Меню сайту

Нові користувачі
sokolovatp
Автори робіт
29.12.2020
камилла
Користувачі
14.12.2020
Valeriia
Користувачі
12.12.2020
Діана
Користувачі
09.12.2020
Свєта
Користувачі
03.12.2020
Який курс найскладніший?


аватар
Комарницький Євген Євгенович

Рейтинг: 10
Лось Валерій Володимирович

Рейтинг: 16
аватар
Великий Олександр Анатолійович

Рейтинг: 10
аватар
Соколова О.М.

Рейтинг: 10
аватар
Любов Олександрівна

Рейтинг: 10
аватар
Олена Дмитрівна

Рейтинг: 16

Замовляйте роботи у професіоналів


Результати 401-450 з 4214 за запитом теорія»

Гуманістична теорія особистості А. Маслоу 2. Цінності й поведінка пов'язані із самоактуалізацією по А. Маслоу 3. Гуманістична теорія особистості К. Роджерса Висновки Література
Теорія держави і права та інші юридичні науки співвідношення 3. Загальне поняття держави та її ознаки 4. Сутність держави. Призначення держави як соціального інституту 5. Теорії походження держави 6.
Бюджет в теоріях кейнсіанської школи: загальна ідея, теорія мультиплікатора 2. Склад та структура видатків бюджету 3. Міжбюджетні відносини Література
ПОХОДЖЕННЯ ТЕОРІЇ СОЦІАЛЬНОЇ НЕРІВНОСТІ 1.1 Історія теорії соціальної нерівності………………………………………..6 1.2 Сутність соціальної нерівності та її причини……………………………..17 РОЗДІЛ 2.
...І Поняття капіталу та його теорії......................................................................4 1.1. Виникнення капіталістичної власності та перетворення грошей на капітал...........................................................................4 1.2. Основний економічний закон капіталізму........................................................9 1.3. Теорії капіталу....................................................................................................
Теорія мовленнєвих актів у прагматичній теорії 1.2. Непрямі ілокуції 1.2.1. Імплікатури дискурсу як механізм створення і засіб інтерпретації ...
ТЕСТ ДО ТЕМИ 1 Question 1 Поняття „загальна теорія народонаселення” означає: Виберіть одну правильну відповідь a. систему наукових знань b. теоретичні положення демографії c. закони розвитку населення d.... загальною теорією народонаселення c. теоретичною демографією d. системою демографічних наук Question 9 Індекс „розвитку людського потенціалу” включає такі показники: Виберіть одну або ...
ВИХІДНІ ПОЛОЖЕННЯ ТЕОРІЇ ПРАВОВОГО СТИМУЛЮВАННЯ ........................................................................................................8 1.1 Теоретичні основи дослідження .................................................................................8 1.2 Зміст, структура та види правових стимулів ..............................................................Соціально активна поведінка людини в теорії правового стимулювання ...........29 1.4 Правові стимул...
...знань з психології управління в теорії управління 2. Накопичення знань з психології управління у сфері психології Висновок Література Отже, окреслені завдання психології управління можна розв'язати ... Попри значні наукові заслуги теорія людських відносин, концепція наукового управління залишили поза увагою багато чинників, які впливають на підвищення продуктивності праці.
Абсолютні теорії 1.3. Відносні теорії Розділ 2. Поняття, ознаки та види покарання 2.1. Поняття та ознаки покарання 2.2.
Теорії емоцій 1.2. Теорії мотивацій 1.3 Походження емоцій 1.4. Структури мозку, що беруть участь у формуванні емоцій та ...
ВСЕГО 126 ОТВЕТОВ ТЕСТ ДО ТЕМИ 1 Question 1 В основі теорії менеджменту лежать: a. закони розвитку соціально економічних систем b. закони розвитку суспільства c. закони природи d.... принцип заснований на економічній теорії А. Сміта c. принцип заснований на правилі справедливості розподілу Ролса d. принцип заснований на імперативі Канта Question 7 Повага правових ...
Основні теорії альтруїстичної поведінки: соціального обміну, соціальних норм, еволюційна теорія. 3. Гендерні та культурні детермінанти просоціальної поведінки. 4. Соціалізація альтруїзма. Список літератури
Еволюція теорії вартості 1.3. Теорія вартості: попит або пропозиція РОЗДІЛ 2. ЗАКОН ВАРТОСТІ 2.1. Механізм дії закону вартості 2.2.
Наведіть основні положення «теорії абсолютних переваг» і «теорії порівняльних переваг» 3. Що таке «виграш від торгівлі»? 4. Тести 1.
...МІСЦЕ ОБ’ЄКТУ ЗЛОЧИНУ В ТЕОРІЇ КРИМІНАЛЬНОГО ПРАВА 1.1. Історико правовий генезис поняття «Об’єкт злочину»…………....6 1.2 Актуальні питання об’єкту злочину в теорії кримінального права……………………………………………………………………………...14 РОЗДІЛ 2.
Теорії самосприйняття та самоатрибуції. 4. Самоефективність особистості. 5. Схильність на користь власного Я: мотивація самоповаги, нереалістичний оптимізм. Самовиправдання та збереження власної самооцінки. 6. Теорії самопрезентації та саморозкриття.
Основна світоглядна спрямованість теорії. 2. Основне розуміння особи. 3. Структура особи. 4. Динаміка особи. 5. Розвиток особистості. 6. Критерій психічного здоров'я. 7. Психопатологія.... Основна світоглядна спрямованість теорії Розділяючи основні положення психоаналізу про вирішальну роль несвідомого, про антагонізм природного і соціального, Карен Хорні акцентувала значення дії соціального довкілля ...
Когнітивний підхід у теорії соціалізації (Ж. Піаже, Л. Кольберг). Біхевіористична (поведінкова) модель соціалізації (Дж. Уотсон, Б. Скіннер). Адаптивна концепція соціалізації Д. Дьюї. Гуманістична теорія соціалізації (А. Маслоу, Е. Фромм).
Вступ Розділ 1 теоретико методологічний базис дослідження проблеми управління конкурентними перевагами підприємства 1.1 Сутність конкурентоспроможності і теорії конкурентних переваг 1.2 Взаємозв'язок, співвідношення та типологія ключових факторів успіху, конкурентоспроможності і конкурентних стратегій підприємства 1.3 Концептуальні ...матеріалу Рис 1.1 Генезис теорії конкурентних переваг Таблиця 1.1 Еволюція практичних підходів до використання ключових джерел формуванн...
теорія моральності; b. філософія мистецтва, зокрема філософія прекрасного; c. розділ етики. d. наука про людську поведінку; e.... теорія мистецтва; e. наука про прекрасне; Question 8 Термін “етика” походить з такої мови: a. англійська. b. латина; c. іврит; d.
1.1 Суть та фактори розвитку міжнародного поділу праці 2.1 Поняття і суть світового господарства 3.1 Теорія спеціалізації та порівняльних переваг 4.1 Класична теорія міжнародних інвестицій та її розвиток 5.1 Міжнародний кредит та його роль ...
теорія моральності; d. наука про людську поведінку; e. розділ етики. Question 2 Твердження: “Найбільша розкіш — розкіш людськогоспілкування” належить: a. А.... теорія мистецтва; e.моральна філософія; Question 8 Термін “етика” походить з такої мови: a.латина; b. іврит; c. англійська. d.
Основні теорії темпераменту 2. Класифікація темпераменту та його властивості 2.1. Типи темпераменту та емоційність 2.2. Основні властивості темпераменту 3.... Основними теоріями темпераменту є: Перша (гуморальна): пов'язувала стан організму із співвідношенням в ньому різних соків (рідин); у зв'язку з чим ...
...політика з точки зору кейнсіанської теорії 1.2. Бюджетно – податкова політика з точки зору класичної теорії 1.3. Кейнсіанські концепції щодо грошово – кредитної політики 1.4.
У даній роботі охарактеризовано різні підходи до вивчення проблеми впровадження інтерактивних технологій навчання в педагогічній теорії та практиці, з’ясовано види, структуру і зміст кейс технологій та виокремлено відповідні інноваційні аспекти для підготовки уроків з біології, проаналізовано теорію і практику співвідношення кейс технологій ...
Модель інфляції, заснована на кількісній теорії грошей 7 1.3. Модель інфляції, заснована на кейнсіанській теорії 9 1.4. Модель інфляції А. Філліпса. 14 1.5.
Фінансовий контроль: теорія. ревізія. аудит: Підручник для студ. вищ. навч. закл. 2 вид.. перероб. і доп. К.: Українська академія оригінальних ідей. 2006. 2.... Теорія фінансів. Підручник. К.: Видавництво НІОС. 2000. ' 4. Загородній АГ., Партии ЛО.Фінанви підприємств: Навч. посіб. Л.: ЛБІ НБУ. 2003. 5.
...її оцінка в сучасній економічній теорії ……………….. 3 В. Структура і взаємозв'язок споживчих потреб і виробничих ресурсів фірм ….. 6 2. Виберіть правильну відповідь (поясните вибір): А.... Економічна теорія є наукою про управління макроекономічними процесами. ТАК. НІ …. 13 В. Механізм дії і механізм використання економічних законів є взаємозв'язаними ...
ТЕОРІЇ СТАРІННЯ ТА СТАРОСТІ 2.1. Старість як біологічна проблема 2.2. Старість як соціальна проблема 2.3. Старість як когнітивна проблема 2.4. Комплексні теорії старіння ВИСНОВКИ СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ
Теорія та методологія обліку заробітної плати 1.3. Завдання, матеріали та методика аналізу фонду оплати праці на промислових підприємствах Розділ ІІ....мною були висвітленні питання щодо теорії обліку і аналізу. А саме, суть заробітної плати, її види, форми, системи, документообіг, синтетичний і аналітичний облік, а також методологія ...
...розробки рішення як складова частина теорії прийняття рішень Розділ ІІ. Інформація та управління §1 Поняття „Інформація” §2 Роль інформації в управлінні §3 Джерела інформації в системі ... Інформація в теорії підготовки та прийнятті управлінських рішень §1 Інформаційне забезпечення управління для прийняття рішень. §2 Дослідження кількісного використання інформації в організаціях та ...
Теорії мотивації. 3. Сучасні системи, методи та форми стимулювання праці. Тема 3 «Мотивація поведінки працівника в організації» Ситуаційна вправа „Дослідження рівня ... Теорії лідерства 2. Типологія лідерів. Тема 9 «Організаційна культура» Зміст роботи: Використовуючи модель процесу обміну інформацією складіть комунікаційні процеси між: 1) ...
пластунами Question2 Балів: 1 У теорії соціальної роботи зазначається, що будь яке суспільство поділяється на: Виберіть одну правильну відповідь a. дві частини b. три сектори c....Question4 Балів: 1 Суспільство, за теорією соціальної роботи, поділяється на наступні сектори: Виберіть одну правильну відповідь a. держава, бізнес, некомерційні організації b.
Основні теорії походження держави 2.2. Основні теорії виникнення права РОЗДІЛ 3. РОЛЬ ДЕРЖАВИ І ПРАВА В ОРГАНІЗАЦІЇ СУСПІЛЬСТВА 3.1.
...Декарт відомий як автор гіпотези теорії вихорів, яка протягом певного часу конкуруваля з теорією всесвітнього тяжіння.
Теорично методологічні аспекти теорії саморозвитку Монтессорі 2.1. Загальні засади теорії саморозвитку М. Монтессорі 2.2. Дисципліна волі 2.3. Самостійність РОЗДІЛ ІІІ.
15 РОЗДІЛ ІІ ТЕОРІЇ ЗОВНІШНЬОЇ ТОРГІВЛІ....................................................19 2.1. Теорія абсолютної та порівняльної переваги..............................................19 2.2. Зовнішня торгівля в умовах зростання витрат заміщення.........................
Соціологічні теорії причин правопорушень 2.3. Біосоціальні теорії правопорушень Розділ 3. Шляхи подолання правопорушень Висновки Список використаної літератури
ВСТУП РОЗДІЛ 1 ТЕОРЕТИКО МЕТОДОЛОГІЧНІ ОСНОВИ АГРАРНИХ ВІДНОСИН 1.1 Аграрні відносини, їхній зміст і особливості 1.2 Земельна власність та структура аграрних відносин РОЗДІЛ 2 СУТНІСТЬ ЗЕМЕЛЬНОЇ РЕНТИ ТА ЇЇ ВІДОБРАЖЕННЯ У РІЗНОМАНІТНИХ ТЕОРІЯХ 2.1 Земельна рента та її форми за сучасних умов 2.2 Теорії земельної ренти РОЗДІЛ 3 АГРОІНТЕГРАЦІЯ ТА ДЕРЖАВНЕ ...
Типи держав відповідно формаційної теорії…………………………...…….16 3.1. Рабовласницька держава………………………………………………………16 3.2. Феодальна держава…………………………………………………….………22 3.3. Буржуазна держава……………………………………………………...……..27 3.4. Соціалістична держава……………………………………………………...... Типи держав відповідно цивілізаційної теорії………………………….……37 4.1. Місце держав у первинній і вторинній цивілізації………………………..…37 V. Сучасні концепції держав………………………………………………………43 Висновок…………………………………………………...
...сучасні дослідники здебільшого досліджують напрацювання теорії прибутку, які здійснили економісти XIX початку XX ст., пристосовуючи їх до нових умов. Узагальнення розмаїття методологічних підходів до визначення сутності ... 1 Основні теорії прибутку та їх стисла характеристика
...вивчення психіки з позиції психології теорії З.Фрейда Висновки уривок Психоаналітична теорія зіграла важливу роль не тільки в формуванні сучасних концепцій особистості і терапевтичних методів, але ...
...вивчення психіки з позиції психології теорії З.Фрейда Висновки уривок ВИСНОВКИ Психоаналітична теорія зіграла важливу роль не тільки в формуванні сучасних концепцій особистості і терапевтичних методів, ...
...психіки Висновки Уривок ВИСНОВКИ Психоаналітична теорія зіграла важливу роль не тільки в формуванні сучасних концепцій особистості і терапевтичних методів, але й у становленні усієї культури ХХ ... За допомогою теорії Фрейда можна пояснити багато явищ психічного Список використаної літератури
...види умислу у практиці та теорії кримінального права. Відповідь на перше питання теми слід починати із ви¬значення вини в КК України (ст....прямого і непрямого умислів у теорії та на практиці виді¬ляють також їх окремі види, що мають значення для юридичної оцінки і кваліфікації деяких злочинів.
Неокласична економічна теорія 3.2. Кейнсіанство та його еволюція 3.3. Сучасна марксистська теорія ВИСНОВКИ СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ
Власне кажучи, когнітивна семантична теорія соціального значення і є характерним прикладом логічної теорії соціальної взаємодії. Саме в когнітивній семантиці зроблені спроби пояснити засіб існування соціального ...
...чинному КК України і в теорії кримінального права. 3. Звільнення від покарання: специфічний кримінально правовий зміст, основні різновиди. 4. Звільнення від відбування покарання: специфічний кримінально правовий ...у чинному КК і в теорії кримінального права. Третє питання припускає з’ясування змісту, основних різновидів звільнення від покарання. У четвертому питанні необхідно розкрити специфічний кримінально ...
...значення і місце марксизму в теорії економічної думки. План Вступ 1. Історичні передумови виникнення та ідейно теоретичні основи марксизму 2. Основні праці К. Маркса і Ф....марксистський напрям в західній економічній теорії Висновок Література
« 1 2 ... 7 8 9 10 »

Форма входа Реєстрація
Запам'ятати мене Забув пароль ?
Реклама

Топ 10 авторів
lessonz lessonz 4275
В'ячеслав ID:217
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 4275
 • Зареєстрований: 07.07.2011
vipbond vipbond 3057
Виктория Петровна ID:74
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 3057
 • Зареєстрована: 09.01.2011
k_alena k_alena 2317
Елена ID:565
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:немає
 • Робіт додано: 2317
 • Зареєстрована: 11.07.2012
Ангелина Ангелина 2138
Ангелина ID:213
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 2138
 • Зареєстрована: 05.07.2011
olga olga 1466
Ольга ID:184
 • Стать:Жінка
 • Группа: Продавці
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1466
 • Зареєстрована: 03.06.2011
uliya uliya 1449
Юлія Олександрівна ID:197
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1449
 • Зареєстрована: 19.06.2011
FPM-2007 FPM-2007 1023
Стороженко Андрій Юрійович ID:1255
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1023
 • Зареєстрований: 17.08.2014
Viktor Viktor 918
Віктор ID:273
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 918
 • Зареєстрований: 26.09.2011
mars1814 mars1814 868
Олександр ID:104
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 868
 • Зареєстрований: 16.02.2011
Nayka Nayka 546
Светлана ID:235
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:немає
 • Робіт додано: 546
 • Зареєстрована: 27.07.2011
СтатистикаОнлайн всього: 1
Гостей: 1
Користувачів: 0Всі партнери
Студенський каталог готових робіт © 2021 - Усі права застережено
Адміністрація сайту не несе відповідальності за матеріали, які розміщені користувачами.