Меню сайту

Нові користувачі
Maryna
Користувачі
26.02.2021
teddy
Користувачі
24.02.2021
zhyton_1002
Автори робіт
22.02.2021
Moran
Автори робіт
22.02.2021
Max
Автори робіт
19.02.2021
Який курс найскладніший?


Тимошенко Яніна Анатоліївна

Рейтинг: 10
аватар
Денисюк Катерина Володимирівна

Рейтинг: 16
аватар
Нехаєнко Ліза Володимирівна

Рейтинг: 10
аватар
Гончарова Юлія Володимирівна

Рейтинг: 10
аватар
Панишева Л. Ф.

Рейтинг: 10
Молотков Юрий Георгиевич

Рейтинг: 13.9

Замовляйте роботи у професіоналів


Результати 51-100 з 2815 за запитом трудовому

ТЕОРЕТИЧНІ ЗАСАДИ ДОСЛІДЖЕННЯ СУБ'ЄКТІВ ТРУДОВОГО ПРАВА 1.1. Характеристика суб'єктів правовідносин у теорії права 1.2. Поняття суб'єктів трудового права 1.3.
...розділ і теоретичні засади планування трудової кар’єри 1.1. Ділова кар’єра, її сутність, цілі та етапи 1.2. Види ділової кар’єри та просування ...іі аналіз і оцінка планування трудової кар’єри на підприємстві ”черкаситеплокомуненерго" 2.1. Організаційно економічна характеристика підприємства 2.2 Планування ділової кар’єри на підприємстві 2....
ПСИХОЛОГО ПЕДАГОГІЧНІ ОСНОВИ ТРУДОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ДІТЕЙ ДОШКІЛЬНОГО ВІКУ ТА ЇЇ ВПЛИВ НА ПСИХІЧНИЙ РОЗВИТОК 1.1. Погляди вчених на проблему трудового виховання дітей дошкільного віку 1....
...ПРАВОВИХ ПРИНЦИПІВ, ЇХ ВИЗНАЧЕННЯ У ТРУДОВОМУ ПРАВІ 1.1. Поняття принципів трудового права 1.2. Основні види принципів у трудовому праві РОЗДІЛ 2.
...праці як засобу підвищення ефективності трудового виховання дошкільників 1.1. Колективна праця і її роль у всебічному розвитку особистості дошкільників 1.2. Колективна трудова діяльність як засіб підвищення ефективності ...
Теоретичні аспекти використання трудових ресурсів………………..4 1.1 Основні характеристики, суть, склад, особливості використання трудових ресурсів в сільському господарстві……………………..
...Розділ 1 Теоретико методологічні засади трудового потенціалу організації……………………………………………………... 9 1.1 Сутнісно змістовна характеристика трудового потенціалу... 9 1.2 Особливості формування і використання трудового потенціалу організації ………………………………………...
РОЗІРВАННЯ ТРУДОВОГО ДОГОВОРУ З ІНІЦІАТИВИ РОБОТОДАВЦЯ З ПРИЧИН ПОРУШЕНЬ РОБІТНИКОМ ТРУДОВОЇ ДИСЦИПЛІНИ 1.1. Невиконання працівником професійних обов’язків 1.2.
Вступ……………………………………………………………......................... Стор 4 Розділ 1. Теоретичні засади регулювання матеріальної відповідальності роботодавців перед працівниками в Україні.………......відповідальності роботодавців перед працівниками за Трудовим кодексом України………………………... 15 1.3. Умови настання матеріальної відповідальності роботодавця за шкоду, заподіяну працівникові.………………………………………………………... 21 Розділ 2.
Поняття та порядок укладення трудового договору за трудовим законодавством Україри. 1.1. Поняття, види трудового договору та їх характертстика. 1.2. Порядок укладення трудового договору.
Управління соціально трудовими відносинами на підприємстві 1.1. Значення кадрової політики в управлінні соціально трудовими відносинами на підприємстві 1.2.
Співвідношення трудового законодавства України з трудовим правом ЄС 2. Спільне та відмінне трудового права України та ЄС 3.
Теоретико методологічні аспекти управління формуванням трудового колективу підприємства 1.1. Сутність поняття «колектив», його зміст та значення в діяльності підприємства 1.2. Ознаки трудового колективу підприємства 1.3.
Процес формування та розвитку трудового колективу. 1.1. Формування, диференціація та інтеграція трудового колективу 1.2. Розвиток формальних і неформальних відносин, причини і значення їх ...
Поняття і класифікація суб’єктів трудового права 2. Правовий статус суб’єктів трудового права та його елементи 3. Фізичні особи як суб’єкти трудового права 4.
Аналіз трудового договору як інституту трудового права країн заходу 3 2. Аналіз трудового договору України……………………………………... 10 3.
Вступ Розділ 1 Теоретичні аспекти оцінювання ефективності використання трудових та матеріальних ресурсів 1.1 Сутність та класифікація трудових ресурсів 1.2 Особливості використання матеріальних ресурсів у готельному підприємстві 1....
ЗМІСТ ВСТУП 3 1 ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ ОБЛІКУ ТРУДОВИХ РЕСУРСІВ ТА ФОНДУ ОПЛАТИ ПРАЦІ 6 1.1 Огляд літературних джерел 6 1.2 Економічна сутність 8 1.3 Форми ... ЗМІСТ ВСТУП 3 1 ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ ОБЛІКУ ТРУДОВИХ РЕСУРСІВ ТА ФОНДУ ОПЛАТИ ПРАЦІ 6 1.1 Огляд літературних джерел 6 1.2 Економічна сутність 8 1.3 Форми і системи оплати праці 11 1.4 Порядок нарахування і виплати заробітної плати 15 1.5 Облік розрахунків із органами соціального страхування 25 2 ОБЛІК ТА О...
...ПЛАТІ ТА АНАЛІЗ ЕФЕКТИВНОСТІ ВИКОРИСТАННЯ ТРУДОВИХ РЕСУРСІВ 1.1 Заробітна плата як економічна категорія 1.2 Економіко правовий аналіз нормативної бази з обліку розрахунків заробітної плати ...ПЛАТІ ТА АНАЛІЗ ЕФЕКТИВНОСТІ ВИКОРИСТАННЯ ТРУДОВИХ РЕСУРСІВ НА ПІДПРИЄМСТВІ 2.1 Документування господарських операцій з обліку розрахунків по заробітній платі 2.2 Фінансовий облік розрахунків по ...
Поняття трудового колективу 1.2. Види трудових колективів РОЗДІЛ 2. ТРУДОВИЙ КОЛЕКТИВ В СОЦІОЛОГІЇ ПРАЦІ ТА УПРАВЛІННЯ НА ПРИКЛАДІ ПрАТ «ГОТЕЛЬ «ДНІПРО» ...
Правова характеристика розірвання трудового договору з ініціативи роботодавця за п. 2 і 3 ст. 40 КЗпП України 1.1. Розірвання трудового договору з ініціативи власника або ...
Основні параметри та визначення соціально трудових відносин 1.2. Теоретичні витоки та дослідження вчених проблеми соціально трудових відносин Розділ 2. Аналіз процесу розвитку соціально трудових відносин ...
Припинення трудового договору 2. Припинення трудового договору в зв'язку з певними юридичними діями 3. Припинення трудового договору з ініціативи працівника 4.
ДИСЦИПЛІНА ПРАЦІ, ЯК ІНСТИТУТ ТРУДОВОГО ПРАВА 1.1. Поняття трудової дисципліни та методи її забезпечення 1.2. Внутрішній трудовий розпорядок 1.3.
Характеристика мотивації використанння трудового потенціалу підприємства. 1.1. Основні теорії мотивації трудової діяльності. 1.2. Матеріальні заохочення в системі трудової мотивації. 1.3.
Теоретико педагогічні умови використання трудового виховання учнів за В. Сухомлинським 1.1. Особливості трудового виховання учнів 1.2. Виховне значення трудового виховання учнів Розділ 2.
Вступ Розділ 1 Теоретичні аспекти оцінювання ефективності використання трудових та матеріальних ресурсів 1.1 Трудові ресурси: сутність, класифікація, використання 1.2 Матеріальні ресурси та їх використання в готельному підприємстві ... Вступ Розділ 1 Теоретичні аспекти оцінювання ефективності використання трудових та матеріальних ресурсів 1.1 Трудові ресурси: сутність, класифікація, використання 1.2 Матеріальні ресурси та їх використання в готельному підприємстві 1...
Сутність та значення трудових ресурсів підприємства 2. Організація та осблиості використання трудових ресурсів 3. Методичні підходи до оцінювання ефективності використання трудових ресурсів підприємства 4.
Оцінка складу, структури та динаміки трудових ресурсів підприємства 3. Аналіз ефективності використання трудових ресурсів підприємства 4. Шляхи підвищення ефективності формування і використання трудових ресурсів ВИСНОВКИ СПИСОК ...
Поняття контракту як форми трудового договору 1.2. Сфера укладення контракту, як особливої форми трудового договору РОЗДІЛ 2. Суб’єкти та зміст контракту як особливої ...
...роботу та укладення з працівником трудового договору 1.2. Документаційне оформлення трудової книжки Розділ 2. Оформлення трудової документації працівника під час роботи на підприємстві 2.1.
Роль і значення трудових ресурсів в економічних відносинах 1.2. Кваліфікаційна методологія оцінки трудових ресурсів підприємства 1.3. Методики оцінки трудових ресурсів підприємства РОЗДІЛ ...
Сутність аналізу трудових ресурсів підприємства 2. Завдання та джерела аналізу трудових ресурсів підприємства 3. Загальна характеристика діяльності ВАТ «Темп» 4.
Поняття та сторони трудового договору 2. Зміст трудового договору 3. Порядок укладення трудового договору 4. Форми та види трудового договору Література
Виховання в учнів трудової культури засобами народознавства: а) народ про працю б) визначні педагоги України про трудове виховання в) значення традицій в трудовому вихованні ...
...Задача 1 На загальних зборах трудового колективу директору фабрики було зап¬ропоновано розпочати колективні переговори щодо укладання колективного договору. Але директор відмовився вести колективні переговори з ... Представники трудового колективу звернулися до юрисконсульта підприємства за роз'ясненнями з приводу їх подальших дій. 1.Чи має право трудовий колектив вимагати ...
...аспекти дослідження основних (галузевих) принципів трудового права 7 1.1. Конституційні засади розвитку принципів права України 7 1.2. Поняття і головні характеристики принципів права 12 ... Поняття принципів трудового права України 22 Розділ 2. Аналіз основних (галузевих) принципів трудового прав 27 2.1. Принцип обмеження сфери правового регулювання відносинами ...
Загальна характеристика зміни умов трудового договору 6 РОЗДІЛ ІІ. Поняття і види переведень на іншу роботу 10 § 2.1. Загальне поняття і сутність переведення 10 § ...працівника виконання роботи не обумовленної трудовим договором. Ст. 31 КЗпП України закріплює це конституційне право гарантуючи принцип свободи трудового договору. Однак трудові правовідносини, які виникають на ...
Загальне поняття трудового договору…………………………… 1.2. Поняття контракту як форми трудового договору……………… Розділ ІІ. Зміст трудового контракту та його сторони. 2.1.
Критерії регулювання трудових відносин згідно з чинним законодавством…………………………………………………..…………….6 РОЗДІЛ 2. Особливості регулювання праці деяких категорій працівників..8 2.1.... Умови укладення трудового договору з державним службовцем……………………………………………………………………13 2.3. Умови виникнення трудових правовідносин посадових осіб державної митної служби…………………………………………………………………..19 2.4.
...та приватної тенденцій в розвитку трудового права 2. Розширення предмета трудового права як прояв публічної тенденції в розвитку трудового права 3.
Трудова теорія вартості 1.3. Альтернативні теорії вартості РОЗДІЛ 2. РОЗВИТОК ТРУДОВОЇ ТЕОРІЇ ВАРТОСТІ 2.1 Вільям Петті засновник трудової теорії ...
... ЗАДАЧА На загальних зборах трудового колективу директору фабрики було запропоновано розпочати колективні переговори щодо укладання колективного договору. Але директор відмовився вести колективні переговори з представниками ... Представники трудового колективу звернулися до юрисконсульта підприємства за роз'ясненнями з приводу їх подальших дій. 1.Чи має право трудовий колектив вимагати ...
РОБОЧИЙ ЧАС Я ІНСТИТУТ ТРУДОВОГО ПРАВА 1.1. Правова характеристика принципів трудового права 1.2. Сутність, види робочого часу та його нормативи 1.3.
...України статті, що регулюють питання трудового права. Прокоментуйте їх. Характеризуючи систему трудового законодавства, слід обов'язково вказати на дво і багатосторонні договори і угоди України з ...
Економічна сутність процесу міжнародної трудової міграції 5 1.2. Вплив трудової міграції на формування світового ринку праці 12 1.3.
...статтях Конституції України закріплено принципи трудового права? 2. В яких інших нормативно правових актах закріплено принципи трудового права? 3. Дайте відповідь на запитання: чи можна вважати ...
...Вирішити ситуацію Пархоменко уклала строковий трудовий договір. При наданні Пархоменко, згідно зі ст. 3 Закону України “Про відпустки”, невиристаної відпустки з подальшим звільненням з роботи у ...зв’язку із закінченням строку трудового договору виявилося, що час відпустки частково перевищує строк трудового договору. Чи продовжується чинність трудового договору до закінчення відпустки?
...обов'язки, покладені на нього трудовим договором і правилами внутрішнього трудового розпорядку, за що мав неодноразові зауваження в усній формі від організаторів виробництва.
...порушені права працівників і норми трудового законодавства? Задача 2 Студент 4 го курсу денної форми навчання юридичної академії Лазарєв у вільний від навчання час вирішив влаштуватися ... Оскільки трудової книжки у Лазарєва не було, у відділі кадрів його оформили на роботу і заповнили трудову книжку.
« 1 2 3 4 ... 9 10 »

Форма входа Реєстрація
Запам'ятати мене Забув пароль ?
Реклама

Топ 10 авторів
lessonz lessonz 4275
В'ячеслав ID:217
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 4275
 • Зареєстрований: 07.07.2011
vipbond vipbond 3057
Виктория Петровна ID:74
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 3057
 • Зареєстрована: 09.01.2011
k_alena k_alena 2317
Елена ID:565
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:немає
 • Робіт додано: 2317
 • Зареєстрована: 11.07.2012
Ангелина Ангелина 2138
Ангелина ID:213
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 2138
 • Зареєстрована: 05.07.2011
olga olga 1466
Ольга ID:184
 • Стать:Жінка
 • Группа: Продавці
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1466
 • Зареєстрована: 03.06.2011
uliya uliya 1449
Юлія Олександрівна ID:197
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1449
 • Зареєстрована: 19.06.2011
FPM-2007 FPM-2007 1023
Стороженко Андрій Юрійович ID:1255
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1023
 • Зареєстрований: 17.08.2014
Viktor Viktor 918
Віктор ID:273
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 918
 • Зареєстрований: 26.09.2011
mars1814 mars1814 868
Олександр ID:104
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 868
 • Зареєстрований: 16.02.2011
Nayka Nayka 546
Светлана ID:235
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:немає
 • Робіт додано: 546
 • Зареєстрована: 27.07.2011
СтатистикаОнлайн всього: 1
Гостей: 1
Користувачів: 0Всі партнери
Студенський каталог готових робіт © 2021 - Усі права застережено
Адміністрація сайту не несе відповідальності за матеріали, які розміщені користувачами.