Меню сайту

Нові користувачі
sph
Автори робіт
30.03.2021
Valeriii
Автори робіт
29.03.2021
KateVB
Користувачі
24.03.2021
Nataliia
Користувачі
24.03.2021
Куся
Автори робіт
24.03.2021
Який курс найскладніший?


аватар
Маріанна-Оксана

Рейтинг: 10
аватар
Румянцева Ангелина Владимировна

Рейтинг: 95.8
аватар
Федун Ольга Олександрівна

Рейтинг: 10
аватар
Миронець Олександр Іванович

Рейтинг: 10
аватар
Копилова Софія Андріївна

Рейтинг: 11
аватар
Дехтяренко Марина Вадимовна

Рейтинг: 10

Замовляйте роботи у професіоналів


Результати 101-150 з 960 за запитом тенденцій

...трьох останніх років має таку тенденцію – в 2007 році підвищується на 2000 тис.грн. або 32,19%, потім знову зростає на 4157 тис.грн. або 50,61%. Аналогічна тенденція спостерігається з динамікою чистого доходу (...
Негативна тенденція спостерігається у зниженні коефіцієнта швидкої ліквідності від 0,94 до 0,84 в 2006 і 2008 роках відповідно, хоча коефіцієнт і перебуває ...чистий прибуток підприємства має позитивну тенденцію до зростання – в 2007 році чистий прибуток зріс на 1183,8 тис.грн. або 993%, в 2008 році на 354,...
...знизилися, що свідчить про негативну тенденцію в фінансовій діяльності підприємства. А саме : частину власних коштів у загальній сумі усіх коштів підприємства, авансованих ним для здійснення статутної ... Але в 2002 році намітилась тенденція до покращення даного показника і він збільшився на 0,12 або 39%, що є позитивним в діяльності підприємства.
...активів ВАТ «Черкасихліб» має позитивну тенденцію зростання і даний показник знаходиться в межах нормативного значення. Так, у 2003 році даний показник збільшився на 0,06, досягши значення ... Середньорічна заробітна плата робітників має тенденцію до зростання. Так порівняно з планом заробітна плата основних робітників зросла на 37,0%, порівняно з 2003 роком – на 47,8% ...
...наступне: сума чистого доходу має тенденцію до збільшення – на 115365,5 тис.грн. або 51,86% в 2005 році та на 43895,3 тис.грн....собівартість реалізованої продукції має аналогічну тенденцію – в 2005 році збільшилась на 81866,5 тис.грн. або 46,35% та в 2006 році збільшення склало 33321,4 ...
...межах рекомендованих значень і мають тенденцію до подальшого поліпшення. Н протязі 2004 – 2006 рр. обсяги наданих кредитів суттєво зростають, зокрема в 2006 році порівняно з 2005 ...техніки та інших товарів мають тенденцію до підвищення як в абсолютних сумах (на 596,48 млн.грн. або 264,94% в 2006 році порівняно з 2005), ...
...46%; сума чистого доходу має тенденцію до збільшення – на 25314,1 тис.грн. або 6,63% в 2006 році та на 78726,6 тис.грн....собівартість реалізованої продукції має аналогічну тенденцію – в 2006 році збільшилась на 5466,5 тис.грн. або 1,87% та в 2007 році збільшення склало 101118,1 ...
...межах рекомендованих значень і мають тенденцію до подальшого поліпшення. На протязі 2006 – 2008 рр. обсяги наданих кредитів суттєво зростають, змінюється і структура кредитів.... Коефіцієнт доходності також має певну тенденцію до зниження, хоча і залишається в межах рекомендованих значень. Показник позичок на 1 грн.активів і 1 грн.
На підприємстві спостерігається наступна тенденція динаміки коефіцієнтів ефективності використання основного капіталу на підприємстві: фондовіддача, яка показує вартість реалізованої продукції на 1 грн. основного капіталу, має тенденцію до зниження на 2,77 ...
...підприємства, при чому показники мають тенденції до зростання. На протязі останніх років підприємство не здійснювало фінансових інвестицій, але активно користувалось капітальними, модернізуючи за їх рахунок обладнання ...що коефіцієнт обслуговування боргу має тенденцію до зростання, рентабельність продаж зростає з 6,02%, на початку впровадження проекту до 6,98% в третьому році впровадження, приведений ...
Які загальні тенденції у розміщенні обробної промисловості протягом останніх десятиліть? 5. Які країни є найбільшими експортерами залізної руди, чавуну та сталі? 6. Які основні тенденції у розміщенні кольорової металургії світу?
...прогнозування обсягів продажу; 2) вивчення тенденцій розвитку ринку; 3) аналіз ринкових ситуацій; 4) вивчення покупців; 5) визначення часу, коли необхідно виводити на ринок або знімати з ... Також існує тенденція до збільшення товарообігу щомісячно у 2004 році у порівнянні із минулим роком. Завдяки збільшенню товарообігу підприємство ТОВ “Добробут” отримало у ...
...прогнозування обсягів продажу; 2) вивчення тенденцій розвитку ринку; 3) аналіз ринкових ситуацій; 4) вивчення покупців; 5) визначення часу, коли необхідно виводити на ринок або знімати з ... Також існує тенденція до збільшення товарообігу щомісячно у 2004 році у порівнянні із минулим роком. Завдяки збільшенню товарообігу підприємство ТОВ “Добробут” отримало у ...
спостерігається наступна тенденція динаміки коефіцієнтів ефективності використання основних фондів на підприємстві: фондовіддача, яка показує вартість реалізованої продукції на 1 грн. основних фондів, має тенденцію до зниження на 1,02 ...
Таким чином, спостерігається наступна тенденція динаміки коефіцієнтів ефективності використання основних фондів на підприємстві: фондовіддача, яка показує вартість реалізованої продукції на 1 грн. основних фондів, має тенденцію до зниження на 0,1 в ...
Виявлення основних тенденцій розвитку Задача 4. Кореляційний зв'язок та його вивчення Література Задача 1. Групування статистичних даних За даними таблиці визначити показники ... Виявлення основних тенденцій розвитку Встановити загальну тенденцію зміни рівня динамічного ряду у часі, за рахунок аналітичного вирівнювання ряду динаміки.
Тенденції розвитку ринку іпотеки у світі 2.2. Сучасний стан ринку іпотеки України 2.3. Глобальна світова фінансова криза та її ...національної економіки та існуючих загальносвітових тенденцій в розвитку іпотечного кредитування. Ступінь висвітлення теми. Окремим аспектам складної і багатопланової проблеми іпотечного кредитування присвячено праці провідних вітчизняних та ...
АНАЛІЗ ТЕНДЕНЦІЙ РОЗВИТКУ ІННОВАЦІЙНОГО ПІДПРИЄМНИЦТВА В СФЕРІ ПОСЛУГ ТА ЙОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ … 2.1. Оцінка тенденцій інноваційного розвитку сфери послуг в структурі національної ...
Офіційний підхід до визначення тенденцій неофіційної економіки України на основі монетарних методів 2.5. Вплив неофіційної економіки та суспільний добробут населення та розвиток національної економіки ... ОЦІНКА ТЕНДЕНЦІЙ ТА ПРОГНОЗУВАННЯ ТІНЬОВОГО ТА НЕФОРМАЛЬНОГО СЕКТОРІВ ЕКОНОМІКИ УКРАЇНИ 3.1. Постановка задачі та специфікація моделі 3.2.
...прибуток хоча і показав позитивну тенденцію зростання в 2009 році, в 2010 році є відємним, отже в 2008 і 2010 році підприємство є збитковим, хоча в ...недостатньо високими і мають негативні тенденції зменшення. Аналіз оборотних фондів показав, що їх вартість також зростає і використовуються на протязі трьох років вони також достатньо ефективно.
...прибуток хоча і показав позитивну тенденцію зростання в 2009 році, в 2010 році є відємним, отже в 2008 і 2010 році підприємство є збитковим, хоча в ...недостатньо високими і мають негативні тенденції зменшення. Аналіз оборотних фондів показав, що їх вартість також зростає і використовуються на протязі трьох років вони також достатньо ефективно.
Моделювання тенденцій розвитку прибутку підприємства при реалізації виробничої стратегії Висновки Перелік використаних літературних джерел В даній роботі нами проаналізовано статистичні дані щодо ... Моделювання основної тенденції розвитку прибутку ПП „Екватор” з використанням ЕОМ здійснено для одного з видів діяльності підприємства виробництво та реалізація продукції та товарів, ...
...в ході дослідження підтверджують негативні тенденції, що склалися даному секторі економіки. Уряду України треба усвідомити, що національна рибна індустрія розвиток риболовецького флоту,порти та пов'язане ...можна стверджувати, що дедалі виразніші тенденції глобалізації та лібералізації світової торгівлі спонукають ЄС здійснювати більш активне регулювання внутрішнього ринку. Нині досить активну участь у формуванні світових ...
Кредиторська заборгованість має тенденцію до зростання, загальна рентабельність має тенденцію до зниження. Обсяг продажів зменшився на 29%. Підприємство важко адаптується до ринкових умов функціонування ...
...з тим зберігає потенціал та тенденції для відновлення порушеної рівноваги за рахунок поповнення джерел власних коштів, збільшення власних оборотних засобів та за рахунок додаткового залучення довгострокових ... На негативну тенденцію фізичного та морального зносу основних засобів, про яку згадувалося раніше, вказує і коефіціент фондовіддачі. Цікавою є поведінка коефіціенту обертання дебіторської ...
Якщо така тенденція до зменьшення грошових коштів та зростанню товарів на складі буде продовжуватися протягом наступних років, то це може призвести до гальмуванню ...підприємства там теж спостерігається така тенденція. Аналіз ліквідності підприємства показує, що всі значення знаходяться на мінімально нормативному рівні, але всеж таки знижуються.
...фаз: 1) виявлення і аналіз тенденцій, що спостерігаються в оточенні; 2) встановлення загальних для організації цілей; 3) побудова ієрархії цілей; 4) встановлення індивідуальних цілей....діяльність в минулому мала визначену тенденцію, яку можна продовжувати в майбутньому, і коли наявної інформації достатньо для виявлення статистики достовірних тенденцій або залежностей.
...продукції за 3 роки має тенденцію до збільшення, 2005 рік в порівнянні з 2004 роком збільшення становило 4651,9 тис. грн. (74%)....на оплату праці також має тенденцію до збільшення, зокрема загальні витрати збільшуються на 4436 тис. грн., (74%), витрати на оплату праці збільшуються на 1729,8 тис.
...речовин в атмосферне повітря (пояснити тенденцію). Кількість викидів по Житомирській області за січень вересень 2010 року – 78,9 тис.тон Кількість викидів по Чернівецькій області за ...5 років, за умови, що тенденції не зміняться 3) чисельність населення областей через 5 років, за умови, що коефцієнт природного руху зросте на 20%.
...витрат від планових (нормативних); оцінка тенденцій зміни витрат підприємства, що дає змогу втручатися в процеси діяльності підприємства й оптимізувати їх; дослідження причин відхилення фактичних витрат від ...в процесі якого з'ясовуються тенденції в динаміці витрат та фактори, що вплинули на їх зміну. Надалі прогнозуванню підлягає послідовність конкретних дій із забезпечення реалізації поставлених ...
...показує, що останнім часом спостерігається тенденція до збільшення показників фінансової стійкості, хоча прибутковість підприємства і зменшується. Найближчим часом планується зробити значне капіталовкладення в основні фонди підприємства (...основна заробітна плата має аналогічну тенденцію, підвищившись в 2005 році на 48,3 тис.грн. і знизившись в 2006 році на 2,2 тис.грн.
...установ в Україні та визначені тенденції розвитку приватних медичних центрів в Україні. Таким чином, на основі аналізу офіційних звітних данних, були визначені тенденції розвитку приватних медичних центрів в ...
...реалізації продукції підприємства також має тенденцію до зростання – збільшується на 435,4 тис.грн. або 22,93% в 2006 році і на 458,9 тис.грн.... Фонд заробітної плати також має тенденцію до збільшення – зростає на 247,8 тис.грн. або 36,01% в 2006 році і на 229,2 тис.грн.
...реалізації продукції підприємства також має тенденцію до зростання – збільшується на 435,4 тис.грн. або 22,93% в 2006 році і на 458,9 тис.грн.... Фонд заробітної плати також має тенденцію до збільшення – зростає на 247,8 тис.грн. або 36,01% в 2006 році і на 229,2 тис.грн.
...запасів виявлення найстійкіших закономірностей і тенденцій у попередньому періоді, прогнозування на їх основі показників на перспективу, вибір альтернатив розвитку, розробка практичних рекомендацій для визначення найліпшого варіанта ...в 2008 році спостегігається позитивна тенденція зростання і в 2009 році негативна тенденція зниження. Розробка ефективної системи управління запасами є запорукою успішного функціонування підприємств в умовах ...
...Світанок" (прибутковість і рентабельність) мали тенденцію до підвищення за всіма параметрами. Аналіз власних фінансових ресурсів показав, що Полтавський завод продтоварів "Світанок" протягом 1999 року забезпечив приріст ... Висхідні дані дані дял аналізу тенденції зміни фінансового стану Полтавського заводу продтоварів "Світанок" у 1998 1999 роках Таблиця 3.2.2.
...реалізації продукції підприємства також має тенденцію до зростання – збільшується на 435,4 тис.грн. або 22,93% в 2006 році і на 458,9 тис.грн.... Фонд заробітної плати також має тенденцію до збільшення – зростає на 247,8 тис.грн. або 36,01% в 2006 році і на 229,2 тис.грн.
...чином, можна констатувати такі основні тенденції його діяльності: собівартість виробленої продукції збільшується на 4054 тис.грн. або 43,59% в 2006 році і на 1507 тис....продуктивність праці має постійну стійку тенденцію до зростання, зокрема на 6,41 тис.грн. або 33,85% в 2006 році і на 4,11 тис.грн.
...прибуток хоча і показав позитивну тенденцію зростання в 2009 році, в 2010 році є від’ємним, отже в 2008 і 2010 роках підприємство є збитковим, хоча ...недостатньо високими і мають негативні тенденції зменшення. Вартість оборотних фондів також зростає і використовуються вони на протязі трьох років вони також достатньо ефективно.
...межах рекомендованих значень і мають тенденцію до подальшого поліпшення. На протязі 2005 – 2007 рр. обсяги наданих кредитів суттєво зростають, змінюється і структура кредитів.... Коефіцієнт доходності також має певну тенденцію до зниження, хоча і залишається в межах рекомендованих значень. Показник позичок на 1 грн.активів і 1 грн.
Продуктивність праці має тенденцію до зростання на 448,6 тис.грн. в 2007 році і на 232,01 тис.грн. в 2006 році.... Позитивна тенденція спостерігається у збільшенні коефіцієнта швидкої ліквідності від 0,309 до 0,444 в 2005 і 2006 роках відповідно, але в 2007 році ...
Завдяки проведеному аналізу можна простежити тенденцію постійного зростання цих показників, що свідчить про ефективну роботу АКБ „Правекс Банку” на даному сегменті ринку банківських послуг....основному діяльність банку характеризується позитивними тенденціями, про що свідчить ріст активів банку, збільшення його капіталу, резервів та інших показників балансу. Що стосується аналізу фінансового стану банку, ...
Завдяки проведеному аналізу можна простежити тенденцію постійного зростання цих показників, що свідчить про ефективну роботу АКБ „Правекс Банку” на даному сегменті ринку банківських послуг....основному діяльність банку характеризується позитивними тенденціями, про що свідчить ріст активів банку, збільшення його капіталу, резервів та інших показників балансу. Що стосується аналізу фінансового стану банку, ...
...продукції (без ПДВ) має поступову тенденцію до збільшення. При чому в 2004 році обсяг виробництва порівняно з 2003 роком збільшується на 579 тис.грн....році спостерігається майже така ж тенденція, хоча в 3 кварталі реалізація трохи перевищує обсяг 2 кварталу. В 2005 році в 2 кварталі обсяг реалізацію був найбільший, ...
Негативна тенденція спостерігається у зменшенні коефіцієнта швидкої ліквідності та абсолютної ліквідності. Обсяг власних оборотних коштів підприємства на кінець звітного періоду зменшився на ... Негативним моментом також виступає тенденція до зниження власного капіталу підприємства. Це обумовило зниження деяких показників фінансової стійкості. Так, на початок звітного періоду значення коефіцієнта фінансової ...
...природи державного боргу; виявлення основних тенденцій і специфічних особливостей формування державного боргу в Україні; обґрунтування концептуальних засад щодо вдосконалення механізму управління державним боргом та його обслуговування ...складової державних фінансів;  виявлення основних тенденцій формування державного боргу України;  визначення основних етапів формування державного внутрішнього боргу, аналіз механізму управління ним;  оцінка розміру та динаміки зовнішн...
Позитивна тенденція спостерігається у збільшенні коефіцієнта швидкої ліквідності та абсолютної ліквідності. Обсяг власних оборотних коштів підприємства на кінець звітного періоду також збільшився ... Негативним моментом також виступає тенденція до зниження власного капіталу підприємства. Це обумовило зниження деяких показників фінансової стійкості. Так, у 2004 році коефіцієнт фінансової автономії становив 0,...
...використання основних фондів показав позитивні тенденції зростання показників фондовіддачі, фондоозброєності та рентабельності, а аналіз ефективності використання матеріальних запасів виявив, що в 2009 році і 2008 році ...незначними темпами, але має позитивну тенденцію до зростання. Проведений факторний аналіз показав, що зниження матеріальних витрат на 4888 тис.грн. знизило виручку від реалізації продукції на ...
Негативна тенденція спостерігається у зменшенні коефіцієнта швидкої ліквідності та абсолютної ліквідності. Обсяг власних оборотних коштів підприємства на кінець звітного періоду також зменшився ... Негативним моментом також виступає тенденція до зниження власного капіталу підприємства. Це обумовило зниження деяких показників фінансової стійкості. Так, у 2003 році коефіцієнт фінансової автономії становив 0,...
...по підприємству можна констатувати такі тенденції: підприємство має основні фонди в достатньо хорошому стані, знос яких є невисоким. Але кожного року знос основних фондів збільшується, коефіцієнт ...використання основних фондів виявив негативні тенденції зниження фондовіддачі, зростання фондоозброєності і зниження в 2010 році рентабельності основних фондів. На підприємстві оновлення основних фондів здійснюється за рахунок ...
« 1 2 3 4 5 ... 9 10 »

Форма входа Реєстрація
Запам'ятати мене Забув пароль ?
Реклама

Топ 10 авторів
lessonz lessonz 4275
В'ячеслав ID:217
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 4275
 • Зареєстрований: 07.07.2011
vipbond vipbond 3057
Виктория Петровна ID:74
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 3057
 • Зареєстрована: 09.01.2011
k_alena k_alena 2317
Елена ID:565
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:немає
 • Робіт додано: 2317
 • Зареєстрована: 11.07.2012
Ангелина Ангелина 2138
Ангелина ID:213
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 2138
 • Зареєстрована: 05.07.2011
olga olga 1466
Ольга ID:184
 • Стать:Жінка
 • Группа: Продавці
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1466
 • Зареєстрована: 03.06.2011
uliya uliya 1449
Юлія Олександрівна ID:197
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1449
 • Зареєстрована: 19.06.2011
FPM-2007 FPM-2007 1023
Стороженко Андрій Юрійович ID:1255
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1023
 • Зареєстрований: 17.08.2014
Viktor Viktor 918
Віктор ID:273
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 918
 • Зареєстрований: 26.09.2011
mars1814 mars1814 868
Олександр ID:104
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 868
 • Зареєстрований: 16.02.2011
Nayka Nayka 546
Светлана ID:235
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:немає
 • Робіт додано: 546
 • Зареєстрована: 27.07.2011
СтатистикаОнлайн всього: 2
Гостей: 2
Користувачів: 0Всі партнери
Студенський каталог готових робіт © 2021 - Усі права застережено
Адміністрація сайту не несе відповідальності за матеріали, які розміщені користувачами.