Меню сайту

Нові користувачі
Вікторія333
Користувачі
04.03.2021
Maryna
Користувачі
26.02.2021
teddy
Користувачі
24.02.2021
zhyton_1002
Автори робіт
22.02.2021
Moran
Автори робіт
22.02.2021
Який курс найскладніший?


аватар
Гринчук Катерина Ігорівна

Рейтинг: 10
Смірнов Ігор Анатолійович

Рейтинг: 16
Шамеян Алена Юрьевна

Рейтинг: 11
аватар
Дар`я Дзен

Рейтинг: 10
Виктория Петровна

Рейтинг: 291.6
аватар
Гарус Марина Василівна

Рейтинг: 10

Замовляйте роботи у професіоналів


Результати 101-150 з 3620 за запитом таблиці

...Форми і системи оплати праці Таблиця 1.1 Показники ефективності праці Таблиця 2.1 Аналіз кількісного складу кадрів АК «Київенерго» Таблиця 2.2 Аналіз якісного складу ...
...і успішно використовувати ті аналітичні таблиці, які необхідні користувачу, зокрема це можуть бути аналітичні таблиці з показниками щодо ефективності праці по місяцям, кварталам, рокам; оцінка і ...
Перелік графічного матеріалу Таблиця 1.1 Функції, що відбивають динаміку рівня конкурентної переваги (РКП) фірми Рис. 1.2 Стратегічне управління конкурентоспроможністю фірми Таблиця 2.1 Аналітична характеристика засобів (...
Перелік графічного матеріалу: Таблиця 1.1 Літературні джерела дослідження економічної ефективності роботи підприємства Таблиця 1.2 Система показників економічної ефективності діяльності первинних суб’єктів ...
...ручної праці, які показані в таблиці 1. Таблиця 1. Основні показники ефективності впроваджуваного заходу. Показники Одиниці виміру Значення Чиста теперішня вартість грн 72201,4 Термін повернення ...
...Перелік табличного і графічного матеріалу: Таблиця 1 Темпи росту фінансових результатів діяльності підприємства ВАТ «Миронівський хлібопродукт» Таблиця 2 Темпи росту показників рентабельності підприємства Таблиця 3 Оцінка ...
...Перелік табличного і графічного матеріалу: Таблиця 1 Темпи росту фінансових результатів діяльності підприємства ВАТ «Черкаський хлібокомбінат» Таблиця 2 Темпи росту показників рентабельності підприємства Таблиця 3 Оцінка ...
Перелік табличного і графічного матеріалу Таблиця 1. Реквізити основи Таблиця 2. Реквізити ознаки Таблиця 3. Опис класифікаторів та систем кодування Таблиця 4.
...Функціонально елементний склад інвестицій підприємства Таблиця 1.1. Класифікація інвестицій Таблиця 1.2. Ознаки моделей прийняття рішень в інвестиційному середовищі Рис.
...Функціонально елементний склад інвестицій підприємства Таблиця 1.1. Класифікація інвестицій Таблиця 1.2. Ознаки моделей прийняття рішень в інвестиційному середовищі Рис.
Як бачимо з таблиці 4.1.2 найбільшу питому вагу в складі основних засобів становлять промислово – виробничі основні фонди, тобто ті фонди, які безпосередньо ...6 Структура виробничих основних фондів Таблиця 1.1 Характеристика груп основних засобів Рисунок 1.7 Формування первісної вартості основних засобів Рисунок 1.8 Схема оцінки основних ...
Таблиця. Економічний ефект від впровадження пропозицій Вид діяльності Прибуток до впровадження пропозиції тис. грн. Прибуток після впровадження пропозиції тис. грн....модель рентабельності активів (крива трансформації) Таблиця 2.1 Основні показники господарської діяльності ЗАТ „Юрія" у 2004 2005 роках Таблиця 2.2.
Відповідно з поданої таблиці можна говорити про збільшення суми валового і чистого прибутку, зокрема на 2092 тис.грн. в 2008 році або 319%....ліквідності можна сказати, що дані таблиці свідчать про те, що в цілому ліквідність в 2008 році вища за 2007 рік, і перевищує показники 2006 року.
...підприємства, дані розрахунку занесемо в таблицю 2.8 Коефіцієнт загальної ліквідності найвищий спостерігається у 2008 році а саме 1,19, у наступних роках показники цього коефіцієнта ...Зміст політики антикризового управління підприємством Таблиця 1.1 Оцінна шкала для моделі Альтмана. Таблиця 1.2 Оцінна шкала для моделі низьколіквідних активів Таблиця 1.3 Масштаби ...
Перелік графічного матеріалу Таблиця 1.1 Основні особливості внутрішнього і зовнішнього аналізу Таблиця 1.2 Інтереси користувачів фінансової звітності Рис.
Перелік графічного і табличного матеріалу: Таблиця 1.1 Оцінка виробничого потенціалу підприємства Рис. 1.1 Система формування та систематизація складових виробничого потенціалу промислового підприємства Таблиця 1.2 Система індикаторів (критеріїв) ...
...1 Організаційна структура КП «Водоканал» Таблиця 2.1 Основні фінансово – економічні показники діяльності підприємства Таблиця 2.2 Оцінка основних показників, що характеризують фінансовий стан підприємства Таблиця ...
...Функціонально елементний склад інвестицій підприємства Таблиця 1.1 Класифікація інвестицій Таблиця 1.2 Ознаки моделей прийняття рішень в інвестиційному середовищі Рис.
...Перелік табличного і графічного матеріалу Таблиця 1.1 Характеристика нормативно – довідкової інформації, що використовується в обліку й контролі господарських операцій основних засобів Таблиця 1.1.
Таблиця 1.1 Дослідження нормативно правової бази з регулювання трудових процесів на підприємствах України Рис. 1.1 Форми і системи оплати праці Таблиця 2.1 Основні техніко – економічні ...
...загальній системі аналізу господарської діяльності Таблиця 1.1 Основні особливості внутрішнього і зовнішнього аналізу Таблиця 1.2 Мета фінансового аналізу залежно від різних партнерських груп Таблиця ...
Перелік графічного матеріалу Таблиця 1.1 Класифікація методів оцінки конкурентного потенціалу підприємства Рис.1.1 Методика розрахунку конкурентоспроможності підприємства Рис....Організаційна структура управління ТОВ “Тимпан” Таблиця 2.1 Показники діяльності ТОВ “Тимпан” Таблиця 2.2 Структура собівартості продукції Таблиця 2.3 Характеристика та методика розрахунку фінансових ...
Перелік графічного матеріалу Таблиця 1.1Показники платоспроможності та методика їх розрахунку Таблиця 1.2. Показники фінансової стійкості та методика їх розрахунку Таблиця 1.3.
...використаної літератури Перелік графічного матеріалу Таблиця 1. Розрахунок базисних і ланцюгових темпів росту. Таблиця 2. Аналіз плану по реалізації товарної продукції. Таблиця 3.
...Схема структури управління Золотоніської ПКФ Таблиця 1 Обсяги виробництва і реалізації продукції підприємства Таблиця 2 Динаміка доходів і витрат підприємства Таблиця 3 Оцінка складу фінансових результатів ...
...літератури Додатки Перелік графічного матеріалу Таблиця 1. Розрахунок базисних і ланцюгових темпів росту. Таблиця 2. Аналіз плану по реалізації товарної продукції. Таблиця 3.
Перелік графічного матеріалу: Таблиця 1.1 Класифікація методів оцінки конкурентного потенціалу підприємства Рис.1.1 Методика розрахунку конкурентоспроможності підприємства Рис. 1.2 Стратегічне управління конкурентоспроможністю фірми Таблиця 2.1 Основні фінансово – економічні ...
...виробничо господарську діяльність підприємницьких структур Таблиця 1.1 Методологічні підходи до здійснення дослідження впливу факторів на діяльність підприємницьких структур Рис.1.7 Схема першого етапу розроблення ...реалізації заходів фінансового оздоровлення підприємств Таблиця 1.2 Шкала імовірності банкрутства підприємства Таблиця 1.3 Масштаби кризового фінансового стану підприємства та можливі шляхи виходу з нього ...
1.1 Квадрат потенціалу підприємства Таблиця 2.1 Динаміка валюти балансу ПП «Лідер» Таблиця 2.2 Характеристика зміни обсягу, структури та динаміки активів приватного підприємства «Лідер» ...
...Критичний обсяг реалізації ПП «Барух» Таблиця 2.1 Динаміка валюти балансу ПП «Барух» Таблиця 2.2 Характеристика зміни обсягу, структури та динаміки активів приватного підприємства «Барух» ...
1.1 Квадрат потенціалу підприємства Таблиця 2.1 Динаміка валюти балансу ТОВ «Коресо» Таблиця 2.2 Характеристика зміни обсягу, структури та динаміки активів ТОВ «Коресо» з ...
Перелік графічного матеріалу Таблиця 2.1.1. Динаміка випуску продукції Полтавським заводом продтоварів “Світанок” за 1998 1999 роки Таблиця 2.1.2.
...та визначається фінансовий результат діяльності Таблиця 1.1.Кореспонденція рахунків класу 7 „Доходи і результати діяльності” Таблиця 1.2. Формування і використання нерозподіленого прибутку Рис.
Перелік табличного і графічного матеріалу: Таблиця 1.1 Погляди науковців на тлумачення кризи як об’єктивного і суб’єктивного явища Таблиця 1.2 Класичні різновиди криз ...
...аналізу фінансових результатів діяльності підприємства Таблиця 1.1 Показники рентабельності Рис. 2.1. Організаційно – технічна структура СТОВ «Першотравневе» Таблиця 2.1 Структура земельних угідь СТОВ «Першотравневе» ...
...Класифікація елементів ресурсного потенціалу підприємства Таблиця 1.1. Класифікація методів оцінки ресурсного потенціалу підприємства Рис. 1.2 Характеристика етапів дослідження використання ресурсного потенціалу підприємства Рис....структура ТОВ “Шполянська кондитерська фабрика” Таблиця 2.1. Основні техніко економічні показники діяльності ТОВ “Шполянська кондитерська фабрика” за 2003 – 2005 рр. Рис.
При цьому з таблиці видно, що на підприємстві було додатково вивільнено оборотний капітал за рахунок зміни його оборотності порівняно з минулим роком – в 2007 ...1 Склад обігових фондів підприємства Таблиця 1.1 Огляд літературних джерел з проблем дослідження оборотного капіталу Таблиця 1.2 Номативно – правова база дослідження формування і використання ...
...використаних джерел Список графічного матеріалу Таблиця 1 Основні техніко – економічні показники діяльності підприємства Таблиця 2 Динаміка фінансових результатів діяльності підприємства ВАТ «Золотоніська парфюмерно косметична фабрика» Таблиця ...
...3 Етапи разработки Интернет магазина Таблиця 3.1. Структура таблиці users Таблиця 3.2. Структура таблиці categories Таблиця 3.3. Структура таблиці Stuff Таблиця 3.4.
Перелік табличного і графічного матеріалу: Таблиця 1.1 Тлумачення кризи на підприємстві як явища економіки підприємства Таблиця 1.2 Класифікаційні ознаки криз, що мають місце на ...
Перелік табличного і графічного матеріалу Таблиця 2.1 Склад і структура товарної продукції Таблиця 2.2 Склад і структура земельних угідь Таблиця 2.3 Ефективність використання ...
...потенціалу з життєвим циклом підприємства Таблиця 1.1 Матриця конкурентоспроможності потенціалу підприємства Таблиця 1.2. Матриця протилежності цілей і засобів у процесі оцінки конкурентоспроможності продукції Рис.
...1 Організаційна структура НВК “Фотоприлад” Таблиця 2.1 Аналіз економічних показників діяльності підприємства Таблиця 2.2 Аналіз показників фінансової стійкості Таблиця 2.3 Аналіз показників платоспроможності ...
Перелік табличного і графічного матеріалу: Таблиця 1.1 Склад річної і квартальної фінансової звітності (крім суб’єктів малого підприємництва) Таблиця 1.2 Основні законодавчі і нормативні ...
Перелік графічного матеріалу Таблиця 1.1 Методи комплексної системи відбору персоналу Таблиця 1.2 Порівняльний аналіз джерел наймання персоналу Таблиця 1.1 Огляд літературних ...
...об’єктів стратегічного розвитку підприємства Таблиця 1.1 Аналіз основних стратегій розвитку підприємства Рис.2.1 Організаційна структура підприємства Таблиця 2.1 Аналіз основних економічних показників ...
Перелік графічного матеріалу Таблиця 1.1 Класифікація методів оцінки конкурентного потенціалу підприємства Рис.1.1 Методика розрахунку конкурентоспроможності підприємства Рис....Виробнича структура ЗАТ „Черкаське пиво” Таблиця 2.1 Оцінка структури і динаміки майна підприємства (тис.грн.) Таблиця 2.2 Аналіз динаміки та структури джерел утворення майна ...
Перелік графічного матеріалу Таблиця 1.1 Літературні джерела дослідження прибутковості підприємства Таблиця 1.2 Класифікація прибутку підприємства Рис.2.1 Організаційна структура підприємства Таблиця ...
...підприємства, товару та їх детермінанти Таблиця 1.1 Матриця конкурентоспроможності Рисунок 1.2 Багатокутник конкурентоспроможності Таблиця 1.2 Результати ранжування Рисунок 1.3 Конкурентний статус фірми ...
Перелік графічного матеріалу Таблиця 1.1 Методи комплексної системи відбору персоналу Таблиця 1.2 Порівняльний аналіз джерел наймання персоналу Таблиця 1.1 Огляд літературних ...
« 1 2 3 4 5 ... 9 10 »

Форма входа Реєстрація
Запам'ятати мене Забув пароль ?
Реклама

Топ 10 авторів
lessonz lessonz 4275
В'ячеслав ID:217
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 4275
 • Зареєстрований: 07.07.2011
vipbond vipbond 3057
Виктория Петровна ID:74
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 3057
 • Зареєстрована: 09.01.2011
k_alena k_alena 2317
Елена ID:565
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:немає
 • Робіт додано: 2317
 • Зареєстрована: 11.07.2012
Ангелина Ангелина 2138
Ангелина ID:213
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 2138
 • Зареєстрована: 05.07.2011
olga olga 1466
Ольга ID:184
 • Стать:Жінка
 • Группа: Продавці
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1466
 • Зареєстрована: 03.06.2011
uliya uliya 1449
Юлія Олександрівна ID:197
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1449
 • Зареєстрована: 19.06.2011
FPM-2007 FPM-2007 1023
Стороженко Андрій Юрійович ID:1255
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1023
 • Зареєстрований: 17.08.2014
Viktor Viktor 918
Віктор ID:273
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 918
 • Зареєстрований: 26.09.2011
mars1814 mars1814 868
Олександр ID:104
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 868
 • Зареєстрований: 16.02.2011
Nayka Nayka 546
Светлана ID:235
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:немає
 • Робіт додано: 546
 • Зареєстрована: 27.07.2011
СтатистикаОнлайн всього: 4
Гостей: 4
Користувачів: 0Всі партнери
Студенський каталог готових робіт © 2021 - Усі права застережено
Адміністрація сайту не несе відповідальності за матеріали, які розміщені користувачами.