Меню сайту

Нові користувачі
Maryna
Користувачі
26.02.2021
teddy
Користувачі
24.02.2021
zhyton_1002
Автори робіт
22.02.2021
Moran
Автори робіт
22.02.2021
Max
Автори робіт
19.02.2021
Який курс найскладніший?


Михальчук Сергій Богданович

Рейтинг: 10
аватар
Руденко Максим Віталійович

Рейтинг: 10
Даценко Анна Юріївна

Рейтинг: 10
аватар
Вараксіна Ольга Михайлівна

Рейтинг: 10
аватар
Галик Василь Богданович

Рейтинг: 10
Потапенко Інна Миколаївна

Рейтинг: 10

Замовляйте роботи у професіоналів


Результати 401-450 з 3164 за запитом термінів

В зазначений термін Любімов не зміг розрахуватися з Іванчуком. А коли 23 серпня 2004 р. Любімов запропонував позичені гроші, Іванчук відмовився їх прийняти, ... Термін виконання договору було перенесено на 10.09.2004 р. 10.8.2004 р. до Довірченка звернувся Щербаков з вимогою сплатити ...
...облік медпрепаратів в яких закінчився термін придатності і препаратів які не користуються попитом, відповідно, при звертанні співробітники СІБ можуть пропонувати клієнтам в першу чергу препарати в яких закінчився термін придатності і тих які в ...
Завдяки обгрунтованому плануванню часу термін виробництва автобусів може скоротитись, а кількість автобусів, які можуть вироблятись на добу – збільшитись. Пропонується переглянути посадові інструкції таких працівників і ..., термін окупності – 3,2 р., тобто впровадження проекту є доцільним. Перелік графічного матеріалу Таблиця 1.1 Класифікація чинників Рис.
Термін розгляду цивільних справ у суді має таке число місяців: 2 2 1 2 2 4 1 3 3 1 1 ...цивільних справ у суді за терміном їх розгляду. Дані показати на графіку. Зробити висновки.
...лінійне та середнє квадратичне відхилення терміну експлуатації вантажних автомобілів од¬ного транспортного підприємства. Термін експлуатації, років До 4 4 8 8—12 12 і більше Разом ...
Про це свідчать – термін окупності проекту – 1,7 року, тобто термін, за який дані кошти будуть повернуті, чиста теперішня вартість, яка в кінці 2 ...
страховий тариф, страхова сума, термін дії договору c. якість страхового продукту, тариф, сервіс d. зобов'язання сторін, ризики, розмір резервів e.... страховий тариф, страхова сума, термін дії договору b. страховий платіж, якість страхового продукту, довіра до страховика (до торгової марки страховика, наявність з ним особистих контактів) ...
...дисципліни, виникненню дебіторської заборгованості та термінів її погашення. Тому запропоновано запровадити на Черкаському РайСТ внутрішній активний контроль з введенням в штатний розклад посади ревізор аналітик....Таблиця 1.2 Вимоги до термінів здачі готівки з каси підприємства Таблиця 1.3 Вимоги до розміру ліміту каси підприємств Рис.
, термін окупності проекту — 12 місяців. Перелік графічного матеріалу Рис. 1.1. Фактори, що впливають на зміст та структуру бізнес плану Рис....13 Сума кредиту, умови та терміни користування Таблиця 3.14 Використання кредиту Таблиця 3.15 Графік погашення кредиту та виплата відсотків по ньому Таблиця 3.16 ...
...зобов'язаннями" обліковують зобов’язання терміном погашення: a. до 1 місяця b. до 60 місяців c. до 12 місяців Question 9 Аналітичний облік зобов’язань ведеться ... терміном подання b. ступенем узагальнення c. змістом і джерелами інформації для її формування Question 5 Які підприємства подають консолідовану фінансову звітність: ...
...оклад – установити посадовий оклад; випробний термін – випробувальний строк – випробувальний термін; оклад 2000 гривень на місяць – оклад 2000 гривень за місяць – оклад 2000 гривень в місяць – оклад ...
...росту дебіторської заборгованості : потрібно визначити терміни і форму попереднього і подальшого нагадування контрагентом про дату платежу, а в випадку ігнорування звернутися до суду згідно чинного законодавства....банк в свою чергу в термін до трьох днів погашає підпиємству частину суми боргу (в розмірі до 70% 90%) або повністю всю суму боргу відповідно до ...
...трудових судів Іспанії призначаються: довічно терміном на 5 років терміном на 10 років Question 7 Суди у трудових справах першої інстанції та земельні суди у трудових ...
...Втрати, пов’язані з понаднормовим терміном оформлення вантажів на митниці відносять до категорії: a. спеціальних видів втрат b. трудових втрат c. втрат часу d....виконана певним способом у встановлений термін c. проблема, що підлягає розв'язку d. тактика з досягнення рішень ЛПР Question 5 До методів встановлення факторів, що визначають ...
1. Визначити термін окупності інвестицій в суммі 20000 грн, якщо очікується дохід протягом двох років по 5000 грн, а з 3 го року ...
1. Трактування терміну „Потенціал” в економіці 2. Особливості формування потенціалу підприємства добувної промисловості 3. Методи оцінки конкурентоспроможності продукції підприємства 4.
Загальне визначення терміну „метод”, його складові елементи 2. Методи, які зустрічаються у всіх джерелах (метод наукової абстракції, аналіз і синтез, спосіб поєднання історичного ...
Виконуємо роботу якісно, в домовлені терміни, якщо Вас щось не влаштовуватиме (ймовірність мала) доопрацьовуємо рботу! Щодо оплати та умови, домовляємось при особистому спілкуванні!
ВИКОНАННЯ ЯКІСНЕ, ВМІСТИМЕ В ТЕРМІНИ, З ВЛАСНИМИ ДОДАТКАМИ .. РЕФЕРАТ ВІД 40 80ГРН, КУРСОВА , ДИПЛОМНІ І МАГІСТЕРСЬКІ ЦІНА ДОГОВІРНА
Походження терміна "документ" 2. Емпіричні уявлення про документ 3. Різні значення поняття "документ" Література
Тлумачення терміну "сировина" в економічно технічному аспекті Задача № 1 Визначте вартість сировини для виробництва 8 т , якщо втрати аміаку складають 5 %.
Який максимальний термін дії договорів страхування? 17. За рахунок яких джерел можуть формуватись доходи страхових компаній? 27. В якому випадку страховик вважається платоспроможним?
Визначення термінів „гастрольні заходи”, „гастролери”, „організатори гастрольних заходів”, „благодійні гастрольні заходи”. 2. Законодавче забезпечення гастрольної діяльності в Україні. 3. Підтримка вітчизняних гастролерів.
Тлумачний словник термінів з проектного аналізу 2. Практичне завдання Для індивідуального варіанту вихідних даних: 1. Розробити графік номінальних грошових потоків проекту. 2.
Тлумачний словник термінів з проектного аналізу 2. Практичне завдання Для індивідуального варіанту вихідних даних: 1. Розробити графік номінальних грошових потоків проекту. 2.
Тлумачний словник термінів з проектного аналізу 2. Практичне завдання Для індивідуального варіанту вихідних даних: 1. Розробити графік номінальних грошових потоків проекту. 2.
Тлумачний словник термінів з проектного аналізу 2. Практичне завдання Для індивідуального варіанту вихідних даних: 1. Розробити графік номінальних грошових потоків проекту. 2.
Тлумачний словник термінів з проектного аналізу 2. Практичне завдання Для індивідуального варіанту вихідних даних: 1. Розробити графік номінальних грошових потоків проекту. 2.
Тлумачний словник термінів з проектного аналізу 2. Практичне завдання Для індивідуального варіанту вихідних даних: 1. Розробити графік номінальних грошових потоків проекту. 2.
Тлумачний словник термінів з проектного аналізу 2. Практичне завдання Для індивідуального варіанту вихідних даних: 1. Розробити графік номінальних грошових потоків проекту. 2.
Тлумачний словник термінів з проектного аналізу 2. Практичне завдання Для індивідуального варіанту вихідних даних: 1. Розробити графік номінальних грошових потоків проекту. 2.
Тлумачний словник термінів з проектного аналізу 2. Практичне завдання Для індивідуального варіанту вихідних даних: 1. Розробити графік номінальних грошових потоків проекту. 2.
Визначення суті терміну “кар*єра”, її характеристика 2. Мета і цілі кар*єри Список використаної літератури
Поняття, сутність терміну «адвокатура» та походження адвокатури 11. Завдання та проблеми вдосконалення адвокатури України в роки незалежності (1991 2004) 21.
Поняття терміну “демократія” 1.2. Ознаки демократії Розділ 2. Функції і принципи демократії 2.1. Функції демократії 2.2.
Завдання №1 Поняття, значення, завдання, терміни порушення кримінальної справи як кримінально процесуального інституту та стадії кримінального процесу Завдання №2 Поняття, види, процесуальні особливості, підстави та умови ...
Термін «право». Походження права 1.2. Поняття та сутність права 1.3. Різновиди права РОЗДІЛ 2. ФОРМИ ЗДІЙСНЕННЯ ПРАВА 2.1.
Задача №4 Вексель, до терміну оплати якого залишилось 150 днів, обліковано в банку та обліковою ставкою 35% річних при розрахунковій кількості днів на рік 360.
Нормативний термін служби верстата 5 років. Визначити норму амортизації 3 го року експлуатації верстата, накопичену суму амортизаційних відрахувань у цьому році, якщо ...
Поняття терміну злиття 2. Причини злиття та поглинань 3. Етапи процесу злиття і поглинання 4. Злиття і поглинання як прояв фінансової глобалізації ...
Стаж виконання робіт 10 років ВАртість залежить від змісту, теми та термінів. ДОмовитися можна завжди. Гарантія одна відповідальність.
5 1.1 Виникнення терміну «менталітет» .......................................................5 1.2 Поняття та сутність правового менталітету.........................................6 1.2 Структура та функції правового менталітету.....................................12 ІІ.
Визначення термінів…………………………………………….................. 7 14 Розділ І. Загальні положення………………………………….. 15 19 Стаття 1. Мета Регламенту…………………………………….. 15 Стаття 2. Завдання Регламенту………………………………… 15 Стаття 3.
Термін реалізації, зберігання 7. Маркування 8. Малюнок 9. Вимоги до якості 10. Використання Література
Визначення термінів, пов’язаних з пайовими інвестиційними фондами 3. Сутність та порядок створення пайового інвестиційного фонду 4.
... ТЕРМІНИ 21. Календарне планування 51. Принципи планування 81. Чиста продукція 36. Оновлення продукції 74. Фінансовий план ТЕОРЕТИЧНІ ПИТАННЯ 11.
ЗМІСТ ПЕРЕЛІК УМОВНИХ ПОЗНАЧЕНЬ, СИМВОЛІВ, ОДИНИЦЬ, СКОРОЧЕНЬ І ТЕРМІНІВ…………………………………………………….. 6 ВСТУП………………………………………………………………………….. 7 РОЗДІЛ 1. ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ КОНКУРЕНТНОСПРОМОЖНОСТІ ПРОДУКЦІЇ ПІДПРИЄМСТВА……………………………………. 10 1.1.Визначення конкурентоспроможності та конкурентних ринків………………………………………………………...............
Дати письмові розгорнуті відповіді на 10 термінів: 1. caput liberum 2. testamentum 3. causa 4. error in corpore 5. negotio stricti juris 6. manumission 7.
ЗМІСТ ПЕРЕЛІК УМОВНИХ ПОЗНАЧЕНЬ, СИМВОЛІВ, ОДИНИЦЬ, СКОРОЧЕНЬ І ТЕРМІНІВ …………………........……........……..…………. 6 ВСТУП ……………………………………………………………………..… 7 РОЗДІЛ 1. ТЕОРЕТИЧНІ І МЕТОДИЧНІ ОСНОВИ УПРАВЛІННЯ ТРУДОВИМИ РЕСУРСАМИ……………………………………………….. 10 1.1.
...реєстрація безробітних і в які терміни? 2. Характеристика поняття «ринок праці» 3. Задача № 2 У зв’язку із запровадженням нового тарифно кваліфікаційного довідника середній тарифний розряд ...
« 1 2 ... 7 8 9 10 »

Форма входа Реєстрація
Запам'ятати мене Забув пароль ?
Реклама

Топ 10 авторів
lessonz lessonz 4275
В'ячеслав ID:217
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 4275
 • Зареєстрований: 07.07.2011
vipbond vipbond 3057
Виктория Петровна ID:74
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 3057
 • Зареєстрована: 09.01.2011
k_alena k_alena 2317
Елена ID:565
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:немає
 • Робіт додано: 2317
 • Зареєстрована: 11.07.2012
Ангелина Ангелина 2138
Ангелина ID:213
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 2138
 • Зареєстрована: 05.07.2011
olga olga 1466
Ольга ID:184
 • Стать:Жінка
 • Группа: Продавці
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1466
 • Зареєстрована: 03.06.2011
uliya uliya 1449
Юлія Олександрівна ID:197
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1449
 • Зареєстрована: 19.06.2011
FPM-2007 FPM-2007 1023
Стороженко Андрій Юрійович ID:1255
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1023
 • Зареєстрований: 17.08.2014
Viktor Viktor 918
Віктор ID:273
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 918
 • Зареєстрований: 26.09.2011
mars1814 mars1814 868
Олександр ID:104
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 868
 • Зареєстрований: 16.02.2011
Nayka Nayka 546
Светлана ID:235
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:немає
 • Робіт додано: 546
 • Зареєстрована: 27.07.2011
СтатистикаОнлайн всього: 1
Гостей: 1
Користувачів: 0Всі партнери
Студенський каталог готових робіт © 2021 - Усі права застережено
Адміністрація сайту не несе відповідальності за матеріали, які розміщені користувачами.