Меню сайту

Нові користувачі
sokolovatp
Автори робіт
29.12.2020
камилла
Користувачі
14.12.2020
Valeriia
Користувачі
12.12.2020
Діана
Користувачі
09.12.2020
Свєта
Користувачі
03.12.2020
Який курс найскладніший?


аватар
Занков Сергей Владимирович

Рейтинг: 10
аватар
Федун Ольга Олександрівна

Рейтинг: 10
аватар
Радченко Олена Олексіївна

Рейтинг: 10
аватар
Колеснік Наталія Леонідівна

Рейтинг: 10
аватар
Филищук Юрій Васильович

Рейтинг: 10
аватар
Юлия Николаевна

Рейтинг: 10

Замовляйте роботи у професіоналів


Результати 351-400 з 650 за запитом творчості

...теми батьків і дітей у творчості Оноре де Бальзака 1.1. Соціальний цикл романів О. Бальзака: структура, особливості та відображення теми батьків і дітей в ній ...
...теми батьків і дітей у творчості Оноре де Бальзака 1.1. Соціальний цикл романів О. Бальзака: структура, особливості та відображення теми батьків і дітей в ній ...
...молоо дий, талановитий, із великим творчим потенціалом поет, який згодом став символом правди художнього слова і незрадливої любові до України. Ім’я цього поета — Василь Симоненко
...приказки як жанр усної народної творчості. 1.1. Значення і функції англійських прислів’їв. 1.2. Першоджерела англійських прислів’їв. Розділ 2.
Особливості творчості Оноре де Бальзака в французькій літературі 1.2. Особливості художнього світу митця Специфіка жіночого образу у літературі ХІХ ст Розділ ...
Творчість та театральна діяльність з новими колективами 5. Останні гастролі М.Кропивницького Висновок Використана література
...назв (установи, організації, підприємства, партії, творчі спілки, колективи, посади, звання, титули). 4. Охарактеризувати вид документа «Розписка». Скласти розписку. 5. Стилі сучасної української літературної мови.
Коротка біографія та основні етапи творчої діяльності С.Русової 1.2. Дослідження соціально педагогічної спадщини С.Русової вітчизняними та зарубіжними науковцями 1.3.
Принцип наступності у творчому розвитку дошкільників 1.2. Завдання навчання декоративному малюванню в дитячому садку 1.3. Методи й форми ознайомлення дітей з творами ...
Винахідництво та розвиток наукової творчості як засоби функціонування національної системи науково технічної інформації в Україні Висновки Література
...античної філософії, міфології, літератури у творчості українських культурних діячів опери Д.Бортнянського, І.Веделя; твори І.Котляревського, поезії Т.Шевченка, Л Українки, І.Франка” за схемою.
Художня своєрідність та творча композиція роману 1.2. Критики про роман «Анна Кареніна» ІІ. ПОЧУТТЯ ЛЮБОВІ ТА ОБОВ’ЯЗКУ В ОБРАЗІ ГОЛОВНОЇ ГЕРОЇНІ РОМАНУ ...
«Магнолієвий міф» у творчості письменників «південного ренесансу» Аналізується рецепція південного або так званого «магнолієвого міфу» у літературі США 20 40 х років ХХ століття ...
...використаної літератури Поряд з людською творчістю і винахідливістю інтелектуальна власність всюди навколо нас. Кожний продукт або послуга, які ми вживаємо або отримуємо у повсякденному житті, — це ...
ПЛАН Вступ РОЗДІЛ І Головні особливості колективу 1.1 Сутність поняття колективу; 1.2 Соціально – психологічні проблеми колективу; 1.3 Розвиток творчої індивідуальності у колективі; 1.4 Роль колективу у формуванні та становленні особистості школяра РОЗДІЛ ІІ Колектив як головний фактор становлення ...
Розгром національної творчої інтелігенції Висновок Література
Творча гра: її виховне значення та роль в житті дитини Висновок Список використаної літератури
...античної філософії, міфології, літератури у творчості українських культурних діячів опери Д.Бортнянського, І.Веделя; твори І.Котляревського, поезії Т.Шевченка, Л Українки, І.Франка” за схемою.
«Багатовіковий досвід трудового люду, його творча снага, сила духу, біль і гнів, боротьба, страждання, мрії, — відзначав О. Т. Гончар,— усе це зафіксоване в слові, в народній ...
Творче завдання: Психологічна характеристика особистості. Список літератури
Індивідуально творче завдання Самостійна робота (підготовка дайджесту з конкретної інноваційної технології навчання молодших школярів) Дайджест (англ. digest стислийвиклад) інформаційний продукт.
Поняття «воля до влади» у творчості Ф.Ніцше 1.2. Зв’язок ідеї «волі до влади» з основними поняттями філософії Ніцше Розділ ІІ.
Творча історія роману 15 1.3. Роман виховання – особливий різновид романного жанру 20 Розділ 2. Жанрова природа роману Уласа Самчука «Юність ...
Розвиток творчих здібностей у дітей в умовах гурткової роботи РОЗДІЛ II. ОСОБЛИВОСТІ МЕТОДИКИ НАВЧАННЯ УЧНІВ ДЕКОРАТИВНО ПРИКЛАДНОМУ МИСТЕЦТВУ НА ГУРТКАХ 2.1.
Критерій творчості суб’єктів суміжних прав…………………………..……10 Розділ 2. Правовий вплив та правова охорона суміжних прав…….....................15 2.1.
...фемінізму та його вплив на творчість Ольги Кобилянської……………….…. 6 2. Жіночий ідеал О. Кобилянської за повістями «Людина» і «Царівна» та авторська позиція письменниці….….….….
Внутрішній світ дитини у творчості українських письменників 1.3. Психологічні базові терміни РОЗДІЛ ІІ ПОВІСТЬ «БРЕГАНТИНА» ВІДГОМІН ВНУТРІШНЬОГО СВІТУ ДИТИНИ 2.1.
Світ абсурду у творчості Самюеля Беккета стор.14 3. Літературно критичний аналіз п‘єси С. Беккета «В очікуванні Годо» стор. 20 Висновки стор.
Основні етапи процесу художньої творчості. Художнє бачення. Натхнення. Задум. Ідеальний предмет. Художня ідея. 3. З погляду етики, принижуючи гідність іншої людини, ви позбуваєтеся власної самоповаги.
Життєві дороги і творчі шукання і знахідки Ю.Яновського РОЗДІЛ 2 РОМАН «ВЕРШНИКИ» ВІДГОМІН РЕВОЛЮЦІЙНИХ ПОДІЙ І МОДЕЛЮВАННЯ НОВОГО СВІТУ 2.1.
Творча, креативна обдарованість як самостійний вид …. 11 1.4. Вікові особливості обдарованості …. 13 Розділ II. ДІАГНОСТИКА ТА ПСИХОЛОГО ПЕДАГОГІЧНІ ОСОБЛИВОСТІ ОБДАРОВАНИХ ...
...економіка, здоров'язберігаючі технології, педагогічна творчість, педагогічна майстерність, право, соціологія; індивідуальні науково дослідні завдання з дисциплін: культурознавство, культурологія, педагогіка, релігієзнавство; презентації до семінарів.
...знання, вміння та навички, досвід творчої діяльності учнів, досвід емоційно ціннісного ставлення до навколишньої дійсності. Успіхи навчально пізнавальної діяльності учнів характеризуються кількісними та якісними показниками, що ...
Життєвий і творчий шлях Лесі Україки. РОЗДІЛ 2. „ЛІСОВА ПІСНЯ” І НАРОДОЗНАВЧИ АСПЕКТИ 2.1. Універсально культурні народознавчі аспекти в аналізі «Лісової пісні» ...
...3.2 Дмитро Чижевський про творчу особистість Г.Сковороди……….….15 4. Висновки………………………………………………………..…………18 5. Список використаної літератури……………………….……………...20
...орфографічних та пунктуаційних навичок учнів, творчих робіт учнів. 5. Законспектуйте основні положення «Державного стандарту загальної середньої освіти» (1997) 6. Напишіть конспект вступного уроку у одному з ...
Проблеми національного виховання в творчій спадщині вітчизняних педагогів Розділ II Специфіка використання української календарної обрядовості літнього циклу у педагогічному процесі школи І ступеня II. 1.
...УВЯЗНЕННЯ 2.1 Життєві та творчі взаємини письменника Л.Глібова та відомого громадсько культурного діяча Чернігівщини О.Тищинського………………9 2.2 В’язень Петропавлівської фортеці………………………………………...
Творча уява Розділ 4. Наукове пізнання 4.1. Загальні підходи у науковому пізнанні 4.2. Емпіричний та теоретичний рівні наукового пізнання ...
Творча діяльність Національного академічного театру опери та балету України ім.Т.Г.Шевченка Висновок Література Висновок Відповідно до поставленої мети ми ...
Художня творчість, утвердження багатоманітності в літературно мистецькому процесі. Повернені імена. 4. Релігійне життя в Україні. Реалізація принципу свободи совісті.
Значення творчості Афри Бен для англійської літератури...................12 1.3. Особливості та генезис основних ідей та проблем роману «Оруноко або Історія Царственного ...
Організація декоративно ужиткової творчості Розділ 2. Методика проведення уроку з образотворчого мистецтва у 2 класі на тему: „Художні техніки декоративно ужиткового мистецтва”. 2.1.
...як один із засобів розвитку творчої особистості учня 2.1. Використання моделі особистісно орієнтованого навчання 2.2. Спільна організація діяльності учнів в особистісно орієнтованій технології навчання ...
Творчість Семюела Джонсона про лондонські мости 2.2. Аналіз мостів Лондона в поезії Джорджа Гордона Байрона Висновки Список літератури
...нових знань формують в учнів творче мислення та пізнавальні інтереси лежать в основі: 2. Розвивальне навчання розглядають як: 3. У якому варіанті педагогічного процесу учень виступає ...
Творчість Кристини Росетті, її внесок в англійську поезію другої половини 19 ст ВИСНОВОК СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ РЕЗЮМЕ
Формування творчої особистості підлітків у позакласній виховній роботі загальноосвітньої школи 23 Висновки 30 Список використаних джерел 31
Національні прояви англійського романтизму у творчості У. Блейка 2.2. Засновники «Озерної школи», їх національні особливості Висновки Список літератури
« 1 2 ... 6 7 8 9 10 »

Форма входа Реєстрація
Запам'ятати мене Забув пароль ?
Реклама

Топ 10 авторів
lessonz lessonz 4275
В'ячеслав ID:217
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 4275
 • Зареєстрований: 07.07.2011
vipbond vipbond 3057
Виктория Петровна ID:74
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 3057
 • Зареєстрована: 09.01.2011
k_alena k_alena 2317
Елена ID:565
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:немає
 • Робіт додано: 2317
 • Зареєстрована: 11.07.2012
Ангелина Ангелина 2138
Ангелина ID:213
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 2138
 • Зареєстрована: 05.07.2011
olga olga 1466
Ольга ID:184
 • Стать:Жінка
 • Группа: Продавці
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1466
 • Зареєстрована: 03.06.2011
uliya uliya 1449
Юлія Олександрівна ID:197
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1449
 • Зареєстрована: 19.06.2011
FPM-2007 FPM-2007 1023
Стороженко Андрій Юрійович ID:1255
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1023
 • Зареєстрований: 17.08.2014
Viktor Viktor 918
Віктор ID:273
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 918
 • Зареєстрований: 26.09.2011
mars1814 mars1814 868
Олександр ID:104
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 868
 • Зареєстрований: 16.02.2011
Nayka Nayka 546
Светлана ID:235
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:немає
 • Робіт додано: 546
 • Зареєстрована: 27.07.2011
СтатистикаОнлайн всього: 1
Гостей: 1
Користувачів: 0Всі партнери
Студенський каталог готових робіт © 2021 - Усі права застережено
Адміністрація сайту не несе відповідальності за матеріали, які розміщені користувачами.