Меню сайту

Нові користувачі
Фа
Користувачі
12.04.2021
sph
Автори робіт
30.03.2021
Valeriii
Автори робіт
29.03.2021
KateVB
Користувачі
24.03.2021
Nataliia
Користувачі
24.03.2021
Який курс найскладніший?


Тимошенко Яніна Анатоліївна

Рейтинг: 10
Хом'як Олена Георгіївна

Рейтинг: 16
аватар
Брагіна Катерина Ігорівна

Рейтинг: 10
аватар
Правдюк Петро Андрійович

Рейтинг: 10
Покропивна Тетяна Миколаївна

Рейтинг: 24
аватар
Максимів Юлія Романівна

Рейтинг: 16.9

Замовляйте роботи у професіоналів


Результати 151-200 з 973 за запитом товарної

...системи Розділ 2 Аналіз управління товарними запасами на ВАТ «Черкаська міжрайонна торговельна оптова база» (ЧМТОБ) 2.1 Загальна характеристика ЧМТОБ 2.2 Аналіз фінансово господарської діяльності ...ЧМТОБ» 2.3 Аналіз управління товарними запасами на ВАТ «ЧМТОБ» Розділ 3 Шляхи удосконалення управління товарними запасами на ВАТ «ЧМТОБ» 3.1 Автоматизація обліку як один ...
Залишки товарно матеріальних цінностей в магазині ТОВ "Фіал¬ка" станом на 1.02.200 р. становлять, грн.... Товарно грошовий звіт – 1. 5. Журнал К 3 – 1. 6. Реєстраційний журнал – 1. 7. Головна книга – 1. Умова завдання: 1.
Роль та значення товарного знаку для успішної роботи ТОВ «Світ ласощів» 3.2. Характеристика складових елементів товарного знаку ТОВ «Світ ласощів» 3.3.
Залишки товарно матеріальних цінностей в кафе "Смак" станом на 1.04.200 р. становлять: продуктів і товарів – 2600 грн. тари – 80 грн.... Товарно грошовий звіт – 1. 4. Журнал К 4 – 1. 5. Реєстраційний журнал – 1. 6. Головна книга – 1. Умова завдання: 1.
33 3.2 Аналіз реалізації товарної продукції...........................................................37 3.3 Аналіз ефективності використання ОВФ....................................................40 3.4 Аналіз впливу трудових факторів на випуск товарної продукції.............
товарної продукції зміни собівартості та обсягу виробництва товарної продукції. Зробити висновки за результатами аналізу, виходячи з наведених даних.
...підприємством: Таблиця 1 Вихідні дані Товарна група Продано товарів у фактичних цінах, тис. гр. од. Зміна цін в звітному періоді в порівнянні з базисним % базисний період ...не високосний) 42750 5 Норматив товарних запасів у днях 82 Визначте: 1) показник забезпеченості роздрібного товарообігу товарними запасами; 2) відхилення фактичних товарних запасів від нормативу в ...
товарної продукції зміни собівартості та обсягу виробництва товарної продукції. Зробити висновки за результатами аналізу, виходячи з наведених даних: Таблиця Вихідні дані ...
товарної продукції зміни собівартості та обсягу виробництва товарної продукції. Зробити висновки за результатами аналізу, виходячи з наведених даних: Таблиця 3 Вихідні ...
товарної продукції зміни собівартості та обсягу виробництва товарної продукції. Зробити висновки за результатами аналізу, виходячи з наведених даних: Таблиця 3 Вихідні ...
...2 За договором складського зберігання товарний склад прийняв на зберігання від ТзОВ „Світанок” 250 кг м’ясопродуктів та 120 кг риби різних видів.... Товарний склад був попереджений, що ліквідація наслідків аварії можлива лише через 2 доби. Щоб запобігти псуванню переданого на зберігання майна, товарний ...
Поняття продуктової (товарної) політики, завдання. 3. Класифікація товарів: загальна та за деякими ознаками. 4. Життєвий цикл товарів: поняття, характеристика стадій ЖЦТ. 5.... Маркетингові стратегії ціноутворення в межах товарної номенклатури. 10. Види знижок цін. 11. Маркетингові стратегії дискримінаційних цін. 12. Умови отримання очікуваних результатів від стратегії дискримінаційних цін.
Рішення щодо кількості товарно матеріальних запасів —ще одна проблема у сфері логістики, яка впливає на задоволення потреб споживачів. Тому тим, хто діє на ринку, ...для клієнтів витрати на зберігання товарно матеріальних запасів стрімко зростають. Керівництво має бути обізнаним у тому, достатньо чи недостатньо зростають збут і прибутки, для того щоб ...
...серед них виділяють грошову, виробничу, товарну. Кругообіг обігових коштів охоплює період часу, протягом якого кошти, авансовані для виробництва та обігу, проходять усі стадії кругообігу і повертаються ...підприємстві сприяє створенню наднормативних запасів товарно матеріальних цінностей, відволіканню оборотних коштів з господарського обороту, зниженню відповідальності за цільове й раціональне використання як власних, так і позичених (...
...розкриттям всіх пунктів маркетинг плану: товарної політики, цінової політики, збутової політики, просування товару на ринок, організації сервісу. В даній роботі були розглянуті організаційні особливості ЗАТ «Черкаське ...було розроблено комплекс маркетинг мікс: • товарна політика ЗАТ «Черкаське пиво» збирається поповнити асортимент випускаємої продукції. Розробивши товарну політику підприємство отримає ті недостатні фактори, що дозволять за ...
...серед них виділяють грошову, виробничу, товарну. Кругообіг обігових коштів охоплює період часу, протягом якого кошти, авансовані для виробництва та обігу, проходять усі стадії кругообігу і повертаються ...підприємстві сприяє створенню наднормативних запасів товарно матеріальних цінностей, відволіканню оборотних коштів з господарського обороту, зниженню відповідальності за цільове й раціональне використання як власних, так і позичених (...
...розкриттям всіх пунктів маркетинг плану: товарної політики, цінової політики, збутової політики, просування товару на ринок, організації сервісу. В даній роботі були розглянуті організаційні особливості КП пивзаводу «...було розроблено комплекс маркетинг мікс: • товарна політика КП «Богдан» збирається поповнити асортимент випускаємої продукції. Розробивши товарну політику підприємство отримає ті недостатні фактори, що дозволять за існуючих ...
Дослідивши теоретичні аспекти обліку товарних операцій в оптовій торгівлі необхідно зазначити, що методологія обліку товарів визначена П(С)БО 9 „Запаси”, затвердженим наказом Міністерства фінансів ...діючої практики обліку і аудиту товарних операцій проводилося на Товаристві з обмеженою відповідальністю «Корпорація Спецторг», метою діяльності якого є задоволення потреб населення в товарах, послугах та ...
...для покриття лише мінімальних запасів товарно матеріальних цінностей. Але потреба у коштах для створення запасів протягом року неоднакова, тому більшість підприємств залучає до свого господарського обігу ...пропонується зменшити річний обсяг використовуємих товарних запасів в сумі існуючих надлишків 22,945 тис. грн. Таким чином, річний економічний ефект внаслідок впровадження даного заходу становитиме 22,...
...преміальною системою оплати праці Обсяг товарної продукції в базовому році склав 6400 ти грн., а витрати на 1 грн. – 0,9 грн.... грн Визначити: 1) обсяг товарної продукції за планом; 2) собівартість товарної продукції за рівнем витрат минулого року; 3) відносну економію умовно постійних витрат у плановому ...
Перша 1.1 Обсяг товарної продукції, тис. грн. 6216 6595 1.2 Чисельність персоналу, осіб 147 170 2. Друга 2.1 Обсяг товарної продукції, тис. грн.
...вартість основних засобів і випуск товарної продукції по промислових підприємствах за рік: Таблиця 10 Вихідні дані Номер підприємства Вартість основних фондів, гр. од. Товарна продукція, гр. од.
– витрати на товарну продукцію за виробничою собівартістю у 4 кварталі планового року 5850 000 грн. в тому числі: – сировина і основні матеріали 180 ...рентабельність, за такими даними: – вартість товарної продукції у звітному періоді 1 200 000 грн.; – залишки товарної продукції на початок звітного періоду 150 000 грн.
товарний знак обслуговування c. алгоритм побудови автоматизованої системи управління підприємством d. право на освіту Question 2 До нематеріальних ресурсів, які є ... товарний продукт b. товарний знак c. корисна модель d. зразок готової продукції Question 3 Оригінальні позначки, які мають правовий захист та ...
...пов’язані з валовим і товарним виходом продукції рослинництва повинні бути об’єктом перевірки службою внутрішнього аудиту, так як валовий вихід характеризує в сільському господарстві обсяг продукції даного виду, а товарний тієї її частини, що виходить ...
товарна Question 8 Для розрахунку кількості грошей за формулою за К.Маркса враховується? a. сума цін товарів b.... центри зайнятості Question 2 Товарна біржа – це: a. оптовий товарний ринок b. роздрібний товарний ринок c. публічні торги за визначеними правилами d.
товарна Question 8 Балів: 1 Для розрахунку кількості грошей за формулою за К.Маркса враховується? Виберіть одну або кілька відповідей a....зайнятості Question 2 Балів: 1 Товарна біржа – це: Виберіть одну правильну відповідь a. оптовий товарний ринок b. роздрібний товарний ринок c.
невірно Question 7 Товарно матеріальний запас — це запас грошів, які використовуються організацією a. невірно b. вірно Question 8 Такі витрати, як поштові витрати або ... торгівля через товарно сировинні біржі c. продаж продукції за прямими зв'язками між виробником і споживачем Question 7 Які елементи входять у план ...
вірно Question 7 Товарно матеріальний запас — це запас грошів, які використовуються організацією Виберіть одну правильну відповідь a. вірно b.... торгівля через товарно сировинні біржі Question 7 Які елементи входять у план збуту: Виберіть одну правильну відповідь a.
Проблемна ситуація У таблиці представлено дані, які характеризують товарну структуру зовнішньоторговельного обороту України, Польщі, Росії та Німеччини Таблиця Товарна структура зовнішньоторговельного обороту України та її основних торговельних патнерів у ...
Еволюція товарного виробництва 2. Характеристика товарного виробництва 3. Причини виникнення товарного виробництва Висновки Список використаних джерел
Суть стратегії управління товарними запасами. Етапи процесу управління товарними запасами 3. Задача Проаналізувати стан запасів на підприємстві. Зробити висновки 1.
Мета і функції товарної біржі. Типи товарних бірж, їхні суб'єкти і здійснювані ними операції 2. Товарні біржі на Україні 3. Фондова біржа.
Обчислити собівартість валової та товарної продукції Таблиця 1 Дані про витрати підприємства у базисному році Елемент витрат 6 1 Сировина та матеріали 32000 2 Допоміжні ...виробництва 120 14 Виробнича собівартість товарної продукції 15 Позавиробничі витрати 1470 16 Повна собівартість товарної продукції
Вступ 4 РОЗДІЛ 1 СУТНІСТЬ ТА ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ ТОВАРНОГО РИНКУ 6 1.1. Сутнісна характеристика товарного ринку 6 1.2. Маркетинговий аналіз товарного ринку 12 1.3.
І Вступ 1.1 Основи організації біржової діяльності ІІ Коротка характеристика товарної біржі м. Черкаси 2.1 Місце розташування і підпорядкованість 2.2 Форма власності 2.3 Структура управління і кадровий склад ...7 Характеристика показників господарської діяльності товарної біржі ІІІ Основна частина 3.1 Зміст комерційної роботи на підприємстві 3.2 Види біржових операцій 3.3 Організація торгових ...
Товарна номенклатура та асортимент як складові товарної політики підприємства 1.2. Формування та маркетингове управління асортиментом продукції підприємства 1.3.
товарної продукції за звітний період, застосувавши при цьому: – метод абсолютних різниць; – метод відносних різниць; – метод ланцюгових підстановок. Таблиця 1 Вихідні дані Показник План Факт 1. Товарна продукція, тис. грн.
Методи аналізу маркетингової товарної політики підприємства 1.2. Маркетингова цінова політика підприємства та її аналіз 1.3. Вивчення та аналіз маркетингової політики комунікацій та ... Аналіз товарної та цінової політики тов ра "нато" 2.4. Аналіз маркетингового середовища 2.5. Аналіз політики комунікацій та розподілення рекламної агенції ...
Задача №1 В ході незалежної експертизи бухгалтерської (фінансової) звітності економічного суб’єкту аудитор повинен підтвердити вартість товарних запасів. За даними бухгалтерського обліку загальна вартість товарних запасів складає 850 000 грн. Аудитор перевірив на відповідність дані бухгалтерського обліку ...
Виробнича ситуація 3 На основі наведених в таблиці даних необхідно способом відносних різниць виміряти вплив на зміну обсягу товарної продукції в порівнянні з минулим роком таких факторів: а) середньооблікової чисельності робітників; б) продуктивності праці....визначити вплив на зміну обсягів товарної продукції: а) зміни чисельності працюючих; б) зміни кількості днів роботи; в) зміни тривалості робочого дня; г) зміни середньогодинного виробітку.
Задача №1 Визначити суму збору за використання символіки міста Києва у назві підприємства "Феофанія", яке у звітному періоді випустило товарної продукції на 12 000 000 грн. з урахуванням ПДВ, собівартість виготовленої продукції склала 7 000 000 грн....кварталі звітного року підприємство виробило товарної продукції на 1 200 000 грн. з урахуванням ПДВ, у т ч: – яблучного соку «Феофанія» – 360 000 грн.
товарної продукції Задача № 89 Необхідно: – проаналізувати виробництво продукції підприємства; – визначити, які фактори з боку обладнання вплинули на випуск продукції, знайти максимально ...факт план факт план факт Товарна продукція, тис. грн. 84 100,94 784 874 811 1306,5 Кількість станків, од. 10 12 100 90 90 100 ...
Задача № 2 На підприємстві випуск продукції й показники забезпеченості та використанням трудових ресурсів характеризуються такими даними: Таблиця 2 Вихідні дані Показник 2003 2004 Обсяг товарної продукції, тис. грн. 23636 19684 Середньооблікова чисельність робітників, чол. 2600 2960 Відпрацьовано за рік: – тис. люд днів – тис. люд. год....даними побудуйте модель формування обсягу товарної продукції під впливом факторів праці. Використовуючи модель, розрахуйте велич...
Формування товарної політики 1.3. Цінова політика як складова збутової політики 1.4. Цілі та засоби комунікаційної політики 1.5....формування політики збуту, а саме (товарної політики, політики ціноутворення та комунікаційної політики). проведений аналіз діяльності підприємства з 2003 року по 2005 рік; були запропоновані пропозиції щодо ...
Вступ Розділ 1 теоретичні основи формування політики збуту продукції на підприємстві 1.1 Інформаційна база дослідження політики збуту продукції на підприємстві 1.2 Формування товарної політики 1.3 Цінова політика як складова збутової політики 1.4 Цілі та засоби комунікаційної політики 1.5 Оцінка ефективності ...формування політики збуту, а саме (товарної політики, політики ціноутворення та комунікаційної політики). проведений аналіз діяльності підприємства з 2005 р...
...10 На підставі договору та товарно–транспортної накладної постачальника надійшов товар: вартість товару за закупівельними цінами – 6120 грн.; без ПДВ. Торгова надбавка 30%....було виявлено розходження при прийомці товарно–матеріальних цінностей Завдання: 1. Відкрити журнал реєстрації господарських операцій та відобразити господарські операції в проводках 2.
...1.3 Розвиток товару і товарного виробництва за сучасних умов Розділ 2 Аналіз товарного виробництва в Україні 2.1 Аналіз динаміки та структури товарного виробництва в ...
Суть, завдання і методи управління товарними запасами Задача № 67 Визначити економічну ефективність переходу оптової бази на прямі договірні зв'язки. Мета: Розрахувати економічний ефект від організації ... Полтава; на Кременчукській товарно сировинній та Полтавській агропро¬мисловій біржах; – у торгових будинків "Полтава" та "Колізей"; у інших постачальників посередників.
Суть, завдання і методи управління товарними запасами Задача (варіант 61) Визначити економічну ефективність переходу оптової бази на прямі договірні зв'язки.... Полтава; на Кременчукській товарно сировинній та Полтавській агропро¬мисловій біржах; – у торгових будинків "Полтава" та "Колізей"; у інших постачальників посередників.
« 1 2 3 4 5 6 ... 9 10 »

Форма входа Реєстрація
Запам'ятати мене Забув пароль ?
Реклама

Топ 10 авторів
lessonz lessonz 4275
В'ячеслав ID:217
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 4275
 • Зареєстрований: 07.07.2011
vipbond vipbond 3057
Виктория Петровна ID:74
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 3057
 • Зареєстрована: 09.01.2011
k_alena k_alena 2317
Елена ID:565
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:немає
 • Робіт додано: 2317
 • Зареєстрована: 11.07.2012
Ангелина Ангелина 2138
Ангелина ID:213
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 2138
 • Зареєстрована: 05.07.2011
olga olga 1466
Ольга ID:184
 • Стать:Жінка
 • Группа: Продавці
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1466
 • Зареєстрована: 03.06.2011
uliya uliya 1449
Юлія Олександрівна ID:197
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1449
 • Зареєстрована: 19.06.2011
FPM-2007 FPM-2007 1023
Стороженко Андрій Юрійович ID:1255
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1023
 • Зареєстрований: 17.08.2014
Viktor Viktor 918
Віктор ID:273
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 918
 • Зареєстрований: 26.09.2011
mars1814 mars1814 868
Олександр ID:104
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 868
 • Зареєстрований: 16.02.2011
Nayka Nayka 546
Светлана ID:235
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:немає
 • Робіт додано: 546
 • Зареєстрована: 27.07.2011
СтатистикаОнлайн всього: 1
Гостей: 1
Користувачів: 0Всі партнери
Студенський каталог готових робіт © 2021 - Усі права застережено
Адміністрація сайту не несе відповідальності за матеріали, які розміщені користувачами.