Меню сайту

Нові користувачі
Фа
Користувачі
12.04.2021
sph
Автори робіт
30.03.2021
Valeriii
Автори робіт
29.03.2021
KateVB
Користувачі
24.03.2021
Nataliia
Користувачі
24.03.2021
Скільки буде 2+2 x 2=


аватар
Жукова Вікторія Сергіївна

Рейтинг: 10
аватар
Сагула Дар`я Валеріївна

Рейтинг: 10
Роман

Рейтинг: 10
Костюк Вікторія Миколаївна

Рейтинг: 16
аватар
Квак Артур Васильвоич

Рейтинг: 10
Маловичко Ірина Сергіївна

Рейтинг: 16

Замовляйте роботи у професіоналів


Результати 451-500 з 4217 за запитом товара

Імпорт товарів, купівля валюти Підприємство уклало контракт з нерезидентом України на імпорт засобів захисту рослин на суму 24 000 грн з метою ... 30.01 імпортований товар був отриманий у повному обсязі, оформлена ввізна вантажна митна декларація. Нараховано і сплачено мито – 10 % та митний збір – 0,2 % від ...
...ціна – це грошовий вираз вартості товару. Ціни, безсумнівно, являють собою тонкий і гнучкий інструмент, але є могутнім важелем впливу на економіку окремого підприємства та цілого суспільства, ...цін конкурентів за різними групами товарів (табл.2.1); динаміка обсягу продажу в натуральних і вартісних вимірниках для порівняння з попереднім роком і з різними сегментами ...
На товар було надано товарний чек з позначенням найменування товару, його кількості та вартості. Пізніше споживачем було виявлено що колір на 10 ...
...за зразком; – обрахуйте фактичні залишки товарів згідно з інвентаризаційним описом кожного найменування товару на основі таких даних: Інвентаризаційний опис № № з/п Назва товару Залишок на день ...
...вид активів належить до складу товарів, які є складовою облікової категорії запаси. Тому лікарські засоби характеризуються аналогічними ознаками, критеріями визнання, методами оцінки та відображення в обліку ...до Плану рахунків для обліку товарів, що надійшли в аптеку, використовуються субрахунки рахунку 28 «Товари». Особливої уваги заслуговує питання обліку торгівельної націнки на лікарські препарати, тому ...
...цінової політики, збутової політики, просування товару на ринок, організації сервісу. В даній роботі були розглянуті організаційні особливості ЗАТ «Черкаське пиво»: історія підприємства, цілі, структура, форми власності, ...обсягів збуту та ефективнішого продажу товару. Планове завдання завоювання місцевого ринку. Запропоновано відкрити роздрібні та оптові магазини в м. Черкаси та області, знайти оптових покупців шляхом ...
Передоплата за товари від ТОВ «Веселка» з ПДВ 20000 200000 35000 2 В рахунок внеску в статутний капітал одним із засновників передана ПЕОМ ...кошти: 1) ВО «Вікторія» за товари ( з ПДВ тис.грн.) 2) АТП за доставку товарів з ПДВ (грн) 9000 150 11 3 поточного рахунку перераховані кошти : % ...
...якій: – створіть заголовок "Вартість партії товарів" і розмістіть його по центру таблиці; – підрахуйте вартість партії товару і суму акцизного збору за такими даними: Вартість партії товару ...
...центру таблиці; – розрахуйте суму за товар і за тару на основі таких даних: Надійшло на склад Назва товару Кіль¬кість, ящ.
...ринок харчових продуктів та інших товарів проявляється, насамперед, стрімким підвищенням цін, виробники не обтяжують себе вирішенням проблем оновлення асортименту, підвищення якості виробленої продукції, а комерційні структури ...попиту, ринків збуту, реклами, просування товарів, а також матеріально технічного забезпечення виробництва покладені на заступника директора з комерційних питань і підпорядкованому йому відділу збуту, тому маркетингу ...
...договору була попередня оплата купленого товару і передача його на складі продавця. Отримавши гроші на свій рахунок 20 жовтня 2003р, продавець повідомив покупцю, що товар знаходиться на складі, де його ...
...підставі якого постачальник поставив покупцю товар на загальну суму 50000,00 грн. Покупець вчасно за отриманий товар не розрахувався, у зв’язку з чим постачальник направив ...
...міксу, тобто комплексу компонентів маркетингу (товар, ціна, збут, просування). маркетингова стратегія підпорядкована корпоративній стратегії підприємства. Її вибір залежить від зовнішніх і внутрішніх чинників, найважливішими серед яких ...будівельних матеріалів з широким асортиментом товарів. Для покупців існує можливість знайти все необхідне для будівництва та облаштування оселі в одному місці «під одним дахом» та за ...
...підставі якого постачальник поставив покупцю товар на загальну суму 50000,00 грн. Покупець вчасно за отриманий товар не розрахувався, у зв’язку з чим постачальник направив ...
Оприбутковано товари, що надійшли від постачальника за купівельними цінами, вартістю 100000,00 грн. ПДВ 20000,00 грн....банку здано виторг від реалізації товарів у сумі 180000,00 грн. ПДВ 30000,00 грн. Списано продажну вартість реалізованих товарів 11800,00 грн.
Загальний обсяг продажу товарів. Б. Собівартість проданих товарів — усього, зокрема: матеріальні витрати й прямі витрати праці. В. Валовий прибуток (рядок А – рядок Б). Г.
Загальний обсяг продажу товарів. Б. Собівартість проданих товарів — усього, зокрема: матеріальні витрати й прямі витрати праці. В. Валовий прибуток (рядок А – рядок Б). Г.
...про виробництво основних видів продовольчих товарів на душу населення в Україні. № п/п Вид умовної продукції 2008 2009 2010 2011 2012 40 Г10 0,7 0,9 0,6 0,...індивідуальні індекси цін, кількості проданого товару та товарообороту; 2) загальний індекс фізичного обсягу реалізації; 3) загальний індекс товарообороту; 4) загальний індекс цін та суму економії чи ...
Загальний обсяг продажу товарів. Б. Собівартість проданих товарів — усього, зокрема: матеріальні витрати й прямі витрати праці. В. Валовий прибуток (рядок А – рядок Б). Г.
Загальний обсяг продажу товарів. Б. Собівартість проданих товарів — усього, зокрема: матеріальні витрати й прямі витрати праці. В. Валовий прибуток (рядок А – рядок Б). Г.
Оприбутковано товари, що надійшли від постачальника за купівельними цінами, вартістю 100000,00 грн. ПДВ 20000,00 грн....банку здано виторг від реалізації товарів у сумі 156000,00 грн. ПДВ 26000,00 грн. Списано продажну вартість реалізованих товарів (операція 8) Нараховано заробітну плату працівникам ...
Загальний обсяг продажу товарів. Б. Собівартість проданих товарів — усього, зокрема: матеріальні витрати й прямі витрати праці. В. Валовий прибуток (рядок А – рядок Б). Г.
...сторонніх осіб: дверцята шаф із товаром були відчинені; товар розкидано на підлозі; на прилавку лежав великий вузол з різним товаром. Слідчий провів огляд місця події, склавши ...
Можливості: Розширення номенклатури товарів; збільшення обсягів продажу продукції; вихід на нові регіональні ринки; пошук нових ринкових ніш (споживачів). Загрози: Ймовірність скорочення продажу в зв’...дозволяють підприємству пропонувати на ринки товари кращої якості або за нижчими цінами. Це в свою чергу укріплює його ринкові позиції дозволяє одержувати прибуток, перевищуючий середній рівень, ...
Визначення митної вартості товару. 9. Експорт – це... 10. Розвиток експорту залежить від...... Практичне завдання до теми 5 1. Зареєструвати в журналі реєстрації господарські операції.... Методика формування ціни імпортних товарів. 7. Особливості обліку авансів при імпортних операціях. 8. Методика розрахунку ПДВ при імпорті. 9. Імпорт це ...... 10.
 Зниження цін при закупці товарів, скорочення числа посредників при закупці товарів, закупка товарів за зниженими цінами на сезоних ярмарках, передевяткових розпродажах; за рахунок зростання цін ...
затраты денежных средств на покупку товара b. овеществленный в товаре труд c. фундаментальная экономическая категория, означающая количество денег Question 10 Что такое цена? a.
...14 Провести аналіз динаміки експорту товарів підприємством. Таблиця 13 Вихідні дані Показник За минулий період За звітний період Відхилення (+, ) Темп зростання, Обсяг реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг) без ПДВ 20485,...
...податкового зобов'язання з постачання товарів чи послуг та з постачання товарів чи послу через торговельні автомати без застосування касових апаратів.
...послідовність проведення випробувань та експертизи товарів? a. на процеси b. на продукцію c. на методи контролю d. основоположні ТЕСТ ДО ТЕМИ 5 Question 1 Сукупність характеристик ...Question 16 Ким визначається номенклатура товарів і послуг, що підглядають обов’язковій сертифікації? a. Держспоживстандартом України b. органами виконавчої влади c. технічним комітетом d.
...доларів іноземному постачальнику за отримані товари Курси валют: 1$ = грн На 29.06 курс НБУ – 5,30; курс МВР – На 30.06 курс НБУ – 5,32; ... надійшли товари. Імпортна вартість товарів складає 8000 дол. США. Курс долара США на момент складання і подання вантажної митної декларації становив 5,...
Світова ціна цього товару = 15. Крива внутрішньої пропозиції товару X в цій країні відображається рівнянням: S = 45 + 6 х Р, рівняння кривої попиту має ...
Задача Підприємство гуртової торгівлі реалізувало товарів у звітному періоді на таких умовах: 1) 500 одиниць товару по встановленій на підприємстві по відпускній ціні 10 грн.
Облік експорту товарів на умовах комерційного кредиту 2. Організація та відображення в обліку міжнародних розрахунків відповідно до умов контракту 3....витрати, які включаються в ціну товару згідно з «Інкотермс 2000». Умови: a) FOB; б) FCA (франко перевізник); в) CIF (вартість, стра¬хування, фрахт); д) DAF (поставка ...
Теоретична сутність методів просування вітчизняних товарів на зовнішній ринок 1.1 Сутність менеджменту зовнішньоекономічної діяльності 1.2. Система інституцій та інструменти регулювання зовнішньоекономічної діяльності 1.3 ...діяльності 3.1 Організація управління товаром 3.2 Розробка стратегії просування вітчизняних товарів на зовнішній ринок Висновки Список використаних джерел У ході проведеної роботи були вивчені ...
Теоретична сутність методів просування вітчизняних товарів на зовнішній ринок 1.1 Сутність менеджменту зовнішньоекономічної діяльності 1.2. Система інституцій та інструменти регулювання зовнішньоекономічної діяльності 1.3....були вивчені методи просування вітчизняного товару на зовнішній ринок, практичні й теоретичні аспекти складання стратегічної програми підприємства, методика проведення досліджень. У процесі аналізу міжнародної маркетингової стратегічної ...
Облік наявності та руху товарів 15. Облік затрат по імпортним операціям 25. Узагальнення даних про затрати та їх списання Задача № 5 Відвантажено на експорт товари консигнатору нерезиденту і оформлена попередньо ...
Аналітична маркетингова оцінка ринку досліджуваного товару 1.1 Аналіз світового ринку товару 1.2 Аналіз українського ринку товару 2. Правове обґрунтування можливості здійснення даної зовнішньоекономічної угоди ...
Аналітична маркетингова оцінка ринку досліджуваного товару 1.1 Аналіз світового ринку товару 1.2 Аналіз українського ринку товару 2. Правове обґрунтування можливості здійснення даної зовнішньоекономічної угоди ...
...у промислового підприємства 800 одиниць товару по ціні 3,20 грн. Ринкові умови даного регіону дозволяють реалізувати цей товар по ціні 4,60 грн.
Дослідження ринку промислових товарів Розрахунково аналітична частина Завдання № 1 Проведення вартісного аналізу для прийняття рішення про придбання товару Оцінити доцільність придбання нових видів деталей вентилів для котельного обладнання, якщо існуючі деталі при регулярному використанні вимагають заміни кожні 3 ...Дослідити доцільність збільшення обсягів продажу товарів ВАТ ”Інтеграл” в існуючому сегменті ринку за наступних умов: – місткість сегменту ринку 8,5 ...
Документальне оформлення переоцінки товарів, списання бою, лому, псування цінностей, іншого вибуття товарів і тари Задача №57 Скласти порівняльну відомість за результатами інвентаризації в магазині № ...
Завдання № 1 Під час соціологічних досліджень були визначені рівноцінні з точки зору споживачів ринкові кошики, що містять різні кількості двох товарів. Дані надаються в таблицях 1.1 та 1.2. 1) оптимум (рівновагу) споживача; 2) реакцію споживача на зміну ціни товару В; 3) характер кривої індивідуального ...
Декларування товарів і транспортних засобів. 3. Підприємницька і посередницька діяльність у галузі митної справи. Розкриваючи перше питання слід дати поняття митного оформлення, ...в яких випадках підлягають декларуванню товари і транспортні засоби, від чого залежить форма декларування, які відомості і коли подаються в митні органи, хто має право здійснювати ...
Завдання № 1 Під час соціологічних досліджень були визначені рівноцінні з точки зору споживачів ринкові кошики, що містять різні кількості двох товарів. Дані надаються в таблицях 1 та 2. 1) оптимум (рівновагу) споживача; 2) реакцію споживача на зміну ціни товару В; 3) характер кривої індивідуального ...
Завдання № 1 Під час соціологічних досліджень були визначені рівноцінні з точки зору споживачів ринкові кошики, що містять різні кількості двох товарів. Дані надаються в таблицях 1.1 та 1.2. 1) оптимум (рівновагу) споживача; 2) реакцію споживача на зміну ціни товару В; 3) характер кривої індивідуального ...
Декларування товарів і транспортних засобів. 3. Підприємницька і посередницька діяльність у галузі митної справи. Розкриваючи перше питання, слід дати поняття митного оформлення, ...в яких випадках підлягають декларуванню товари і транспортні засоби, від чого залежить форма декларування, які відомості і коли подаються в митні органи, хто має право здійснювати ...
...Практичне завдання №1 Зовнішня торгівля товарами України з країнами Європейського Союзу (ЄС) в 2002 р. характеризувалась такими даними: експорт – 5764,4 млн. дол.... Зовнішня торгівля товарами України з країнами ЄС в 2003 р. характеризувалась такими даними: експорт – 7869,8 млн. дол.
...4 Нарахувати збір за перебування товарів під митним контролем та визначити статті витрат, вказати бухгалтерські проведення з нарахування даних сум відповідно до виставлених митницею рахунків. Митна вартість товару – 83000 дол.
...Задача № 13 Маємо дані про товарні запаси у роздрібній мережі торгівельних організацій міста та їх рух: на 01.01.04 р. надійшло товарів на 64,1 тис. грн.
« 1 2 ... 8 9 10

Форма входа Реєстрація
Запам'ятати мене Забув пароль ?
Реклама

Топ 10 авторів
lessonz lessonz 4275
В'ячеслав ID:217
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 4275
 • Зареєстрований: 07.07.2011
vipbond vipbond 3057
Виктория Петровна ID:74
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 3057
 • Зареєстрована: 09.01.2011
k_alena k_alena 2317
Елена ID:565
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:немає
 • Робіт додано: 2317
 • Зареєстрована: 11.07.2012
Ангелина Ангелина 2138
Ангелина ID:213
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 2138
 • Зареєстрована: 05.07.2011
olga olga 1466
Ольга ID:184
 • Стать:Жінка
 • Группа: Продавці
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1466
 • Зареєстрована: 03.06.2011
uliya uliya 1449
Юлія Олександрівна ID:197
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1449
 • Зареєстрована: 19.06.2011
FPM-2007 FPM-2007 1023
Стороженко Андрій Юрійович ID:1255
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1023
 • Зареєстрований: 17.08.2014
Viktor Viktor 918
Віктор ID:273
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 918
 • Зареєстрований: 26.09.2011
mars1814 mars1814 868
Олександр ID:104
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 868
 • Зареєстрований: 16.02.2011
Nayka Nayka 546
Светлана ID:235
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:немає
 • Робіт додано: 546
 • Зареєстрована: 27.07.2011
СтатистикаОнлайн всього: 3
Гостей: 2
Користувачів: 1

sph

Всі партнери
Студенський каталог готових робіт © 2021 - Усі права застережено
Адміністрація сайту не несе відповідальності за матеріали, які розміщені користувачами.