Меню сайту

Нові користувачі
Maryna
Користувачі
26.02.2021
teddy
Користувачі
24.02.2021
zhyton_1002
Автори робіт
22.02.2021
Moran
Автори робіт
22.02.2021
Max
Автори робіт
19.02.2021
Оцініть цей сайт


Михальчук Сергій Богданович

Рейтинг: 10
аватар
Петрович Інна Василівна

Рейтинг: 16
аватар
Зубкович В'ячеслав Сергійович

Рейтинг: 10
аватар
Баратеон Станіс Лавовіч

Рейтинг: 10
Мацюк Віталій Анатолійович

Рейтинг: 13
аватар
Матіяш Михайло Михайлович

Рейтинг: 10

Замовляйте роботи у професіоналів


Результати 51-100 з 713 за запитом три

У некоего фермера было три стада коров: белые паслись на клеверном поле, красные на люцерновом, а чалые на кукурузном. Был у него также чалый бык ... клітини діляться і утворюють три шари зародка, що складаються з клітин різних типів br /> c. виникає трубка клітин з якої розвивається нервова система Какие из ...
Б) Перерахуйте три методи боротьби зі стресом. В) Поясніть вплив стресу на імунну систему людини. Задача № 23. Наведіть один приклад позитивного та два ... Б) Назвіть три види консультування клієнтів із сексуальними проблемами. В) Перерахуйте дев’ять правил сексологічного консультування. Г) На яких принципах у своїй діяльності ...
Завдання На ринку є три продавці та три покупці йогуртів. Функції пропозиції: s1=2p 10, s2=p 16, s3=3,5p 38.
Завдання На ринку є три продавці та три покупці йогуртів. Функції пропозиції: s1=2p 10, s2=p 16, s3=3,5p 38.
ЗАДАЧА Підприємство «Богатир» має три виробничих підрозділи різного напряму діяльності, які використовують позамовний метод обліку витрат на виробництво. Планові показники витрат діяльності цих підрозділів наведені ...1, якщо у ньому виконувалися три замовлення з такими витратами машинного часу: замовлення № 101 – 8000, № 202 – 6000 і № 303 – 5000 маш. год.
Підприємство виготовляє три види продукції А, В, С, використовуючи для цього три види ресурсів І, ІІ, ІІІ. Норми витрат усіх ресурсів на одиницю ...
...відповідає на білет, в якому три питання. Нехай Ai={студент відповів на i те питання}. Виразити через події Ai такі події: а) студент відповів хоча б ...однакових консервних банок, серед яких три банки з тушкованим м'ясом, а сім банок– з рибними консервами. Під час зливи етикетки відклеїлись.
Ситуація № 1 Фірма виробляє три продукти та займається їх збутом. Перед керівництвом по збуту була поставлена мета вивчити ціни на світовому ринку на продукцію, що ... Ситуація № 2 Фірма виробляє три продукти та займається їх збутом. Перед керівництвом по збуту була поставлена мета вивчити ціни на світовому ринку на продукцію, що ...
Через три дні Степанюк напав на 18 річну Федунішину. Він вдарив її кілька разів ножем у груди, однак дівчина активно захищалася і ... Москаленко дав Степанюку три дні на вчинення іншого вбивства. Через два дні Степанюк зустрів біля ставка 15 річну Таню Вахар, наніс їй численні удари ...
...кооперативу, перебуваючи у відрядженні, прогуляв три дні і був звільнений за прогул без поважних причин через три місяці після того, як повернувся із відрядження.
...кооперативу, перебуваючи у відрядженні, прогуляв три дні і був звільнений за прогул без поважних причин через три місяці після того, як повернувся із відрядження.
...83 Компанія має намір через три місяці продати на ринку 400 т. цукру. Бажаючи уникнути цінового ризику, пов'язаного зі зміною ціни на цукор через три місяці, вона проводить хед¬жування ...
...заводу ТОВ “Буддеталь” було розглянуто три основні питання: 1. дослідження ефективності різних форм відтворення; 2. вплив на підприємство зовнішнього і внутрішнього середовища; 3. структура управління організацією.... В організації існує три рівні відповідальності і лінійна передача повноважень, відповідальність і обов’язки працівників відповідають одне одному, і права співпадають з функціями і ...
Три Question 3 Як відомо, перша інформаційна революція пов'язана з винаходом письменності. Коли це відбувалось? a. В ХХ сторіччі b.... Три системи класифікації ієрархічна, фасетна та дескрипторна d. Тільки один по вартості Question 12 Що таке "тезаурус"? a.
...коли та упала, наніс ще три удари арматурою у грудну клітину. Вважаючи, що Бодаєва мертва, Петров наздогнав Андрєєву, яка тікала з місця пригоди, і наніс їй також три удари арматурою в область серця, ...
...складалася з чотирьох етапів, перші три проходили з участю самого консультанта і включали по три процедури. Метою вище названих етапів, зрештою, було підведення клієнта до усвідомлення ...
Три підходи. Питання та завдання до теми 3 1. Фактори підвищення продуктивності праці, їх особливостіна сучасному етапі. 2.... Три методи вимрювання продуктивності. 4. Формула Ремізова: вплив структурних зрушень у виробництві на рівень продуктивності праці. 5..
Тільки через три години після втручання керівництва адміністрації району, протиправні дії було припинено, а роботу тран¬спортного підприємства відновлено....цього вона розділила приміщення на три кімнати, зробила ремонт, придбала меблі та ін. Потім на майнових ринках, в готелях, в кафе, барах про¬понувала реалізаторам товарів, ...
...приміщення Задача ПП «Ріаком» розглядає три проекти капітальних вкладень в устаткування, для кожного з яких потрібні інвестиції в сумі 94500 грн Кожен з проектів розрахований на три роки і забезпечує такі грошові ...
Розглянувши три способи фінансування проекту та три варіанти роботи підприємства можна зробити висновок, що слід віддати перевагу варіанту будівництва за рахунок власних ...
За три дні до відкриття першої кредитної лінії АТ повідомило банк про відмову продавця обладнання, яким є іноземна компанія, поставляти це обладнання ..., та три проценти річних 24312 грн. 06 коп. При обґрунтуванні розміру страхового відшкодування Позивач посилався на п.6.3.
Чижевський пропонує три шляхи вивчення національного характеру: … . 9. Національна свідомість це ... . 10. Етнічна самосвідомість – це … Лекція 4. Основні динамічні характеристики етносу Контрольні питання ... Соціальні та етнічні установки містять три компоненти: … . 4. Засвоєння певної поведінки, характерної для того чи іншого етносу відбувається трьома шляхами ... . 5. Соціалізація це … . 6.
...відмічає, що у компанії є три види важелів управління. На верхньому рівні «Дженерал Електрик Кредит» використовує ті ж економічні важелі, що і більшість великих компаній – фінансові ...угоди може знадобитись два чи три рівні аналізу, а велика угода розглядається керівництвом відділення компанії, а в деяких випадках – радою директорів.
Наука та практика господарювання виокремлюють три види потужності підприємства: проектну, поточну (фактично досягнуту), резервну. Виробничі потужності підприємств обчислюються за відповідними галузевими основними положеннями, що відображають особливості ... Аналіз його діяльності за три останніх роки свідчить про те, що за цей період збільшилась вартість майна за рахунок зростання вартості оборотних і зниження вартості ...
...матеріально відповідальні посади строком на три роки й остаточне визначив за сукупністю вироків 9 років позбавлення волі з позбавленням права займати матеріально відповідальні посади строком на три роки.
На трудові ресурси впливають три підсистеми факторів: демографічний, професійно – кваліфікаційний, соціально – культурний, які впливають на стан та структуру трудових ресурсів....17 років, при чому перші три роки виплачуються лише відсотки по кредиту – 4,5% на рік, а починаючи з четвертого року погашається і саме тіло кредиту ...
Три роки по тому (після укладення договору) Шацький помер і його дружина та ТОВ “Віра” домовились про зменшення суми ренти до ... Через три місяці Кононенко одержав лист з повідомленням про вручення, у якому банк "Золоті ворота" повідомляв про зменшення відсоткової ставки за договором ...
...систему показників, які розділено на три підсистеми: 1) показники, які характеризують технічний стан (відтворення) основного капіталу; 2) узагальнюючі показники використання основного капіталу; 3) часткові показники використання ... На станку можна проводити три операції замість однієї, що знизить витрати часу, електроенергії, витрати на утримання та експлуатацію обладнання та загально виробничі витрати.
...деякі недоліки: перший підхід визначає три складових виробничого потенціалу: виробничу (об'єм виробництва продукції, основні засоби ), матеріальну (використання сировини і матеріалів), кадрову (професійні кадри), проте не ... Серед стратегій зростання можна виділити три стратегії розвитку підприємства:  стратегія інтенсивного зростання – передбачає досягнення маркетингових цілей завдяки інтенсифікації наявних ресурсів;  стратегія інтегративного зростання – передбачає о...
Основою методики є три положення: діагностика банкрутства; виявлення факторів, що впливають на кризовий розвиток; вироблення антикризових механізмів керування фінансами....надходжень ТОВ „Торгсервіс” відносять перші три позиції. Можливості підприємства, що перебуває у кризі, скористатися останніми трьома джерелами фінансових ресурсів залежать від суб'єктивних мотивацій та спроможності ...
Розрізнюють три види кризи: стратегічна криза (коли на підприємстві зруйновано виробничий потенціал і відсутні довгострокові фактори успіху); криза прибутковості (перманентні збитки вихолощують ... Існують три фази кризи: фаза кризи, яка безпосередньо не загрожує функціонуванню підприємства (за умови переведення його на режим антикризового управління); фаза, яка ...
...деталь для складання автомобіля виготовляють три станки, які виготовляють 30%, 50% та 20% продукції відповідно. Відомо, що перший станок дає 1%, другий станок – 2%, третій станок – ...якій 2 браковані, навмання дістають три деталі. Ймовірність того, що серед них буде одна бракована дорівнює: Виберіть одну правильну відповідь a. P=1570 b.
Аналіз даних балансу підприємства за три роки свідчить про наступні зміни: вартість необоротних активів в 2008 році знижується на 213,2 тис.грн....звіту про фінансові результати за три роки діяльності підприємства свідчить про таке: чистий дохід від реалізації продукції зростає на 28388 тис.грн.
Через три місяці, 16 січня 2007 р., Григорій потрапив у автокатастрофу й пошкодив ноги. Мати повідомила про це страхову компанію через три дні після страхового випадку.
Розрізнюють три види кризи: 1. стратегічна криза (коли на підприємстві зруйновано виробничий потенціал і відсутні довгострокові фактори успіху); 2.... Існують три фази кризи: 1. фаза кризи, яка безпосередньо не загрожує функціонуванню підприємства (за умови переведення його на режим антикризового управління); 2.
...добре продумано та застосовано всі три рівні товару. 9. Дослідження життевих циклів товарів показує, що продаж автомобілів знаходиться на етапі росту, а продаж запасних частин та ... На підприємстві використовується три види каналів розподілу: нульового рівня, однорівневий та дворівневий. 12. На підприємстві немає чіткої політики просування товарів. 13.
...вільно маневрувати оборотними коштами, за три останніх роки підприємством не досягнуто жодного нормативного показника, що характеризує його фінансову стійкість. Аналіз стану, структури, джерел формування та забезпеченості ... на три роки під 28% річних. Пропонується виробляти наступні види продукції: молоко 1,5% та 2,5% жирності, сметана 20% і 15% ...
...матричну одиницю було об’єднано три підприємства, працівники яких були згруповані у три функціональні департаменти: виробництво, людські ресурси, фінанси. Одночасно по кожному продукту було утворено команди ...
...визнання його банкрутом» повинен виконувати три основні функції: служити механізмом запобігання непродуктивному використанню активів підприємств, бути інструментом реабілітації підприємств, які опинилися на межі банкрутства, однак мають ... Розрізняють три види кризи стратегічна криза (на підприємстві зруйновано виробничий потенціал і відсутні довгострокові фактори успіху), криза прибутковості (систематична збитковість діяльності зменшує ...
Через три роки він знов звернувся до державної податкової служби із заявою про взяття його на облік як платника фіксованого сільськогосподарського податку....це зробити вказавши, що Скрипський три роки тому вже відмовився зареєструватись як платник такого податку. Начальник податкової служби вислухавши скаргу Скрипського на дії інспектора вказав, що ...
...мислителів поділив всі науки на три великі групи в залежності від пізнавальних можливостей людини (таких як пам'ять, розсудок і уява): a. Арістотель b. В....представників позитивізму розробив вчення про три стадії розвитку знань в історії людства? a. Р. Авенаріус b. Е. Мах c. О. Конт d. Г.
Перший це виставити три виробничі підприємства "Зинарс" (які налічують 5000 працівників) на продаж. Працівники матимуть можливість викупити свої підприємства за рахунок придбання акцій "Зинарс"....послідовну трансформацію, відповідно до якої три виробничі підприємства можуть бути анульовані поетапно, тому що у підприємства не будуть надходити інвестиції, працівники не будуть проходити трейдинг та ...
...рекомендацій ЮНІДО інвестиційний проект містить три фази: a. передінвестиційну, інвестиційну і експлуатаційну b. планування, виконання і завершення c. ініціації, планування і завершення d....менеджменту «Управління якістю проекту» включає три процеси, до яких відноситься: a. процес розробки стандартів якості b. процес контролю якості c. процес забезпечення якості d.
В дипломной работе рассмотрены три различных проекта развития Жашковской МТС В результате их сравнительного анализа был сделан вывод, что все три варианта пригодны для внедрения.
Розроблено три варіанти розміщення цукропереробного заводу з різними величинами виробничих потужностей. Основні проектні показники по кожному з них наведені в таблиці.... Розроблено три варіанти розміщення цукропереробного заводу з різними величинами виробничих потужностей. Основні проектні показники по кожному з них наведені в таблиці.
...капіталу банку більш ніж в три рази d. розміру власного капіталу банку більш ніж в п’ять раз e. розміру власного капіталу банку більш ніж в ...за проектом, якщо розрахунки дали три варіанти можливого прибутку: 55, 65 і 71 тис. грн.: a. коефіцієнт варіації дорівнює 0,08 b. коефіцієнт варіації дорівнює 0,16 c.
У некоего фермера было три стада коров: на клеверном поле паслись белые коровы, на лю церновом – красные, на кукурузном чалые.... клетки делятся и образуют три слоя зародыша, состоящих из клеток разных типов Question21 Если среди представителей какого либо вида млекопитающих есть особи, несущие сцепленный с ...
...результат операції інвестора, якщо через три місяці ціна акції становитиме 120 грн. Задача № 11 Інвестор придбав європейський опціон „рut” на 220 акцій, за ціною використання 70 ... обліковується банком за три місяці до терміну його погашення. Облікова ставка банку – 15 % річних. Необхідно: 1. Визначити суму сплачену банком власнику векселя та суму ...
...основі даних фінансової звітності за три попередні роки (2006 2008). В структурі майна відбулися зміни, в 2008 році оборотні активи в структурі майна складали 71,8 %, ...стійкості і платоспроможності підприємства за три роки показав, що коефіцієнт фінансової автономії (незалежності) перевищував нормативне значення ( 0,5) в 2006 – 2008 роках, тобто більша половина загальних джерел ...
...єктів проводиться один раз у три роки, а бібліотечних фондів  один раз у п’ять років. Відповідно до Закону України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність», ...Звіт про рух готівки за три роки (2009 2010 рр.), грн. Таблиця 3.21 Звіт про фінансові результати СТОВ за 3 роки, тис.грн.
« 1 2 3 4 ... 9 10 »

Форма входа Реєстрація
Запам'ятати мене Забув пароль ?
Реклама

Топ 10 авторів
lessonz lessonz 4275
В'ячеслав ID:217
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 4275
 • Зареєстрований: 07.07.2011
vipbond vipbond 3057
Виктория Петровна ID:74
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 3057
 • Зареєстрована: 09.01.2011
k_alena k_alena 2317
Елена ID:565
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:немає
 • Робіт додано: 2317
 • Зареєстрована: 11.07.2012
Ангелина Ангелина 2138
Ангелина ID:213
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 2138
 • Зареєстрована: 05.07.2011
olga olga 1466
Ольга ID:184
 • Стать:Жінка
 • Группа: Продавці
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1466
 • Зареєстрована: 03.06.2011
uliya uliya 1449
Юлія Олександрівна ID:197
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1449
 • Зареєстрована: 19.06.2011
FPM-2007 FPM-2007 1023
Стороженко Андрій Юрійович ID:1255
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1023
 • Зареєстрований: 17.08.2014
Viktor Viktor 918
Віктор ID:273
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 918
 • Зареєстрований: 26.09.2011
mars1814 mars1814 868
Олександр ID:104
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 868
 • Зареєстрований: 16.02.2011
Nayka Nayka 546
Светлана ID:235
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:немає
 • Робіт додано: 546
 • Зареєстрована: 27.07.2011
СтатистикаОнлайн всього: 1
Гостей: 1
Користувачів: 0Всі партнери
Студенський каталог готових робіт © 2021 - Усі права застережено
Адміністрація сайту не несе відповідальності за матеріали, які розміщені користувачами.