Меню сайту

Нові користувачі
Вікторія333
Користувачі
04.03.2021
Maryna
Користувачі
26.02.2021
teddy
Користувачі
24.02.2021
zhyton_1002
Автори робіт
22.02.2021
Moran
Автори робіт
22.02.2021
Ти користуєшся WEBMONEY?


аватар
Когут Олег Богданович

Рейтинг: 16
аватар
Середа Олена Володимирівна

Рейтинг: 10
Молотков Юрий Георгиевич

Рейтинг: 13.9
аватар
Мороз Давид петрович

Рейтинг: 10
аватар
Михайло Сергійович Ткаченко

Рейтинг: 10
Вікторія

Рейтинг: 10

Замовляйте роботи у професіоналів


Результати 101-150 з 679 за запитом тестів)

Тут складені 15 тестів з криміналістики за зазначеною темою. Кожен тест має чотири варіанти відповіді, одна з яких є правильною.
Проблема використання тестів. Психометричні властивості тестів 3. Види тестових завдань 4. Методичне забезпечення тестування в психодіагностиці 5. Рекомендації зі складання комплексу тестових методик ...
3 Тест 1 Жилищная субсидия предоставляется на срок: А) 1 год; Б) 3 месяца; В) 6 месяцев; Г) Пожизненно; Д) 2 года, ... 12 Тест 2 На основании закона Украины «О государственной помощи семьям с детьми», право на государственное социальное пособие по беременности и родам ...
...СКОПИРУЙТЕ АДРЕС В СТРОКУ БРАУЗЕРА) Тест до модуля 1 Question 1 Як давно з'явився термін "інформатика"? a. На початку ХХ сторіччя b.... вкладки Тест до модуля 2 Question 1 В засобах автоматичної перевірки правопису можна вибрати мову, на якій: a.
ТЕСТ Чи вмієте ви ефективно проводити нараду? Один із важливих моментів в науковій організації праці керівника –організація підготовки та проведення наради.... За допомогою цього тесту можна встановити ступінь вашої можливості ефективно організувати засідання. Обдумайте запропоновані нижче ствердження і для кожного виберіть той із чотирьох можливих ...
...ігрова корекція, ігротерапія, арттерапія; Б) тести інтелекту і здібностей, рисункові тести, соціометрія; В) інтерв’ю, моніторинг, експертний прогноз; Г) позитивний приклад, переконання, заохочення. 13.
Тести з обґрунтуванням 1. Теорію граничної корисності пов’язують з ім’ям: а. Карла Менгера; b.
Тести з обґрунтуванням 1. До авансового капіталу належать: a. вартість будівель і споруд; b.
Тести з обґрунтуванням. 1. Суспільні продуктивні сили: а. мають суб’єктивну та об’єктивну складову; b.
Тести 1. Згідно із законом Оукена, перевищення фактичного рівня безробіття над природним рівнем на 3% означатиме, ...
ТЕСТИ 1.1. Поняття «цивілізація» було відоме за античних часів як: а) характеристика суспільства, заснованого на розумі, ...
Тестові завдання поточного контролю з навчальної дисципліни „Земельне право України” 1.
Тести з дошкільної педагогіки. 169 питань відповідей. 1. Виберіть правильне визначення поняття «педагогіка». 1.
1. Задача 1. ЗАТ «Гарбуз» у зв’язку із зміною місцезнаходження, зафіксованого в ... Тести 1. Фермерське господарство, ставши власником землі, не має права: а) на протязі 6 років продавати або відчужувати земельну ділянку; б) ...
Question 1 of 15 В групу ризику по демографічним ознакам не входять: 1. Діти; 2. Пенсіонери; 3....опитувальник "Рівень невротизації"; 4) кольоровий тест Люшера. Question 15 of 15 Рівень депрессії оцінюється за допомогою: 1) шкалы Зунга; 2) шкалы Шихана; 3) шкалы Тейлора; 4) ...
Экзаменнационный тест Question 1 Балів: 1 Психофизиология изучает: a. закономерности поведения человека b.
1. Визначте фактор, що не впливає на еластичність ринкового попиту на ресурс: а) частка витрат на ресурс у витратах фірми; ... На наведеному графіку в тесті 13, ефект доходу може бути виражений: а) відрізком Q1 Q3; б) відрізком Q3 Q2; в) відрізком Q1 Q2; г) відрізком ...
Підсумковий тест Question 1 Балів: 1 Представники якої філософської течії вважали, що можна довести все, що завгодно?
Question 1 Балів: 1 Соціологія як наука виникла: Виберіть одну правильну відповідь a. у ХУІІІ ст. b.
Вступ 1.Організація патопсихологічного обстеження 2.Використання проективних тестів у патопсихології Висновки Список використаної літератури
Вар. 2 Підсумковий тест Question 1 Балів: 1 Педагогіка це наука: Виберіть одну правильну відповідь a.
Question 1 Маркетинг персоналу це: a. діяльність b. функція c. процес d. форма та зміст Question 2 Домінування організаційної ... тест b. визначення рівня суб'єктивного контролю c. а,б Question 25 Партиципативна організаційна культура це: a.
ВСЕГО 150 ТЕСТОВ Оценки: 6.38; 6.34; 6.53; 6.67 МНОГО ВОПРОСОВ, ГДЕ НУЖНО ВЫБРАТЬ 2 ВАРИАНТА ...в деканат, чтобы преподаватель пересмотрел тест и открыл возможность контроля. Практичне завдання № 1 Question 1 Менеджмент це: a. сукупність раціональних методів і організаційних підойм управління фірмою ...
1. Ситуативне завдання Використовуючи Закон України «Про охорону праці» надайте тлумачення відповідно до певної ситуації. Відповідь обґрунтуйте.... Тести 1. Планування робіт по охороні праці може бути: а) перспективне, поточне (річне) і оперативне (квартальне, щомісячне, декадне); б) попереднє, поточне (...
ПІДСУМКОВИЙ ТЕСТ (ЗАЛІК) Question 1 Балів: 1 Продовжить тезу Цивільний захист це… Виберіть одну правильну відповідь a.
Внимательно читайте ответы на вопрос. Ответ может быть на любой позиции a b c ИТОГОВЫЙ ТЕСТ Question 1 Балів: 1 Какая ...
ИТОГОВЫЙ ТЕСТ Question 2 В теории личности З.Фрейда «Сверх Я» есть носителем: a. моральных стандартов; b.
Підсумковий тест Question 1 Система принципов, средств и форм организации денежных отношений на предприятии, которая направлена на управление его ...
Тести 1. Визначте основні параметри якості ГР: a) повнота вирішення поставленого завдання; b) своєчасність рішення; c) гнучкість рішення; d) ...
ПІДСУМКОВИЙ ТЕСТ Question1 Балів: 1 Педагогіка – це наука: Виберіть одну правильну відповідь a. про мистецтво впливу вихователя на вихованця ...
ТЕОРЕТИЧНА ЧАСТИНА 1. Сутність процесу соціалізації …………………………………………… 3 1.1. Процес соціалізації ……………………………………………….. 3 1.2. Механізми соціалізації ……………………………………………. 4 1.3.... 13 ТЕСТ Об’єктом пізнання соціологія виступає: 1) Визначена частина об’єктивної реальності; 2) Дана реальність, що представляє той чи інший фрагмент ...
ТЕОРЕТИЧНА ЧАСТИНА 1. Виникнення і становлення соціології як науки ………………………… 3 1.1. Передумови виникнення соціології як науки …………………… 3 1.2.... 16 ТЕСТ На третьому рівні соціальної системи знань відбувається: 1) Пізнання найбільш загальних законів і закономірностей функціонування і розвитку суспільства; 2) Дослідження ...
1. Типы социальных институтов .................................................................. 3 2. Структура социологии управления .......................................................... 7 3. Тест. Кто из названных ученных выделил более 70 ...
(теорія 23; 5; ситуаційне завдання 3; тести 15, 35, 5) 23. Бізнес план ………………………………………………………………. 3 5.
Варіант 15 1. Попит. Пропозиція. Ціна 2. Макроекономічни показники 3. Тестові завдання семінару № 4 br />br /> 1.
К ЭТОМУ ПРЕДМЕТУ ЕСТЬ ЗАДАЧИ И КОНТРОЛЬНЫЕ. СПРАШИВАЙТЕ. 140 ОТВЕТОВ ПІДСУМКОВИЙ ТЕСТ Question 1 Наукова основа прийняття рішень, яка ...
... Теоретический вопрос: 1. Раскрыть особенности факторов от которых зависит достоверность психологического диагноза Практический: 2. Провести исследование интеллекта младшего школьника с помощью теста Векслера. Проанализировать результаты Литература Приложения
1. Оборотні кошти підприємства їх економічна суть та організація.. 2. Види неподаткових надходжень до місцевих бюджетів . 3. Виды страхования 4. Тести 1.
ЗЛОЧИНИ ПРОТИ ГРОМАДСЬКОГО ПОРЯДКУ ТА МОРАЛЬНОСТІ ЗАВДАННЯ 1. Наведіть приклади вчинення (складіть фабули) злочинів проти громадського порядку ...вчинив уночі у будинку свого тестя сварку, нецензурно лаявся, погрожував розправою дружині, побив посуд, шибки у вікнах, а потім кочергою переламав тестеві руку у зап'ясті ...
ТЕОРЕТИЧНІ ПИТАННЯ Визначити, проаналізувати, обґрунтувати, дати оцінку, розкрити зміст, охарактеризувати відповідне питання 7....функції та види підприємств … 9 ТЕСТОВІ ЗАВДАННЯ Обґрунтуйте відповідь на кожне з відповідних питань 7. Що є альтернативною вартістю придбання будь якого товару? А.
ТЕОРЕТИЧНА ЧАСТИНА 1. Правила вчинення нотаріальних дій, які передбачені чинним законодавством України. 2.... ТЕСТИ 1.Нотаріальний процес складається з: а) 2 х стадій; б) 3 х стадій; в) 5 ти стадій. 2.
1. ТЕОРЕТИЧНІ ПИТАННЯ 1.1. Походження та історичні типи моралі ………………………………............................ 3 1.1.1.... ТЕСТОВІ ЗАВДАННЯ (обґрунтувати відповідь) 2.1. У радянський період естетика базувалася на положеннях: 1) Марксистів 2) Німецького класичного ідеалізму 3) Критичної ...
ЗМІСТ (Варіант №9) Завдання 1. Фінанси: суть, функція, рівні. Державний бюджет і проблеми збалансування ....... 3 1.1....Тест: Які чинники впливають на зростання заробітної плати, а які – на зниження? А) зростання продуктивності праці; Б) інфляція; В) збільшення кількості ...
1. Планування робіт по охороні праці може бути: а) перспективне, поточне (річне) і оперативне (квартальне, щомісячне, декадне); ...
1. Порівняння у трудовому праві можуть здійснюватися в напрямках: А) горизонтальному (порівняння різних національних систем ...
1. Підприємством з іноземними інвестиціями є підприємство, українська інвестиція в статутному фонді якого становить: а) не менше за ...
1. Об’єктом права спільної сумісної власності подружжя є: а) кожна річ, набута за час ...
« 1 2 3 4 5 ... 9 10 »

Форма входа Реєстрація
Запам'ятати мене Забув пароль ?
Реклама

Топ 10 авторів
lessonz lessonz 4275
В'ячеслав ID:217
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 4275
 • Зареєстрований: 07.07.2011
vipbond vipbond 3057
Виктория Петровна ID:74
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 3057
 • Зареєстрована: 09.01.2011
k_alena k_alena 2317
Елена ID:565
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:немає
 • Робіт додано: 2317
 • Зареєстрована: 11.07.2012
Ангелина Ангелина 2138
Ангелина ID:213
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 2138
 • Зареєстрована: 05.07.2011
olga olga 1466
Ольга ID:184
 • Стать:Жінка
 • Группа: Продавці
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1466
 • Зареєстрована: 03.06.2011
uliya uliya 1449
Юлія Олександрівна ID:197
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1449
 • Зареєстрована: 19.06.2011
FPM-2007 FPM-2007 1023
Стороженко Андрій Юрійович ID:1255
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1023
 • Зареєстрований: 17.08.2014
Viktor Viktor 918
Віктор ID:273
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 918
 • Зареєстрований: 26.09.2011
mars1814 mars1814 868
Олександр ID:104
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 868
 • Зареєстрований: 16.02.2011
Nayka Nayka 546
Светлана ID:235
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:немає
 • Робіт додано: 546
 • Зареєстрована: 27.07.2011
СтатистикаОнлайн всього: 1
Гостей: 1
Користувачів: 0Всі партнери
Студенський каталог готових робіт © 2021 - Усі права застережено
Адміністрація сайту не несе відповідальності за матеріали, які розміщені користувачами.