Меню сайту

Нові користувачі
Вікторія333
Користувачі
04.03.2021
Maryna
Користувачі
26.02.2021
teddy
Користувачі
24.02.2021
zhyton_1002
Автори робіт
22.02.2021
Moran
Автори робіт
22.02.2021
Чи даєте Ви хабарі викладачам?


Крілик Юлія Андріївна

Рейтинг: 27
аватар
Чернова Олена Сергіївна

Рейтинг: 10
Бойченко Яна Олегівна

Рейтинг: 16
аватар
Болгарін Володимир Володимирович

Рейтинг: 10
аватар
Роман

Рейтинг: 10
аватар
Великий Олександр Анатолійович

Рейтинг: 10

Замовляйте роботи у професіоналів


Результати 51-100 з 5062 за запитом типів

1. Назвіть основні причини виникнення політики як самостійного виду людської діяльності 2. Охарактеризуйте основні типи держав 3.
1. Значення дихання 2. Будова органів дихання 3. Газообмін, етапи дихання 4. Механізм вдиху і видиху, типи дихання 5.
ЗМІСТ (Варіант №9) Завдання 1. Фінанси: суть, функція, рівні. Державний бюджет і проблеми збалансування ....... 3 1.1.... Планування на підприємствах ринкового типу ...................... 9 2.1. Зміст, призначення, склад і завдання фінансового планування... 9 2.2. Види фінансового планування та їх характеристика....................
... Завдання 1. Дайте змістовну відповідь на питання: Економічна система суспільства: сутність, структурні елементи, типи Завдання 2. Визначте правильні відповіді.
1. Державні органи влади в Україні ……..… 3 2. Рівні вивчення права…... 18 3. Судова система країн англо – американського типу правової.. 22 Список використаної літератури ……..
... Задача. Громадянка Дроніна є власницею 0,60 га земельної ділянки, переданої їй у ведення підсобного господарства у селищі міського типу.
ЗМІСТ ВСТУП…………………………………………………...………………………..3 РОЗДІЛ 1. ІСТОРИЧНІ ВІДОМОСТІ ЩОДО СКОРОЧЕНЬ В АНГЛІЙСЬКІЙ МОВІ……………………………………………………….....6 РОЗДІЛ 2.
Вступ 1. Саморегульована грошова система (біметалізм та його види, монометалізм) 2. Регульована грошова система (система паперово грошового обігу, ...
Зміст Вступ 1. Базисна класифікація конфліктів 2. Класифікація соціальних конфліктів 3. Загальна класифікація конфліктів Висновок Список використаної літератури
Зміст Вступ………………………………………………………………………….…....4 Розділ 1. Поняття злочину за кримінальним правом України............................6 1.1.
ВСТУП……………………………………………………………………..................3 РОЗДІЛ 1. Поняттєво категоріальний апарат та бібліографія дослідження дослідження дослідження...................................................……………………….6 1.1.
У рефераті проаналізовано наповнення сучасних та радянських шкільних щоденників, подано структуру сучасних щоденників та визначено якість матеріалів, котрі використовуються ...
ВСТУП 1. Психологічна просвіта та психологічна профілактика 2. Психологічне консультування 3. Психологічна діагностика 4.
І. ВСТУП 1.1. Задачі та обов’язки в обслуговуванні відвідувачів 1.2. Значення напоїв в харчуванні людини ІІ.
ВСТУП РОЗДІЛ 1. НАУКОВО МЕТОДИЧНІ ПІДХОДИ ДО ОРГАНІЗАЦІЇ ОБСЛУГОВУВАННЯ ТУРИСТІВ У ПІДПРИЄМСТВАХ ГОТЕЛЬНОГО ГОСПОДАРСТВА 1.1.
Содержание Введение………………………………………………………………………..…3 1.Система романо германского права. Связь с римским правом.Влияние доктрины на формирование правовой систем………….……………………….
ВСТУП Розділ 1. СУТНІСТЬ, СТРУКТУРНІ ЕЛЕМЕНТИ, КЛАСИФІКАЦІЯ ТА МОДЕЛІ ЕКОНОМІЧНОЇ СИСТЕМИ СУСПІЛЬСТВА 1.1.
Вступ 1. Огляд літератури 2. Основна частина Висновки Список використаних джерел
Вступ 1. Теоретичний огляд проблем упраління 1.1. Психологічний аналіз поняття управління 1.2.
ВСТУП РОЗДІЛ 1. КОНФЛІКТНІ І СТРЕСОВІ СИТУАЦІЇ НА ПІДПРИЄМСТВІ 1.1. Види конфліктів, стреси: причини їх виникнення, функції конфліктів 1....
Вертикальні адміністративно правові відносини можуть виникати тільки між підпорядкованими суб’єктами владно управлінської діяльності. Це так звані субординаційні відносини, що ...
...Загальна характеристика навчальних закладів нового типу……………….…9 1.2 Історичний аналіз досвіду управління навчально – виховною діяльністю навчального закладу нового типу………………………………………………....18 1.3 Сутність і зміст ...
Визначення типу темпераменту Характеристики нервової системи людини проявляються в мисленні, емоційній сфері, поведінці, що в першу чергу впливає на працездатність особистості. Тому стає важливим визначення типу темпераменту як робітників, так й ...
...уваги та виснажуванiстю за гiперстенiчним типом, 2 iз соматичними захворюваннями та гiпостенiчною виснажуванiстю, 2 iз затримкою розвитку мовлення. Адмiнiстрацiя школи вимагає вiд психолога органiзацiї психологiчного коригування ...виявлена виражена виснажуваність за гіпостенічним типом, порушення обсягу та довільної концентрації уваги. Механічне запам'ятовування недостатнє, мислення логічне, послідовне, з опорою на істотні ознаки.
...реагування Question 9 Стратегія "Оборонний тип" пристосування в старому віці характеризує a. тенденцію до пасивності і залежності. Індивід добре інтегрований, але покладається на інших людей в ...людей Question 10 Стратегія "Залежний тип "пристосування в старому віці характеризує a. людей перебільшено емоційно стриманих, дещо прямолінійних в своїх вчинках і звичках, які люблять бути ...
Раціональний тип лідера, до основних якостей яких відносяться: енергійність; цілеспрямованість; особистий приклад; вміння долати бар’єри; здатність створювати згуртований колектив b....послідовників Question 44 Балів: 1 Тип лідерів – організатори груп, це: Виберіть одну правильну відповідь a. Раціональний тип лідера, до основних якостей яких відносяться: енергійність; цілеспрямованість; особистий ...
Тип функціонально територіальної структури економічного району, що передбачає достатньо рівномірне розміщення продуктивних сил та має поліцентричний характер – це: а) прямокутно регулярний тип; б) радіально кільцевий тип; в) ...
Чим характеризується англосаксонський тип трудового права? Завдання 2 1. Що являє собою джерело трудового права з точки зору західної правової думки? 2.... Які типи юридичних відносин охоплюються категорією «трудові правовідносини»? 2. Назвіть сторони індивідуальних трудових правовідносин 3. Що являє собою трудовий договір відповідно до ...
...9 of 15 Стратегія "Оборонний тип" пристосування в старому віці характеризує: 1) зрілу особу, добре інтегровану, яка насолоджується життям, створеними тісними і близькими відносинами з іншими ...10 of 15 Стратегія "Залежний тип "пристосування в старому віці характеризує: 1) зрілу особу, добре інтегровану, яка насолоджується життям, створеними тісними і близькими відносинами з іншими ...
призначення, умови зберігання, тип приміщення, створюваний тиск c. призначення, умови експлуатації, умови зберігання, створюваний тиск Question 5 Автономні хімічні джерела струму – це: a.... призначення, тип покриття, марка b. призначення, тип покриття, спосіб установки c. призначення, тип покриття, хімічний склад шлаків Question 2 Для маркування джерел ...
Визначення типу темпераменту Характеристики нервової системи людини проявляються в мисленні, емоційній сфері, поведінці, що в першу чергу впливає на працездатність особистості. Тому стає важливим визначення типу темпераменту як робітників, так й ...
Завдання № 1 "Порівняльна економічна оцінка ефективності експлуатації літаків у заданих умовах організації авіаперевезень" Мета завдання: закріпити теоретичні знання і одержати практичні навички в розрахунках порівняльної економічної ефективності капітальних вкладень і виборі найбільш ефективного їхнього варіанта, зв'язаного із впровадженням конкретних типів повітряних суден (ПС) для заданих умов експлуатації. Зміст завдання: відповідно до вихідних даних і методичних рекомендацій вир...
формування певного типу політичної культури d. аналіз і оцінювання політичних процесів e. залучення людини до сфери політичного життя f....до політичного життя, формуванні певного типу політичної поведінки називається: a. соціалізаторською b. стабілізаційною c. дистрибутивною d. організаційною Question 4 Яку підсистему політичної системи утворюють органи державної ...
формування певного типу політичної культури c. розробка понятійного апарату d. розробка теорій, концепцій, гіпотез e. аналіз і оцінювання політичних процесів f....системи можна класифікувати відповідно до типу суспільно економічних формацій згідно з вченням: Виберіть одну правильну відповідь a. К. Маркса b. Т. Парсонса c. Аристотеля d. М.
...функций Question 13 При каком типе процесса используется операционная стратегия производства в небольших объемах или партиях разных товаров? a. При беспрерывном процессе b....производства Question 14 При каком типе процесса используется операционная стратегия больших объемов производства похожих товаров? a. Беспрерывном процессе b. Сфокусированного на процессе c.
...дитини, особливості її темпераменту, відповідність типу сімейного виховання індивідуальним особливостям дитини. a. Ні b. Так Question 2 Якщо дитина бачить прояви батьківської любові до себе виключно ... Так Question 4 Гармонійний тип сімейного виховання характеризується: a. Взаємним емоційним прийняттям, високим рівнем задоволення потреб усіх членів сім’ї, систематичним контролем, розбіжностями в родині ...
...У демографії розрізняють такі основні типи вікової структури населення: Виберіть одну або кілька відповідей a. прогресивний b. стаціонарний c. функціональний d....структура населення може бути таких типів: Виберіть одну правильну відповідь a. регресивною b. стаціонарною c. функціональною d. динамічною ТЕСТ ДО ТЕМИ 4 Question 1 Наявне населення – ...
6 1.1 Поняття типу правової системи ………………………………6 1.2 Класифікація правових систем світу………………………….7 РОЗДІЛ 2 РОМАНО – ГЕРМАНСЬКИЙ ТИП ПРАВОВОЇ СИСТЕМИ....
...особин в популяції; 3) антропологічний тип. Question 4 of 35 Що досліджується за допомогою соматологічних методів? 1) особливості м’яких тканин тіла особини; 2) розміри тіла; ...виду відносять людину сучасного фізичного типу? 1) Людина прямоходяча; 2) Людина вміла; 3) Людина розумна. Question 7 of 35 Напівпримати відрізняються від справжніх приматів: 1) будовою ...
формування певного типу політичної культури Question 3 До найбільш важливих понять політології належать: a. диктатура b. класова боротьба c. політична влада d....системи можна класифікувати відповідно до типу суспільно економічних формацій згідно з вченням: a. К. Маркса b. М. Вебера c. Аристотеля d. Т.
Визначте тип клієнта у психологічній практиці та які принципи психологічного консультування були порушені у поданих нижче ситуаціях діалогах: А) Мати: «Я прийшла ... Г) Назвіть чотири типи тривожних розладів. Д) Які ви знаєте психологічні прийоми долання страху клієнта? Задача №15. А) Дайте визначення поняття агресія.
...децентралізації управління Question 4 За типом користувацького інтерфейсу інформаційні технології класифікують на: a. експертні, традиційні b. пакетні, діалогові та мережні c.... підприємством Question 10 За типом управлінських процесів інформація поділяється на: a. первинну і вторинну b. технологічну, соціально економічну, науково технічну c.
...програмного забезпечення Question 4 За типом користувацького інтерфейсу інформаційні технології класифікують на: a. локальні, багаторівневі, розподілені b. експертні, традиційні c. пакетні, діалогові та мережні Question 5 ... державою Question 10 За типом управлінських процесів інформація поділяється на: a. планову, організаційну, адміністративну та контрольну b. первинну і вторинну c.
« 1 2 3 4 ... 9 10 »

Форма входа Реєстрація
Запам'ятати мене Забув пароль ?
Реклама

Топ 10 авторів
lessonz lessonz 4275
В'ячеслав ID:217
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 4275
 • Зареєстрований: 07.07.2011
vipbond vipbond 3057
Виктория Петровна ID:74
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 3057
 • Зареєстрована: 09.01.2011
k_alena k_alena 2317
Елена ID:565
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:немає
 • Робіт додано: 2317
 • Зареєстрована: 11.07.2012
Ангелина Ангелина 2138
Ангелина ID:213
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 2138
 • Зареєстрована: 05.07.2011
olga olga 1466
Ольга ID:184
 • Стать:Жінка
 • Группа: Продавці
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1466
 • Зареєстрована: 03.06.2011
uliya uliya 1449
Юлія Олександрівна ID:197
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1449
 • Зареєстрована: 19.06.2011
FPM-2007 FPM-2007 1023
Стороженко Андрій Юрійович ID:1255
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1023
 • Зареєстрований: 17.08.2014
Viktor Viktor 918
Віктор ID:273
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 918
 • Зареєстрований: 26.09.2011
mars1814 mars1814 868
Олександр ID:104
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 868
 • Зареєстрований: 16.02.2011
Nayka Nayka 546
Светлана ID:235
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:немає
 • Робіт додано: 546
 • Зареєстрована: 27.07.2011
СтатистикаОнлайн всього: 1
Гостей: 1
Користувачів: 0Всі партнери
Студенський каталог готових робіт © 2021 - Усі права застережено
Адміністрація сайту не несе відповідальності за матеріали, які розміщені користувачами.