Меню сайту

Нові користувачі
Maryna
Користувачі
26.02.2021
teddy
Користувачі
24.02.2021
zhyton_1002
Автори робіт
22.02.2021
Moran
Автори робіт
22.02.2021
Max
Автори робіт
19.02.2021
Оцініть цей сайт


аватар
Муравський Руслан Степанович

Рейтинг: 10
Котова Ксения Александровна

Рейтинг: 10
Сторожев Евгений Владимирович

Рейтинг: 42
Грацонь Ірина Олександрівна

Рейтинг: 12
аватар
Зубко Катерина

Рейтинг: 10
аватар
Мороз Давид петрович

Рейтинг: 10

Замовляйте роботи у професіоналів


Результати 401-450 з 2815 за запитом трудовому

трудовий Question 3 Продуктивність суспільної праці визначається лише одним ме¬тодом: a. натуральним b. вартісним c. трудовим Question 4 До трьох основних ...
Трудовий і не трудовий характер привласнення РОЗДІЛ 3 ФОРМИ І МЕХАНІЗМИ РОЗДЕРЖАВЛЕННЯ І ПРИВАТИЗАЦІЇ В УКРАЇНІ ВИСНОВОК СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ ДОДАТОК
...дисциплінарного стягнення в комісію з трудових спорів (КТС) інституту. КТС визнала переведення Котової незаконним. Ректор інституту відмовився поновлювати Котову на попередній роботі....примусове виконання рішення КТС щодо трудового спору і виплати середнього заробітку за весь час затримки виконання рішення КТС. Чи обґрунтована скарга виховательки гуртожитку? Задача №2.
Сутність і структура трудових відносин 2.3. Зарплата, як винагорода за працю 2.4. Форми заробітної плати РОЗДІЛ 3. Соціальне партнерство та міждержавне регулювання трудових відносин Висновки Список використаної літератури
...участі України у міжнародному обміні трудовими ресурсами.............с. 10 11 3.1 Тенденції трудової міграції з України до країн СНД....................... с.
Трудовий і не трудовий характер привласнення. РОЗДІЛ 3 ФОРМИ І МЕХАНІЗМИ РОЗДЕРЖАВЛЕННЯ І ПРИВАТИЗАЦІЇ В УКРАЇНІ ВИСНОВОК СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ ДОДАТОК
Колективні трудові спори: поняття колективних трудових спорів; органи, що вповноважені розглядати колективні трудові спори; порядок розгліду колективних трудових спорів. 2. Дати визначення термінам: Заробітна плата. Правочин.
Вступ Розділ 1 основи теорії і методів оцінки персоналу 1.1 Роль служби управління персоналом 1.2 Роль оцінки персоналу в готельному бізнесі 1.3 Види методів оцінки персоналу Розділ 2 аналіз і оцінка персоналу ресторану ват "київтурист" 2.1 Техніко – економічна характеристика підприємства 2.2 Аналіз використання трудових ресурсів Розділ 3 застосування нових методів оцінки персоналу Висновок Список використаних джерел Зі всього вищевикладеного можна зробити висновок ...
...працiвникiв як важливий елемент формування трудового колективу………………………………………………………………………… 1.5 Конкурсний вiдбiр персоналу……………………………………… II Кадровий менеджмент на підприємстві ТОВ “КАРАМБОЛЬ”…….. 2.1 Характеристика ТОВ “КАРАМБОЛЬ”…………………………….... 2.3 Характеристика трудових ресурсів ТОВ “КАРАМБОЛЬ”………. III Шляхи удосконалення кадрової роботи на пiдприємствi…………. 3.1 Удосконалення органiзацiї роботи вiддiлу кадрiв……………….
Аналіз забезпечення і використання трудових ресурсів підприємства та резерви підвищення продуктивності праці 6. Практичні аспекти оцінки фінансового стану підприємства 7....5.1 Оцінка ефективності використання трудових ресурсів Таблиця 6.1 Основні фінансово – економічні показники діяльності підприємства Таблиця 6.2 Аналіз ліквідності балансу за 2008 2010 р.
Аналіз забезпечення і використання трудових ресурсів підприємства та резерви підвищення продуктивності праці 6. Практичні аспекти оцінки фінансового стану підприємства 7....5.1 Оцінка ефективності використання трудових ресурсів Таблиця 6.1 Основні фінансово – економічні показники діяльності ТОВ «Гранекс Черкаси» Таблиця 6.2 Оцінка ліквідності підприємства ТОВ «Гранекс ...
Аналіз забезпечення і використання трудових ресурсів підприємства та резерви підвищення продуктивності праці 6. Аналіз собівартості продукції та шляхи її зниження 7....5.1 Оцінка ефективності використання трудових ресурсів Таблиця 6.1 Оцінка динаміки та структури собівартості реалізованої продукції за елементами витрат Таблиця 6.2 Динаміка і структура ...
Чи зараховується до загального трудового стажу для призначення пенсії час роботи приватним підприємцем? Якщо зараховується, то за яких умов? ЗАДАЧА №607 В період з 20 ... Також він був нагороджений орденом Трудової слави III ступеня. Пенсіонер цікавиться, чи правомірно йому було відмовлено у призначенні пенсії за особливі заслуги перед Україною та за ...
...соціально психологічних факторів в управлінні трудовим колективом 2.1. Характеристика об’єкту дослідження 2.2. Вплив стилю керівництва на соціально психологічний клімат ЗАТ „Діанет” 2.3.... Розробка «дерева цілей» забезпечення життєдіяльності трудових колективів 3.2. Пропозиції щодо покращення системи управління персоналом ЗАТ „Діанет ” 3.3. Підвищення ефективності менеджменту шляхом підвищення згуртованості колективу ...
Соціальне партнерство як форма соціально трудових відносин. Суб'єкти соціального партнерства та принципи їх функціонування 7.Основні етапи здійснення аудиторської перевірки в трудовій сфері 8.Структура МОП 9.
...СП «Эко Н» та його трудових ресурсів 2.2 Аналіз якісного забезпечення підприємства трудовими ресурсами 2.3. Оцінка ефективності використання персоналу в ПАТ СП «Эко Н» ...
Правила внутрішнього трудового розпорядку 2.5. Штатний розклад 2.6. Оформлення положень про структурні підрозділи 2.7. Оформлення інструкцій організаційно методичного призначення 2.... Укладання трудового контракту (угоди) 3.5. Прийом на роботу по сумісництву 3.6. Укладання договору про матеріальну відповідальність 3.6.1.
...служба зайнятості в системі управління трудовими ресурсами……………………………………………………………………….. 14 ІІІ. Проблеми безробіття в системі управління трудовими ресурсами.. 3.1 Безробіття, його показники і види………………………………… 3.2 Соціальний ...
...6 Аналіз забезпечення і використання трудових ресурсів підприємства та резерви підвищення продуктивності праці 1.7. Аналіз інвестиційної діяльності підприємства та напрямки підвищення ефективності капіталовкладень 1.8 ... 6) Аналіз забезпечення і використання трудових ресурсів підприємства. З таблиці можна побачити, що як обсяг виробництва, так і фонд оплати праці за 2005 рік зросли відповідно ...
...4 особи, звільнено за порушення трудової дисципліни 1 особу. Середньооблікова чисельність працівників на підприємстві за 6 місяців 2006 року становила 570 осіб....10 осіб, звільнено за порушення трудової дисципліни 1 працівника, вибуло з інших причин – 3 працівника. Середньооблікова чисельність працівників на підприємстві за 6 місяців 2006 року становила ...
Вступ 1.1 Загальне знайомство з організацією економічної роботи на підприємстві 1.2 Організація виробничого процесу, внутрішніх служб підприємства та напрямки їх вдосконалення 1.3 Аналіз виробництва і реалізації продукції на шляхи підвищення її ефективності 1.4 Аналіз ефективності використання виробничих фондів підприємства та резерви покращення їх використання 1.5 Аналіз джерел формування коштів та напрямки їх ефективного використання 1.6 Аналіз забезпечення і використання трудо...
...2.3 Оцінка ефективності використання трудових ресурсів підприємства 2.4 Внутрішня оцінка інноваційного потенціалу підприємства Розділ 3 заходи щодо покращення потенціалу тов „мітра” 3.1 Обгрунтування ...сприятливе середовище, у якому реалізується трудовий потенціал, розвиваються особисті здібності, люди одержують задоволення від виконаної роботи і суспільне визнання своїх досягнень.
...6 Аналіз забезпечення і використання трудових ресурсів підприємства та резерви підвищення продуктивності праці 1.7. Аналіз інвестиційної діяльності підприємства та напрямки підвищення ефективності капіталовкладень 1.8 ... 6) Аналіз забезпечення і використання трудових ресурсів підприємства. З таблиці можна побачити, що як обсяг виробництва, так і фонд оплати праці за 2005 рік зросли відповідно ...
Розділ 1 1.1 Загальне знайомство з організацією економічної роботи на підприємстві 1.2 Організація виробничого процесу, внутрішніх служб підприємства та напрямки їх вдосконалення 1.3 Аналіз виробництва і реалізації продукції на шляхи підвищення її ефективності 1.4 Аналіз ефективності використання виробничих фондів підприємства та резерви покращення їх використання 1.5 Аналіз джерел формування коштів та напрямки їх ефективного використання 1.6 Аналіз забезпечення і використання тр...
...значимі обставини дозволяють відмежу¬вати трудовий договір від цивільно правових договорів про працю? Чи правомірна відмова керівника організації? Задача 2 Керівник організації своїм розпорядженням впровадив в ...чого йому за по¬рушення трудової дисципліни було винесено догану. Ка¬лінін оскаржив наказ, посилаючись на те, що з моменту скоєння проступку пройшло багато часу.
Додаток В – Наказ про припинення трудового договору (контракту). 4. Додаток Г – Наказ про переведення на іншу роботу. 5. Додаток Д – Наказ про відрядження. 6.... Додаток Ю – Трудова угода. Зразки документів є додатково (31 ст.) Додаткові зразки документів до питання: “Проаналізуйте документи господарсько договірної діяльності”, розділ – Договір, підрозділ – ...
Аналіз трудового потенціалу підприємства 2.3. Оцінка ефективності матеріальних форм мотивації праці підприємства 2.4. Оцінка ефективності нематеріальних форм мотивації праці підприємства ...2.8 Структура та динаміка трудового потенціалу ТОВ „Галторг” Таблиця 2.9 Баланс чисельності робітників ТОВ „Галторг” за 2004 2006 роки, чол.
Забезпеченість та ефективність використання трудових ресурсів.......31 РОЗДІЛ ІІІ. ШЛЯХИ ПІДВИЩЕННЯ ВИРОБНИЧОГО ПОТЕНЦІАЛУ ПІДПРИЄМСТВА СП «УКРАЇНА»........................................................................36 3.1. Основні шляхи економічної оцінки та резерви ...підприємства та напрями раціонального використання трудового потенціалу………………………………………..42 3.3. Резерви підвищення виробничого потенціалу підприємства СП «УКРАЇНА»…………………………..………………………………….47 ВИСНОВКИ...
...даними методом відносних різниць вплив трудових факторів на обсяг товарної продукції. Зробіть висновки. Показники План Факт Абсолютне відхилення Відносне відхилення Обсяг продукції за місяць у порівняльних ...Практичне завдання 6 Розрахуйте вплив трудових факторів на зміну обсягу виробництва, використовуючи спосіб абсолютних різниць. Зробіть висновки. Показники План Факт Абсолютне відхилення Відносне відхилення Обсяг товарної ...
...населення є природною основою формування трудового потенціалу. На сучасному етапі на перший план виступає проблема старіння та вимирання населення. Депопуляція переросла у соціально небезпечне явище, тому ...не забезпечуючи навіть простого відтворення трудового потенціалу. Це явище характерне для України і Волинської області в цілому та Любомльського району зокрема.
Економічна оцінка формування та використання трудового потенціалу фабрики Розділ 3 шляхи підвищення ефективності управління ресурсним потенціалом тов “шполянська кондитерська фабрика” 3.1....потенціалу підприємства як сукупність ресурсів (трудових; матеріальних, технічних, фінансових, інноваційних і т. ін.), навичок та можливостей керівників, спеціалістів та інших категорій персоналу щодо виробу товарів, здійснення ...
Вирішити практичну ситуацію: Комісія по трудових спорах, розглянувши заяву інженера про безпідставне утримання бухгалтерією частини його заробітку, прийняла рішення задовольнити заяву і зобов’язала головного бухгалтера ...відмовилась виконати рішення комісії по трудових спорах і повернути незаконно утримані гроші. Що повинен зробити інженер для того, щоб йому повернули частину заробітку?
У разі подальшого порушення трудового законодавства відносно членів КСГП Марчук поставить питання про укладення з ним трудового договору. Дайте правову оцінку ситуації, що склалась.
Аналіз використання трудових ресурсів 2.5. Аналіз витрат на виробництво 2.6. Аналіз з фінансових результатів діяльності підприємства 2.7.... Загальний стан трудових ресурсів на підприємстві наступний на підприємстві відбулися загальні зміни у чисельності персоналу та в їх середніх посадових окладах.
Розрахувати вплив на обсяги реалізації трудових чинників (табл.4). 4. Розрахувати сезонне коливання обороту по кварталах (питома вага кварталів в річному обороті) і індекс квартальної сезонності ... Розрахувати вплив на обсяги реалізації трудових чинників (табл.4). 4. Розрахувати сезонне коливання обороту по кварталах (питома вага кварталів в річному обороті) і індекс квартальної сезонності ...
...д) формування переліку (пулу) ресурсів (трудових та матеріальних), необхідних для реалізації проекту та здійснення вартісної оцінки залучених ресурсів; е) призначення конкретних ресурсів на конкретні задачі; є) ...проекту на предмет можливого перевантаження трудових ресурсів; усунення такого перевантаження, якщо воно має місце; ж) оцінка параметрів побудованого проекту (дата початку, дата закінчення, тривалість, сумарні трудовитрати, ...
особливостями трудового процесу; b. умовами виробничого середовища; c. важелями охорони праці 3. Примірна інструкція з безпеки праці для працівників включає: a....стандартів, що забезпечує технологічний і трудовий процеси з погляду безпеки праці 8. Вкажіть чисельність тих, що працюють на підприємствах невиробничої сфери, коли службу охорони праці повинен ...
...язки між людьми в процесі трудової діяльності називають трудовими відносинами». 4. Чи можна вважати колективний договір основою соціального партнерства? а) так; б) ні; в) частково. 5.
Аналіз ефективності використання трудових ресурсів на ВАТ «Схід» РОЗДІЛ 3. Шляхи підвищення ефективності управління персоналом ВАТ «Схід» 3.1....Таблиця 2.10 Показники стабільності трудового колективу на ВАТ «Схід» Таблиця 2.11 Характеристика балансів робочого часу одного робітника на ВАТ «Схід» Рис.
...природного, механічного і загального приросту трудових ресурсів, перспективну чисельність трудових ресурсів через три роки Задача На основі наведених даних розрахувати індекси заробітної плати змінного, фіксованого складу ...
...природного, механічного і загального приросту трудових ресурсів, перспективну чисельність трудових ресурсів через три роки Задача На основі наведених даних розрахувати індекси заробітної плати змінного, фіксованого складу ...
...ресурсів; б) кількість та якість трудових ресурсів; в) капітал; г) технологія. Фактор попиту — це таке макро середовище, в якому сукупні видатки достатні для того, щоб національна ...високим ступенем мотивації підприємницької й трудової діяльності для подальшого розвитку виробництва в інтересах українського народу.
...отриману заробітну плату і видати трудову книжку. Пєтухов йому відмовив і сказав, що як покупець та приватний підприємець, який працює на єдиному податку, не вів записів, ...працівників, то не вів і трудових книжок. Він порадив Раковському звернутися до податкової інспекції і отримати довідку про сплачені ним податки і таким чином вирішити питання ...
...отриману заробітну плату і видати трудову книжку. Петухов йому відмовив і сказав, що як покупець та приватний підприємець, що працює на єдиному податку, не вів записів, ...то він не вів і трудових книжок. Він порадив Раковському звернутися до податкової інспекції і взяти витяг про сплачені ним податки, і таким чином вирішити питання ...
...отриману заробітну плату і видати трудову книжку. Петухов йому відмовив і сказав, що як покупець та приватний підприємець, що працює на єдиному податку, не вів записів, ...то він не вів і трудових книжок. Він порадив Раковському звернутися до податкової інспекції і взяти витяг про сплачені ним податки, і таким чином вирішити питання ...
Вирішити практичну ситуацію: Комісія по трудових спорах, розглянувши заяву інженера про безпідставне утримання бухгалтерією частини його заробітку, прийняла рішення задовольнити заяву і зобов’язала головного бухгалтера ...відмовилась виконати рішення комісії по трудових спорах і повернути незаконно утримані гроші. Що повинен зробити інженер для того, щоб йому повернули частину заробітку?
Вступ Розділ 1 теоретичні основи аналізу ефективності формування і використання кадрового потенціалу підприємства 1.1 Інформаційна база аналізу ефективності формування і використання кадрового потенціалу підприємства 1.2 Огляд літературних джерел з проблем дослідження ефективного формування і використання кадрового потенціалу підприємства 1.3 Методологія здійснення аналізу дослідження ефективності формування і використання кадрового потенціалу підприємства Розділ 2 прикладні асп...
...впливу на окремих працівників та трудовий колектив у цілому, які необхідні для досягнення цілей підприємства, називаються ... a. функціями управління b. моделями управління c. видами управління d.... перевірки своєчасності початку трудової зміни d. оптимального планування, обліку та нормування технологічних операцій. Question 9 За .... організаційною структурою управління функціональні підрозділи мають тільки дорадчі ...
...Розділ 4 Аналіз ефективності використання трудових ресурсів і аудит розрахунків з працівниками 4.1. Аналіз використання трудових ресурсів 4.2. Аналіз продуктивності праці 4.3.
« 1 2 ... 7 8 9 10 »

Форма входа Реєстрація
Запам'ятати мене Забув пароль ?
Реклама

Топ 10 авторів
lessonz lessonz 4275
В'ячеслав ID:217
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 4275
 • Зареєстрований: 07.07.2011
vipbond vipbond 3057
Виктория Петровна ID:74
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 3057
 • Зареєстрована: 09.01.2011
k_alena k_alena 2317
Елена ID:565
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:немає
 • Робіт додано: 2317
 • Зареєстрована: 11.07.2012
Ангелина Ангелина 2138
Ангелина ID:213
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 2138
 • Зареєстрована: 05.07.2011
olga olga 1466
Ольга ID:184
 • Стать:Жінка
 • Группа: Продавці
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1466
 • Зареєстрована: 03.06.2011
uliya uliya 1449
Юлія Олександрівна ID:197
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1449
 • Зареєстрована: 19.06.2011
FPM-2007 FPM-2007 1023
Стороженко Андрій Юрійович ID:1255
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1023
 • Зареєстрований: 17.08.2014
Viktor Viktor 918
Віктор ID:273
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 918
 • Зареєстрований: 26.09.2011
mars1814 mars1814 868
Олександр ID:104
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 868
 • Зареєстрований: 16.02.2011
Nayka Nayka 546
Светлана ID:235
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:немає
 • Робіт додано: 546
 • Зареєстрована: 27.07.2011
СтатистикаОнлайн всього: 1
Гостей: 1
Користувачів: 0Всі партнери
Студенський каталог готових робіт © 2021 - Усі права застережено
Адміністрація сайту не несе відповідальності за матеріали, які розміщені користувачами.