Меню сайту

Нові користувачі
Maryna
Користувачі
26.02.2021
teddy
Користувачі
24.02.2021
zhyton_1002
Автори робіт
22.02.2021
Moran
Автори робіт
22.02.2021
Max
Автори робіт
19.02.2021
Ти користуєшся WEBMONEY?


аватар
Побережна Тетяна Анатоліївна

Рейтинг: 16
O. Norbert.

Рейтинг: 16
Куриляк Мар'яна Михайлівна

Рейтинг: 10
аватар
Матіяш Михайло Михайлович

Рейтинг: 10
аватар
Книш Юлія Володимирівна

Рейтинг: 10
аватар
Олійник Артур Михайлович

Рейтинг: 16

Замовляйте роботи у професіоналів


Результати 101-150 з 973 за запитом товарної

...управління 1.3 Оцінка маркетингової товарної і цінової політики підприємства 1.4 Маркетингової політика комунікацій та розподілу Розділ 2 практичні аспекти управління маркетингом на підприємстві 2....3.1 Пропозиції щодо покращення товарної і цінової політики 3.2 Шляхи поліпшення комунікаційної політики та політики розподілення на підприємстві Висновок Список використаної літератури Додатки В ...
...комплекс дій, спрямований на здійснення товарно грошового обміну; певний комплекс, якого вимагають національні економіки за для ефективного виробництва; пакет документів, необхідний для інвестиційного планування 16....як: економія за рахунок масштабів; товарна диференціація; вимога інвестувань; доступ до каналів розподілу 74. Який вид економії не використовують у зовнішньоекономічній діяльності багатофункціональні компанії: розподіл операцій; ...
Товарної продукції 3.3 аналіз собівартості порівнювальної продукції 3.4 аналіз собівартості одиниці найважливіших видів продукції 3.5 аналіз собівартості товарної продукції за елементами і статтями ...
...Аналіз витрат на одну гривню товарної продукції 3.2 Аналіз загальної суми собівартості товарної продукції 3.3 Аналіз собівартості окремих видів продукції 3.4 Аналіз витрат ...
Економічна сутність та види товарного асортименту 1.2 Асортимент як складова частина економічної стратегії підприємства 1.3 Методичні підходи щодо формування перспективного товарного асортименту Розділ 2 практичні аспекти ...
...зміни обсягу виробництва і матеріалоємності товарної продукції на відхилення практичних витрат матеріальних ресурсів від планових. Таблиця 1 Вихідні дані Показники План Факт Відхилення 1. Затрати матеріальних ресурсів на випуск товарної продукції, тис. грн.
Аналіз забезпечення підприємства ресурсами праці Задача № 1 На підприємстві випуск продукції й показники забезпеченості та використанням трудових ресурсів характеризуються такими даними: Таблиця 2 Вихідні дані Показник 2003 2004 Обсяг товарної продукції, тис. грн. 23636 19684 Середньооблікова чисельність робітників, чол. 2600 2960 Відпрацьовано за рік: – тис. люд днів – тис. люд. год....даними побудуйте модель формування обсягу товарної продукції під впливом факт...
Вступ Розділ 1 теоретичні засади дослідження товару та його властивостей 1.1 Товарне виробництво: умови виникнення та характерні риси 1.2 Сутність та класифікаційні ознаки товару 1.3 Основні властивості товару Розділ 2 практичні засади оцінки товарного виробництва в україні 2.1 Аналіз товарного виробництва в 2007 2008 рр. в Україні 2.2 Проблеми товарного виробництва в ...
Коли товарно грошові відносини почали ставати більш менш регулярними, взаємовідносини між товаровиробниками іноді набували особливого характеру: продавцеві потрібно було продати товар, а ... В умовах сучасного розвитку товарного виробництва, коли воно набуло загального характеру, стан економічних зв'язків не тільки в межах однієї країни, айв усьому світі дуже ...
...820 21 010 22 100 Товарна продукція, тис. грн. 36 540 41 030 48 150 Фондовіддача, грн. 1,84 1,95 2,18 3....основних засобів; 2) на обсяг товарної продукції: за рахунок зміни вартості основних засобів; за рахунок зміни фондовіддачі; за рахунок кількості обладнання; за рахунок зміни продуктивності одного ...
товарної продукції знизилась на 2,82 коп. і становили 62,98 коп. Це стало можливим тому, що темп приросту вартості товарної продукції (104,8%) перевищував темп ...
товарної продукції знизилась на 2,82 коп. і становили 62,98 коп. Це стало можливим тому, що темп приросту вартості товарної продукції (104,8%) перевищував темп ...
Річний обсяг товарної продукції, тис.грн 6. Чисельність промислово – виробничого персоналу, осіб В т.ч. робітників Задача Визначити структуру основних виробничих засобів на ...цеху Перша 1.1 Обсяг товарної продукції, тис.грн За планом фактично 1.2 Чисельність персоналу, осіб За планом Фактично 2.
Річний обсяг товарної продукції, тис.грн 6. Чисельність промислово – виробничого персоналу, осіб В т.ч. робітників Задача Визначити структуру основних виробничих засобів на ...цеху Перша 1.1 Обсяг товарної продукції, тис.грн За планом фактично 1.2 Чисельність персоналу, осіб За планом Фактично 2.
Річний обсяг товарної продукції, тис.грн 6. Чисельність промислово – виробничого персоналу, осіб В т.ч. робітників Задача Визначити структуру основних виробничих засобів на ...цеху Перша 1.1 Обсяг товарної продукції, тис.грн За планом фактично 1.2 Чисельність персоналу, осіб За планом Фактично 2.
Річний обсяг товарної продукції, тис.грн 6. Чисельність промислово – виробничого персоналу, осіб В т.ч. робітників Задача Визначити структуру основних виробничих засобів на ...цеху Перша 1.1 Обсяг товарної продукції, тис.грн За планом фактично 1.2 Чисельність персоналу, осіб За планом Фактично 2.
Річний обсяг товарної продукції, тис.грн 6. Чисельність промислово – виробничого персоналу, осіб В т.ч. робітників Задача Визначити структуру основних виробничих засобів на ...цеху Перша 1.1 Обсяг товарної продукції, тис.грн За планом фактично 1.2 Чисельність персоналу, осіб За планом Фактично 2.
Річний обсяг товарної продукції, тис.грн 6. Чисельність промислово – виробничого персоналу, осіб В т.ч. робітників Задача Визначити структуру основних виробничих засобів на ...цеху Перша 1.1 Обсяг товарної продукції, тис.грн За планом фактично 1.2 Чисельність персоналу, осіб За планом Фактично 2.
Річний обсяг товарної продукції, тис.грн 6. Чисельність промислово – виробничого персоналу, осіб В т.ч. робітників Задача Визначити структуру основних виробничих засобів на ...цеху Перша 1.1 Обсяг товарної продукції, тис.грн За планом фактично 1.2 Чисельність персоналу, осіб За планом Фактично 2.
Річний обсяг товарної продукції, тис.грн 6. Чисельність промислово – виробничого персоналу, осіб В т.ч. робітників Задача Визначити структуру основних виробничих засобів на ...цеху Перша 1.1 Обсяг товарної продукції, тис.грн За планом фактично 1.2 Чисельність персоналу, осіб За планом Фактично 2.
Перша 1.1 Обсяг товарної продукції, тис. грн. 6216 1.2 Чисельність персоналу, осіб 147 2. Друга 2.1 Обсяг товарної продукції, тис. грн.
01 поточного року Норма товарних запасів, дні Відхилення від норми (+ , –) у днях у сумі у днях у сумі І 11005,2 33,69 4120 98 ...реалізації товарів; – вплив зміни елементів товарного балансу на обсяг реалізації товарів. Таблиця 4 Товарний баланс "Будинку торгівлі", тис. грн. (у порівняльних показниках).
Перша 1.1 Обсяг товарної продукції, тис. грн. 6216 6595 1.2 Чисельність персоналу, осіб 147 170 2. Друга 2.1 Обсяг товарної продукції, тис. грн.
Ефективність механізму управління товарними запасами лікарських засобів переважно залежить від якісного рівня аналітичної роботи, глибини економічного аналізу, обґрунтованості його висновків.... Для цього необхідно вивчити динаміку товарних запасів, фактори, що визначають їх розвиток, асортиментну структуру та товарообіг запасів, оцінити ефективність роботи з управління товарними запасами лікарських засобів ...
, правоволоділець зареєстрованого товарного знаку з 2005 р., видав у 2007 році ліцензію на його використання ВАТ „Перспектива”, яке займалося пошиттям дитячого одягу....виявили, що під таким же товарним знаком свій товар випускає на ринок й інша фірма „ТРК””. ВАТ „перспектива” звернулося до фірми „ТРК” з вимогою про відшкодування ...
Охарактеризуйте основні риси натурального і товарного виробництва. 2. Які умови виникнення товарного виробництва? 3. Як ви розумієте економічну відокремленість товаровиробників? 4.
Охарактеризуйте основні риси натурального і товарного виробництва. 2. Які умови виникнення товарного виробництва? 3. Як ви розумієте економічну відокремленість товаровиробників? 4.
Товарний баланс (баланс товарних ресурсів) та його використання в аналізі 3. Загальний аналіз товарних запасів. Факторний аналіз товарних запасів Задача № Проаналізувати ...
товарної продукції зміни собівартості та обсягу випуску товарної продукції. Зробити висновки за результатами аналізу, виходячи з наведених даних: Таблиці 1 Вихідні ...
...рівень витрат на 1 гривню товарної продукції зміни собівартості та обсягу випуску товарної продукції. Зробити висновки за результатами аналізу, виходячи з наведених даних: Таблиця 1Вихідні дані ...
Управління товарними запасами 2. Економічні та фінансові основи формування політики збуту на підприємстві зат "київторгбудматеріали" 2.1.... Оцінка контролю рівня товарних запасів на підприємстві 3. Основні напрямки стимулювання збуту на підприємстві 3.1. Формування напрямків стимулювання збуту 3.2.
Управління товарними запасами 2. Економічні та фінансові основи формування політики збуту на підприємстві зат "київторгбудматеріали" 2.1.... Оцінка контролю рівня товарних запасів на підприємстві 3. Основні напрямки стимулювання збуту на підприємстві 3.1. Формування напрямків стимулювання збуту 3.2.
Планування товарного асортименту і управління товарним асортиментом 3.1. Роль товарних запасів у забезпеченні стійкості товарного асортименту 3.2.
...на виробництво продукції під її товарною маркою, що має позитивну репутацію на зарубіжних ринках. Підприємство після відповідних економічних розрахунків погодилося придбати товарний знак з 1 серпня поточного ...
Характеристика товарного асортименту 2.3. Ефективність діяльності ТОВ “Гомеопат” Розділ 3. Розробка рекомендацій стосовно вдосконалення технологічного процесу медичними препаратами в аптеці ТОВ “... Регулювання обсягу товарних запасів на торговельному підприємстві дозволяє скоротити витрати, збільшити прибуток і визволити оборотні кошти. Навчитися управляти запасами і впливати на процес ...
...тари 31 2.3 Облік товарних операцій 38 ВИСНОВКИ 53 СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ 56 Торгівля виступає найрозвинутішою формою ринкових відносин, вона поділяється на внутрішню і зовнішню.... Дослідивши порядок документування товарних операцій на ТОВ «Корпорація Спецторг» відмічаємо правильність його складання та відповідність діючим нормативам. Для обліку руху та наявності товарів, що ...
Визначте валовий оборот, товарну, відвантажену, реалізовану продукцію. 2. Задача № 2 Є наступні дані про випуск за звітний період. Таблиця 2 Початкові дані Сорт Випуск ...період; 2) загальний абсолютний приріст товарної продукції, у тому числі за рахунок зміни: а) середньої вартості виробничих фондів; б) ступені їх використовування. 6.
...в цілому; Ор обсяг валової (товарної) продукції в регіоні; Ок аналогічний показник по країни в цілому Гр показники галузі регіону; Пр загальний показник промисловості регіону; Пк ...Разом по галузях Обсяг валової товарної продукції, млн. у.о Питома вага в межах району, % Чисельність персоналу, тис. чол. Обсяг валової товарної продукції, млн. у.о.
...середньогодинного виробітку на зміну обсягу товарної продукції порівняно з планом і минулим роком таких факторів: а) зміни чисельності працюючих; б) зміни кількості відпрацьованих одним працюючим днів; ...рік Звітний рік План Факт Товарна продукція, тис.грн. 9138,60 9447,98 10246,62 Кількість відпрацьованих одним робітником днів за рік 246,00 245,00 ...
Одні фірми зберігають частину товарного запасу на самому підприємстві або недалеко від нього, а інші на складах у різних частинах країни.... Рішення щодо кількості товарно матеріальних запасів —ще одна проблема у сфері логістики, яка впливає на задоволення потреб споживачів. Тому тим, хто діє на ринку, ...
товарна Question 8 Строкова угода за готівковою формою розрахунку, відповідно до якої покупець і продавець погоджуються на поставку товару (або грошей) ... товарна d. номінальна Question 2 Номінальний дохід збільшився на 5%, рівень цін виріс на 3%. Як і на скільки змінився реальний ...
обмеження до мінімуму товарного сільськогосподарського виробництва на таких землях; в. повного припинення їх господарського використання на визначений термін та залуження або заліснення 23....ділянок сільськогосподарського призначення для ведення товарного сільськогосподарського виробництва можуть бути: а. виключно громадяни України, які мають сільськогосподарську освіту або досвід роботи у сільському господарстві чи займаються ...
Тема № 1 Товарний тип господарювання, його риси та умови виникнення 1.1. Основні риси, причини та умови виникнення товарного виробництва 1.2.
Аналіз впливу трудових факторів на продуктивність праці та обсяг товарної продукції. №1 Проаналізувати план поставок продукції. Зробити висновки. (тис.грн.) № Вид продукції За планом Фактично 1 “А” 200 180 2 “... Визначити обсяг товарної продукції, яка не доодержується врезультаті втрат робочого часу. № Показники По звіту По плану 1 Обсяг товарної продукції, тис. грн.
Завдання № 1 Нижче наведені дані про вартість основних засобів і випуск товарної продукції по промислових підприємствах за рік: Таблиця 1 Вихідні дані Номер підприємства Вартість основних фондів, гр. од. Товарна продукція, гр. од.
Вступ Розділ 1 теоретичні аспекти дослідження асортиментної політики в ринкових умовах 1.1 Економічна сутність та види товарного асортименту 1.2 Асортимент як складова частина економічної стратегії підприємства 1.3 Методичні підходи щодо формування перспективного товарного асортименту Розділ 2 практичні аспекти ...
Аналіз планування товарного асортименту у супермаркеті «Велика кишеня» Висновки Список використаної літератури br />br /> Актуальність. Для здійснення успішної діяльності на ринку необхідна детально розроблена і добре продумана товарна політика.
Оцінка маркетингової товарної і цінової політики підприємства 1.4. Маркетингової політика комунікацій та розподілу 1.5 Висновки 2....товарознавців (комівояжерів) і пересувні кімнати товарних зразків; через автосклади; поштовими посилками. Методами роздрібного продажу товарів є: з відкритим викладенням, обслуговування через прилавок, за попереднім замовленням, за ...
товарної продукції 2. Практичні аспекти аналізу собівартості продукції на підприємстві 2.1. Організаційно економічна характеристика підприємства 2.1....найважливіших показників економічного аналізу собівартість товарної продукції. У вступі доводиться актуальність обраної теми в умовах ринкових відносин, необхідність вивчення цього питання, неохідність планування витрат, роль функціонально ...
...реалізації товарів, – вплив зміни елементів товарного балансу на обсяг реалізації товарів Зробити висновки Показник Попередній рік Звітний рік Відхилення Залишки товарів на початок року 6219 7005 + ...Задача № Проаналізувати план по випуску товарної продукції Розрахувати: 1. вплив зміни обсягу виробництва на результативний показник; 2. вплив зміни собівартості 1 тони продукції на результативний показник; ...
« 1 2 3 4 5 ... 9 10 »

Форма входа Реєстрація
Запам'ятати мене Забув пароль ?
Реклама

Топ 10 авторів
lessonz lessonz 4275
В'ячеслав ID:217
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 4275
 • Зареєстрований: 07.07.2011
vipbond vipbond 3057
Виктория Петровна ID:74
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 3057
 • Зареєстрована: 09.01.2011
k_alena k_alena 2317
Елена ID:565
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:немає
 • Робіт додано: 2317
 • Зареєстрована: 11.07.2012
Ангелина Ангелина 2138
Ангелина ID:213
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 2138
 • Зареєстрована: 05.07.2011
olga olga 1466
Ольга ID:184
 • Стать:Жінка
 • Группа: Продавці
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1466
 • Зареєстрована: 03.06.2011
uliya uliya 1449
Юлія Олександрівна ID:197
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1449
 • Зареєстрована: 19.06.2011
FPM-2007 FPM-2007 1023
Стороженко Андрій Юрійович ID:1255
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1023
 • Зареєстрований: 17.08.2014
Viktor Viktor 918
Віктор ID:273
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 918
 • Зареєстрований: 26.09.2011
mars1814 mars1814 868
Олександр ID:104
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 868
 • Зареєстрований: 16.02.2011
Nayka Nayka 546
Светлана ID:235
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:немає
 • Робіт додано: 546
 • Зареєстрована: 27.07.2011
СтатистикаОнлайн всього: 1
Гостей: 1
Користувачів: 0Всі партнери
Студенський каталог готових робіт © 2021 - Усі права застережено
Адміністрація сайту не несе відповідальності за матеріали, які розміщені користувачами.