Меню сайту

Нові користувачі
Вікторія333
Користувачі
04.03.2021
Maryna
Користувачі
26.02.2021
teddy
Користувачі
24.02.2021
zhyton_1002
Автори робіт
22.02.2021
Moran
Автори робіт
22.02.2021
Чи пишете ви самі роботи?


аватар
Великий Олександр Анатолійович

Рейтинг: 10
аватар
Румянцева Ангелина Владимировна

Рейтинг: 95.8
аватар
Чудак Ольга Вікторіна

Рейтинг: 10
аватар
Антоненко Светлана Васильевна

Рейтинг: 10
аватар
Чернова Олена Сергіївна

Рейтинг: 10
Шамеян Алена Юрьевна

Рейтинг: 11

Замовляйте роботи у професіоналів


Результати 101-150 з 6334 за запитом типу

Для полиці типу А потрібно 2 матеріалу, типу В – 3 . Компанія може одержати до 1200 м2 матеріалу в тиждень.
Комплектуючі типу „К”,шт 2.2.2. Комплектуючі типу М, шт 3. Ціна одиниці придбаних матеріальних ресурсів(ПДВ включено в ціну), грн.
наследственность, свойства нервной системы, тип высшей нервной деятельности; b. социометрия; активность, апперцепция, психические процессы; c. генотип; фрустрация, сознание, ассимиляция, адаптация d.... человеческие задатки, тип нервной системы, разум; b. несоответствие общепринятым нормам общества; c. неосознанное перенесение собственных мыслей и мотивов поведения на других людей; d.
...неадекватности – это: а) человеческие задатки, тип нервной системы, разум б) несоответствие общепринятым нормам общества в) неосознанное перенесение собственных мыслей и мотивов поведения на других людей г) ... а) наследственность, свойства нервной системы, тип высшей нервной деятельности б) социометрия, активность, апперцепция, психические процессы в) генотип, фрустрация, сознание, ассимиляция, адаптация г) познавательные процессы, психические свойства, ...
формування певного типу політичної культури Question 10 Балів: 1 Який метод політології базується на аналізі офіційних структур і формальних правил прийняття рішень: Виберіть ...до політичного життя, формуванні певного типу політичної поведінки називається: Виберіть одну правильну відповідь a. організаційною b. стабілізаційною c. соціалізаторською d. дистрибутивною Question 10 Балів: 1 Політичні ...
формування певного типу політичної культури Question 10 Балів: 1 Який метод політології базується на аналізі офіційних структур і формальних правил прийняття рішень: Виберіть ...до політичного життя, формуванні певного типу політичної поведінки називається: Виберіть одну правильну відповідь a. організаційною b. стабілізаційною c. соціалізаторською d. дистрибутивною Question 10 Балів: 1 Політичні ...
При співвіднесенні типів та рівнів самовизначення можуть простежуватися парадоксальні ситуації, коли особа, яка самовизначається за "особистісним" типом, насправді ніяк не може вважатися справжньою ...
...діяльності організації поділяються на такі типи: Виберіть одну правильну відповідь a. механістичні, адаптивні, інноваційні b. традиційні, матричні, сітьові c. корпоративні, індивідуалістичні d....За ієрархічними елементами виділяють такі типи виробничої структури як: Виберіть одну або кілька відповідей a. цехова b. змішана c. без цехова d.
...виготовлення продукції Question 2 Масовий тип виробництва: a. передбачає виготовлення виробів великими партіями b. характеризується постійним випуском однорідного продукту c. характеризується виготовленням виробів періодично, змінними серіями ...що випускається Question 3 Безперервний тип виробництва: a. характеризується дуже малою кількістю продукції, що випускається b. характеризується постійним випуском однорідного продукту c.
...правильної відповіді Question 2 Масовий тип виробництва: Виберіть одну правильну відповідь a. характеризується дуже малою кількістю продукції, що випускається b. передбачає виготовлення виробів великими партіями c....змінними серіями Question 3 Безперервний тип виробництва: Виберіть одну правильну відповідь a. передбачає виготовлення виробів великими партіями b. характеризується постійним випуском однорідного продукту c.
ПСИХОКОНСТРУЙЦІЙНІ ТИПИ ХАРАКТЕРУ………...5 3. РОЗДІЛ 2. ТИПИ АКЦЕНТУАЦІЙНОГО ХАРАКТЕРУ……………...8 4. РОЗДІЛ 3. ПСИХОЛОГІЧНІ ТИПИ ХАПАКТЕРУ …………………..11 5. РОЗДІЛ 4.
Характеристика окремих типів держав 3.1. Рабовласницький тип держав 3.2. Феодальний тип держав 3.3. Буржуазний тип держав 3.4.
...виду відносять людину сучасного фізичного типу? 1) Людина прямоходяча; 2) Людина вміла; 3) Людина розумна. Question 2 of 35 Чи вірне судження, що шимпанзе використовують знаряддя ...рис притаманних людині сучасного фізичного типу. Question 9 of 35 Згідно якої системи поглядів, історія життя на земній кулі розглядається як загальний, поступовий та закономірний розвиток, ...
...прямими пращураим людини сучаного фізичного типу; 3) пращурами Homo erektus; 4) людиноподібними мавпами. Question 7 of 32 Чи вірно судження, що неандертальці мали розвинену мову?...вчених, виникла людина сучасного фізичного типу? 1) в Азії; 2) Африці; 3) Сибіру. Question 12 of 32 Вперше виявили кісткові рештки синантропів: 1) в печері Драхенлох (...
від типу товару d. від державної політики Question 7 Яке визначення варто ужити як синонім поняття «контрактна ціна»? a. ціна рівноваги b....3 У структуру цін якого типу продукції держава в першу чергу включає акциз? a. з еластичним попитом b. з абсолютно нееластичним попитом c.
Що не є головним типом (сім’єю) трудового права: А) трудове право країн континентальної Європи; Б) мусульманський тип трудового права; В) англосаксонський тип трудового права; ...
В залежності від типу подразника рефлекси – проділяють на адекватні і неадекватні, природні і штучні, біологічно необхідні і вироблені в процесі індивідуального життя c....1 Що слід розуміти під типом ВНД? Виберіть одну правильну відповідь a. Типи ВНД – характеризуються в залежності від таких параметрів, як сила процесів збудження і гальмування, ...
В залежності від типу подразника рефлекси – проділяють на адекватні і неадекватні, природні і штучні, біологічно необхідні і вироблені в процесі індивідуального життя Question 7 ...1 Що слід розуміти під типом ВНД? Виберіть одну правильну відповідь a. Тип ВНД, сукупність властивостей ВНД: сили, врівноваженості і рухливості (збудження і гальмування).
Що не є головним типом (сім’єю) трудового права: А) трудове право країн континентальної Європи; Б) мусульманський тип трудового права; В) англосаксонський тип трудового права; ...
Сучасні типи дошкільних закладів охарактеризовано у: 1. Законі України «Про дошкільну освіту». 2. Базовому компоненті дошкільної освіти в Україні. 3.... Скільки основних типів сучасних ДНЗ є відповідно до основної функції, яку вони виконують: 1. 2. 2. 3. 3. 4. 4. 5. 20.
Вступ Тип ринку дуополія Тип ринку олігополія Порівняння дуополії та олігополії Задача Необхідно визначити всі економічні показники діяльності підприємства на типу ринку обраному у першій частині ...
Вплив типу нервової діяльності, темпераменту, здібностей та життєвого досвіду на поведінку в умовах конфлікту Типологія конфліктних особистостей Д. Скотта, Е.... Типи поведінки особистості в конфліктних ситуаціях: конкуруючий, співпрацюючий, компромісний, уникаючий, пристосовувальний. Різні типи поведінки опонентів із різними рівнями самооцінки Домінуючі фактори ...
Поняття історичного типу держави 2.2. Формаційний підхід до типології держав 2.3. Цивілізаційний підхід до типології держав Розділ III. Порівняльна характеристика форми держави й історичного типу держави Висновки Розглянувши суть, функції ...
Визначіть тип наступних суджень, проаналізуйте їх структуру, проілюструйте відношення між суб'єктом та предикатом за допомогою кіл Ейлера: „Будь яке правопорушення становить ... Перевірте правільність виводу, визначте тип умовиводу, в paзі неправильного виводу визначте тип помилки, яка була зроблена: „Коли вислухав першого з свідків, я зробив висновок, що ...
...в зарубіжних країнах 2.1 Типи нотаріальних систем 2.2 Заповіт в країнах Європейського Союзу Розділ 3 Спадкування і спадкове право 3.1 Поняття спадкування 3....стані до нотаріату класичного латинського типу. Розглядаючи спадкове право зарубіжних країн, я дійшла висновку, що кожна країна має свої особливості в спадкових правовідносинах і в способах ...
...аналізуючи 10 000 покупок за типом товарів і типом розрахунків (готівка чи кредитна картка), виявлено такий процентний розподіл (табл. 1). Таблиця 1 Тип розрахунку Тип товару, % ...
Визначіть тип наступних суджень, проаналізуйте їх структуру і проілюструйте відношення між суб”єктом та предикатом за допомогою кіл Ейлера: „Будь яке правопорушення ... Перевірьте правільність виводу, визначіть тип умовиводу, в разі неправильного виводу визначте тип помилки, яка була зроблена: „ Коли я вислухав першого з свідків, я зробив висновок, ...
...щодо надання додаткових послуг двох типів. Результати наведені у таблиці: набір послуг 1 2 3 4 5 6 7 Тип 1 5 7 9 10 11 ...
Які типи соціально трудових відносин ви знаєте? 5. Що таке характер праці? Наведіть приклади. 6. Що таке зміст праці? 7.... Які типи солідарності описує Е.Дюркгейм? 5. Як релігія впливає на розвиток економіки з точки зору М.Вебера? 6.
...щоб допомогти Вам порівняти ці типи характеристик робіт з Вашими інтересами і навичками. Перераховані і визначені 17 характеристик і вимог до спеціальностей, які наведені, відповідніо, в ... менеджменту Question 11 До професій типу "людина —людина" належать такі: a. екскурсовод b. менеджер c. паспортистка d. бібліограф e. аудитор f. журналіст g. товарознавець h.
Графіка А1 DWG, пояснююча: Зміст Організація будівельно – монтажних робіт 1.1 Завдання проекта організації робіт 2 1.2 Визначення складу проекту організації будівництва 2 1.3 Підготовчі роботи на будівельному майданчику 3 1.4 Розрахунок нормативної тривалості будівництва 3 1.5 Будівельний генеральний план 4 1.6 Вибір типу крана і його прив'язка до об'єкту 8 Висновки 12 Література 13 Організація будівельно монтажних робіт 1.1 Завдання ...секторі, можливість влаштув...
Роки Тип обладнання 3 6 1 2 3 4 5 6 7 40 37 32 26 18 11 64 59 52 44 ... Роки Тип обладнання 3 6 1 2 3 4 5 6 7 680 710 740 790 820 870 910 800 820 860 ...
Типи стратегій розвитку бізнесу. Класифікація інвестицій. Класифікація методів мотивації. Організаційно правові форми підприємств в Україні. Організаційна структура як об’єкт стратегічного управління. Типи і особливості діяльності господарських товариств.
Создать программу, использующую простые типа short, byte, int, long, char, float, double, boolean 7. Массивы в ЯП Java. Создать программу, использующую двумерные массивы 8.... Вибір типу мережі: однорангової, з виділеним сервером 27. Технологія Ethernet. Топологія, метод доступу, виявлення і обробка колізій, загальні характеристики 32.
Чотирипровідне трифазне коло (коло типу зірка зірка з нульовим проводом)…………………… 1.12. Трипровідне коло типу зірка зірка (коло типу зірка зірка без нульового проводу)……………..
Назвіть та охарактеризуйте тип перебігу психічного розладу, при якому одужання настає внаслідок усунення дії травмуючого фактора. 6. Назвіть та охарактеризуйте тип перебігу психічного розладу, при якому ...
...далі інформації необхідно: 1) вказати тип аудиту: аудит фінансової звітності, аудит відповідності, операційний аудит; 2) визначити тип аудитора: зовнішній, внутрішній, державний, з податкової служби; 3) визначити ...
Типи фінансової політики, їх характеристика. 6. Фінансові методи управління державними фінансами: Фінансове планування і прогнозування, їх суть та призначення.... Директивний і регулюючий типи фінансового механізму, їх суть. Фінансові інструменти забезпечення дієвості фінансового механізму, їх характеристика. 8. Органи управління державними фінансами: Функції органів управління, ...
...є інститути спільного фінансування контрактного типу, коли капітал існує у формі грошово майнового комплексу спільній власності інвесторів і управляється сторонньою особою на довірчих засадах.... До першого типу належать англійський інвестиційний траст, французька інвестиційна компанія з постійним капіталом, американський фонд закритого типу, іспанське товариство по інвестиціях у цінні ...
...складі торгівельної фірми є чотири типи товару. Якщо товар користується попитом, то фірма отримає прибуток від реалізації (aij>0), якщо не користується, то витрати на утримання цього ...перевезенню пасажирів може запропонувати три типи автобусів ( А1, А2, А3) в залежності від варіанту екскурсії (В1, В2, В3,В4). Імовірність замовлення кожного типу екскурсії відома і ...
...можливе сполучення у підприємствах декількох типів організаційних структур a. ні b. так Question 9 В сучасних умовах менеджмент повинен орієнтуватись на a.... бізнес система типу @ Question 4 Реалізація вироблених (традиційним чином) підприємством товарів і послуг або придбання ним необхідних для своєї діяльності товарів і послуг ...
...певний період звязки з такого типу замовниками були дуже слабкі, в цьому відіграв роль політичний аспект. Останнім часом у сфері економіки України почали формуватися передумови до ...увагу на впровадженні ремонту нових типів тягових електродвигунів, і вкладати кошти в налагодження нових технологічних ліній та нового обладнання для ремонту такого типу двигунів, щоб в ...
Типи та клінічні форми девіантної поведінки. Навести приклади. Тема 9. Особистість і характер, акцентуації і аномалії Контрольні питання до теми 9 ... Характеристика змішаного типу. 3. Зв'язок типів статури та типів особистості. 4. Закономірності переходу варіанту особистості в аномалію та хворобу.
...от родителей: а) человеческие задатки, тип нервной системы, разум; б) человеческий мозг и его пластичность, человеческие задатки, черты темперамента и характера; в) человеческий мозг и его пластичность, тип высшей нервной деятельности; человеческие задатки, ...
має 3 типи управління b. має 4 типи управління c. має 2 типи управління d. є однотипна Question 11 В країнах європейського регіону ...
має 3 типи управління b. має 4 типи управління c. має 2 типи управління d. є однотипна Question 11 В країнах європейського регіону ...
Какое понятие не является типом государства? а) федеративное; б) буржуазное; в) рабовладельческое; г) феодальное; д) неолитическое. 23. Какое понятие раскрывает совокупность методов, способов осуществления государственной ...г) физическое лицо; д) социальный тип личности. 29. Какой из видов деятельности не является функцией государства? а) правотворчество; б) правосудие; в) государственное управление; г) правоохранительная деятельность; ...
До якого типу можна віднести цей план? Укажіть можливі джерела артефактів і засоби їх усунення. Тема 7. Інтерпретація результатів експериментального дослідження психіки 1.... Які існують типи психологічного пояснення в експерименті ? Який тип пояснення на вашу думку є найбільш адекватним ? Oбгрунтуйте відповідь. 7.
...Балів: 1 Діти з сильним типом нервової системи a. агресивну поведінку b. демонструють гіперактивність c. скаржаться на страхи d. часто плачуть Question 27 Балів: 1 Діти із слабким типом нервової системи a.
...скоєних правопорушень; Question 5 До типу злочинців з дефектами психічної саморегуляції належать особи, які скоїли злочин унаслідок: a. надмірної самовпевненості; b. сильного душевного хвилювання; c.... Question 7 Основними типами особистості злочинця за змістом ціннісно оріентаційної спрямованості є: a. корисливий; b. насильницький. c. корисливо насильницький; Question 8 Властивостями уваги є: ...
« 1 2 3 4 5 ... 9 10 »

Форма входа Реєстрація
Запам'ятати мене Забув пароль ?
Реклама

Топ 10 авторів
lessonz lessonz 4275
В'ячеслав ID:217
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 4275
 • Зареєстрований: 07.07.2011
vipbond vipbond 3057
Виктория Петровна ID:74
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 3057
 • Зареєстрована: 09.01.2011
k_alena k_alena 2317
Елена ID:565
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:немає
 • Робіт додано: 2317
 • Зареєстрована: 11.07.2012
Ангелина Ангелина 2138
Ангелина ID:213
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 2138
 • Зареєстрована: 05.07.2011
olga olga 1466
Ольга ID:184
 • Стать:Жінка
 • Группа: Продавці
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1466
 • Зареєстрована: 03.06.2011
uliya uliya 1449
Юлія Олександрівна ID:197
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1449
 • Зареєстрована: 19.06.2011
FPM-2007 FPM-2007 1023
Стороженко Андрій Юрійович ID:1255
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1023
 • Зареєстрований: 17.08.2014
Viktor Viktor 918
Віктор ID:273
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 918
 • Зареєстрований: 26.09.2011
mars1814 mars1814 868
Олександр ID:104
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 868
 • Зареєстрований: 16.02.2011
Nayka Nayka 546
Светлана ID:235
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:немає
 • Робіт додано: 546
 • Зареєстрована: 27.07.2011
СтатистикаОнлайн всього: 1
Гостей: 1
Користувачів: 0Всі партнери
Студенський каталог готових робіт © 2021 - Усі права застережено
Адміністрація сайту не несе відповідальності за матеріали, які розміщені користувачами.