Меню сайту

Нові користувачі
Вікторія333
Користувачі
04.03.2021
Maryna
Користувачі
26.02.2021
teddy
Користувачі
24.02.2021
zhyton_1002
Автори робіт
22.02.2021
Moran
Автори робіт
22.02.2021
Чи пишете ви самі роботи?


Ирина Владимировна Генрих

Рейтинг: 22
Тіхонова Вікторія Андріївна

Рейтинг: 10
Шалатовська Наталія Миколаївна

Рейтинг: 10
аватар
Муравський Руслан Степанович

Рейтинг: 10
аватар
Болгарін Володимир Володимирович

Рейтинг: 10
аватар
Матіяш Михайло Михайлович

Рейтинг: 10

Замовляйте роботи у професіоналів


Результати 51-100 з 679 за запитом тестів)

Гегель ТЕСТ 2 Question 1 Наукова теорія це: a. комплекс поглядів, уявлень, ідей, спрямованих на пояснення певного явища b....що наука виконує прогностичну функцію ТЕСТ 3 Question 1 Чи завжди істинне знання є науковим? a. так, істинне знання може бути тільки науковим b.
пенсійне страхування ТЕСТИ ДО ТЕМИ 2 Question 1 За механізмами фінансування соціальних видатків виділяють системи соціального страхування: a....розвиненій автономії та диференціації внесків ТЕСТ ДО ТЕМИ 3 Question 1 "Період чекання" – a. період часу з моменту позбавлення заробітку впродовж якого можна звернутися по допомогу ...
да Question 10 Валидность теста это: a. объективность измерения образов b. понятие, относящееся к тому, что тест измеряет и насколько хорошо он это делает c.
ТЕСТ ДО ТЕМИ 1 Question 1 Право на державну службу мають громадяни України, які: a. отримали відповідну освіту і професійну підготовку ...в апараті місцевих державних адміністрацій ТЕСТ ДО ТЕМИ 2 Question 1 Відповідно до Закону України “Про державну службу” посадовими особами є: a.
ВСЕГО 174 ОТВЕТА ТЕСТ ДО ТЕМИ 1 Question 1 Конфігурація це: a. галузева настройка програми b. первинний документ c.... ведення валютного обліку ТЕСТ ДО ТЕМИ 2 Question 1 Вкажіть випадки введення залишків по рахунках в програму: a. не вводять b.
ТЕСТ ДО ТЕМИ 1 Question 1 У шкільному консультуванні: a. Проводяться співбесіди та тестування b. Надається психологічна підтримка учням c.... Не вірно ТЕСТ ДО ТЕМИ 2 Question 1 Коли людина переповнена проблемами, вона: a. всі варіанти є правильними b.
III рівня акредитації; ТЕСТ ДО ТЕМИ 2 Question 1 У якому році був створений перший університет сучасного європейського типу? a. 1088 року; b.... науковий ступінь; ТЕСТ ДО ТЕМИ 3 Question 1 Що передбачає гуманітаризація вищої освіти? a. сформуваність системи цінностей та етичні норми поведінки. b.
...податок з доходів фізичних осіб ТЕСТ ДО ТЕМИ 2 Question 1 Економічну інформацію класифікують на: a. первинну і повторну b. постійну і перемінну c.... фактичність ТЕСТ ДО ТЕМИ 3 Question 1 За охопленням об’єктів види аналізу класифікуються : a. соціально економічний b. економіко математичний c.
ВСЕГО 71 ответ ТЕСТ 1 Question 1 В чем состоит сущность финансовой санации предприятий? a. Погашение задолженностей перед кредиторами b....начале дела о банкротстве предприятия ТЕСТ 2 Question 1 Какая особенность проведения санации в банках? a. Банки привлекают дополнительные кредиты для активизации своей деятельности b.
...начале дела о банкротстве предприятия ТЕСТ 2 Question 1 Какая особенность проведения санации в банках? a. Банки привлекают дополнительные кредиты для активизации своей деятельности b....фирмы и оптимизация политики капиталовложений ТЕСТ 3 Question 1 Что включает в себя программа санации? a. Выражает систему запрогнозированых, взаимосвязанных мероприятий, направленных на вывод предприятия из ...
ТЕСТИ Є ДО ВСІХ 6 ТЕМ + ПІДСУМКОВИЙ ТЕСТ 1 1 Сукупність факторів, які формують довгострокову прибутковість організації і на які організація ...
ТЕСТ ДО ТЕМИ 1 Question 1 Поняття „загальна теорія народонаселення” означає: Виберіть одну правильну відповідь a. систему наукових знань b.... зайнятість населення ТЕСТ ДО ТЕМИ 2 Question 1 Балів: 1 Депопуляція населення означає: Виберіть одну правильну відповідь a. абсолютне скорочення чисельності населення b.
100 тестов ТЕСТ ДО ТЕМИ 1 Question 1 Ситуаційний підхід в менеджменті: a. спрямований на оцінку діяльності організації через використання методу SWOT аналізу ...і фактичного рівнів досягнення цілей ТЕСТ ДО ТЕМИ 3 Question 1 Визначте етап, що не відповідає процедурі прийняття рішення методом "мозкового штурму": a.
105 ВІДПОВІДЕЙ (ТЕСТИ ДО ВСІХ ТЕМ + ПІДСУМКОВИЙ) ТЕСТ ДО ТЕМИ 1 Question 1 Новація це: a. кінцевий метод, принцип, новий порядок, винахід, новий ...
ТЕСТ ДО ЛЕКЦІЇ 1 1 Логіка як наука досліджує: Виберіть одну правильну відповідь a. історію розвитку людських знань b.... Нового часу ТЕСТ ДО ЛЕКЦІЇ 2 1 Обсяг поняття — це: Виберіть одну правильну відповідь a. сукупність предметів, що наділені вказаними у понятті ознаками ...
ТЕСТ ДО ТЕМИ 1 Тест к теме 1 Question 1 К какому виду исследования рынка принадлежит изучение разных справочников и статистической литературы ? a.... правильного ответа нет ТЕСТ ДО ТЕМИ 2 Question 1 В зависимости от используемого канала движения выделяют информацию: a. текущую b. внешнюю c.
...СКОПИРУЙТЕ АДРЕС В СВОЙ БРАУЗЕР) ТЕСТ 1 Question 1 Рынок ценных бумаг это a. рынок средне и долгосрочных кредитов, сфера обращения средне и долгосрочных ценных бумаг ... Нет ТЕСТ 2 Question 1 Безусловное обязательство векселедателя оплатить векселедержателю фиксированную сумму средств с указанием срока и места проведения оплаты, наименованием того (...
страйки, зібрання, штурми, барикади ТЕСТ ДО ТЕМИ 4 Question 1 Економія робочого часу є: a. загальним вираженням росту продуктивності праці b.... фактичну, нормовану і позапланову трудомісткість ТЕСТ ДО ТЕМИ 7 Question 1 Сума грошових коштів, що одержуються робітниками за виконання певного обсягу робіт відповідно до кількості та ...
вивчення запитів і побажань споживачів ТЕСТ ДО ТЕМИ 2 Question 1 Головна мета бізнес плану: a. отримання прибутку b. випуск запланованого обсягу продукції c.... невірно ТЕСТ ДО ТЕМИ 3 Question 1 Маркетинговий план – це документ, в якому сформульовані основні цілі управління підприємством і шляхи їх досягнення.
вивчення запитів і побажань споживачів ТЕСТ ДО ТЕМИ 2 Question 1 Головна мета бізнес плану: a. отримання прибутку b. випуск запланованого обсягу продукції c.... невірно ТЕСТ ДО ТЕМИ 3 Question 1 Маркетинговий план – це документ, в якому сформульовані основні цілі управління підприємством і шляхи їх досягнення.
інституціональний Тест до теми 2 Question 1 Балів: /1 Політика це: Виберіть одну правильну відповідь a. сфера життя суспільства, в межах якої ... ліберальний Тест до теми 3 Question 1 Балів: 1 Політичний процес — це: Виберіть одну правильну відповідь a. структурна характеристика політичної системи b.
інституціональний ТЕСТ ДО ТЕМИ 2 Question 1 Балів: /1 Політика це: Виберіть одну правильну відповідь a. сфера життя суспільства, в межах якої ... ліберальний ТЕСТ ДО ТЕМИ 3 Question 1 Балів: 1 Політичний процес — це: Виберіть одну правильну відповідь a. структурна характеристика політичної системи b.
збір інформації про нововведення ТЕСТ ДО ТЕМИ 2 Question 1 До фактору успішності інновацій відноситься: a. скорочення життєвого циклу товарів b.... друга хвиля ТЕСТ ДО ТЕМИ 3 Question Визнається, що до найбільш адекватного показника наукоємності галузей відноситься: a. відносна вага витрат на науково дослідні ...
ТЕСТ ДО ТЕМИ 1 Question 1 Балів: 1 Социально психологические явления и процессы (общественно психологические феномены), которые представляют собой результат взаимодействия ... прогностической Здравствуйте ТЕСТ ДО ТЕМИ 2 Question 1 Балів: 1 Социальная психология личности – это: Виберіть одну правильну відповідь a.
ТЕСТ ДО ТЕМИ 1 Question 1 Балів: 1 Социально психологические явления и процессы (общественно психологические феномены), которые представляют собой результат взаимодействия ... прогностической ТЕСТ ДО ТЕМИ 2 Question 1 Балів: 1 Социальная психология личности – это: Виберіть одну правильну відповідь a.
Всего 56 ответов ТЕСТ ДО ТЕМИ 1 Question 1 Фінансові потоки поділяються на потоки приватних ресурсів та офiцiйних ресурсів за критерієм: a.... знизяться ставки вiдсотку ТЕСТ 1 ДО ТЕМИ 2 Question 1 Здійснення нагляду за політикою обмінного курсу країн покладено на: a. Світовий банк b.
ЕСТЬ ВСЕ ТЕСТЫ К 19 ТЕМАМ + ИТОГОВЫЙ ТЕСТ (всего 195 ответов) ТЕСТ ДО ТЕМИ 1 Question 1 Балів: 1 Предметом мікроекономіки є: Виберіть одну правильну відповідь a.
ЦО в сучасних умовах Тест 1 1. Назвіть основні законодавчі акти з цивільної оборони України та дайте визначення, що таке цивільна оборона згідно із законом « ... Цивільна оборона у надзвичайних ситуаціях Тест 2 Балів: 1 За вказаною характеристикою назвіть надзвичайну ситуацію: «Ситуація, яка розгортається на території двох та більше адміністративних районів (міст ...
Поняття педагогічного тесту та його класифікація 1.2. Види тестів в системі професійної освіти 1.3. Сучасний стан тестової технології контролю рівня знань ...
Тест до теми 1 Question 1 Балів: 1 Прошарок професійних управлінців, головним завданням яких є координація та організація діяльності колективів на ...умінням ефективно управляти поведінкою людей Тест до теми 2 Question 1 Балів: 1 Розвиток виробництва визнається Меном лише як засіб: Виберіть одну правильну відповідь a.
статистической ТЕСТ К ТЕМЕ 2 Question 1 Кейнсианская функция потребления выражает зависимость между объемами: a. потребления и сбережения b.... средний доход за все периоды ТЕСТ К ТЕМЕ 3 Question 1 На инвестиционный спрос не влияет: a. технологические изменения b. ожидания c. уровень налогообложения d.
...Виберіть одну правильну відповідь Зміст тесту викладений не повністю, у зв’язку з тим, що математичні символи на сайт неможливо написати....Виберіть одну правильну відповідь Зміст тесту викладений не повністю, у зв’язку з тим, що математичні символи на сайт неможливо написати.
...організації управління підприємством і виробництвом ТЕСТ ДО ТЕМИ 4 Question 1 До нематеріальних ресурсів підприємства можуть бути віднесені ... a. ліцензія на певний вид діяльності b.... особливостях амортизації ТЕСТ ДО ТЕМИ 7 Question 1 Сукупність підрозділів, які безпосередньо не беруть участі в створенні основної продукції підприємства, але своєю діяльністю ...
...податок з доходів фізичних осіб ТЕСТ ДО ТЕМИ 2 Question 1 Економічну інформацію класифікують на: a. первинну і повторну b. постійну і перемінну c.... фактичність ТЕСТ ДО ЛЕКЦІЇ 3 Question 1 За охопленням об’єктів види аналізу класифікуються : a. соціально економічний b. економіко математичний c.
ТЕСТ ДО РОЗДІЛУ 2 Question 1 Державне регулювання фінансового ринку здійснюється: a. 1.1 Міністерством фінансів України; b.... ТЕСТ ДО РОЗДІЛУ 3 Question 1 Чи вірне твердження: коефіцієнт “ціна/прибуток” можна розрахувати як на основі відношення ринкової ціни компанії ...
попередній вибір нововведення ТЕСТ ДО ТЕМИ 2 Question 1 До фактору успішності інновацій відноситься: a. ріст пропозицій нових товарів b.... друга хвиля ТЕСТ ДО ТЕМИ 3 Question 1 Визнається, що до найбільш адекватного показника наукоємності галузей відноситься: a.
ТЕСТ ДО ТЕМИ 1 Question 1 Яке з визначень поняття "діяльність" найбільше відповідає діяльності менеджера організатора: a.... сполучення прав та відповідальності ТЕСТ ДО ТЕМИ 3 Question 1 Раціональна організація праці – це: a. система засобів, спрямована забезпечити ефективне використання робочої сили, включаючи раціональне ...
ТЕСТ ДО ТЕМИ 1 Question 1 Спільну діяльність характеризують такі ознаки: a. лише діяльність лідера b. наявність спільної мети c.... наявності загальної мети, як спільної ТЕСТ ДО ТЕМИ 2 Question 1 Сукупність людей, яка об’єднана досягненням спільної суспільно значимої мети – це: a. група b.
...укласти угоду у певний формі ТЕСТ ДО МОДУЛЯ 2 Question 1 Ознаки права власності: a. воно існує незалежно від відносин між особами b.... кінотеатр ТЕСТ ДО МОДУЛЯ 3 Question 1 Неустойка: a. це визначена законом грошова сума b. її повинен сплачувати кредитор c.
Скласти тест оцінки системи внутрішнього контролю операцій з власним капіталом. Об’єкт дослідження – одноосібне підприємство, що займається торгівлею....Провести перевірку на основі розробленого тесту і дати оцінку діючій системі внутрішнього контролю операцій з запасами на підприємстві. Студенти стаціонарної форми навчання для складання тесту використовують ...
підвищенні ефективності результатів психологічних досліджень Тест до заняття 8 Question 1 Методологічну основу психологічної науки формують такі методи філософського дослідження як: a. індукція b. синтез c....міжгалузевих досліджень у цій царині Тест до заняття 12 Механізми соціалізації індивіда розкриваються у роботах: a. М.Бубера b. С.Лема c. А.Печчеї d. А.
ТЕСТ 3 Question 1 Естетика як наука виокремилась: a.у ХVІІІ ст.; b. у ХІХ ст. c. за часів античності; d.... боротьбі зі злом; ТЕСТ 5 Question 1 Головним етичним принципом давньокитайської філософії єтакий: a.недіяння; b. самовдосконалення; c. злиття з природою; d.
Тести. Література Завдання 2 Тестові завдання 1. Де і коли вперше виникає слово „культура"? Єгипет V ст. до н.
Особливості застосування та інтерпретації тесту «Неіснуюча тварина» Розділ II. ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНЕ ДОСЛІДЖЕННЯ ПІДЛІТКІВ ЗА ДОПОМОГОЮ ТЕСТУ «НЕІСНУЮЧА ТВАРИНА» 2.1. Мета, задачі та методи дослідження 2....
Неправильно Тест 2 Question 1 Електромагнітні випромінювання поширюються зі швидкістю світла і мають високу проникну здатність Виберіть одну правильну відповідь a.... Токсичні речовини Тест 3 Забороняється експлуатація електроприладів в приміщеннях, що характеризуються підвищеною вологістю, підвищеною кількістю пилу. Виберіть одну правильну відповідь a. Ні b.
Тест №2 Question 1 of 10 Концепція соціал дарвінізму відноситься до: А. психоаналітичного (3. Фрейд, А. Адлер, К. Хорні, Е.... Тест №3 Question 1 of 10 Якщо у конфліктній взаємодії беруть участь більше двох сторін, конфлікт називається А. простим Б.
Тести до модуля 3 Question 1 of 32 Архантропам був властивий такий середній об’єм ...
Підсумковий тест Question 1 Балів: 1 Педагогіка – це наука: Виберіть одну правильну відповідь a. про мистецтво впливу вихователя на вихованця b.... аналізі анкетування, інтерв’ю, тестів c. вивченні документації організації d. вивченні результатів анкетування e. утворення на основі гіпотези нової моделі педагогічної діяльності Question 11 Балів: ...
Завдання: Скласти 18 тестів з теми: «Юридична особа як суб’єкт міжнародного приватного права». В тестах ввести чотири позиції відповіді.
1. Політичні погляди мислителів стародавньої Греції …………………… 3 2. Профспілки та політичні партії: проблеми взаємодії ………………….. 7 3.... 17 Тест «Хто є хто?» …………………………………………………………… 18 Література …………………………………………………………………… 28 Тест Хто є хто представляє собою таблицю 1й стовбчик Ім’я вченого, 2й стовбчик ...
« 1 2 3 4 ... 9 10 »

Форма входа Реєстрація
Запам'ятати мене Забув пароль ?
Реклама

Топ 10 авторів
lessonz lessonz 4275
В'ячеслав ID:217
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 4275
 • Зареєстрований: 07.07.2011
vipbond vipbond 3057
Виктория Петровна ID:74
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 3057
 • Зареєстрована: 09.01.2011
k_alena k_alena 2317
Елена ID:565
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:немає
 • Робіт додано: 2317
 • Зареєстрована: 11.07.2012
Ангелина Ангелина 2138
Ангелина ID:213
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 2138
 • Зареєстрована: 05.07.2011
olga olga 1466
Ольга ID:184
 • Стать:Жінка
 • Группа: Продавці
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1466
 • Зареєстрована: 03.06.2011
uliya uliya 1449
Юлія Олександрівна ID:197
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1449
 • Зареєстрована: 19.06.2011
FPM-2007 FPM-2007 1023
Стороженко Андрій Юрійович ID:1255
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1023
 • Зареєстрований: 17.08.2014
Viktor Viktor 918
Віктор ID:273
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 918
 • Зареєстрований: 26.09.2011
mars1814 mars1814 868
Олександр ID:104
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 868
 • Зареєстрований: 16.02.2011
Nayka Nayka 546
Светлана ID:235
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:немає
 • Робіт додано: 546
 • Зареєстрована: 27.07.2011
СтатистикаОнлайн всього: 1
Гостей: 1
Користувачів: 0Всі партнери
Студенський каталог готових робіт © 2021 - Усі права застережено
Адміністрація сайту не несе відповідальності за матеріали, які розміщені користувачами.