Меню сайту

Нові користувачі
sokolovatp
Автори робіт
29.12.2020
камилла
Користувачі
14.12.2020
Valeriia
Користувачі
12.12.2020
Діана
Користувачі
09.12.2020
Свєта
Користувачі
03.12.2020
Чи даєте Ви хабарі викладачам?


аватар
Побережна Тетяна Анатоліївна

Рейтинг: 16
аватар
Болгарін Володимир Володимирович

Рейтинг: 10
аватар
Самойленко оксана Анатоліївна

Рейтинг: 10
аватар
Миронець Олександр Іванович

Рейтинг: 10
аватар
Савка Роман Васильович

Рейтинг: 10
аватар
Вікторія Миколаївна

Рейтинг: 10

Замовляйте роботи у професіоналів


Результати 51-100 з 4214 за запитом теорія»

Теорія граничної продуктивності її сутність і значення 3.1 Закон спадної граничної продуктивності як основа теорії граничної продуктивності 3.2 Особливості ...
Сучасний стан розробленості документознавчої теорії 3.1. Здобутки та проблеми в сучасній теорії документознавства 3.2. Перспективні напрями в галузі дослідження теорії документа ВИСНОВКИ СПИСОК ...
Мотиваційна теорія поведінки споживачів стверджує, що справжні причини купівлі товарів не завжди мають свідомий характер (споживач не завжди може визначити роль чинників, ... Згідно з мотиваційною теорією поведінки споживачів основні положення теорії акту купівлі такі: предмети (блага і послуги) є символами (сприйняття чи несприйняття їх символічного значення ...
ВСТУП 1 ТЕОРЕТИКО МЕТОДИЧНІ ОСНОВИ ДОСЛІДЖЕННЯ МІГРАЦІЇ НАСЕЛЕННЯ 1.1 Характеристика міграційних переміщень населення України в історичній ретроспективі 1.2 Суть та основні показники міграції населення 1.3 Методологічні дослідження та особливості отримання інформації про міграцію населення 2 АНАЛІТИЧНА ОЦІНКА МІГРАЦІЇ НАСЕЛЕННЯ ХМЕЛЬНИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ 2.1 Аналіз сучасного стану, структури та динаміки міграційних процесів за 2007 2009 роки 2.2 Статевовікова характеристика міграції Хме...
Засновник теорії особистості {ін¬ша назва «теорія рис») Г.Оллпорт запропонував таке визначення цьо¬го поняття: особистість є індивіду¬ально своє рідна, ...
Вступ 1. Розвиток теорії конфлікту 2. Еволюція конфліктологічних концепцій 3. Сучасна конфліктологічна теорія Висновки Список літератури
Теорія поведінки споживача. Ціна товару А становить 1,5 грн. Ціна товару Б – 1 грн. Якою має бути гранична користь товару ... Теорія поведінки споживача. За наведеними в таблиці даними розрахуйте граничну норму заміни товару Б товаром А та поясніть динаміку цього показника.
(теорія 23; 5; ситуаційне завдання 3; тести 15, 35, 5) 23. Бізнес план ………………………………………………………………. 3 5. Теорія бюрократії та кількісний підхід в ...
Металістична теорія грошей 2. Номіналістична теорія грошей Література
Дослідження теорії загальної корисності 1.1. Чинники, що визначають поведінку споживача. Уподобання споживача. Корисність як основа переваг 1.2.... Теорія економічної поведінки споживача 2.1. Бюджетне обмеження споживача 2.2. Моделювання поведінки споживача на ринку товарів 2.2.1.
Предмет курсу економічної теорії 2. Функції і методи економічної теорії Література
Виникнення і розвиток марксистської економічної теорії 2. Зародження марксистської економічної теорії в 40 50 х рр. XIX ст. 3. Праці К. Маркса та Ф.
Предмет і функції економічної теорії. Різні методичні підходи до предмета економічної теорії 32. Сімейний бюджет, доходи видатки. Прожитковий мінімум та оптимальний споживчий бюджет 49.
Основні етапи розвитку економічної теорії 25. Функціональні форми грошей. Закони грошового обігу. Теорії грошей 47. Суть, фактори та типи економічного зростання – екстенсивний та інтенсивний Література
Характеристика основних положень дуалістичної теорії потягів у концепції Зигмунда Фрейда 3. Значення фрейдовської теорії потягів для розвитку фундаментальної психології Висновки Список використаної лiтератури
Права і свободи людини в теорії конституціоналізму. br />br /> 1.1. Теорії виникнення феномену прав і свобод. br />br /> 1.2.
Теорії виникнення держави 4. Теорії походження держави і права 5. Основні юридичні джерела формування права у різних народів світу ВИСНОВКИ Список ...
Порівняльний аналіз сучасної кількісної теорії грошей та її кембриджського варіанта. Оцінка внеску Дж. М. Кейнса у розвиток кількісної теорії грошей Висновки Список використаної літератури
Ситуаційні та новітні теорії лідерства 2.1 Модель ситуаційного лідерства Фідлера 2.2Модель ситуаційного лідерства Херсея і Бланшерда 2.3 Теорія атрибутивного лідерства, лідерства для змін ...
Теорії ролей і структура рольової Компетентності 2.1 Теорії ролей як засіб формування соціальної компетентності 2.2 Структура рольової компетентності Висновки ...
Теорії ролей і структура рольової Компетентності 2.1 Теорії ролей як засіб формування соціальної компетентності 2.2 Структура рольової компетентності Висновки ...
Обґрунтування доцільності впровадження теорії мотивації А.Маслоу в практику управління ТОВ “ДОРА” 3.3. Шляхи вдосконалення механізмів управління ТОВ“ДОРА” м....А також обґрунтовано доцільність впровадження теорії мотивації А.Маслоу в практику управління ТОВ «ДОРА». Зміст стратегії управління персоналом полягає у визначенні шляхів розвитку компетенцій усього персоналу ...
...Перш ніж вести мову про теорії походження держави, слід визначити, що власне є державою? Держава – це особлива форма організації життєдіяльності суспільства на визначеній кордонами території, котра ...виділити, так би мовити, «універсальну теорію» яка могла б систематизувати всі позитивні якості розглянутих теорій. • Для самого початку візьмемо погляди біологів, стосовно того, що людина – мисляча, ...
1. Теорії ділового циклу 2. Економетричне моделювання і прогнозування 3. Тривалість економічного циклу 4.
ВСТУП 1. Концепції релігії 2. Виникнення релігії 3. Основні теорії походження релігії ВИСНОВОК СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ
ПЛАН Вступ 1. Торія справедливості С. Адамса як одна з провідних процесних теорій мотивації 2.... Трактування теорії справедливості сучасним менеджментом Висновки Список використаної літератури
Вступ 1. Оглядова характеристика теорій походження держави і права 2. Природно історична теорія походження держави і права 3.
1. Вступ. Джон Лок як філософ і політик 2. Теорія суспільного договору 3. Политична влада 4.
План Вступ Розділ 1. Сутність грошей. 1.1.Розвиток теорії грошових відносин 1.2.
ВСТУП 3 РОЗДІЛ 1. ПОВЕДІНКА СПОЖИВАЧА В РИНКОВІЙ ЕКОНОМІЦІ 5 1.1. Споживчий вибір та його особливості 5 ... КАРДИНАЛІСТСЬКА ТА ОРДИНАЛІСТСЬКА ТЕОРІЯ СПОЖИВЧОЇ ПОВЕДІНКИ 14 2.1. Загальна і гранична корисність. Закон спадної граничної корисності 14 2.2.
ВСТУП 1. ЖИТТЄВИЙ ШЛЯХ ВІЛЬФРЕДО ПАРЕТО 2. СУТНІСТЬ ТЕОРІЇ АЛОГІЧНИХ ДІЙ В.ПАРЕТО 3.
Вступ 1. Суть та умови прямого іноземного інвестування в корпораціях 2. Теорії суті та причин прямого іноземного ...
ТЕСТИ Є ДО ВСІХ 6 ТЕМ + ПІДСУМКОВИЙ ТЕСТ 1 1 Сукупність факторів, які формують довгострокову прибутковість організації ...Для виначення діапазону контролю використовують теорію: Виберіть одну правильну відповідь a. Харрісона b. А. Файоля c. В.А. Грейкунаса d. Дж.
ЛЮБУЮ ПРАКТИЧЕСКУЮ РАБОТУ (ПРАКТИЧНЕ ЗАНЯТЯ 1, 2, 3, 4 5) МОЖНО КУПИТЬ ...поєднуйте логіку викладу та імпровізацію, теорію і практику (використовуйте цікаві, переконливі приклади, факти). Використовуйте ораторські та педагогічні прийоми, що стимулюють творче, критичне мислення учнів (створення проблемної ...
Методика підготовки та проведення лекційних, практичних, лабораторних та семінарських занять з курсу ...дошкільників у сучасних соціокультурних умовах; Теорія і методика організації ігрової діяльності дітей у ЗДО; Тема практичного заняття також може бути обрана самостійно. Завдання 3.
1.Теорії походження держави і права 2.Поняття та ознаки держави 3.Поняття функцій держави.
1. Методи соціологічного пізнання М. Вебера 2. Теорія «соціальної дії» 3. Політична соціологія М. Вебера 4.
Варіант – 30 1. Поняття, теорії виникнення держави. 2. Ресурси політичної влади, її функції і тенденції розвитку. 3.
Змiст Вступ…………………………………………………………………………..…..3 1. Мета споживача. Кардиналістська модель……………………………….…4 2. Оптимізація вибору на основі кардиналістської теорії………………...…..8 3. Бюджетне обмеження споживача………………………………………….
ВСТУП 1. Теоретичні основи конфлікту 2. Основні теорії конфлікту ВИСНОВКИ СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ
1. Класична кількісна теорія грошей, характеристика основних постулатів 2. Основні типи грошових систем, їх елементи, етапи еволюції 3.
Вступ ………………………………………………………………………… 3 1. Екзистенціальні витоки проблеми буття ……………………………….. 4 2. Гносеологія – філософська теорія пізнання …………………………..... 7 3.
Варіант 7 1. Здійснити узагальнення та обмеження обсягу понять: Кухня. Зброя. Біль. • 2. Визначити відношення між обсягами понять, відобразивши це ...Гіпотеза та теорія.
« 1 2 3 4 ... 9 10 »

Форма входа Реєстрація
Запам'ятати мене Забув пароль ?
Реклама

Топ 10 авторів
lessonz lessonz 4275
В'ячеслав ID:217
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 4275
 • Зареєстрований: 07.07.2011
vipbond vipbond 3057
Виктория Петровна ID:74
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 3057
 • Зареєстрована: 09.01.2011
k_alena k_alena 2317
Елена ID:565
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:немає
 • Робіт додано: 2317
 • Зареєстрована: 11.07.2012
Ангелина Ангелина 2138
Ангелина ID:213
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 2138
 • Зареєстрована: 05.07.2011
olga olga 1466
Ольга ID:184
 • Стать:Жінка
 • Группа: Продавці
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1466
 • Зареєстрована: 03.06.2011
uliya uliya 1449
Юлія Олександрівна ID:197
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1449
 • Зареєстрована: 19.06.2011
FPM-2007 FPM-2007 1023
Стороженко Андрій Юрійович ID:1255
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1023
 • Зареєстрований: 17.08.2014
Viktor Viktor 918
Віктор ID:273
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 918
 • Зареєстрований: 26.09.2011
mars1814 mars1814 868
Олександр ID:104
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 868
 • Зареєстрований: 16.02.2011
Nayka Nayka 546
Светлана ID:235
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:немає
 • Робіт додано: 546
 • Зареєстрована: 27.07.2011
СтатистикаОнлайн всього: 1
Гостей: 1
Користувачів: 0Всі партнери
Студенський каталог готових робіт © 2021 - Усі права застережено
Адміністрація сайту не несе відповідальності за матеріали, які розміщені користувачами.