ «Черкаський хлібокомбінат» Таблиця 2.2 Оцінка ліквідності підприємства ВАТ «Черкаський хлібокомбінат» Таблиця ...
...реального ВВП за аналізований період Таблиця 1.1 – Вихідні дані для завдання 1 "Вимірювання обсягу національного виробництва, національного доходу і рівня цін" (цифри умовні) млрд $ Компоненти ... Особисті заощадження Таблиця 1.2 – Вихідні дані для завдання 1 "Вимірювання обсягу національного виробництва, національного доходу і рівня цін" (цифри умовні) Варіанти Показник ...
...загальній системі аналізу господарської діяльності Таблиця 1.1 Основні особливості внутрішнього і зовнішнього аналізу Таблиця 1.2 Мета фінансового аналізу залежно від різних партнерських груп Таблиця ...
...Класифікація кредитів, що надаються населенню Таблиця 1.1 Визначення узагальненого показника фінансового стану позичальника Таблиця 1.2 Рейтингова шкала для визначення класу позичальника Таблиця 1.3 ...
) Перелік графічного матеріалу Таблиця 1.1 Правове забезпечення діяльності сільськогосподарських підприємств Таблиця 1.2 Нормативні документи, що регламентують методологію формування собівартості продукції на підприємстві ...
Групування витрат за видами діяльності Таблиця 1.1 Класифікація витрат в управлінському обліку Рис.1.3 Методи обліку витрат і калькулювання собівартості продукції Рис....виробництва та калькулювання собівартості продукції Таблиця 1.2 Характеристика рахунку 23 "Виробництво" Таблиця 1.3 Характеристика рахунків класу 8 "Витрати за елементами" Таблиця 1.4 Характеристика ...
« 1 2 3 4 ... 9 10 »

Форма входа Реєстрація
Запам'ятати мене Забув пароль ?
Реклама

Топ 10 авторів
lessonz lessonz 4275
В'ячеслав ID:217
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 4275
 • Зареєстрований: 07.07.2011
vipbond vipbond 3057
Виктория Петровна ID:74
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 3057
 • Зареєстрована: 09.01.2011
k_alena k_alena 2317
Елена ID:565
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:немає
 • Робіт додано: 2317
 • Зареєстрована: 11.07.2012
Ангелина Ангелина 2138
Ангелина ID:213
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 2138
 • Зареєстрована: 05.07.2011
olga olga 1466
Ольга ID:184
 • Стать:Жінка
 • Группа: Продавці
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1466
 • Зареєстрована: 03.06.2011
uliya uliya 1449
Юлія Олександрівна ID:197
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1449
 • Зареєстрована: 19.06.2011
FPM-2007 FPM-2007 1023
Стороженко Андрій Юрійович ID:1255
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1023
 • Зареєстрований: 17.08.2014
Viktor Viktor 918
Віктор ID:273
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 918
 • Зареєстрований: 26.09.2011
mars1814 mars1814 868
Олександр ID:104
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 868
 • Зареєстрований: 16.02.2011
Nayka Nayka 546
Светлана ID:235
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:немає
 • Робіт додано: 546
 • Зареєстрована: 27.07.2011
СтатистикаОнлайн всього: 1
Гостей: 1
Користувачів: 0Всі партнери
Студенський каталог готових робіт © 2021 - Усі права застережено
Адміністрація сайту не несе відповідальності за матеріали, які розміщені користувачами.