Меню сайту

Нові користувачі
Вікторія333
Користувачі
04.03.2021
Maryna
Користувачі
26.02.2021
teddy
Користувачі
24.02.2021
zhyton_1002
Автори робіт
22.02.2021
Moran
Автори робіт
22.02.2021
Чи даєте Ви хабарі викладачам?


аватар
Петрович Інна Василівна

Рейтинг: 16
Тимошенко Яніна Анатоліївна

Рейтинг: 10
аватар
Олена Дмитрівна

Рейтинг: 16
аватар
Месеча Алла Володимирівна

Рейтинг: 10
Онищенко Мальвіна Вадимівна

Рейтинг: 10
Вікторія

Рейтинг: 10

Замовляйте роботи у професіоналів


Результати 101-150 з 817 за запитом торгівлі

Вступ 1. Об’єм та динаміка роздрібного товарообігу 2. Аналіз динаміки роздрібного товарообігу 3. Аналіз структури роздрібного товарообігу 4.
Вступ Розділ 1. Теоретичні основи аналізу зовнішньоторговельних договорів 1.1. Поняття та характеристика зовнішньоторговельних контрактів 1.2.
1. Причини зниження обсягів продажів 2. Перегляд асортиментів і цінової політики 3. Перегляд цін на товари Список використаної літератури
1. Особливості функціонування торгово промислових палат у світі 2. Міжнародні організації торгових палат 3. Торгово промислові палати України та країн ...
Вступ 1. Аналіз обсягу і динаміки роздрібного товарообігу 2. Методика оцінки товарообороту і товарооборотності на торгівельному підприємстві Список використаної літератури
Вступ 1. Аналіз обсягу і динаміки роздрібного товарообігу 2. Методика оцінки товарообороту і товарооборотності на торгівельному підприємстві Список використаної літератури
Вступ 1. Аналіз обсягу і динаміки роздрібного товарообігу 2. Методика оцінки товарообороту і товарооборотності на торгівельному підприємстві Список використаної літератури
1. Пошук покупців 2. Практичні рішення оптовика 3. Задача Проаналізуйте стан розвитку мережі загальнотоварних складів оптової та роздрібної мережі України, ...
1. Причини зниження обсягів продажів 2. Перегляд асортиментів і цінової політики 3. Перегляд цін на товари Список використаної літератури
1. Сутність антидемпінгових обмежень, їх характеристика 2. Особливості антидемпінгових обмежень в Україні Список використаної літератури
ЗМІСТ 1. Постановка задачі………………………………………………………………....2 1.1 Характеристика задачі………………………………………………..…..2 1.2. Вихідна інформація……………………………………………………....3 1.3.
...діяльності на ВАТ „Черкаський Будинок торгівлі” 2.1. Організаційно економічна характеристика ВАТ „Черкаського Будинку торгівлі” 2.2 Організація бухгалтерського обліку фінансових результатів діяльності ВАТ „Черкаський Будинок ...
Сутність, поняття і види торгівлі Контрольні питання до теми 1 1. Визначення поняття “торгівельна діяльність” 2. Торгівля як вид підприємницької діяльності. 3.
...робіт, надання послуг і заняття торгівлею з метою одержання прибутку b. самостійну, ініціативну, систематичну на власний ризик діяльність із виробництва продукції, виконання робіт, надання послуг і заняття торгівлею з метою налагодження зовнішньо економічних ...
...робіт, надання послуг і заняття торгівлею з метою одержання прибутку b. самостійну, ініціативну, систематичну на власний ризик діяльність із виробництва продукції, виконання робіт, надання послуг і заняття торгівлею з метою налагодження зовнішньо економічних ...
...дорученням товаровиробника, комісійна й консигнаційна торгівля, інші види перепродаж за дорученням другої сторони Question 3 До торговельно посередницької діяльності зі створення умов для здійснення актів купівлі ...в них підприємств (організацій) дрібнороздрібної торгівлі b. зв’язки з участю в них підприємств (організацій) оптової торгівлі c. зв’язки з участю в них підприємств (організацій) ...
Облік продажу товарів в оптовій торгівлі 4. Облік продажу товарів в роздрібній торгівлі 5. Особливості обліку реалізації у комісійній торгівлі 6.
...4.2 Як впливає зовнішня торгівля на рівноважний ЧВП? 4.3 Розкрити зміст парадоксу бережливості Таблиця 7 Вихідні дані для завдання 7 „Рівноважний обсяг виробництва та ...4.2 Як впливає зовнішня торгівля на рівноважний ЧВП? 4.3 Розкрити зміст парадоксу бережливості Завдання 8. “Рівноважний ЧВП і фіскальна політика” На підставі вихідних даних, ...
...обліку товарних операцій в роздрібній торгівлі 1.1 Економічна сутність та особливості товарних запасів як об’єкту обліку 1.2 Законодавча та нормативна база обліку товарних ...товариства є:  роздрібна і оптова торгівля продовольчими і непродовольчими товарами, сільськогосподарською продукцією, сировиною, ліками і медпрепаратами, матеріалами, обладнанням, устаткуванням, транспортними засобами, торгівля нерухомістю, здійснення експортно імпортних ...
...підприємства вимог клієнтами Question 2 Торгівля повинна вивчати попит для: a. своєчасності доставки товару народного споживання у торгівельне підприємство b. своєчасного отримання виручки за реалізований товар ...Question 5 Задачі промисловості і торгівлі в галузі вивчення попиту населення зводяться до того, щоб: a. уміти з майстерністю виконувати функціональні обов’язки b.
...оптового товарообігу на підприємствах оптової торгівлі. У першому розділі дипломної роботи «Теоретичні аспекти організації обліку товарних операцій та аналіз оптового товарообігу» – розглянуто економічну сутність товарних запасів; ...обліку товарних операцій в оптовій торгівлі; досліджена методика аналізу оптового товарообігу. Товарні запаси – це сукупність товарної маси, що знаходиться в сфері обігу і призначена для продажу.
Торгівля виробами з дорогоцінних металів і догогоцінних каменів – будь які операції, що здійснюються за договором купівлі продажу, міни, поставки та іншим цивільно правовим договором, що передбачае передачу права власності на товари, і включаючих оптову, рознічну, комісійну торгівлю, торгівлю прийнятими під залог і скуплену у населення ювелірними і битовими виробами з дорогоцінних металів і дорогоцінних каменів.
Опишіть основні особливості сучасної міжнародної торгівлі 2. Сучасний стан міжнародної торгівлі товарами 3. Охарактеризуйте особливості міжнародної торгівлі послугами 4. Проаналізуйте ефективність зовнішньоекономічної діяльності України Завдання 1 ...
...ТМЦ Висновки Список використаних джерел Торгівля виступає найрозвинутішою формою ринкових відносин, вона поділяється на внутрішню і зовнішню. Внутрішня – коли товар виробляється і продається на вітчизняному ринку, ... В свою чергу внутрішня торгівля поділяється на оптову і роздрібну. Оптова торгівля – це посередницька торгівля, що здійснюється великими партіями. Вона обслуговує, насамперед, обіг засобів виробництва ...
...попиту населення і кон’юнктури торгівлі. Для визначення стратегії торгівельного підприємства з урахуванням впливу зовнішнього та внутрішнього середовища використовується SWOT – аналіз.... При оптовій і роздрібній торгівлі важливо організовувати облік товарів за допомогою сучасної комп’ютерної техніки, що забезпечить безперервний постійний облік продажу товарів в асортиментному розрізі ...
ВАТ „Черкаський будинок торгівлі” знаходиться на звичайній системі оподаткування, тобто є платником як податку на прибуток так і податку на додану вартість та акцизного ...товарів на ВАТ „Черкаський Будинок торгівлі” можна добитися росту операційного прибутку на 239,5 тис. грн. Тож підприємству вигідно провести диверсифікацію секцій.
б) державна монополія на зовнішню торгівлю. в) адміністративні імпортні формальності. г) система квотування. Залучення іноземних інвестицій в українську економіку: а) не достатнє для забезпечення економічного зростання; ...політика протекціонізму; б) політика вільної торгівлі; в) автаркія; г) політика лібералізації. Золотий паритет не діяв за такої системи валютних відносин: а) Ямайська валютна система; б) Паризька ...
у зовнішній торгівлі d. всі відповіді правильні Question 10 Балів: 1 Теорія марксизму грунтувалася на використанні: Виберіть одну правильну відповідь a. ідеалізму b.... темпи зростання міжнародної торгівлі випереджають темпи зростання виробництва b. темпи зростання виробництва випереджають темпи зростання міжнародної торгівлі c. зростає міжнародний обмін сировиною і напівфабрикатами ...
Теорії міжнародної торгівлі 1.1 Економічна основа міжнародної торгівлі 1.2 Класична теорія торгівлі 1.3 Теорія відносної забезпеченості чинниками виробництва 2.
СУТЬ ТА ПОНЯТТЯ КУЛЬТУРИ ТОРГІВЛІ…………………...…8 1.1. Соціально економічне значення культури торгівлі в умовах ринкових відносин…………………………………………………..8 1.2.
Оцінка ефективності розвитку зовнішньої торгівлі Великобританії у динаміці за 2004 – 2006 рр 5.1. Характеристика абсолютних показників розвитку зовнішньої торгівлі (експорт; імпорт; ЗТО; генеральна торгівля) ...
Зовнішня торгівля України товарами, послугами та правами інтелектуальної власності 3.1 Динаміка та структура зовнішньої торгівлі України товарами на сучасному етапі її ...
...залежить не тільки динаміка зовнішньої торгівлі, а насамперед можливість подальшого соціального й економічного розвитку держави як органічної підсистеми світової економіки. У процесі інтеграції у світове економічне ...політика це, в основному, епізодична торгівля, навколо якої сконцентровані зусилля по її так званій “лібералізації. Але зовнішньоекономічна політика це не тільки торгівля, не тільки інвестиційне і ...
Зовнішня торгівля України товарами, послугами та правами інтелектуальної власності 3.1 Динаміка та структура зовнішньої торгівлі України товарами на сучасному етапі її ...
Зовнішня торгівля України товарами, послугами та правами інтелектуальної власності 3.1 Динаміка та структура зовнішньої торгівлі України товарами на сучасному етапі її ...
...та вільної комерційної діяльності в торгівлі чи інших галузях господарювання в умовах переходу до ринкових відносин набули неабиякої актуальності. Комерційні операції все більше стають об’єктом ... Об’єктом комерційної діяльності в торгівлі є комерційні процеси. Це процеси пов’язані зі зміною форм власності, з купівлею продажем товарів.
...попиту населення і кон’юнктури торгівлі. Для визначення стратегії торгівельного підприємства з урахуванням впливу зовнішнього та внутрішнього середовища використовується SWOT – аналіз.... При оптовій і роздрібній торгівлі важливо організовувати облік товарів за допомогою сучасної комп’ютерної техніки, що забезпечить безперервний постійний облік продажу товарів в асортиментному розрізі ...
...попиту населення і кон’юнктури торгівлі. Для визначення стратегії торгівельного підприємства з урахуванням впливу зовнішнього та внутрішнього середовища використовується SWOT – аналіз.... При оптовій і роздрібній торгівлі важливо організовувати облік товарів за допомогою сучасної комп’ютерної техніки, що забезпечить безперервний постійний облік продажу товарів в асортиментному розрізі ...
...відмінності у товарній структурі зовнішньої торгівлі України, Російської Федерації, Польщі та Німеччини? 2) Які заходи поточного та стратегічного характеру слід вжити для вдосконалення структури експорту України ...послуг по державам учасницям світової торгівлі Таблиця Чисельність населення, обсяги ВВП, експорту і імпорту товарів і послуг окремих країн світу у 2004р., млрд. дол.
...тому вагу в кредитуванні мали торгівля та громадське харчування бі льше 50%, а промисловість та виробництво і інші кредити ділили між собою друге місце, то в ...а промисловість та виробництво і торгівля та громадське харчування ділять друге місце відповідно складаючи – 25,67% і 25,07%. В 2000 році банк почав кредитувати сільське ...
Завдання № 1 Витрати обігу роздрібної торгівлі регіону (по всіх торгових системах) склали в базисному періоді 880 млн.грош.од., в звітному – 940 млн. грош.од....витрат обігу: а) в роздрібній торгівлі регіону в цілому; б) в кооперативній торгівлі; в) в решті роздрібної торгівлі; 2) зміна середнього по регіону відносного рівня витрат ...
Вступ 1 Сутність і методика функціонування аукціонної торгівлі 2 Особливості аукціонів з продажу сількькогосподарської продукції Висновки Список використаної літератури Аукціони також є особливою різновидом посередницьких організацій, що сприяють ...а періодично діючими центрами посередницької торгівлі реальними товарами з індивідуальними властивостями. Торгівля на аукціонах ведеться методом відкритих торгів. Аукціони за масштабом охоплення регіонів поділяються ...
...та розвитку обслуговування в сфері торгівлі. 1.1. Природа, основні характеристики послуг, та їх класифікація........................................................................................…. 5 1.2. Організаційні засади провадження торгівельних послуг в системі роздрібної торгівлі....................................................................16 1.3.
ТЕОРЕТИЧНІ ЗАСАДИ ДОСЛІДЖЕННЯ ІНСТИТУТІВ БІРЖОВОЇ ТОРГІВЛІ 1.1. Об’єктивні перспективи виникнення і розвитку біржових структур 1.2. Інститути біржової торгівлі як елемент ринкової трансформації економіки ...
Торгівля напряму та через посередників в міжнародному бізнесі 2.1 Сутність міжнародної торгівлі 2.2 Організаційні форми торговельно посередницьких операцій 3.
Міжнародна біржова торгівля 2.1 Роль та місце біржі в економіці 2.2 Сутність міжнародної біржової торгівлі 3.
Міжнародна біржова торгівля 2.1 Сутність міжнародної біржової торгівлі 2.2 Особливості діяльності міжнародних товарних аукціонів 3. Головні об'єкти та інструменти валютного ...
Зовнішня торгівля і основні форми торгових бар’єрів 6. Що таке політика «дешевих грошей» Практичні завдання: Завдання № 1 Вихідні дані: Таблиця 1....4.2 Як впливає зовнішня торгівля на рівноважний ЧНП? 7.1.4.3 Розкрити зміст парадоксу бережливості. Завдання № 8 8.1 На підставі вихідних даних, які ...
Історія біржової торгівлі в Україні 2.2. Види товарних бірж та особливості їх організації 2.3. Значення товарних бірж для економіки України Розділ ...Висновок br />br /> Роль біржової торгівлі у світовій економіці й у народних господарствах окремих країн не можна переоцінити. Деякі західні економісти вважають, що виникнення сучасної товарної ...
« 1 2 3 4 5 ... 9 10 »

Форма входа Реєстрація
Запам'ятати мене Забув пароль ?
Реклама

Топ 10 авторів
lessonz lessonz 4275
В'ячеслав ID:217
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 4275
 • Зареєстрований: 07.07.2011
vipbond vipbond 3057
Виктория Петровна ID:74
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 3057
 • Зареєстрована: 09.01.2011
k_alena k_alena 2317
Елена ID:565
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:немає
 • Робіт додано: 2317
 • Зареєстрована: 11.07.2012
Ангелина Ангелина 2138
Ангелина ID:213
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 2138
 • Зареєстрована: 05.07.2011
olga olga 1466
Ольга ID:184
 • Стать:Жінка
 • Группа: Продавці
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1466
 • Зареєстрована: 03.06.2011
uliya uliya 1449
Юлія Олександрівна ID:197
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1449
 • Зареєстрована: 19.06.2011
FPM-2007 FPM-2007 1023
Стороженко Андрій Юрійович ID:1255
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1023
 • Зареєстрований: 17.08.2014
Viktor Viktor 918
Віктор ID:273
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 918
 • Зареєстрований: 26.09.2011
mars1814 mars1814 868
Олександр ID:104
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 868
 • Зареєстрований: 16.02.2011
Nayka Nayka 546
Светлана ID:235
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:немає
 • Робіт додано: 546
 • Зареєстрована: 27.07.2011
СтатистикаОнлайн всього: 1
Гостей: 1
Користувачів: 0Всі партнери
Студенський каталог готових робіт © 2021 - Усі права застережено
Адміністрація сайту не несе відповідальності за матеріали, які розміщені користувачами.