Меню сайту

Нові користувачі
sokolovatp
Автори робіт
29.12.2020
камилла
Користувачі
14.12.2020
Valeriia
Користувачі
12.12.2020
Діана
Користувачі
09.12.2020
Свєта
Користувачі
03.12.2020
Чи пишете ви самі роботи?


аватар
Калініченко Катерина Павлівна

Рейтинг: 10
Тіхонова Вікторія Андріївна

Рейтинг: 10
аватар
Тимчук Руслан Миколайович

Рейтинг: 21.1
аватар
Колеснік Наталія Леонідівна

Рейтинг: 10
ЦАП МАР'ЯНА СТЕПАНІВНА

Рейтинг: 16.9
аватар
Гуштан Іванна Юріївна

Рейтинг: 10

Замовляйте роботи у професіоналів


Результати 451-500 з 4214 за запитом теорія»

Взаємозв'язок теорії і практики як умова розвитку системи суспільного дошкільного освіти. 13. Система дошкільної освіти в РБ. 14.... Зарубіжні теорії гри. 44.Вітчизняні педагоги про роль гри в житті дитини. 45.Основні структурні елементи гри. Своєрідність гри як діяльності. 46.
В економічній теорії корисність благ виражають в умовних одиницях корисності, при цьому вважається, що кожне благо можна поділити на окремі порції.... В економічній теорії корисність благ виражають в умовних одиницях корисності, при цьому вважається, що кожне благо можна поділити на окремі порції.
Теорія колективу А.Макаренка. 7. Народна педагогіка як передумова становлення професійного педагогічного знання (О.Духнович, Т.Шевченко, Леся Українка, В.Сухомлинський).... Гуманістична спрямованість особистості вчителя в теорії і практиці В.Сухомлинського. 24. Педагогічна культура учителя, її компоненти. Шляхи та засоби розвитку педагогічної культури. 25.
Вступ 1 Загальнотеоретичні відомості про функціонування Головного управління статистики в Хмельницькій області 1.1 Історична довідка про функціонування установи, її сучасна роль та суспільне призначення 1.2 Повноваження та завдання Головного управління статистики у Хмельницькій області, його програмно цільова діяльність 1.3 Організаційно – функціональна структура установи та коротка характеристика її підрозділів 2 Аналітична оцінка міграційних потоків населення Хмельницької області за...
Проблеми вини в теорії кримінального права: Навчальний посібник. – К.: Атака, 2005. 5. Волков Б.С. Проблема воли и уголовная ответственность. – Казань, 1965. 6. Воробей П.А. Теорія і практика кримінально правового ставлення ...
Основні поняття теорії ймовірностей Контрольна до заняття 5. 1. Кидають 4 гральні кісточки. Знайти імовірність того, що на них випаде однакове число очок (... Регресійний аналіз і теорія кореляції Контрольна до заняття 11. Лінійна регресія. Коефіцієнт кореляції 1. Знайти коефіцієнт кореляції …. Контрольна до заняття 12 1.
...суспільство, виникають ідеї і формуються теорії про суспільне життя, соціальні про¬цеси, розвиток людської культури. З розвитком су¬спільства, еволюцією процесів самопізнання та осмис¬лення людиною ... Протосоціологічні теорії відіграли помітну роль у подальшому розвитку науки, впливаючи на формуван¬ня не тільки класичних, але й сучасних поглядів на закономірності ...
Зміст Вступ 1 теоретичні основи управління маркетинговою діяльностю на підприємстві 1.1 Поняття, цілі, функції та принципи маркетингу 1.2 Особливості організації маркетингової діяльності 1.3 Формування ефективної маркетингової стратегії підприємства 1.4 Управління маркетинговою діяльністю торгівельного підприємства 2 аналіз управління маркетинговою діяльністю тов «епіцентр к» 2.1 Загальна характеристика діяльності ТОВ "Епіцентр К" 2.2 Аналіз основних економічних показників дія...
...напрям Соціально психологічний напрям Структуралізм Теорія культурних міграцій Теорія «Локальних цивілізацій» Еволюціонізм Етологічний підхід Функціональний підхід Символізм СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ
...про мозкові “центри” емоцій, центренцефалічна теорія свідомості), з одного боку, і сучасні “еквіпотенціальні” теорії (голографічні концепції роботи мозку) – з іншою. Разом з цими концепціями достатньо поширені ...
...із вказаних вчених перший запропонував теорію походження старіння як риси, що виникла в результаті еволюції a. Фішер b. Бекон c. Александров d.... адаптаційно регуляторна теорія старіння b. процеси, спрямовані на подтримку высокої життєздатності і збільшення тривалості життя c. біологічно – активная добавка Question 7 Соціальне старіння – ...
...діяльність; судові та правоохоронні органи; теорія держави та права; теорія доказів; трудове право; фінансове право; цивільне право; цивільний процес. Управління: державне управління; управління органами державної податкової ...
...проаналізовано сутність симулювання праці, основні теорії стимулювання, програми стимулювання праці, види стимулів і дослідження процесу оцінки стимулювання персоналу на підприємстві. В другій частині роботи було проаналізовано ...1.1 Основні теорії стимулювання праці Рис. 1.2 Класифікація методів мотивації Рис. 1.3 Модель стимулювання праці за Врумом Таблиця 1.1 Класифікація ...
Розкрийте сутність теорії “масової діяльності”. 2. Розкрийте структуру підприємницької діяльності. 2.3. СОЦІАЛЬНО ПСИХОЛОГІЧНИЙ ПОРТРЕТ ПІДПРИЄМЦЯ 1. Що в собі містить «соціально психологічний ... Розкрийте сутність теорії обмеження можливостей задоволення життєвих потреб. Розділ ІІІ. ПСИХОЛОГІЯ КОШТІВ, ЧАСУ ЖИТТЯ, ФІЗИЧНИХ, ПСИХІЧНИХ І ДУХОВНИХ СИЛ 3.1.
Проблеми вини в теорії кримінального права: Навчальний посібник. – К.: Атака, 2005. 4. Волков Б.С. Проблема воли и уголовная ответственность. – Казань, 1965. 5. Воробей П.А. Теорія і практика кримінально правового ставлення ...
...проаналізовано сутність симулювання праці, основні теорії стимулювання, програми стимулювання праці, види стимулів і дослідження процесу оцінки стимулювання персоналу на підприємстві. В другій частині роботи було проаналізовано ...1.1 Основні теорії мотивації праці Рис. 1.2 Класифікація методів мотивації Рис. 1.3 Модель стимулювання праці за Врумом Таблиця 1.1 Класифікація ...
Обґрунтування доцільності впровадження теорії мотивації А.Маслоу в практику управління ТОВ “ДОРА” 3.3. Шляхи вдосконалення механізмів управління ТОВ“ДОРА” м....А також обґрунтовано доцільність впровадження теорії мотивації А.Маслоу в практику управління ТОВ «ДОРА». Зміст стратегії управління персоналом полягає у визначенні шляхів розвитку компетенцій усього персоналу ...
...використовувати як основу для психологічної теорії b. ряд загальних принципів, які використовуються для пояснення встановлених фактів та подій c. положення, що приймається без доведення, як одне з вихідних для певної теорії d.
стратегічного управління, теорії організацій,досліджень організаційної поведінки c. психології, соціології, етики ділового спілкування Question 5 В якому році набув чинності кодекс ділової честі ...співрозмовника відмовою Question 9 Автор теорії, який встановив вплив культурних відмінностей на види управління та визначив фактори, які обумовлюють схожість та відмінність країн та організацій: a.
...проаналізовано сутність симулювання праці, основні теорії стимулювання, програми стимулювання праці, види стимулів і дослідження процесу оцінки стимулювання персоналу на підприємстві. В другій частині роботи було проаналізовано ...1.1 Основні теорії стимулювання праці Рис. 1.2. Класифікація методів мотивації Рис. 1.3 Модель стимулювання праці за Врумом [39] Таблиця 1.1 ...
...України в контексті європейських стандартів: Теорія, історія, практика. – К., 2004 Нор В.Т. Проблеми теорії і практики судових доказів. – Львів, 1978 Попелюшко В.О.
В економічній теорії домінують два підходи до пояснення поняття витрат підприємства. Перший з них ґрунтується на постулатах трудової теорії вартості, що розглядає витрати підприємства ...
...України в контексті європейських стандартів: Теорія, історія, практика. – К., 2004 Маляренко В.Т. Найпоширеніши помилки та порушення законів, які допускаються при проваджені дізнання і попереднього слідства //... Теорія та практика отримання вербальної інформації у кримінальному процесі України. К.: Вид. Паливода А.В., 2005. Шейфер С.А. Следственные действия.
Традиційній портфельній теорії притаманна інтуїція та суб’єктивізм. Нетрадиційна (сучасна) портфельна теорія базується на економіко математичних методах та моделях, активно застосовує комп’ютерну ...
Теорія агентських відносин при фінансуванні досліджує: конфлікт інтересів між капіталодавцем та капіталоодержувачем, який може виникнути в результаті асиметрії в інформаційному забезпеченні; ... Які із наведених тез характеризують теорію оптимізації портфеля інвестицій (Г. Марковіц): систематичний ризик може бути мінімізований шляхом диверсифікації інвестиційного портфеля; зменшення несистематичного ризику портфеля інвестицій досягається ...
...принципів кримінального права є “чистою теорією” і кримінально правові принципи не мають ніякого практичного значення. По перше, історія показує, що будь яка правова теорія, яка має прогресивний характер для ...
Теорія цивільно правової відповідальності: Монографія. – Одеса : Астропринт, 2006. – 264 с. Печений О. П. Деякі аспекти відповідальності за порушення грошових зобов’язань // ...і добросовісність у цивільному праві (теорія, законодавство, судова практика): Монографія. – К. : Юрінком Інтер, 2008. – 432 с. Тархов В. А. Ответственность по советскому гражданскому праву.
Основи теорії конституції та конституціо¬налізму . Л.: Астролябія, 2003. 232 с. Словська І.Є. Конституціоналізм як політико правова теорія і практика: проблема визначення й ...
теорії ігор 8 Сприйняття це: Виберіть одну правильну відповідь a. одна з форм абстрактного мислення людини b.... теорії ігор c. логічної семантики d. дискретної математики e. метаматематики 2 Процес формалізації думки –це: Виберіть одну правильну відповідь a.
Мотивація (мотивування) персоналу Теорія двох факторів Ф. Герцберга і практичні аспекти її використання Характеристика теорії набутих потреб Мак Клеланда.
...з центральних місць у сучасній теорії французької мови. Безліч підходів до її вирішення в лінгвістиці обумовлено суперечливим характером даного мовного явища....які стали основою для формування теорії частин мови в французькій лінгвістичній традиції, в тому числі і артикля. Завдання: 1. Розкрити в повному обсязі поняття артикля в ...
Організовані злочинні угрупування в теорії вітчизняного кримінального права // Вісник прокуратури. – 2001. № 3. – С. 28 34. 14. Єфремов С. Єфремов С.... злочинністю і корупцією (теорія і практика). – 2001. № 4. – С. 20 28. 23. Кваша О.О. Організатор злочину. Кримінально правове та кримінологічне дослідження: Монографія. – К.
Організовані злочинні угрупування в теорії вітчизняного кримінального права // Вісник прокуратури. – 2001. № 3. – С. 28 34. 12. Єфремов С. Різновиди організованих злочинних угруповань // Вісник прокуратури. – 2003.... злочинністю і корупцією (теорія і практика). – 2001. № 4. – С. 20 28. 18. Кваша О.О. Організатор злочину. Кримінально правове та кримінологічне дослідження: Монографія. – К.
Теорія та практика міжнародної правової допомоги в кримінальних справах (проблеми сучасного співробітництва України). – Х.: Право, 2006 Кабанець В., Кравчук С....України в контексті європейських стандартів: Теорія, історія, практика. – К., 2004
Хауса та теорія життєвого циклу П. Херсі і К. Бланшара Завдання до теми 8 Завдання № 16 Поясніть в чому полягає наближеність моделі ситуаційного ...та Теренса Мітчела до мотиваційної теорії очікувань. Завдання № 17 Поясніть чому різні рівні зрілості послідовників вимагають застосування різних лідерських стилів. Розгляньте дане твердження на прикладі зростання ...
...позначається не тільки на розвитку теорії ризику; вона стримує також практику управління ризиком. По четверте, при всьому різноманітті визначень (часто несумісних між собою) спостерігається тенденція пошуку ...ризиків необхідно володіти вищою математикою, теорією ймовірностей, математичним програмуванням, то даний програмний продукт автоматизує ці складні розрахунки і забезпечить отримання найточніших результатів.
...допоможе вчителеві розкрити єдність між теорією мови і практикою її застосування, повно і всебічно показати учням широку сферу функціонування мови, сприятиме підготовці молоді до розуміння, а ... Універсальну для свого часу теорію про зв’язок освітньої і виховної діяльності створив Я.А. Коменський, уперше сформулювавши одну з найголовніших вимог дидактики: усе, що ...
...безпосередньої демократії в Україні – проблеми теорії і практики. До 10 ї річниці незалежності України. – К.: Інститут держави і права імені В.М. Корецького НАН України, 2001.... Всеукраїнський референдум: проблеми теорії і практики / В. Федоренко // Право України. – 1998. №11. – С. 136 141. Чушенко В. І., Заяць І. В.
теорії управлінських рішень c. соціології праці d. охорони праці e. педагогіки f. психології праці Question 10 Професіональна консультація — складова: a. мистецтвознавства b. екології c. теорії машин і механізмів d.
...роботи є основні положення економічної теорії та теорії фінансів. Методологія та методика дослідження базуються на системному загальнотеоретичному осмисленні механізму управління активами підприємства.
...велике значення для розвитку вітчизняної теорії обліку. Роботи науковців в більшості мають галузевий напрямок, але існує коло проблем, пов’язаних з обліком основних засобів, як загального ...їхню інтерпретацію з позиції економічної теорії, положень фінансового обліку і податкового законодавства. Установлено, що визначення основних засобів залишається складним питанням, однак протягом останніх років воно постійно ...
...влади в України [Текст] : Історія, теорія, перспективи / С. В. Ківалов, І. К. Залюбовська. – Одеса : Юридична література, 2004. – 150 с. Коментар до Конституції України / ред. кол. : В.... Статус народного депутата України: проблеми теорії і правового регулювання : автореф. дис... канд. юрид. наук : 12.00.02 / Національна академія внутрішніх справ України. – К., 2005. – 20 с.
Теорії структури капіталу. 85. Основи теорії Міллера Модільяні. 86. Ліверидж в управлінні активами підприємства. 87. Вимірювання фінансового лівериджу. 88.
...широко і різнобічне обґрунтований в теорії і практиці. Праці вітчизняних педагогів Г. Ващенка, А. Макаренка, С. Русової, В. Сухомлинського, К.Ушинського, стали орієнтиром для створення ефективних ...громадянських почуттів особистості у педагогічній теорії та практиці; 2. Обгрунтувати змістову структуру, визначити критерії, показники й рівні сформованості громадянськихпочуттів учнів 1 4 класів у позаурочній діяльності; ...
Мардахаєв; теорії ЗМІ аналізують Л. Матвєєва, Т. Анікєєва, Ю. Мочалова; висвітлюють особливості впливу мас медіа на особистість Г. Апостолова, В. Арбеніна, О.... Блумер), теорії генералізованих засобів комунікації (Н.Луман), концепціях символічного простору (П. Бурдьє) тощо. Розробкою теоретичних та методологічних засад дослідження масової комунікації займалися ...
...різниця між марксистською та інституціоналістською теоріями зайнятості? 10. У наведеній таблиці типології безробіття зроблено три помилки, вкажіть їх: Теорія Основна причина безробіття Тип безробіття Кейнсіанська Недосконалість ...
...зарубіжних учених економістів з економічної теорії, фінансів і ринку фінансових послуг. У процесі дослідження використано класичні та сучасні методи наукових досліджень, зокрема: теоретичного узагальнення, системний, аналізу ...посібники в галузі сучасної економічної теорії, наукові праці вітчизняних та зарубіжних учених, нормативно законодавчі акти, звітні дані Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку.
Соціальна держава: деякі питання теорії. // Вісник Львів. Університету. Серія юридична.— 2001.— Вип.36.— С.40 16.Прохоренко О. Протидія корупційним проявам в зарубіжних країнах та ... Теорія держави і права. – Харків: Еспада, 2006. с. 67 68
Розвиток теорії колективу в педагогіці XX століття (С.Т.Шацький. А.С.Макаренко, В.О.Сухомлинський, І.П.Іванов) виховання особистості у колективі. Розвиток теорії колективу в педагогіці 20 ст.
галузь педагогіки, яка розробляє теорію освіти і навчання e. наука про виховання людини Question 16 Балів: 1 Науково теоретична функція дидактики передбачає: Виберіть одну правильну ... зв’язок теорії з практикою b. відповідність змісту навчального матеріалу рівню підготовки суб’єктів учіння c. систематичність навчання d.
« 1 2 ... 8 9 10

Форма входа Реєстрація
Запам'ятати мене Забув пароль ?
Реклама

Топ 10 авторів
lessonz lessonz 4275
В'ячеслав ID:217
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 4275
 • Зареєстрований: 07.07.2011
vipbond vipbond 3057
Виктория Петровна ID:74
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 3057
 • Зареєстрована: 09.01.2011
k_alena k_alena 2317
Елена ID:565
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:немає
 • Робіт додано: 2317
 • Зареєстрована: 11.07.2012
Ангелина Ангелина 2138
Ангелина ID:213
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 2138
 • Зареєстрована: 05.07.2011
olga olga 1466
Ольга ID:184
 • Стать:Жінка
 • Группа: Продавці
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1466
 • Зареєстрована: 03.06.2011
uliya uliya 1449
Юлія Олександрівна ID:197
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1449
 • Зареєстрована: 19.06.2011
FPM-2007 FPM-2007 1023
Стороженко Андрій Юрійович ID:1255
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1023
 • Зареєстрований: 17.08.2014
Viktor Viktor 918
Віктор ID:273
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 918
 • Зареєстрований: 26.09.2011
mars1814 mars1814 868
Олександр ID:104
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 868
 • Зареєстрований: 16.02.2011
Nayka Nayka 546
Светлана ID:235
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:немає
 • Робіт додано: 546
 • Зареєстрована: 27.07.2011
СтатистикаОнлайн всього: 1
Гостей: 1
Користувачів: 0Всі партнери
Студенський каталог готових робіт © 2021 - Усі права застережено
Адміністрація сайту не несе відповідальності за матеріали, які розміщені користувачами.