Меню сайту

Нові користувачі
Фа
Користувачі
12.04.2021
sph
Автори робіт
30.03.2021
Valeriii
Автори робіт
29.03.2021
KateVB
Користувачі
24.03.2021
Nataliia
Користувачі
24.03.2021
Чи пишете ви самі роботи?


Любайкіна Катерина Іванівна

Рейтинг: 10
аватар
Тихонова Марина Борисовна

Рейтинг: 10
аватар
Квак Артур Васильвоич

Рейтинг: 10
Роман

Рейтинг: 10
аватар
Книш Юлія Володимирівна

Рейтинг: 10
аватар
Жукова Вікторія Сергіївна

Рейтинг: 10

Замовляйте роботи у професіоналів


Результати 51-100 з 5060 за запитом темою

...уроків у 2 класі на тему: „Художні техніки декоративно ужиткового мистецтва”. 1.2. Організація декоративно ужиткової творчості Розділ 2. Методика проведення уроку з образотворчого мистецтва у 2 класі на тему: „Художні техніки декоративно ужиткового мистецтва”.
Висвітлюючи перше питання теми, необхідно дати визначення спадкування, охарактеризувати його суб’єктів та склад спадщини. Відповідь на друге питання теми передбачає аналіз визначених ЦК України ...
При розгляді теми слід всебічно проаналізувати світовий досвід функціонування конституційної юстиції та її основні системи у сучасному світі.... При висвітленні останнього питання теми треба звернути увагу на те, що особливістю Закону України “Про Конституційний Суд України” є наявність у ньому значної кількості процесуальних ...
ТЕМА 15. ДОБРОВІЛЬНА ВІДМОВА План 1. Поняття добровільної відмови від вчинення злочину. 2. Ознаки добровільної відмови. 3. Межі добровільної відмови. 4.... При висвітленні першого питання теми потрібно врахувати, що Кримінальний кодекс містить в ч. 1. ст. 17 визначення поняття добровільної відмови.
ТЕМА 6. ОСУДНІСТЬ ТА НЕОСУДНІСТЬ План 1. Поняття та кримінально правове значення осудності. 2. Поняття неосудності, її критерії та правові наслідки.... При завершенні першого питання теми слід показати значення осудності як передумови встановлення вини та кримінальної відповідальності особи, що вчинила злочин.
Тема 7. Відшкодування моральної (немайнової) шкоди. План. Вступ. 1. Поняття моральної (немайнової) шкоди в цивільному праві. 2....необхідно обгрунтувати актуальність обраної студентом теми в світлі прийняття нового Цивільного кодексу України. Також необхідно вказати про значимість інституту відшкодування моральної шкоди.
Тема 4. Досудове врегулювання господарських спорів Під час написання курсової роботи за темою порядок досудового врегулювання господарських спорів перш за все ...
Тема 8. ПРЕДСТАВНИЦТВО В ЦИВІЛЬНОМУ ПРАВІ П л а н. 1. Поняття та підстави представництва. 2. Види представництва. 3. Довіреність. Розкриваючи перше питання теми, потрібно надати визначення представництва як ...
Тема 10. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ В ЦИВІЛЬНОМУ ПРАВІ П л а н. 1. Поняття відповідальності в цивільному праві. 2.... Висвітлюючи перше питання теми, необхідно системно дослідити сутність цивільно правової відповідальності як інституту цивільного права і одночасно як різновиду юридичної відповідальності.
ТЕМА 25. ПОГАШЕННЯ ТА ЗНЯТТЯ СУДИМОСТІ План 1. Поняття судимості та її кримінально правові наслідки. 2. Погашення судимості. 3.... Методичні рекомендації: Аналізуючи перше питання теми, слід звернутися до розділу ХІІІ КК, дати визначення судимості та показати, які кримінально правові наслідки тягне за собою наявність стану ...
Тема № 7. ЕКСПЕРТИЗА В КРИМІНАЛЬНОМУ ПРОВАДЖЕНІ ЗАВДАННЯ № 1 На підставі вивчення криміналістичної літератури викласти письмово основні положення теми 1.
Тема № 31. Поняття покарання та його мета Орієнтовний план: Вступ. 1. Поняття та ознаки покарання. 2. Кара як зміст покарання. 3.... Рекомендований перелік літератури до теми № 31: [1, 6, 8, 28, 63, 96, 101, 169, 170, 175, 176, 177, 240, 261, 265, 271, 279].
ТЕМА 23 . ПРИЗНАЧЕННЯ ПОКАРАННЯ ЗА СУКУПНІСТЮ ВИРОКІВ План 1. Загальні засади призначення покарання. 2. Особливий порядок призначення покарання за сукупністю вироків: ... Висвітлюючи друге питання теми, слід на підставі аналізу ст.71 КК розглянути три основні ознаки сукупності вироків: 1) винесення вироку, яким особу засуджено до ...
Тема 16. АВТОРСЬКЕ ПРАВО І СУМІЖНІ ПРАВА П л а н. 1. Поняття авторського права. 2....суміжних прав Торкаючись першого питання теми, потрібно розглянути авторське право як вид творчої діяльності в об’єктивному та суб’єктивному значенні.
Тема № 9. РОЗСЛІДУВАННЯ ВБИВСТВ ЗА ВІДСУТНІСТЮ ТРУПА ЗАВДАННЯI На підставі вивчення криміналістичної літератури викласти письмово основні положення теми: 1.
... Тема 10. Культурний внесок України у світову цивілізацію Контрольні питання: 1. Визначите внесок видатних українців у розвиток світової культури: Леся Українка.... Напишіть твір роздум на тему: «Пишаємося тобою, рідна земля!».
... Тема 6. АДМІНІСТРАТИВНА ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ЗА ПОРУШЕННЯ МИТНИХ ПРАВИЛ План 1. Поняття за загальна характеристика порушення митних правил як одного з видів ...Україні (конспект курсу лекцій програмних тем): Навч. посібник. – К.: КНЕУ, 2001. – 248 с.
... Тема № 13. Суб’єкт злочину: поняття, ознаки, види Орієнтовний план: Вступ. 1. Законодавче визначення та ознаки суб’єкта злочину. 2.... Рекомендований перелік літератури до теми № 13: [19, 21, 22, 23, 73, 146, 148, 149, 200, 203, 266].
ТЕМА № 10 КОНСТИТУЦІЙНО ПРАВОВІ ОСНОВИ МІСЦЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯ В УКРАЇНІ План: 1. Поняття та основні концепції місцевого самоврядування. 2.... МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ: В межах даної теми має бути розкрита юридична природа місцевого самоврядування та його конституційно правовий статус в Україні. Розкриваючи перше питання плану, слід зупинитися ...
ТЕМА № 4 КОНСТИТУЦІЙНО ПРАВОВИЙ СТАТУС ПОЛІТИЧНИХ ПАРТІЙ В УКРАЇНІ. План: 1. Поняття, функції та види політичних партій. 2.... МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ: У межах даної теми студенти мають сформувати цілісне уявлення про статус політичних партій як різновиду громадських формувань та суб’єктів конституційно правових відносин, порядок ...
... Тема № 15. Суб’єктивна сторона складу злочину: поняття, ознаки Орієнтовний план: Вступ. 1. Поняття суб’єктивної сторони складу злочину, її ознаки ... Рекомендований перелік літератури до теми № 15: [55, 74, 90, 95, 104, 150, 157, 158, 192, 222, 227].
Тема 2: Цивільно правове становище неповнолітніх за цивільним законодавством України. План Вступ 1. Поняття неповнолітньої особи в цивільному праві. 2....вступі необхідно обґрунтувати актуальність даної теми у світлі прийняття нового Цивільного Кодексу України. Також варто вказати необхідність регулювання правового становища неповнолітніх за цивільним законодавством України та ...
... ТЕМА № 5. РЕФЕРЕНДУМ ЯК НАЙВИЩА ФОРМА БЕЗПОСЕРЕДНЬОЇ ДЕМОКРАТІЇ В УКРАЇНІ План: 1. Поняття та юридична природа референдуму.... МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ: У межах даної теми необхідно розкрити сутність та юридичну природу референдуму як вищої форми безпосередньої демократії в Україні, з’ясувати його значення для реалізації ...
... Тема № 1. Поняття, структура та тлумачення закону про кримінальну відповідальність Орієнтовний план: Вступ. 1. Поняття закону про кримінальну відповідальність, його ознаки ... Рекомендований перелік літератури до теми № 1: [24, 37, 59, 87, 114, 201, 239, 284, 289].
Зміст ВСТУП………………………………………………………………………………..2 РОЗДІЛ 1. ПСИХОЛОГО – ПЕДАГОГІЧНІ ОСОБЛИВОСТІ ОРГАНІЗАЦІЇ САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ УЧНІВ. 1.1 Психолого педагогічні основи організації самостійної ...ПРИ РОЗВ’ЯЗУВАННІ ЗАДАЧ З ТЕМИ “ЕРИКУТНИК» 2.1. Аналіз програм та підручників «Геометрія 7 клас», «Геометрія 8 клас», «Геометрія 9 клас » 2.2.
ЗМІСТ ВСТУП…………………………………………………………………………… РОЗДІЛ 1. ПРОБЛЕМА ФОРМУВАННЯ ПОЛІТИЧНОЇ КУЛЬТУРИ УЧНІВ……………………………………………………………………… 1.1....ІСТОРИЧНИХ ФАКТІВ ПІД ЧАС ВИВЧЕННЯ ТЕМИ «УКРАЇНСЬКИЙ ДЕРЖАВОТВОРЧИЙ ПРОЦЕС 1917 1920 рр.»…………………………………………………. 2.1. Трактування понять «історичний факт», «інтерпретація історичних фактів» в методичній літературі………………………………….. 2.2.
...Аналіз соціальної проблеми та формулювання теми дослідження. Загальна характеристика проблеми. Безробіття молоді є однією з найгостріших соціально економічних проблем України. Особливо різко простежується тенденція зростання безробіття ... Тема дослідження. Молодіжне безробіття. Визначення мети дослідження та його основних завдань. Мета дослідження. Метою даного дослідження є визначення, на основі отриманих ...
...у 1 класі уроків на тему: „Конструювання виробів з об’ємних природних форм” 1.1. Робота дітей з конструювання виробів із природного матеріалу 1.2....у 1 класі уроків на тему: „Конструювання виробів з об’ємних природних форм” 2.1. Конструктивна діяльність учнів 1 класу як фактор інтеграції пізнавальних, естетичних та ...
Вступ 2.1 Постановка оперативних цілей навчання і вибір джерел інформації 2.2 Проектування дидактичних матеріалі по темі 2.3 Аналіз базових умов навчання. Вибір способів формування базових знань 2.4 Проектування мотиваційних технологій навчання 2.5 «Проектування ...Складання перспективно поурочного плану викладу теми 2.7 Розробка бінарних дій викладача і тих, хто навчається, на уроці Висновки Список використаних джерел
Вступ 2.1 Постановка оперативних цілей навчання і вибір джерел інформації 2.2 Проектування дидактичних матеріалі по темі 2.3 Аналіз базових умов навчання. Вибір способів формування базових знань 2.4 Проектування мотиваційних технологій навчання 2.5 «Проектування ...Складання перспективно поурочного плану викладу теми 2.7 Розробка бінарних дій викладача і тих, хто навчається, на уроці Висновки Список використаних джерел
Вступ 2.1 Постановка оперативних цілей навчання і вибір джерел інформації 2.2 Проектування дидактичних матеріалі по темі 2.3 Аналіз базових умов навчання. Вибір способів формування базових знань 2.4 Проектування мотиваційних технологій навчання 2.5 «Проектування ...Складання перспективно поурочного плану викладу теми 2.7 Розробка бінарних дій викладача і тих, хто навчається, на уроці Висновки Список використаних джерел
Вступ 2.1 Постановка оперативних цілей навчання і вибір джерел інформації 2.2 Проектування дидактичних матеріалі по темі 2.3 Аналіз базових умов навчання. Вибір способів формування базових знань 2.4 Проектування мотиваційних технологій навчання 2.5 «Проектування ...Складання перспективно поурочного плану викладу теми 2.7 Розробка бінарних дій викладача і тих, хто навчається, на уроці Висновки Список використаних джерел
Вступ 2.1 Постановка оперативних цілей навчання і вибір джерел інформації 2.2 Проектування дидактичних матеріалі по темі 2.3 Аналіз базових умов навчання. Вибір способів формування базових знань 2.4 Проектування мотиваційних технологій навчання 2.5 «Проектування ...Складання перспективно поурочного плану викладу теми 2.7 Розробка бінарних дій викладача і тих, хто навчається, на уроці Висновки Список використаних джерел
Тема знедолених у романі 2.2. Світ дитинства у творах Діккенса 2.3. Аналіз художніх засобів передачі образу дитини і теми дитинства в творі «Пригоди Олівера ...
При розгляді другого питання теми слід звернути увагу на різні філософські системи, витікаючи з них обґрунтування людської діяльності та поведінки: Пропонується розглянути питання про детермінізм ... Розгляд четвертого питання теми припускає виявлення форм, в яких реалізується кримінальна відповідальність. Розкриваючи останнє питання, потрібно звернути увагу на різні точки зору в науці ...
Актуальність теми Систематизація та реформування авторського права у сфері охорони матеріалів, що передаються Інтернетом, є нагальною потребою і для України, особливо в ...реаліями сьогодення і зумовлено актуальність теми даного дослідження. Авторсько правові аспекти функціонування всесвітньої інформаційної мережі Інтернет потребують негайного та всебічного вивчення з тим, щоби величезний потенціал ...
План: 1. Політико правова роль Уряду в державному ... Методичні рекомендації: Викладення теми доцільно розпочати із загальної характеристики правового статусу Кабінету Міністрів України як Уряду, акцентувавши увагу на його значенні для функціонування державного ...
Тема 2. Українська культура як соціально історичний феномен Контрольні питання: 1.
Тема 4. Ранні форми культури на території України Контрольні питання: 1.
Змістовний модуль 2: Самобутність української культури Тема 5. Українська культура доби Середньовіччя Контрольні питання: 1.
Тема 7. Національно культурне Відродження в Україні Контрольні питання: 1.
Тема 9. Історичний розвиток українського мистецтва і його специфіка Контрольні питання: 1.
Тема 17. Визнання фізичної особи обмежено дієздатною та недієздатною. 1.
Тема № 3. Кримінально процесуальні функції, їх взаємозв’язок та взаємообумовленість ПЛАН ...
... ВАРІАНТ 1 Тема: Умисне вбивство: двох або більше осіб (п. 1 ч. 2 ст. 115 КК України); вчинене з особливою жорстокістю (п.
Тема 9. АДМІНІСТРАТИВНА ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ЗА ПОРУШЕННЯ МИТНИХ ПРАВИЛ План 1.
« 1 2 3 4 ... 9 10 »

Форма входа Реєстрація
Запам'ятати мене Забув пароль ?
Реклама

Топ 10 авторів
lessonz lessonz 4275
В'ячеслав ID:217
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 4275
 • Зареєстрований: 07.07.2011
vipbond vipbond 3057
Виктория Петровна ID:74
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 3057
 • Зареєстрована: 09.01.2011
k_alena k_alena 2317
Елена ID:565
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:немає
 • Робіт додано: 2317
 • Зареєстрована: 11.07.2012
Ангелина Ангелина 2138
Ангелина ID:213
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 2138
 • Зареєстрована: 05.07.2011
olga olga 1466
Ольга ID:184
 • Стать:Жінка
 • Группа: Продавці
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1466
 • Зареєстрована: 03.06.2011
uliya uliya 1449
Юлія Олександрівна ID:197
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1449
 • Зареєстрована: 19.06.2011
FPM-2007 FPM-2007 1023
Стороженко Андрій Юрійович ID:1255
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1023
 • Зареєстрований: 17.08.2014
Viktor Viktor 918
Віктор ID:273
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 918
 • Зареєстрований: 26.09.2011
mars1814 mars1814 868
Олександр ID:104
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 868
 • Зареєстрований: 16.02.2011
Nayka Nayka 546
Светлана ID:235
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:немає
 • Робіт додано: 546
 • Зареєстрована: 27.07.2011
СтатистикаОнлайн всього: 3
Гостей: 2
Користувачів: 1

sph

Всі партнери
Студенський каталог готових робіт © 2021 - Усі права застережено
Адміністрація сайту не несе відповідальності за матеріали, які розміщені користувачами.