Меню сайту

Нові користувачі
Maryna
Користувачі
26.02.2021
teddy
Користувачі
24.02.2021
zhyton_1002
Автори робіт
22.02.2021
Moran
Автори робіт
22.02.2021
Max
Автори робіт
19.02.2021
Який курс найскладніший?


аватар
Зубко Катерина

Рейтинг: 10
аватар
Нехаєнко Ліза Володимирівна

Рейтинг: 10
аватар
Мирошниченко Юлія Олександрівна

Рейтинг: 10
аватар
Євген Володимирович

Рейтинг: 111.4
Мазур Ярослав Вікторович

Рейтинг: 10
аватар
Андрос Олег Анатолійович

Рейтинг: 10

Замовляйте роботи у професіоналів


Результати 101-150 з 898 за запитом товариств.

ВСТУП РОЗДІЛ 1. НАУКОВО ТЕОРЕТИЧНІ АСПЕКТИ УПРАВЛІННЯ ВИРОБНИЦТВОМ ЗЕРНОВИХ У СІЛЬСЬКОМУ ГОСПОДАРСТВІ 1.1 Особливості управління виробництвом у ...
ЗМІСТ Розділ 1. Загальна характеристика організації Розділ 2. Формування функцій менеджменту на підприємстві 2.1. Планування 2.2.
Лише у 1999 році Товариство мало 1,7 тис.грн. прибутку і рентабельність його складала 0,37 %. Та цей прибуток нажаль не перекриває збитків 1998 року, ... В 2000 році Товариство також було збитковим, хоч і збитки в цьому році були меншими порівняно з 1998 роком на 57,7 % і становили ...
...та дебіторської заборгованості в споживчому товаристві 2.1. Організаційно економічна характеристика споживчого товариства та стан обліку 2.2. Фінансовий облік грошових активів та дебіторської заборгованості 2....
Хто є власником акціонерного товариства? а) акціонери; б) наглядацька рада; в) президент; г) члени правління. br />br /> 2. Яка з правових форм бізнесу є найпоширенішою ... а) одноосібне володіння; б) товариство; в) акціонерне товариство; г) кооператив. br />br /> 3. Партнер повного товариства зобов'язаний оплачувати борги підприємства у випадку банкрутства з ...
...аналітичної роботи в системі споживчого товариства Розділ 2. Зміст та методика складання фінансової звітності 2.1. Зміст та методика складання балансу 2.2....звітності в управлінні діяльності споживчого товариства 3.1 Загальна оцінка динаміки і структури майна та джерел формування фінансових ресурсів 3.2.
...аудтиу товарних операцій на споживчому товаристві 2.1Організаційно економічна характеристика Черкаського районного споживчого товариства 2.2 Фінансовий облік операцій з руху товарних операцій 2.3 Податковий ...
Особливості структури балансу товариства Ііі. Оцінка фінансового стану ват «черкаське хімволокно» 3.1. Аналіз показників ліквідності 3.2. Аналіз показників фінансової стійкості 3.3.... Як показав аналіз, товариство покладається на внутрішні джерела при фінансуванні активів, що свідчить про певну незалежність його від кредиторів.
Задача 3 Маріупольське обласне товариство інвалідів "Милосердя" з метою збільшення грошових коштів товариства ухвалило рішення про створення підприємства "Добре". У статуті цього підприємства міститься положення ...
...та аналізу в закритому акціонерному товаристві “Красуня” 2.1. Організаційно економічна характеристика закритого акціонерного товариства “Красуня” 2.2. Стан обліку в закритому акціонерному товаристві “Красуня” 2....
Акціонерне товариство, яке може здійснювати тільки приватне розміщення акцій, називається: а) закрите; б) публічне; в) приватне; г) відкрите. 2. Вищим органом акціонерного товариства є: а) загальні збори; б) ...
Основними напрямками діяльності товариства є: введення в дію виробничих потужностей, переважно топливно – енергетичного комплексу, об`єктів соціального призначення водопостачання, каналізації і інших об`єктів ...показником фінансових результатів, господарської діяльності товариства є прибуток. Для забезпечення діяльності товариства створений статутний фонд у розмірі 31,5 млрд. грн.
...участь у статутному фонді акціонерного товариства, підтверджує членство в акціонерному товаристві та право на участь в управлінні ним, дає право власникові на одержання частини прибутку у ...
Теоретичні основи створення і функціонування товариства з обмеженою відповідальністю …………………………………………….8 30 1.1. Історія виникнення товариства з обмеженою відповідальністю………………………………………………………………8 21 1.2.
...справи, порушеної за фактом ухилення Товариством від сплати податків. Товариство вважало, що позапланова перевірка у даному разі незаконна, оскільки всі процесуальні дії в рамках досудового розслідування ...
Харків) звернувся представник засновників акціонерного товариства, що створюється, з проханням дати письмове роз’яснення деяких питань, що виникли у зв’язку зі створенням товариства. Його, зокрема, цікавило: 1.
...Троє громадян вирішили створити господарське товариство, яке б характеризувалося: можливістю залучення коштів інших осіб (не засновників); незначним ризиком для учасників товариства у разі негараздів у його ...
Метою діяльності Товариства є одержання відповідного прибутку (доходу) від здійснення своєї посередницької діяльності. ТОВ «ТД» є оптовиком організатором, який працює в галузі сільського ... Товариство тримає незначну частку товарних запасів на елеваторі, а в основному здійснює транзитну реалізацію товарів. Одержавши замовлення, він знаходить виробника, що ...
Задача Прийнято рішення реорганізувати акціонерне товариство А, приєднавши його до акціонерного товариства Б. Відношення, згідно з яким обмінюються корпоративні права в разі приєднання 2:3. Як доплату до корпоративних прав, акціонерне товариство Б виплачує на користь акціонерів ...
...1 Прийнято рішення реорганізувати акціонерне товариство А, приєднавши його до акціонерного товариства Б. Відношення, згідно з яким обмінюються корпоративні права в разі приєднання 2:3.
гри 1 Товариство з обмеженою відповідальністю "Агросервіс" 2800, 2 Товариство з обмеженою відповідальністю "Технопостач" 1532, 3 Акціонерне товариство "Техно" 2000, 4 Мале підприємство "...
гри 1 Товариство з обмеженою відповідальністю "Агросервіс" 2800, 2 Товариство з обмеженою відповідальністю "Технопостач" 1532, 3 Акціонерне товариство "Техно" 2000, 4 Мале підприємство "...
загальних зборів акціонерів Публічного Акціонерного Товариства "Базис" (далі – ПАТ "Базис"), підписана правлінням ПАТ. В опублікований порядок денний не було включено питання щодо збільшення статутного фонду ПАТ, ...повідомленні, яке було надіслано акціонерам товариства, п. 6 порядку денного містив питання щодо збільшення статутного фонду та внесення відповідних змін у статут.
...операції складіть кінцевий баланс акціонерного товариства: 1. Акціонерне товариство провело деномінацію акцій шляхом дроблення у співвідношенні 1:4. Витрати по цій операції склали 5000 грн.
...На загальних зборах публічного акціонерного товариства була сформована наглядова рада у строк, передбачений статутом ПАТ. Двоє акціонерів оскаржила в суді рішення загальних зборів ПАТ, бо частина ... Задача 4 Товариство з обмеженою відповідальністю в результаті невдалої операції з кредитом, отриманим в одному з комерційних банків, мало заборгованість перед кредиторами у ...
Відкрите акціонерне товариство,, Канівський маслосирзавод” створене в зв’язку з реорганізацією ВАТ ВКП,, Черкасимолоко” від 28. 04. 1999р.... Предметом діяльності товариства є заготівля, придбання, переробка та реалізація молочної сировини та продукції, оптова, роздрібна торгівля, виробництво продуктів харчування, зовнішньоекономічна діяльність.
...у договорі Question 25 Учасники товариства з обмеженою відповідальністю несуть відповідальність: a. розміром частки паю в статутному фонді товариства b. розміром частки паю у статутному фонді ...
від прибутку акціонерного товариства b. обсягу розрахункового рахунку АТ в банку c. обсягу виробництва продукції d. величини боргових зобов’язань Question 6 Балів: 1 ... товариства з обмеженою відповідальністю d. ріелтерські контори Question 10 Балів: 1 За рахунок чого формується прибуток банку ?
Горик вирішив особисто створити Товариство з обмеженою відповідальністю, написав його статут, оплатив реєстраційний збір й звернувся до райвиконкому з проханням про реєстрацію.... Горик вирішив особисто створити товариство з обмеженою відповідальністю. Написав його статут, оплатив реєстраційний збір й звернувся до райвиконкому з проханням про реєстрацію.
...відношенню до статутного фонду акціонерного товариства перевищує: а) 5%; б) 10%; в) 15%.; г) 30%; д) 50%. 4. Метод оцінки активу за меншою з двох вартостей — ...об'єднання акцій кількох акціонерних товариств, які перетворюються в одне акціонерне товариство, позначається як: а) асиміляція акцій; б) дроблення акцій; в) анулювання акцій.
Вiдкрите акцiонерне товариство "Смiлянський цукровий комбiнат" розташоване за адресою: Украiна, Черкаськоi областi, м.Смiла, вул.Р.Люксембург, 6.... Вiдкрите акцiонерне товариство "Смiлянський цукровий комбiнат" засноване вiдповiдно до рiшення Регiонального вiддiлення Фонду державного майна Украiни по Черкаськiй областi вiд 28 листопада 1995 ...
Повне товариство……………………………………………..…….24 2.2. Командитне товариство………………………………………...…..25 2.3. Товариство з обмеженою відповідальністю………………………26 2.4.
Характеристика дочірнього підприємства Відкритого Акціонерного Товариства “Київхліб” хлібокомбінату №11, аналіз його виробничо – господарської діяльності та фінансового стану за 2008 – 2009 роки та виклад його облікової політики ...на дочірньому підприємстві Відкритого Акціонерного Товариства “Київхліб” хлібокомбінаті №11 3.2. Податковий облік витрат на збут на дочірньому підприємстві Відкритого Акціонерного Товариства “Київхліб” хлібокомбінаті №11 3....
у письмовій формі на адресу товариства та персонально його учасникам Петренко і Миколайчуку, яким належали частки у статутному фонді (60 % та 10 % відповідно)....від прийняття Прохорова у склад товариства і внесення необхідних змін у його установчі документи. Дайте відповідь на наступні запитання: 1) яким чином має діяти Прохоров для ...
...законодавство Завдання 2 Відкритим акціонерним товариством «Корсунь – Шевченківська швейна фабрика» на 1 березня 1999 р. було призначено проведення загальних зборів акціонерів з порядком денним: затвердження річних результатів діяльності товариства, затвердження звітів і висновків ревізійної ...
Задача № 2 Відкритим акціонерним товариством К. Шевченківська швейна фабрика на 1 березня 1999 було призначено проведення загальних зборів акціонерів з порядком денним: затвердження річних результатів діяльності товариства, затвердження звітів і висновків ревізійної ...
Вступ Розділ 1 теоретичні аспекти цінової політики підприємства в умовах ринку 1.1 Сутність ціни та цінової політики в сучасній економіці та нормативно – правове забезпечення цінової політики 1.2 Види і елементи цін 1.3 Методика визначення ціни Розділ 2 практичні аспекти формування ціни на ват «миронівський завод по виготовленню круп і комбікормів» 2.1 Оганізаційно економічна характеристика ВАТ «Миронівський ЗВКК» 2.2 Дослідження процесу ціноутворення на підприємстві 2.3 Аналіз ...
...інвестиційні фонди створюються як акціонерні товариства або товариства з обмеженою відповідальністю. При цьому не виключаються організаційні форми з підвищеною майновою відповідальністю повні або командитні товариства.
Господарське товариство має намір застрахувати своє майно строком на один рік у страховому товаристві згідно з правилами страхування майна від вогневих ризиків ...
Завдання № 3 Господарське товариство має намір застрахувати своє майно строком на один рік у страховому товаристві згідно з правилами страхування майна від вогневих ризиків ...
Вступ Розділ 1 теоретичні аспекти оцінки фінансового стану підприємства 1.1 Сутність, мета, завдання та етапи проведення аналізу фінансового стану підприємства 1.2 Інформаційне забезпечення фінансового аналізу 1.3 Методика проведення аналізу фінансового стану підприємства Розділ 2 практичні засади аналітичної оцінки фінансового стану зат «науково – виробнича фірма «урожай» 2.1 Організаційно – економічна характеристика ЗАТ «НВФ «Урожай» 2.2 Аналіз структури та ліквідності балансу ...
...організації Question 2 В командитному товаристві: a. дійсні члени (комплементарії) відповідають всім своїм майном b. рішення приймають дійсні члени c. вкладники відповідають за зобов'язаннями товариства своїм майном d.
вирішили створити акціонерне товариство. Для цього вони уклали засновницький договір, провели установчі збори на яких затвердили статут та здійснили оцінку зроблених внесків у розмірі ... Дайте поняття акціонерного товариства. У якому порядку створюється акціонерне товариство? Що може бути внесками до статутного фонду акціонерного товариства та у якому порядку здійснюється ...
...обєкт дослідження – відкрите акціонерне товариство „Молочний світ”. Предметом діяльності вище згаданого товариства є широке коло питань, що включає торгівельну діяльність як на території України так ...
підприємство є командитним товариством, яке одержує прибуток c. що підприємство є товаровиробником, трудовим колективом, який на професійній основі виробляє і реалізує свій товар з ...Question 3 Характерними рисами господарського товариства є: a. Мінімальна кількість засновників b. Наявність господарської правосуб’активності c. Мета діяльності – отримання прибутку d.
...стали надходити гроші на рахунок товариства, у податкової інспекції виникло питання про правову природу договору. Податкова інспекція вважала, що в даному випадку товариство одержує винагороду за послуги, а ...
підприємство є командитним товариством, яке одержує прибуток Question 2 Який документ є найважливішим правовим актом підприємства: Виберіть одну правильну відповідь a. внутрішнє розпорядження b....Question 3 Характерними рисами господарського товариства є: Виберіть одну правильну відповідь a. Наявність господарської правосуб’активності b. Мета діяльності – отримання прибутку c. Мінімальна кількість засновників d.
...ТЕМИ 5 Question 1 Господарські товариства – це підприємства які: a. засновані на об’єднанні майна громадян та юридичних осіб b. об’єднанні на засадах приватної власності ... персонал – плані Question 10 Товариство, статутний фонд якого поділений на певну кількість акцій рівної номінальної вартості називається: a. командитне товариство b.
...ТЕМИ 5 Question 1 Господарські товариства – це підприємства які: a. засновані на об’єднанні майна громадян та юридичних осіб b. об’єднанні на засадах приватної власності ... персонал – плані Question 10 Товариство, статутний фонд якого поділений на певну кількість акцій рівної номінальної вартості називається: a. командитне товариство b.
« 1 2 3 4 5 ... 9 10 »

Форма входа Реєстрація
Запам'ятати мене Забув пароль ?
Реклама

Топ 10 авторів
lessonz lessonz 4275
В'ячеслав ID:217
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 4275
 • Зареєстрований: 07.07.2011
vipbond vipbond 3057
Виктория Петровна ID:74
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 3057
 • Зареєстрована: 09.01.2011
k_alena k_alena 2317
Елена ID:565
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:немає
 • Робіт додано: 2317
 • Зареєстрована: 11.07.2012
Ангелина Ангелина 2138
Ангелина ID:213
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 2138
 • Зареєстрована: 05.07.2011
olga olga 1466
Ольга ID:184
 • Стать:Жінка
 • Группа: Продавці
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1466
 • Зареєстрована: 03.06.2011
uliya uliya 1449
Юлія Олександрівна ID:197
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1449
 • Зареєстрована: 19.06.2011
FPM-2007 FPM-2007 1023
Стороженко Андрій Юрійович ID:1255
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1023
 • Зареєстрований: 17.08.2014
Viktor Viktor 918
Віктор ID:273
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 918
 • Зареєстрований: 26.09.2011
mars1814 mars1814 868
Олександр ID:104
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 868
 • Зареєстрований: 16.02.2011
Nayka Nayka 546
Светлана ID:235
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:немає
 • Робіт додано: 546
 • Зареєстрована: 27.07.2011
СтатистикаОнлайн всього: 1
Гостей: 1
Користувачів: 0Всі партнери
Студенський каталог готових робіт © 2021 - Усі права застережено
Адміністрація сайту не несе відповідальності за матеріали, які розміщені користувачами.