Меню сайту

Нові користувачі
sph
Автори робіт
30.03.2021
Valeriii
Автори робіт
29.03.2021
KateVB
Користувачі
24.03.2021
Nataliia
Користувачі
24.03.2021
Куся
Автори робіт
24.03.2021
Оцініть цей сайт


аватар
Гусак Віктор Васильович

Рейтинг: 10
аватар
Дар`я Дзен

Рейтинг: 10
Рибаченко Анна Олександрівна

Рейтинг: 16
Козловський Вадим Леонідович

Рейтинг: 10
аватар
Гарус Марина Василівна

Рейтинг: 10
аватар
Мирошниченко Юлія Олександрівна

Рейтинг: 10

Замовляйте роботи у професіоналів


Результати 51-100 з 4217 за запитом товара

Дослідження товару 1.1. Основні характеристики товару 1.2. Призначення та галузь застосування товару 1.3. Вивчення конкурентних товарів Розділ ІІ.
ТОВАР, ЙОГО ВЛАСТИВОСТІ ТА ТОВАРНА ПРОПОЗИЦІЯ 5 РОЗДІЛ 2. СТИМУЛЮВАННЯ ПРОДАЖУ ТОВАРІВ У МАГАЗИНІ САМООБСЛУГОВУВАННЯ «METRO CASH & CARRY» 12 2.1.
ЗАСОБИ ІНДИВІДУАЛІЗАЦІЇ УЧАСНИКІВ ЦИВІЛЬНОГО ОБОРОТУ, ТОВАРІВ ТА ПОСЛУГ П л а н. 1. Право інтелектуальної власності на комерційне найменування. 2. Право інтелектуальної власності на торговельну марку....простого та кваліфікованого зазначення походження товару. Необхідно описати випадки, коли правова охорона кваліфікованому зазначенню походження товару не надається. Додаткова література та нормативні матеріали: Про охорону прав ...
Дослідження товару: 2.1. Призначення і область використання гречки. 2.2. Основні характеристики товару. 2.3. Дослідження конкурентних товарів. 3.
...ОСНОВИ МАРКЕТИНГОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ З ПРОСУВАННЯ ТОВАРІВ НА РИНКУ 7 1.1.Роль маркетингу на підприємстві 7 1.2. Маркетингова діяльність підприємства з просування товарів 18 1.3.
...ОСНОВИ ОБЛІКУ НАДХОДЖЕННЯ І ВИБУТТЯ ТОВАРІВ І ТАРИ НА ПІДПРИЄМСТВАХ РОЗДРІБНОЇ ТОРГІВЛІ 1.1. Поняття, ознаки та форми роздрібної торгівлі в України 1.2....процесу обліку надходження та вибуття товарів і тари в галузі роздрібної торгівлі РОЗДІЛ ІІ. ОСОБЛИВОСТІ БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ НАДХОДЖЕННЯ ТА ВИБУТТЯ ТОВАРІВ І ТАРИ НА ВІДКРИТОМУ АКЦІОНЕРНОМУ ...
Задача № 9 Є інформація про товарні запаси та продаж продовольчих та непродовольчих товарів (млн. грн.) Таблиця 1 Вихідні дані Товарні групи Товарооборот Середні товарні запаси І ...
Товар призначений для вживання в їжу (напій). 1.1. Хто мій покупець? Товар призначений для вживання в їжу.
Основи споживання товарів, характер і суть потреб населення у продовольчих і непродовольчих товарах 31. Методи дослідження якості товарів з використанням евристичних способів оцінки ...
Завдання 9 За договором купівлі продажу мале підприємство «Агва» придбало у ТОВ «Вікторія» партію товару.
План Вступ Товар як провідна категрія товарного господарства Властивості товару Двоїстий характер праці, втіленої у товар Величина вартості товару Висновок ...
План Стор. Вступ Товар як провідна категрія товарного господарства Властивості товару Двоїстий характер праці, втіленої у товар Величина вартості товару ...
Які особливості асортименту імпортних товарів? 15. Які основні правила користування ТНЗЕД? 25. Який порядок проведення сертифікації товарів іноземного виробництва? 36. Який асортимент імпортних молочних товарів?
СУТНІСТЬ ОСНОВНИХ МЕТОДІВ ПРОДАЖУ ТОВАРІВ У СУЧАСНИХ ПІДПРИЄМСТВАХ РОЗДРІБНОЇ ТОРГІВЛІ 5 РОЗДІЛ 2. ХАРАКТЕРИСТИКА МЕТОДІВ РОЗДРІБНОГО ПРОДАЖУ ТОВАРІВ, УМОВИ ЇХ ЗАСТОСУВАННЯ ТА ЕФЕКТИВНІСТЬ НА ПРИКЛАДІ ...
Ведення обліку надходження товарів, закуплених за договором – основа його рентабельної роботи II Коротка характеристика ВАТ «Черкаський Будинок торгівлі» 2.1. Місце розташування 2.2.... Процес ведення обліку надходження товарів, закуплених за договорами магазину «Черкаський Будинок торгівлі» 3.2.Документальне оформлення надходження товарів, за договором 3.3.
ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ МЕТОДІВ ПРОДАЖУ ТОВАРІВ У МАГАЗИНАХ 4 РОЗДІЛ 2. МЕТОДИ ПРОДАЖУ ТОВАРІВ У МАГАЗИНІ ТА ШЛЯХИ ПІДВИЩЕННЯ ЇХ ЕФЕКТИВНОСТІ 8 2.1.
...сутність та значення сировини та товарів у діяльності підприємств ресторанного господарства..........................................................5 2. Економіко правовий аналіз нормативної бази та огляд спеціальної літератури...........................................................................................................10 3....операцій з руху сировини та товарів..............18 5. Облік сировини та товарів на складах ( коморах) ресторанного господарств...
Вступ 4 РОЗДІЛ 1 СУТНІСТЬ ТА ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ СТВОРЕННЯ НОВИХ ТОВАРІВ 6 1.1. Сутність поняття «новий товар» 6 1.2. Процес планування нових товарів 7 1.3.
...ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ ДОСЛІДЖЕННЯ СКЛАДУ СПОЖИВАЧІВ ТОВАРІВ ТА ПОСЛУГ 1.1. Типологія споживачів товарів та послуг 1.2. Маркетингові дослідження споживачів як підґрунтя прийняття маркетингових рішень підприємства ...
...ПРОЦЕСУ ОБЛІКУ ДЕБІТОРСЬКОЇ ЗАБОРГОВАНОСТІ ЗА ТОВАРИ, РОБОТИ ТА ПОСЛУГИ ТА ЇХ СПИСАННЯ 6 1.1. Нормативно правова база 6 1.2....З ОБЛІКУ ДЕБІТОРСЬКОЇ ЗАБОРГОВАНОСТІ ЗА ТОВАРИ, РОБОТИ ТА ПОСЛУГИ ТА ЇХ СПИСАННЯ 14 2.1. Організаційно правовий статус підприємства 14 2.2.
...на тему: Організація оптової закупівлі товарів( сировини, продукції) на товарній біржі та шляхи її удосконалення Виконав студент 3 курсу, групи (прізвище, ім’я, по батькові) Керівник: ... Оптові закупівлі товарів на товарній біржі. 4.Організація закупівлі товарів через брокерські контори. Висновок. Використана література. Додатки. Вступ Ефективне функціонування сучасного ринку знаходиться ...
Функціональне призначення товару: засіб особистої гігієни. Нашим покупцями є мешканці України. Споживачами вибраного товару є широке коло споживачів. 1.2.
...та пошук джерел, організація закупівель товарів приватним підприємством із стовідсотковими іноземними інвестиціями; (супермаркет «BILLA»)………………………………………………………………………………18 2.4. Планування закупівлі товарів приватним підприємством з 100% іноземними інвестиціями; (...
План Вступ 1. Поняття про класифікацію товарів та її категорії: 2. Основні види класифікації товарів. 3. Штрихове кодування товарів. 4.
ОСНОВНІ ОЗНАКИ ТОВАРУ „РОБОЧА СИЛА 1.1. Суть поняття „робоча сила” 1.2. Властивості товару „робоча сила” РОЗДІЛ 2.
ОСНОВНІ ОЗНАКИ ТОВАРУ “РОБОЧА СИЛА” 1.1. Суть поняття “робоча сила” 1.2. Властивості товару “робоча сила” РОЗДІЛ 2.
Теоретичні основи обліку товарів в оптовій торгівлі 1.1 Сутність та види оптової торгівлі 1.2. Облік надходження товарів 1.3.
ВСТУП РОЗДІЛ 1. Об’єктивні ознаки незаконного виготовлення підакцизних товарів та іншого незаконного поводження з ними 1.1 Підакцизні ...
...аналізу асортименту та структури продажу товарів 1.1 Асортиментна політика торговельного підприємства та методичні основи її розробки 1.2 Аналіз обсягу та структури товарообороту підприємства Розділ ... Аналіз асортименту та структури продажу товарів магазину «Котя» 2.1 Організаційно економічна характеристика магазину 2.2 Аналіз асортименту та структури продажу товарів магазину Розділ 3.
Значення ефективності формування асортименту товарів в забезпеченні успішної роботи підприємства ТОВ «Прем’єр Плаза ЛТД» ІІ. Коротка характеристика підприємства 2.1. Місце розташування 2.2.... Зміст роботи по формуванню асортименту товарів на підприємстві ТОВ “ Прем’єр Плаза ЛТД». 3.3. Аналіз джерел формування асортименту товарів на підприємстві ТОВ “Прем’єр Плаза ...
Значення ефективності формування асортименту товарів в забезпеченні успішної роботи підприємства ТОВ «Прем’єр Плаза ЛТД» ІІ. Коротка характеристика підприємства 2.1. Місце розташування 2.2.... Зміст роботи по формуванню асортименту товарів на підприємстві ТОВ “ Прем’єр Плаза ЛТД». 3.3. Аналіз джерел формування асортименту товарів на підприємстві ТОВ “Прем’єр Плаза ...
СУТНІСТЬ ТА ФОРМИ ОПТОВОГО ПРОДАЖУ ТОВАРІВ, УМОВИ ЇХ ЗАСТОСУВАННЯ 6 2. ОРГАНІЗАЦІЯ ТА МЕТОДИ ПРОДАЖУ ТОВАРІВ ЗІ СКЛАДІВ ОПТОВИХ ПІДПРИЄМСТВ 14 3.
...завдання і джерела аналізу надходження товарів 3. Економічна характеристика діяльності ПСП «Ньютон» 4. Аналіз надходження товарів ПСП «Ньютон» за 2004 р 5.
ВСТУП 3 1 СТАН СПОЖИВНОГО РИНКУ ПАРФУМЕРНИХ ТОВАРІВ УКРАЇНИ 5 2 ФАКТОРИ, ЩО ФОРМУЮТЬ АСОРТИМЕНТ І ЯКІСТЬ ПАРФУМЕРНИХ ТОВАРІВ 9 3 СПОЖИВЧІ ВЛАСТИВОСТІ ПАРФУМЕРНИХ ТОВАРІВ 13 4 КЛАСИФІКАЦІЯ ...
...операцій з надходження та вибуття товарів в оптовій торгівлі та їх оцінка 3.Облік товарів у місцях зберігання та звітність матеріально відповідальних осіб 4.
ДОСЛІДЖЕННЯ РИНКУ Товар – пастеризоване світле пиво "Львівське 1715", виробництво ВАТ "Львівська пивоварня", м. Львів, вул. Клепарівська 18. Місткість 0,5 л.... Споживачами вибраного товару є широке коло споживачів, тобто не споживають продукт лише ті, кому він заборонений з медичних міркувань. 1.2.
ДОСЛІДЖЕННЯ РИНКУ Товар – морозиво. 1.1. Хто мій покупець? Товар призначений для вживання в їжу. Нашим покупцями є мешканці України.
Поняття життєвого циклу товару 2. Етапи життєвого циклу товару 3. Чинники маркетингу, які враховуються на різних етапах життєвого циклу товару Висновки Література
Задача Замовник передає на склад виконавця товар насипом для його фасування виконавцем. Передача здійснюється шляхом доставки товару залізницею. По дорозі стається розкрадання і товар приходить на станцію ...
...ТА УМОВИ ЇЇ ПЕРЕТВОРЕННЯ В ТОВАР 1.1. Поняття “робоча сила” та умови перетворення її в товар 1.2. Особливості пропозиції на ринку праці 1.3.
Основні принципи переміщення товарів і транспортних засобів комерційного призначення через митний кордон України 2. Митні режими щодо товарів і транспортних засобів, які переміщуються через ...
Поняття торгових знаків, товарів та послуг 1.2. Нормативно правова база реєстрації товарних знаків, товарів та послуг України 1.3.
...перевірку порядку проведення розрахунків за товари за допомогою РРО. Під час перевірки касир взяла із сейфу касову книгу, в якій лежали грошові кошти у сумі 400 ...завдаток одного з клієнтів за товар. Податкова інспекція розцінила ці кошти як виручку від реалізації товару та оштрафувала підприємство. Чи правомірні дії податкової інспекції? 2.
ЗМІСТ ВСТУП 1 ТОВАРОЗНАВЧА ОЦІНКА КАВИ 1.1 Історичні відомості про каву 1.2 Характеристика натуральної та розчинної кави 1.3 Вплив кави на здоров'я людини 2 СКЛАДАННЯ ТОВАРНОГО ДОСЬЄ СМАКОВИХ ТОВАРІВ 2.1 Основні види та властивості приправ 2.2 Загальна оцінка властивостей прянощів 2.3 Споживчі властивості чаю 3 УМОВИ ЕКСПЛУАТАЦІЇ ТА РЕАЛІЗАЦІЇ СМАКОВИХ ТОВАРІВ 3.1 Упакування та маркування ...
Який асортимент плодоовочевих іноземних товарів та продуктів їх переробки? 47. Назвіть умови зберігання товару на складах, які впливають на якість товару Література
...та формування купівельного попиту на товари та послуги на торговельному підприємстві Виконав студент 3 курсу, групи (прізвище, ім’я, по батькові) Керівник: Яремко В.Г.... Стимулювання попиту на товари в торгівельному підприємстві. 5. Висновки і пропозиції щодо покращення вивчення попиту покупців в торгівельному підприємстві. Висновок. Література. Додатки. Вступ.
...індекси рівня попиту на продовольчі товари в сім’ях робітників Таблиця 1 Вихідні дані Індекси сімей за рівень доходу Базовий період Звітний період Рівень середньодушового попиту ...продукції Таблиця 2 Вихідні дані Товарні групи Товарообіг за місяць, тис. грн. індивідуальні індекси цін, % серпень вересень 1 40,5 80,0 130,7 2 36,0 54,...
« 1 2 3 4 ... 9 10 »

Форма входа Реєстрація
Запам'ятати мене Забув пароль ?
Реклама

Топ 10 авторів
lessonz lessonz 4275
В'ячеслав ID:217
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 4275
 • Зареєстрований: 07.07.2011
vipbond vipbond 3057
Виктория Петровна ID:74
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 3057
 • Зареєстрована: 09.01.2011
k_alena k_alena 2317
Елена ID:565
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:немає
 • Робіт додано: 2317
 • Зареєстрована: 11.07.2012
Ангелина Ангелина 2138
Ангелина ID:213
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 2138
 • Зареєстрована: 05.07.2011
olga olga 1466
Ольга ID:184
 • Стать:Жінка
 • Группа: Продавці
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1466
 • Зареєстрована: 03.06.2011
uliya uliya 1449
Юлія Олександрівна ID:197
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1449
 • Зареєстрована: 19.06.2011
FPM-2007 FPM-2007 1023
Стороженко Андрій Юрійович ID:1255
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1023
 • Зареєстрований: 17.08.2014
Viktor Viktor 918
Віктор ID:273
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 918
 • Зареєстрований: 26.09.2011
mars1814 mars1814 868
Олександр ID:104
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 868
 • Зареєстрований: 16.02.2011
Nayka Nayka 546
Светлана ID:235
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:немає
 • Робіт додано: 546
 • Зареєстрована: 27.07.2011
СтатистикаОнлайн всього: 1
Гостей: 1
Користувачів: 0Всі партнери
Студенський каталог готових робіт © 2021 - Усі права застережено
Адміністрація сайту не несе відповідальності за матеріали, які розміщені користувачами.