Меню сайту

Нові користувачі
Maryna
Користувачі
26.02.2021
teddy
Користувачі
24.02.2021
zhyton_1002
Автори робіт
22.02.2021
Moran
Автори робіт
22.02.2021
Max
Автори робіт
19.02.2021
Оцініть цей сайт


аватар
Попович Ірина Олександрівна

Рейтинг: 10
Ирина Владимировна Генрих

Рейтинг: 22
аватар
Марина

Рейтинг: 10
Вікторія

Рейтинг: 10
аватар
Миронець Олександр Іванович

Рейтинг: 10
аватар
Петрович Інна Василівна

Рейтинг: 16

Замовляйте роботи у професіоналів


Результати 51-100 з 3164 за запитом термінів

...ступенем зменшення ліквідності; б) за терміном розпорядження; в) за ступенем зростання ліквідності; г) за контрагентами. 29. В якому класі плану рахунків розміщені бухгалтерські ра¬хунки для ... Дати тлумачення терміна «ви¬трати майбутніх періодів». За яким елементом та статтею річного балансу показані витрати майбутніх періодів?
...претензій Замовника, в якому вказуються терміни усунення недоліків у виконаних роботах 10. Гарантійні терміни 10.1 Гарантія виконаних Робіт Інвестора Підрядника встановлюється здати введення Об'єкта ...
...її дитина направлена на тривалий термін в спецсанаторій. Соболеву звільнили по п. 2 ст 36 КЗпП України, проти чого вона заперечувала з посиланням на те, що термін, на який вона була прийнята ...
...Хто ввів у науковий обіг термін „антропологія” 1) Анаксімандр; 2) Аристотель; 3) К. Ліней; 4) Ч. Дарвін Question 3 of 31 Що в перекладі з грецької мови означає термін «антропологія»?
...Хто ввів у науковий обіг термін „антропологія” 1) Анаксімандр; 2) Аристотель; 3) К. Ліней; 4) Ч. Дарвін Question 3 of 31 Що в перекладі з грецької мови означає термін «антропологія»?
науковціі писці; Question 5 Термін „університет” походить: a. з італійськоїБолоньї; b. з Парижу; c. з Греції. Question 6 До системи вищої освіти України належать: a.... державну атестацію та термін навчання; Question 10 Професор це: a. вчене звання; b. рівень освіти; c. науковий ступінь; ТЕСТ ДО ТЕМИ 3 Question 1 ...
...двох кімнат в дачному будинку терміном на 5 років і заплатив наперед всю орендну плату, хоча письмового договору з Котовим не має....договорі була відсутня вказівка на термін передачі дачі. Крім того, Чашкін повідомив, що Котова викликають до суду, так як за рішенням суду про розділ майна між ...
...угоди Question 12 Балів: 1 Термін дії міжнародних торговельних договорів: Виберіть одну правильну відповідь a. від півроку до 1 року b. більше 1 року c....більше Question 13 Балів: 1 Термін контингентної угоди складає: Виберіть одну правильну відповідь a. 5 років і більше b. до 10 років c.
формулювання суспільної мети Question 7 Термін ”політика” в науковий обіг вперше ввів: a. Арістотель b. Гегель c. Платон d. Маркс Question 8 Політика це: a.... анархізм Question 6 Термін «політичні відносини» означає: a. відносини між державами b. конституційні норми взаємодії різних політичних установ, галузей влади c.
термін окупності бюджетних витрат b. показник інтегрального бюджетного ефекту c. частка фінансової участі держави (регіону) у реалізації бізнес плану d....обладнанні з зазначенням кількості і терміну роботи, подається в такому розділі бізнес плану, як: a. бюджетна та суспільна економічна ефективність бізнес плану b. організаційний план c.
...суспільства Question 4 Дуже часто термін «експертиза» ототожнюється з терміном «контроль». Це є: a. обидві відповіді правильні b. вірним c. невірним Question 5 Суб’єктами експертизи ...
Дайте визначення наступних термінів: Громадянське суспільство Юридична відповідальність ІІ. 1. Визначте форми народовладдя в Україні та охарактеризуйте вибори і референдум як основні форми прямого ... Дайте визначення наступних термінів: Державний службовець – Суб’єктивна сторона складу злочину ІІІ. 1. Строки і терміни в цивільному праві: поняття строку і терміну; види ...
із термінами погашення 15.08 і 01.10 відповідно замінюються одним з продовженням терміну до 01.01 наступного року.
Основні терміни та вимоги до звернень 2.1.1. Основні терміни, що вживаються 2.1.2. Вимоги до звернень 2.1.3.
Укажіть граничний термін дії чека, виписаного з розрахункової чекової книжки: a. 10 днів із дня виписки b. 30 днів із дня виписки c....кредит, що видається на невизначений термін. 6. Перша товарна та валютна біржі з’явились a. у ХVII XVIII ст. в США b. у ХV – ХVІ ст.
наука про прекрасне; Question 8 Термін “етика” походить з такої мови: a. англійська. b. латина; c. іврит; d. німецька; e. давньогрецька; Question 9 Середньовічне уявлення про ...добра та краси; Question 8 Термін “естетика” походить з такої мови: a. німецька; b. латина; c. англійська. d. іврит; e. давньогрецька; Question 9 За античними уявленнями, ...
...сучас них технологій виготовлення; • зменшення термінів постановки на виробництво та впровадження нових технологій (до 3 місяців після виникнення ідеї); • застосування сучасних матеріалів, елементної бази і дизайну; • збільшення термінів дії гарантійних зобов'язань (до ...
Який з термінів не є структурним елементом правової норми? а) санкція; б) гіпотеза; в) диспозиція; г) санація. Яке з визначень норми права не ...з місць позбавлення свободи, встановлюється терміном: 1) від 1 до 2 років; 2) від 1,5 до 2 років; 3) від 6 до 12 місяців.
Термін обороту дебіторської заборгованості. 11. Коефіцієнт оберненості кредиторської заборгованості. 12. Термін обороту кредиторської заборгованості. 13. Фондовіддача нематеріальних активів. 14.
...7 Question 1 В який термін за рішенням відповідної ради затверджуються обласні та районні бюджети? a. не пізніше ніж у 2 тижневий термін після прийняття проекту закону про ...
Як можна пояснити сам термін «міжнародне приватне право» і як можна тлумачити різні елементи (складові частини) цієї назви ? 3. Які точки зору існують в науковій ... Що означає термін «колізія права» і які її особливості в міжнародному приватному праві? 9. В чому полягає зміст колізійного способу регулювання ? 10.
розміщений у банку терміном до 9 місяців під 16 % річних з щомісячною капіталізацією відсотків Визначити прибуток за депозитом в кінці терміну дії депозитної угоди Задача №22 ...
...банку за 60 днів до терміну сплати за обліковою ставкою 25 % з одночасною виплатою 10% річних по ньомy. Визначити розмір отриманої при обліку суми та оцінити ... із термінами погашення 10.08 і 01.10 відповідно замінюються одним з продовженням терміну до 01.01 наступного року.
...в залежності від методички та терміну виконання замовлення: Вид роботи Вартість, грн. Контрольна за домовленістю Курсова від 200 Дипломна від 1500 Магістерська від 2000 Вартість роботи ...теми, складності розрахунків чи рисунків, терміну виконання Термін виконання Від 7 днів, за додаткову оплату виконуємо термінові замовлення Умови співпраці: Працюємо по передоплаті 30 50% вартості ...
...в залежності від методички та терміну виконання замовлення: br />br /> Вид роботи Вартість, грн. Реферат за домовленістю Курсова від 200 Дипломна від 1500 Магістерська від 2000 ...теми, складності розрахунків чи рисунків, терміну виконання Термін виконання Від 7 днів, за додаткову оплату виконую термінові замовлення br />br /> Умови співпраці: Працюємо по передоплаті 30 ...
...за все хочемо зауважити що термін „множинність злочинів” у чинному кримінальному законодавстві не використовується (не передбачалося його і в КК 1960 р.). Для того щоб мати належну уяву стосовно зазначеного терміну, необхідно чітко розмежовувати два головні ...
...за все хочемо зауважити що термін „множинність злочинів” у чинному кримінальному законодавстві не використовується (не передбачалося його і в КК 1960 р.). Для того щоб мати належну уяву стосовно зазначеного терміну, необхідно чітко розмежовувати два головні ...
...за допомогою кіл Ейлера розподіленість термінів. Батьки зобов’язані піклуватися про дітей. Деякі люди не розуміють свого щастя. 4. Визначити зв’язки у складному судженні....вона карається позбавленням волі на термін до 1 го року чи виправними роботами чи штрафом. 5. За яких значень змінних будуть істинними дані вислови.
...за допомогою кіл Ейлера розподіленість термінів. Деякі ліки є небезпечнішими за хвороби. Особи, що займаються контрабандою, притягуються до кримінальної відповідальності 4....і невідворотна обставина, то дія терміну позовної давності відміняється. 5. За яких значень змінних будуть істинними дані вислови.(Визначте за допомогою таблиць істинності).
Термін експлуатації проекту, роки 3. Очікувані грошові потоки за середньої кон’юнктури ринку, млн. гр., всього в т. ч.... Термін експлуатації проекту, роки 3. Очікувані грошові потоки за середньої кон’юнктури ринку, млн. гр., всього в т. ч.
...в) 1 рік; г) на термін, визначений законом; д) на термін обрання правління компанії. 4. Кого з названих далі посадових осіб страхової компанії можна віднести до ...
Б) Термін експлуатації 5 років. B) Знос на устаткування нараховується за методикою прямолінійної амортизації, тобто 36% річних....брати участь у проектах із терміном окупності більше 4 х років. Зробити такі розрахунки: 1. Вихідні показники за роками: 1.1 Обсяг реалізації за роками.
моральна філософія; Question 8 Термін “етика” походить з такої мови: a.латина; b. іврит; c. англійська. d. німецька; e.давньогрецька; Question 9 Середньовічне уявлення про ... Question 17 Термін “естетика” походить з такої мови: a. іврит; b. німецька; c. латина; d. англійська. e.давньогрецька; Question 18 За античнимиуявленнями, досконала ...
У ринкових умовах поява терміну «грошовий потік» поряд з існуванням категорії коштів є цілком виправданою. Адже термін «грошовий потік» розкриває динамізм підприємницької діяльності, де грошові ...
Історія формування терміну бюджету як економічної категорії. Поняття бюджету згідно Бюджетним кодексу України, його характеристика. Бюджетні відносини,пов'язані з розподілом та використанням ... Паспорт бюджетної програми та терміни його затвердження. Результативні показники бюджетної програми, їх суть. 25. Видатки місцевих бюджетів, які не враховуються при визначенні міжбюджетних трансфертів.
Термін подачі апеляційної скарги (подання). 3. Форма і зміст апеляційної скарги. 4. Відгук на апеляційну скаргу. 5. Повернення апеляційної скарги. 6.... Термін подачі касаційної скарги. 4. Порядок подання касаційної скарги. 5. Форма і зміст касаційної скарги. 6.
...звільнилось протягом року: після завершення терміну дії трудо­вого договору – 12 осіб; у зв’язку з виходом на пенсію, призовом на військову службу та вступом до ...у зв’язку з порушенням термінів її виплати, якщо йому заробітну плату за січень, лютий і березень 2001 р. виплачено 25 травня.
...небудь Question 2 Балів: /1 Термін ”політика” в науковий обіг вперше ввів: Виберіть одну правильну відповідь a. Платон b. Гегель c. Арістотель d....перетворення Question 6 Балів: 1 Термін «політичні відносини» означає: Виберіть одну правильну відповідь a. конституційні норми взаємодії різних політичних установ, галузей влади b.
...за товари, роботи і послуги, термін оплати яких не наступив» відбулося зниження питомої ваги на 11,5%, а по всіх інших статтях збільшення питомої ваги і ...що вона буде повернена в терміни‚ зазначені в Додатку 3. У складі і структурі кредиторської заборгованості підприємства відбулися деякі зміни. На початок періоду і на кінець ...
...це не особисте майно громадян); термін використання; вони переносять свою вартість частинами на новоодержаний продукт. На підставі зазначеного запропоновано наступне їх визначення: основні засоби це матеріальні ...на новоодержаний продукт, та очікуваний термін використання (експлуатації) яких становить більше одного року (або операційного циклу). 3. Аналіз нормативної бази та практики обліку основних засобів, що ...
...в 2008, і відповідно знижується термін її обертання на 2,7 днів в 2007 році і зростає на 7,71 днів в 2008....вартості, який може бути наданий терміном на чотири роки під 24 % річних із погашенням рівними частинами в кінці кожного року. Обладнання також може бути представлено лізинговою ...
Визначити ЧПВ інвестиційного проекту, дисконтований термін окупності Як зміниться ваше уявлення про ефективність проекту, якщо необхідний показник віддачі складе 20%? Задача Підприємство має два варіанти інвестування ...устаткування, яке через 6 років (термін інвестиційного проекту) може бути продане за 14000 дол.; чистий річний грошовий дохід від такої інвестиції оцінюється в 53000 дол Згідно ...
завдання у тижневий термін провести дослідження готовності учнів 4 і 9 класів до навчання на наступній ступені навчання і підготувати за цими матеріалами статтю ...виконання цього завдання, не обговорюючи терміни і можливості його виконання з адміністрацією школи, знайшла в одній із збірок наукових праць статтю, яка висвітлювала подібну проблему і ...
засвоїти нові поняття й терміни c. визначити причини, час і умови створення наукової праці d. проаналізувати ідеї, які були творчо розвинуті Question 7 З'ясування ... засвоєння нових понять та термінів d. систематизації знань, що є у тексті Question 8 Сфера наукових досліджень наукового колективу, спрямованих на вирішення значних завдань у ...
Дайте визначення терміну „фінанси підприємства”. 2. Які основні функції виконують фінанси підприємства? 3. Що включає в себе сфера фінансових відносин підприємства? 4.... Дайте визначення терміну „амортизація” та перерахуйте витрати, які підлягають та не підлягають амортизації. 9. Як нормуються амортизаційні відрахування і які особливості їх застосування?
терміном на 3 роки під 18 % річних за умови нарахування складних відсотків. Відомо, що нарахування відсотків здійснюється раз на рік А ...у цьому ж банку 1000 $ терміном на 2 роки під 12% річних за умови нарахування простих відсотків. Відомо, що нарахування відсотків здійснюється щомісячно Визначити: розмір відсотків ...
...перекладі з грецької мови означає термін «антропогенез»? 1) виникнення людини; 2) наука про філософське значення слова «Людина»; 3) наука про людину; 4) багатоманітність людини в часі ... Question 5 of 35 Яким терміном в біології називають учення про варіації будови об’єкту, його форми та структури: 1) мінливість; 2) морфологія; 3) ауксологія; 4) ...
Дайте визначення наступних термінів: Держава Джерело права ІІ. 1. У чому полягає зміст основних конституційних прав, свобод та обов’язків людини і громадянина 2. Дайте визначення наступних термінів: Адміністративна відповідальність Бюджет ІІІ. 1.
Дайте визначення наступних термінів: Монархія Право ІІ. 1. Визначте поняття та види фінансового контролю, а також зазначте органи фінансового контролю 2. Дайте визначення наступних термінів: Громадянство Адміністративне стягнення – ІІІ. 1.
Дайте визначення наступних термінів: Державний апарат Галузь права ІІ. 1. Охарактеризуйте систему оподаткування в Україні та визначте поняття і види податків та зборів 2. Дайте визначення наступних термінів: Конституційне право Об’єктивна сторона ...
« 1 2 3 4 ... 9 10 »

Форма входа Реєстрація
Запам'ятати мене Забув пароль ?
Реклама

Топ 10 авторів
lessonz lessonz 4275
В'ячеслав ID:217
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 4275
 • Зареєстрований: 07.07.2011
vipbond vipbond 3057
Виктория Петровна ID:74
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 3057
 • Зареєстрована: 09.01.2011
k_alena k_alena 2317
Елена ID:565
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:немає
 • Робіт додано: 2317
 • Зареєстрована: 11.07.2012
Ангелина Ангелина 2138
Ангелина ID:213
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 2138
 • Зареєстрована: 05.07.2011
olga olga 1466
Ольга ID:184
 • Стать:Жінка
 • Группа: Продавці
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1466
 • Зареєстрована: 03.06.2011
uliya uliya 1449
Юлія Олександрівна ID:197
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1449
 • Зареєстрована: 19.06.2011
FPM-2007 FPM-2007 1023
Стороженко Андрій Юрійович ID:1255
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1023
 • Зареєстрований: 17.08.2014
Viktor Viktor 918
Віктор ID:273
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 918
 • Зареєстрований: 26.09.2011
mars1814 mars1814 868
Олександр ID:104
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 868
 • Зареєстрований: 16.02.2011
Nayka Nayka 546
Светлана ID:235
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:немає
 • Робіт додано: 546
 • Зареєстрована: 27.07.2011
СтатистикаОнлайн всього: 2
Гостей: 2
Користувачів: 0Всі партнери
Студенський каталог готових робіт © 2021 - Усі права застережено
Адміністрація сайту не несе відповідальності за матеріали, які розміщені користувачами.