Меню сайту

Нові користувачі
Maryna
Користувачі
26.02.2021
teddy
Користувачі
24.02.2021
zhyton_1002
Автори робіт
22.02.2021
Moran
Автори робіт
22.02.2021
Max
Автори робіт
19.02.2021
Чи даєте Ви хабарі викладачам?


аватар
Фенюк Олена Миколаївна

Рейтинг: 16
аватар
Ірина Василівна

Рейтинг: 16
Даценко Анна Юріївна

Рейтинг: 10
аватар
Олена Дмитрівна

Рейтинг: 16
аватар
Лахман Надія Михайлівна

Рейтинг: 10
аватар
Руденко Максим Віталійович

Рейтинг: 10

Замовляйте роботи у професіоналів


Результати 101-150 з 3164 за запитом термінів

Дайте визначення наступних термінів: Форма державного правління Інститут права ІІ. 1. Охарактеризуйте конституційний лад України 2. Дайте визначення наступних термінів: Фінансове право Злочин – ІІІ. 1.
Дайте визначення наступних термінів: Правова держава Юридичний факт ІІ. 1. Охарактеризуйте поняття та структуру адміністративно правових відносин, визначте їх особливості 2. Дайте визначення наступних термінів: Фінансовий контроль – Суб’єкт злочину ...
Дайте визначення наступних термінів: Республіка Прецедент ІІ. 1. Охарактеризуйте бюджетний процес та визначте структуру бюджетної системи в Україні 2. Дайте визначення наступних термінів: Адміністративний проступок Президент України ІІІ.
Дайте визначення наступних термінів: Демократичний режим Звичай ІІ. 1. Охарактеризуйте Конституцію України як основний закон держави 2. Дайте визначення наступних термінів: Склад злочину – Бюджет ІІІ. 1.
Дайте визначення наступних термінів: Соціальна правова держава Систематизація законодавства ІІ. 1. Охарактеризуйте основні права і обов’язки платників податків в Україні 2. Дайте визначення наступних термінів: Виконавча влада України Вина ІІІ.
Дайте визначення наступних термінів: Унітарна держава Правові норми ІІ. 1. У чому полягає зміст основних конституційних прав, свобод та обов’язків людини і громадянина 2. Дайте визначення наступних термінів: Склад злочину – Бюджет ІІІ. 1.
Дайте визначення наступних термінів: Монархія Право ІІ. 1. Визначте поняття та види фінансового контролю, а також зазначте органи фінансового контролю 2. Дайте визначення наступних термінів: Конституційне право Об’єктивна сторона ...
Дайте визначення наступних термінів: Державний орган Правова норма ІІ. 1. Охарактеризуйте систему оподаткування в Україні та визначте поняття і види податків та зборів 2. Дайте визначення наступних термінів: Громадянство Адміністративне стягнення – ІІІ. 1.
Дайте визначення наступних термінів: Державна влада Правові норми ІІ. 1. Охарактеризуйте бюджетну систему України 2. Дайте визначення наступних термінів: Адміністративний проступок Президент України ІІІ.
Дайте визначення наступних термінів: Політичний режим Правопорушення ІІ. 1. Визначте поняття та охарактеризуйте основні положення Конституції України 2. Дайте визначення наступних термінів: Державний службовець – Суб’єктивна сторона ...
Дайте визначення наступних термінів: Форма державного правління Інститут права ІІ. 1. Визначте форми народовладдя в Україні та охарактеризуйте вибори і референдум як основні форми ... Дайте визначення наступних термінів: Органи влади Податок ІІІ. 1. Робочий час за трудовим законодавством України: поняття робочого часу; види тривалості робочого часу; поняття надурочних ...
Дайте визначення наступних термінів: Механізм держави Нормативно правовий акт ІІ. 1. Охарактеризуйте Конституцію України як основний закон держави 2. Дайте визначення наступних термінів: Адміністративна відповідальність Бюджет ІІІ. 1.
Дайте визначення наступних термінів: Соціальна правова держава Систематизація законодавства ІІ. 1. Охарактеризуйте основні права і обов’язки платників податків в Україні 2. Дайте визначення наступних термінів: Виконавча влада України Вина ІІІ.
Дайте визначення наступних термінів: Форма державного устрою Правові норми ІІ. 1. Охарактеризуйте бюджетну систему України 2. Дайте визначення наступних термінів: Адміністративне право – Склад злочину ІІІ.
Дайте визначення наступних термінів: Унітарна держава Правові норми ІІ. 1. Охарактеризуйте органи виконавчої влади України та, зокрема, органи управління економікою 2. Дайте визначення наступних термінів: Законодавча влада України Кримінальна відповідальність ...
Дайте визначення наступних термінів: Правова держава Юридичний факт ІІ. 1. Охарактеризуйте поняття та структуру адміністративно правових відносин, визначте їх особливості 2. Дайте визначення наступних термінів: Бюджетний процес – Вибори – ІІІ. 1.
Дайте визначення наступних термінів: Держава Джерело права ІІ. 1. Охарактеризуйте органи виконавчої влади України та, зокрема, органи управління економікою 2. Дайте визначення наступних термінів: Кримінальне право Податок ІІІ. 1.
Дайте визначення наступних термінів: Політичний режим Правопорушення ІІ. 1. Визначте поняття та охарактеризуйте основні положення Конституції України 2. Дайте визначення наступних термінів: Органи влади Податок ІІІ. 1.
Дайте визначення наступних термінів: Громадянське суспільство Юридична відповідальність ІІ. 1. Охарактеризуйте конституційний лад України 2. Дайте визначення наступних термінів: Об‘єкт злочину Фінансовий контроль – ...
Дайте визначення наступних термінів: Механізм держави Нормативно правовий акт ІІ. 1. Визначте поняття, предмет і джерела адміністративного права, а також коротко охарактеризуйте Кодекс України ... Дайте визначення наступних термінів: Законодавча влада України Кримінальна відповідальність ІІІ. 1. Правовий статус юридичної особи: поняття та ознаки юридичної особи; особливості правоздатності юридичної особи; ...
Дайте визначення наступних термінів: Форма держави Система права ІІ. 1. Визначте систему органів виконавчої влади в Україні та дайте їх коротку характеристику 2. Дайте визначення наступних термінів: Кримінальне право Податок ІІІ. 1.
Дайте визначення наступних термінів: Демократичний режим Звичай ІІ. 1. Визначте поняття, предмет і джерела адміністративного права, а також коротко охарактеризуйте Кодекс України про адміністративні ... Дайте визначення наступних термінів: Бюджетний процес – Вибори – ІІІ. 1. Дайте загальну характеристику договора найму (оренди) житла: поняття та види договора найму (оренди) житла (яким ...
Дайте визначення наступних термінів: Форма держави Система права ІІ. 1. Визначте систему органів виконавчої влади в Україні та дайте їх коротку характеристику 2. Дайте визначення наступних термінів: Фінансовий контроль – Суб’єкт злочину ...
Дайте визначення наступних термінів: Республіка Прецедент ІІ. 1. Охарактеризуйте бюджетний процес та визначте структуру бюджетної системи в Україні 2. Дайте визначення наступних термінів: Адміністративне право – Стадії вчинення злочину ...
Дайте визначення наступних термінів: Державний орган Правовідносини ІІ. 1. Охарактеризуйте інститут громадянства в Україні. Опишіть порядок набуття та підстави припинення громадянства України 2. Дайте визначення наступних термінів: Об‘єкт злочину Фінансовий контроль ...
Дайте визначення наступних термінів: Державний апарат Галузь права ІІ. 1. Охарактеризуйте інститут громадянства в Україні. Опишіть порядок набуття та підстави припинення громадянства України 2. Дайте визначення наступних термінів: Фінансове право Злочин ІІІ. 1.
«Ключові терміни» 10. Валютний курс 24. Котировка валют 31. Офсет Блок 3. «Задача» Задача Підприємство має можливість купити 300 000 ярди тканини ... США Умови першого лізингодавача: термін фінансового лізингу – 4 роки. Лізингові платежі виплачуються 2 рази в рік рівними частками. Кожен платіж складає (з урахуванням всіх затрат ...
Термін окупності без врахування фактору часу. 4. Термін окупності з врахуванням фактору часу. 5. Метод рентабельності грошових вкладень. Необхідно: 1.
Термін окупності без врахування фактору часу. 4. Термін окупності з врахуванням фактору часу. 5. Метод рентабельності грошових вкладень. Необхідно: 1.
Термін експлуатації – 4 роки. Розрахувати за кумулятивним та прямолінійним методами (оформити у вигляді таблиці). Скласти кореспонденцію рахунків з нарахування амортизації....боргу підприємство видало простий вексель терміном на два місяці під 20% річних із включенням його відсотків до його вартості. По закінченню строку дії векселя підприємство погасило ...
реферат від 60 грн, термін виконання 3 дні; контрольна робота від 13 грн/задача, термін виконання 3 дні; курсова робота від 200 грн, термін виконання ...
...відмінності вузького і широкого розуміння терміну «публічного адміністрування». 5. Розкрийте міждисциплінарну природу академічної дисципліни «публічне адміністрування». 6. Охарактеризуйте види публічного адміністрування. 7. Дайте визначення терміну «публічна служба». 8.
Теоретична частина: Форми забезпечення повернення кредитів Практична частина Необхідно розрахувати реальну ціну ресурсів комерційного банку “А”, використовуючи такі дані: Види ресурсів за строками Ринкова процентна ставка, % Питома вага, % Вклади до запитання 3 50 Термінові депозити до 30 діб 25 25 Термінові депозити від 31 до 90 діб 28 20 Термінові депозити більше 90 діб ...
...дивіденду, грн 23 20 27 Термін, протягом якого акція знаходилась у портфелі банку, міс. 12 36 24 Частота нарахування доходу щоквартально раз на рік раз на ...достроково (на 2 місяці раніше терміну дії цінного паперу) інкасувати виписаний йому на 7 місяців простий вексель під 28% на суму 90 000 грн 4) емітувати ...
...придбаного автомобіля на кожний рік терміну його корисного використання прямолінійним і методом прискореного зменшення залишкової вартості. Показник Значення Первинна вартість грн. 30000 Ліквідаційна вартість, грн. 6000 Термін корисного використан¬ня, років 5 ...
Що слід розуміти під терміном „трудові ресурси”? 6. У чому різниця між трудовими ресурсами і трудовим потенціалом? 7. Що являє собою економічно активнее населення? 8.... На який термін розраховується баланс ринку праці? 11. Розв’яжіть задачу. Вихідні дані: А) чисельність незайнятих громадян на початок року – 800 чол.
...але є продуктивнішим, має більший термін служби, потребує менших витрат споживача. Вихідні дані наведені у таблиці: Показник Варіант Базовий Новий Річний обсяг виробництва верстатів, шт..... деталей 50 80 Термін служби, років 5 7 Річні експлуатаційні витрати споживача, грн. 16850 13210 Супутні витрати споживача, грн.
у термін до 6 липня 2004 року. Термін дії договору – до 31 грудня 2004 року. З метою виконання умови договору про попередню ...
Високу якість робіт і дотримання термінів гарантуємо. Улюблена музика:Мінімальний термін виконання замовлення 24 години. Ваше замовлення виконується строго у встановлений Вами термін Улюбленi фiльми:Ціни ...
Термін метафізика походить від сполучення грецьких μετά (metá) (після) і φυσικά (фізика). Тобто метафізика це те, що йде після фізики....суперечать одне одному, тому значення терміну дуже сильно залежить від контексту: • Метафізика це вчення про надчуттєві, недоступні досвідові принципи і начала буття (існування світу); • Метафізика це ...
...за допомогою кіл Ейлера розподіленість термінів. Кожна країна має свій гімн. Деякі країни не мають однопартійної системи. 4. Визначити зв’язки у складному судженні....висновок з даних засновків, визначити терміни, фігуру, та модус силогізму. Показати відношення між термінами за допомогою кіл Ейлера. Історії про античних греків часто викладені у формі ...
Визначити, за який термін відбудеться повне оновлення основних засобів при збереженні данного темпу руху. Вихідні данні для розрахунку наведені у таблиці 1 .... грн 4050 5 Обсяг та термін введення в дїю новіх основних засобів тис. грн 550 з 1.08 6 Обсяг та термін виведення з експлуатації спрацьованих ...
...за допомогою кіл Ейлера розподіленість термінів. Деякі люди не вміють плавати. Кожен злочин підлягає покаранню. 4. Визначити зв’язки у складному судженні....висновок з даних засновків, визначити терміни, фігуру, та модус силогізму. Показати відношення між термінами за допомогою кіл Ейлера. Брехня заслуговує на презирство, а лестощі є брехнею...
...за допомогою кіл Ейлера розподіленість термінів. Серед водіїв є порушники правил дорожнього руху. Усі слідчі мають юридичну освіту. 4. Визначити зв’язки у складному судженні....висновок з даних засновків, Визначити терміни, фігуру, та модус силогізму. Показати відношення між термінами за допомогою кіл Ейлера. Усяка правова норма є одночасно суспільною.
...за допомогою кіл Ейлера розподіленість термінів. Деякі монархії мають конституцію, Будь який тоталітарний устрій не визнає демократії. 4. Визначити зв’язки у складному судженні....висновок з даних засновків, визначити терміни, фігуру, та модус силогізму. Показати відношення між термінами за допомогою кіл Ейлера. С. хоче бути юристом, тому він зобов’язаний ...
...за допомогою кіл Ейлера розподіленість термінів. , обернення, протиставлення предикату, висновки за логічним квадратом). Людина — дитя Природи. Не усі вміють грати на скрипці, 4....висновок з даних засновків, Визначити терміни, фігуру, та модус силогізму. Показати відношення між термінами за допомогою кіл Ейлера. Деякі люди мешкають біля моря.
...за допомогою кіл Ейлера розподіленість термінів. Деякі люди не дотримуються законів. Жоден марсіанин не палить цигарок. 4. Визначити зв’язки у складному судженні....висновок з даних засновків, визначити терміни, фігуру, та модус силогізму. Показати відношення між термінами за допомогою кіл Ейлера. С. хоче працювати слідчим, а кожен слідчий повинен ...
...за допомогою кіл Ейлера розподіленість термінів. Деякі люди палять цигарки. Жоден правопорушник не повинен уникнути покарання. 4. Визначити зв’язки у складному судженні....висновок з даних засновків, визначити терміни, фігуру, та модус силогізму. Показати відношення між термінами за допомогою кіл Ейлера. Чинність кримінального кодексу України поширюється на усі злочинні ...
Базисні умови поставки „Інкотермс 2000”: терміни та особливості застосування в Україні Розділ 3. Правове регулювання договору міжнародної куплі продажу товарів. Віденська конвенція Висновки В міжнародній комерційній ...збірники "Міжнародних правил тлумачення торгових термінів "(редакції 1953,1967,1976,1980,1990,2000 pp.), які містять базисні умови поставки. Метою Інкотермс є забезпечення єдиного набору міжнародних ...
...за допомогою кіл Ейлера розподіленість термінів. Кожен студент зобов’язаний виконувати учбову програму. Деякі курсанти порушують дисципліну. 4. Визначити зв’язки у складному судженні....висновок з даних засновків, визначити терміни, фігуру, та модус силогізму. Показати відношення між термінами за допомогою кіл Ейлера. Моральні норми не санкціонуються державою.
« 1 2 3 4 5 ... 9 10 »

Форма входа Реєстрація
Запам'ятати мене Забув пароль ?
Реклама

Топ 10 авторів
lessonz lessonz 4275
В'ячеслав ID:217
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 4275
 • Зареєстрований: 07.07.2011
vipbond vipbond 3057
Виктория Петровна ID:74
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 3057
 • Зареєстрована: 09.01.2011
k_alena k_alena 2317
Елена ID:565
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:немає
 • Робіт додано: 2317
 • Зареєстрована: 11.07.2012
Ангелина Ангелина 2138
Ангелина ID:213
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 2138
 • Зареєстрована: 05.07.2011
olga olga 1466
Ольга ID:184
 • Стать:Жінка
 • Группа: Продавці
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1466
 • Зареєстрована: 03.06.2011
uliya uliya 1449
Юлія Олександрівна ID:197
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1449
 • Зареєстрована: 19.06.2011
FPM-2007 FPM-2007 1023
Стороженко Андрій Юрійович ID:1255
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1023
 • Зареєстрований: 17.08.2014
Viktor Viktor 918
Віктор ID:273
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 918
 • Зареєстрований: 26.09.2011
mars1814 mars1814 868
Олександр ID:104
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 868
 • Зареєстрований: 16.02.2011
Nayka Nayka 546
Светлана ID:235
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:немає
 • Робіт додано: 546
 • Зареєстрована: 27.07.2011
СтатистикаОнлайн всього: 1
Гостей: 1
Користувачів: 0Всі партнери
Студенський каталог готових робіт © 2021 - Усі права застережено
Адміністрація сайту не несе відповідальності за матеріали, які розміщені користувачами.