Меню сайту

Нові користувачі
Фа
Користувачі
12.04.2021
sph
Автори робіт
30.03.2021
Valeriii
Автори робіт
29.03.2021
KateVB
Користувачі
24.03.2021
Nataliia
Користувачі
24.03.2021
Чи даєте Ви хабарі викладачам?


аватар
Сагула Дар`я Валеріївна

Рейтинг: 10
аватар
Гончарова Юлія Володимирівна

Рейтинг: 10
аватар
Муравський Руслан Степанович

Рейтинг: 10
Блажевич Юлія

Рейтинг: 16
аватар
Николайчук Сергей Владимирович

Рейтинг: 10
Стороженко Андрій Юрійович

Рейтинг: 16

Замовляйте роботи у професіоналів


Результати 401-450 з 5060 за запитом темою

...на території України Питання до теми 1 1. На які періоди поділяють вчені історію первісного суспільства? 2. Коли з’явилась перша людина на території України?... Тема 2. Піднесення та розквіт Київської Русі (кінець Х – середина ХІ століття). Політична роздрібленість Київської Русі (кінець ХІ – середина ХІІ століття) ...
Тема 2. ФІЛОСОФІЯ ДАВНЬОГО ТА СЕРЕДНЬОВІЧНОГО СХОДУ (ІНДІЯ І КИТАЙ) Питання до теми 2 1. Що Ви знаєте про Веди, Упанішади?
...метод політичної економії Запитання до теми 1 1. Назвіть об'єкт і предмет вивчення політичної економії. 2. Розкрийте головні особливості окремих напрямів і шкіл у політичній ... Тема 2. Економічні потреби, економічні інтереси Запитання до теми 2 1.Сутність, визначення та класифікація потреб. 2.
«Принципи державного управління» Задача до теми 1 Призначений міністром економіки України Петренко розпочав свою роботу з того, що видав наказ про звільнення з роботи керівника прес ... Контрольні питання до теми 2 1. «Передумови виникнення адміністративного права» 2. «Система адміністративного права » 3. «Адміністративне право як самостійна галузь права» 4.
/задача МОДУЛЬ 1 ТЕМА 1 1 . Суд звільнив Сенька від кримінальної відповідальності за наявності всіх підстав, передбачених ч.4 ст.212 КК України.... ТЕМА 2 1. Студент Спробчак побоюючись, що не складе заліку, подзвонив у міліцію і повідомив, що корпус інституту заміновано.
...види торгівлі Контрольні питання до теми 1 1. Визначення поняття “торгівельна діяльність” 2. Торгівля як вид підприємницької діяльності. 3. Проведіть документальне оформлення товароруху в торгівельній діяльності ... Назвіть різновиди роздрібної торгівлі Тема 2. Сучасний стан та розвиток світової торгівлі Контрольні питання до теми 2 1.Розкрийте сутність світової торгівлі та її концепції ...
МАСИ І МАСОВА СВІДОМІСТЬ Тема 1. Понятие про психологію масової поведінки Завдання до теми 1 1. Функції психології масової поведінки 2. Принципи психології масової поведінки.
Практичне завдання до теми 1 1. Схематично відобразити різнорівневу методологію пізнання загальних закономірностей виникнення, становлення й розвитку державно правових явищ. 2.... Практичне завдання до теми 2 Схематично відобразити основні і факультативні ознаки явища – держава. Викласти характеристику кожного з елементів. Практичне завдання до теми 3 1.
История психодиагностики Вопросы к теме 1 1. Предпосылки возникновения психодиагностики как науки. 2. Какой вклад в становление психодиагностики внесли Ф.Гальтон, Дж.Кеттелл, А.... Тема 2. Психодиагностика как наука Вопросы к теме 2 1. Что изучает психологическая диагностика? 2. Каковы особенности становления предмета психодиагностики? 3.
...підходу в менеджменті Завдання до теми 1 Завдання № 1 Охарактеризуйте історичні передумови виникнення ситуаційного підходу. Порівняйте хронологію його виникнення з іншими підходами в менеджменті (див.... Тема 2. Ситуаційні перемінні організації Завдання до теми 2 Завдання № 3 Як розуміти взаємозв'язок внутрішніх змінних?
...політичної економії Контрольні запитання до теми 1 1. Назвіть об'єкт і предмет вивчення політичної економії. 2. Розкрийте головні особливості окремих напрямів і шкіл у політичній ... Тема 2. Економічні потреби, економічні інтереси Контрольні запитання до теми 2 1.Сутність, визначення та класифікація потреб. 2.
Тема 2. ОПТОВАЯ ТОРГОВЛЯ 1. Назовите основные виды оптовых предприятий. 2. Что обуславливает необходимость оптовых предприятий? 3.... Тема 3. УСЛУГИ ОПТОВЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ 1. Какие услуги предоставляют оптовые предприятия поставщикам товаров? 2. Чем обусловливается необходимость услуг оптовых предприятий для ...
...результативнее своими достижениями такая организация, тем лучше чувствует себя в ней человек. Тем не менее жизнь в организации не может реализовать общения с собой.
...соціальний інститут Контрольні питання до теми 1 1. Визначити загальну характеристик у теорій походження держави та права. 2. Дати характеристику співвідношенню влади додержавного суспільства та державної ... Тема 2. Загальна характеристика громадянського суспільства і правової держави . Право в системі засобів соціального регулювання Тестові завдання до теми 2 Question ...
Травмуючі ситуації у житті людини Тема 1. Актуальність проблеми Контрольні питання до теми 1 1. Поняття про психологію травмуючих ситуацій. 2.
Всего 129 ответов ТЕСТ ДО ТЕМИ 1 Question 1 Методика наукового дослідження розуміється як: a. сукупність методологічних принципів, що застосовуються в даній галузі знання b....у сфері філософії ТЕСТ ДО ТЕМИ 2, 3 Question 1 У якій формі може бути зафіксований науковий результат? a. на носіях наукової інформації у формі звіту ...
Тема 1: Праця як об’єкт дослідження соціології Контрольні питання до теми 1 1. Що вивчає соціологія праці? 2. Які ще суспільні науки досліджують працю? 3. Що таке праця з точки зору ... Тема 2: Історія становлення соціології праці як науки Контрольні питання до теми 2 1. Які соціологічні ідеї виділяють у теорії А.
...у підготовці спеціаліста Завдання до теми 1 1. Предмет, завдання, категорії педагогіки. 2. Теоретичні основи розвитку, виховання та формування особистості. 3.... Тема 2. Дидактика – теорія освіти і навчання Завдання до теми 2 1. Дидактика: сутність, завдання, основні категорії. 2. Генезис дидактики. 3.
ЗМІСТ Тема 1 Предмет, завдання, принципи та методи психології Контрольні питання до теми 1 1.1. Визначте предмет, завдання психології як науки. 1.2. Дайте загальну характеристику основних принципів та галузей психології.... Тема 2. Виникнення та розвиток психіки Контрольні питання до теми 2 2.1. Які існують наукові обґрунтування виникнення і розвитку психіки?
) ЗАДАНИЕ К ТЕМЕ 2 1. Для каких целей можно применять сканирующий электронный микроскоп? 2. В световом микроскопе предел разрешения равен приблизительно 200 нм.... ЗАДАНИЕ К ТЕМЕ 3 1. Какие из тканей можно изучать с помощью светового микроскопа и какие можно рассмотреть толь ко с помощью электронного ...
...Контрольные вопросы и задания к теме 1 1. Попытайтесь обосновать объект и предмет дисциплины организация труда менеджера? 2. Охарактеризуйте функции и задачи теории организации труда менеджера?... Тема 2. Введение в общую теорию деятельности Контрольные вопросы и задания к теме 2 1. Охарактеризуйте основы общей теории деятельности? 2.
11 Тема 1. Об’єкт, предмет і завдання дисципліни “Економіка праці та соціально трудові відносини”.11 1.1.... 18 Тема 2. Праця як сфера життєдіяльності та провідний чинник виробництва.19 2.1. Соціально економічна сутність праці та її функції.
Тема 3 Закупочная логистика и механизм ее функционирования Контрольные вопросы к теме 3 1. В чем состоит суть понятия «Закупочная логистика» ?
...ОСНОВНИЙ РОЗДІЛ ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ I Тема 1 Фінанси і фінансова діяльність держави: поняття і зміст 1.1. Поняття фінансів, їх ознаки і функції.....36 1.2....52 Тема 2 Фінансове право як галузь права 2.1. Предмет і метод фінансового права.....53 2.2. Система фінансового права.....
...діяльності підприємства Контрольні запитання до теми 1 1. Що таке фінансовий аналіз? 2. Сутність фінансового аналізу, його особливості. 3. Для кого становить інтерес оцінювання фінансового стану ... Тема 2. Інформаційна база фінансового аналізу Контрольні запитання до теми 2 1. Що є інформаційною базою фінансового аналізу? 2.
КОНТРОЛЬНЫЕ ЗАДАНИЯ К ТЕМЕ 1 Question 1 Балів: 1 В чем заключается различие между атомом натрия и ионом натрия?... КОНТРОЛЬНЫЕ ЗАДАНИЯ К ТЕМЕ 2 Question 1 Балів: 1 Для каких целей можно применять сканирующий электронный микроскоп? Відповідь: Сканирующие микроскопы применяются в первую очередь ...
Тест до теми 1 Question 1 Термін економіка означає: Виберіть одну правильну відповідь a. господарство будь якої країни b.... Ні Тест до теми 2 Question 1 Балів: 1 Економічні потреби це: Виберіть одну правильну відповідь a. задоволення від споживання товарів і послу b.
Тема 2 Задача 1 Проведите исследование предприятия с целью определения роли стратегического управления в его развития (предприятие на ваш выбор).... Тема 3 Задача 1. Определите основные конкурентные преимущества и уровень их использования на предприятии (организация – на ваш выбор). Задача 2.
Тема 1 Основные понятия Контрольные вопросы к теме 1 1. Какие три глобальных направления существуют в современной психотерапевтической помощи. 2. Основные отличия психологического консультирования, психокоррекции и психотерапии. 3.... Тема 2. Психофизиология человека Контрольные вопросы к теме 2 Объяснить смысл психофизиологических понятий: 1. Восприятие 2. Бодрствование. Внимание 3. Речь.
контрольные (111 страниц) + 50 реферат (тема Аналіз потреб в інформаційних зв’язках (на прикладі підприємства 19 страниц) + 50 реферат Захист документної інформації на підприємстві (на прикладі) ...любой реферат Контрольні питання до теми 1 1. Роль інформаційних зв'язків у соціально економічному житті суспільства. 2. Характерні риси інформаційної економіки. 3.
ЗАГАЛЬНОТЕОРЕТИЧНІ ЗАСАДИ ФІНАНСОВОГО ПРАВА Тема 1. ФІНАНСОВА ДІЯЛЬНІСТЬ ДЕРЖАВИ, ЇЇ ПРАВОВІ АСПЕКТИ 1.1. Поняття фінансів. Фінансова система держави 1.2.... Органи, що здійснюють фінансову діяльність Тема 2. ПРЕДМЕТ, МЕТОД, СИСТЕМА І ДЖЕРЕЛА ФІНАНСОВОГО ПРАВА 2.1. Поняття фінансового права, його предмет і метод 2.2.
...аудиту звітності та податкового обліку Тема 2. Об’єкти аудиторської діяльності 1. Сутність об’єктів аудиторської діяльності 2. Прості і складні об’єкти аудиторської діяльності 3.... Класифікація об’єктів аудиторської діяльності Тема 3. Організація аудиторської фірми 1. Мета діяльності аудиторської фірм та умови їх створення 2. Права, обов’язки та відповідальність аудиторських ...
Контрольні питання тема 2 1. Чи існує нині “чорна” пропаганда? 2. Чому пропаганда є одностороннім, а переконування двостороннім потоком інформації? 3.... Контрольні питання тема 3 1. Чому аудиторія не є гомогенною? 2. Що формує звички у сприйнятті повідомлення? 3. Характеристика дихотомії “очікування — задоволення”.
Тема 3. 1. Охарактеризуйте основные формы отражения, свойственные органической и неорганической материи, и раскройте их особенности. 2.... Тема 4. 1. Раскройте сходство и различие понятий “индивид”, “личность”, “индивидуальность” . 2. Назовите существенные характеристики и движущие силы развития личности . 3.
Тема 2. Психологія праці як галузь науки 1. Дайте характеристику предмету психології праці як науки. 2....ході історичного розвитку психології праці Тема 3. Методи психології праці 1. Назвіть сучасні методологічні проблеми психології праці. 2. Якими критеріями визначаються зв'язки психології праці з ...
...сучасному світі Контрольні питання до теми 1 1. Яка головна мета Церкви в світі? 2. Що таке «Царство Боже?» 3. Що означає слово «релігія?» 4.... Тема 2. Ісус Христос – Спаситель світу Контрольні питання до теми 2 1. В якому місті народився Ісус Христос?
Зміст предмету Тема 1 1. Бухгалтерський облік і його види 2. Сутність фінансового обліку і його характеристика 3. Мета фінансового обліку. 4.... Тема 2 1. Нормативні документи, якими регламентовано облік касових операцій. 2. Документальне оформлення касових операцій. 3. Характеристика рахунку 30 „Каса”. 4.
...в строку поиска Веб страниц) Тема 2. Вправи та задачі 1. В наступній виборці представлені дані по ціні Р деякого блага і кількості Q даного блага, ... Тема 3. Вправи та завдання 1. Після оцінювання параметрів парних моделей попереднього заняття провести їх економетричне дослідження: Обчислити модельні значення результативного ...
Тема 2. Управление персоналом в системе современного менеджмента Контрольные вопросы 1. Перечислите и охарактеризуйте основные вехи в истории развития теории управления ... Тема 3. Концепции управления персоналом Контрольные вопросы 1. Когда были проведены первые оценки стоимости человеческого капитала? 2.
Тема 2. Історія виникнення та розвитку соціології 1. В чому полягає суть «розуміючої соціології» М. Вебера? 2.... Розкрийте зміст терміну «біхевіоризм» Тема 3. Соціологічна думка та соціологія в Україні Напишіть твір на тему: «Що мені дає вивчення соціології?
Завдання до теми 2 1. Функції Конституції України. 2. Принципи Конституції України. 3. Структура та загальна характеристика Конституції України. 4.... Завдання до теми 3 1. Форма правління в Україні. 2. Державний режим в Україні. 3. Поняття конституційного ладу. 4. Зміст конституційного ладу. 5.
Контрольные вопросы к теме 2 1. Обслуживаются ли долги холдинга дочерним предприятием? 2. Имеет ли право акционер, владеющий 9% голосов, вносить свои предложения по ... Контрольные вопросы к теме 3 1. Какие органы управления непосредственно представляют интересы акционеров открытого АО? 2. Может ли наблюдательный совет совместно с правлением и ...
...объекта управления развитием Вопросы к теме 2 1. Охарактеризуйте понятие «бифуркация»? 2. Объясните основные понятия синергетики? 3. Как происходят процессы в открытых системах? 4.... Вопросы к теме 3 1. Как вы представляете развитие человека, персонала? 2. Что понимается под феноменом «Пульсирующий менеджмент»? 3.
Тема 2.Развитиеи реализация идей стратегического управления 1. Чем «школа позиционирования» отличается от «школы власти»? 2.... Тема 3. Основные составляющие стратегического управления 1. Определите понятие «оболочечной» фирмы. Назовите сильные и слабые стороны «оболочечных» фирм. 2.
правильного ответа нет ТЕСТ К ТЕМЕ 2 Question 1 В зависимости от используемого канала движения выделяют информацию: a. текущую b. внешнюю c. все ответы верные d.... выборочное наблюдение ТЕСТ К ТЕМЕ 3 Question 1 Предприятию необходимо оценить в процентах ту часть посетителей магазина, которые сделали покупки. Какой исследовательский прием целесообразно использовать?
Еаб > 0 ТЕСТ ДО ТЕМИ 2 Question 1 Розподільна функція ціни: a. перерозподіляється національний доход b. між галузями розподіляється частина доданої вартості c....з ємним ринком ТЕСТ ДО ТЕМИ 3 Question 1 З якою метою держава встановлює нижню межу ціни? a. для підтримки науково технічного прогресу b.
агностицизму ТЕСТ ДО ТЕМИ 4.1 Question 1 З чим, на думку Піфагора, узгоджуються всі речі? a. з космосом b. з простором c.... метафізика ТЕСТ ДО ТЕМИ 4.2 Question 1 Які проблеми постають на перший план у філософії Нового часу? a. антропології b. онтології c.
...та його роль в економіці Тема 2. Суб’єкти ринку фінансових послуг Тема 3. Структура ринку фінансових послуг Тема 4. Поняття і класифікація фінансового посередництва Тема ...
...охорони праці Контрольні питання до теми 1 1. Дати визначення змісту "охорона праці". 2. Що регулює закон України "Про охорону праці"? 3.... Тема 2. Основи виробничої санітарії і гігієни праці Контрольні питання до теми 2 1. Дати визначення поняттю "виробнича санітарія". 2.
...управления бизнесом Контрольные вопросы к теме 1 1. Какие теории, относящиеся к теории управления бизнесом (помимо упомянутых в тексте лекции), Вы знаете? 2.... Тема 2. Экономическая система как рамочное условие предпринимательской деятельности Контрольные вопросы к теме 2 1. Какая социально экономическая формация является рыночной: ...
« 1 2 ... 7 8 9 10 »

Форма входа Реєстрація
Запам'ятати мене Забув пароль ?
Реклама

Топ 10 авторів
lessonz lessonz 4275
В'ячеслав ID:217
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 4275
 • Зареєстрований: 07.07.2011
vipbond vipbond 3057
Виктория Петровна ID:74
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 3057
 • Зареєстрована: 09.01.2011
k_alena k_alena 2317
Елена ID:565
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:немає
 • Робіт додано: 2317
 • Зареєстрована: 11.07.2012
Ангелина Ангелина 2138
Ангелина ID:213
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 2138
 • Зареєстрована: 05.07.2011
olga olga 1466
Ольга ID:184
 • Стать:Жінка
 • Группа: Продавці
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1466
 • Зареєстрована: 03.06.2011
uliya uliya 1449
Юлія Олександрівна ID:197
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1449
 • Зареєстрована: 19.06.2011
FPM-2007 FPM-2007 1023
Стороженко Андрій Юрійович ID:1255
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1023
 • Зареєстрований: 17.08.2014
Viktor Viktor 918
Віктор ID:273
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 918
 • Зареєстрований: 26.09.2011
mars1814 mars1814 868
Олександр ID:104
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 868
 • Зареєстрований: 16.02.2011
Nayka Nayka 546
Светлана ID:235
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:немає
 • Робіт додано: 546
 • Зареєстрована: 27.07.2011
СтатистикаОнлайн всього: 2
Гостей: 2
Користувачів: 0Всі партнери
Студенський каталог готових робіт © 2021 - Усі права застережено
Адміністрація сайту не несе відповідальності за матеріали, які розміщені користувачами.