Меню сайту

Нові користувачі
Вікторія333
Користувачі
04.03.2021
Maryna
Користувачі
26.02.2021
teddy
Користувачі
24.02.2021
zhyton_1002
Автори робіт
22.02.2021
Moran
Автори робіт
22.02.2021
Чи пишете ви самі роботи?


аватар
Кучерук Ірина Олександрівна

Рейтинг: 16
аватар
Тимчук Руслан Миколайович

Рейтинг: 21.1
аватар
Зубко Катерина

Рейтинг: 10
Лось Валерій Володимирович

Рейтинг: 16
аватар
Руденко Максим Віталійович

Рейтинг: 10
аватар
Роман

Рейтинг: 10

Замовляйте роботи у професіоналів


Результати 451-500 з 3168 за запитом трудової

...язки між людьми в процесі трудової діяльності називають трудовими відносинами». Література
...Малюченка з проханням внести у трудову книжку запис по його роботу. Йому в цьому було відмовлено. Поясніть Ярошенку його права з цього приводу. Хто має зробити запис у трудовій книжці?
Проте, Руденко не уклав трудовий договір в письмовій формі з Марчук, не оформив зарахування Марчук своїм наказом та не зареєстрував трудовий договір з Марчук в державній ...
...презентацій, свят, розваг, та відпочинку трудового колективу за минулий рік. Він аргументував це тим, що такі витрати були пов’язані з організацією та веденням виробництва, а ...досягнення в подальшому більш якісних трудових результатів. Але під час проведення документальної перевірки податковий орган не погодився з включенням цих сум до складу валових витрат та ...
...свого добробуту зумовлює необхідність збільшення трудового внеску, а отже, і збільшення кількості, якості і результативності праці. Провідна роль у матеріальній мотивації трудової діяльності належить заробітній платі як ...
...наказів і консультував працівників по трудовим спорам, було додатково доручено ведення претензійної роботи. Оплата праці вказаних працівників не змінилася. Усі вони заперечували проти такого рішення адміністрації ...був звільнений за систематичне порушення трудової дисципліни за п. З ст. 40 КЗпП. Демченко звернувся до суду з позовом про поновлення його на роботі.
...Іванов звернувся до комісії з трудових спорів. Яке рішення повинна винести комісія? 4. При визначенні осіб, яким у зв’язку зі шкідливими умовами праці повинно безоплатно ... Про практику розгляду судами трудових спорів. Постанова Пленуму Верховного Суду України від 6 листопада 1992 року № 9 (із змінами, внесеними згідно з постановою Пленуму Верховного ...
...ефекту з найменшими витратами, економія трудових, матеріальних і фінансових ресурсів залежать від того, як підприємство вирішує питання управління витратами, котре передбачає пошук способів їх зниження....ефекту з найменшими витратами, економія трудових, матеріальних і фінансових ресурсів залежать від того, як вирішує підприємство питання зниження собівартості продукції. Безпосередньою задачею аналізу є: перевірка обґрунтованості ...
...у довготривалій перспективі без залучення трудового потенціалу молодого покоління, яке завжди виступає носієм найпрогресивнішого людського капіталу, сформованого в системі освіти, сімейного виховання та соціальної взаємодії....делей поведінки; спонукають до зовнішніх трудових міграцій; спричиняють психологічні зміни (втрату мотивації до праці, зміну структури ціннісних орі¬єнтацій і падіння престижу легальної зайнятості).
...свого добробуту зумовлює необхідність збільшення трудового внеску, а отже, і збільшення кількості, якості і результативності праці. Провідна роль у матеріальній мотивації трудової діяльності належить заробітній платі як ...
...договори 2.4.2.1 Трудовий контракт 2.4.2.2 Трудова угода 3. Лінгвістичний аналіз договірної документації 3.1 офіційно діловий стиль 3.2 вимоги ...
...Розрахуйте за наведеними даними вплив трудових факторів на виконання виробничої програми. Визначте резерви збільшення обсягу товарної продукції за рахунок трудових факторів.
...В сучасних умовах проблема використання трудових ресурсів і оплати праці є досить актуальною. У зв'язку зі зниженням обсягу виробництва на багатьох підприємствах робітники знаходяться у ...паїв), порядок визначення коефіцієнтів особистого трудового внеску, процедуру розподілу колективного заробітку між членами колективу. Провести широку роз'яснювальну роботу серед членів колективу, заручитися підтримкою переважної більшості ...
...Розрахуйте за наведеними даними вплив трудових факторів на виконання виробничої програми. Визначте резерви збільшення обсягу товарної продукції за рахунок трудових факторів.
...підприємство має розпорядження певними матеріальними трудовими і фінансовими ресурсами та засобами. Планомірне комбінування та використання цих факторів виробництва, організація виготовлення та реалізації продукції (виконання робіт, надання ...продукції, поліпшення її якості, використання трудових, матеріальних і фінансових ресурсів. Він займає центральне місце в загальній системі вартості інструментів і важелів управління економікою.
...юридичну характеристику діям суб'єктів трудового договору. Які порушення трудового законодавства допущені по відношенню до Кушнаренко? .................................................... 22 Використана література ................................................................................. 24
...від функцій регулятора системи соціально трудових відносин, організатора і координатора переговорів, арбітра при вирішення трудових конфліктів. Для повноцінної реалізації даних функцій держава формує законодавчо правову базу, ...
...підприємство має розпорядження певними матеріальними трудовими і фінансовими ресурсами та засобами. Планомірне комбінування та використання цих факторів виробництва, організація виготовлення та реалізації продукції (виконання робіт, надання ...продукції, поліпшення її якості, використання трудових, матеріальних і фінансових ресурсів. Він займає центральне місце в загальній системі вартості інструментів і важелів управління економікою.
...методи матеріального та морального стимулювання трудової діяльності. Метою курсової роботи є набуття теоретичних та практичних навичок мотивації трудової діяльності на підприємстві.
Аналіз трудових показників показує, що в 2009 році чисельність працівників зростає на 20 осіб, але уже в 2010 році знижується на 65, ... Аналіз ефективності використання трудових ресурсів виявив, аналіз ефективності використання основних засобів і оборотних активів показав, що в 2009 році ефективність знижується, а в 2010 ...
...основних і оборотних фондів); оцінка трудового потенціалу; оцінка потенціалу фінансових активів. В структурі виробництва найбільшу питому вагу має виробництво сирів, але підприємство використовує власні потужності не ... Оцінка використання трудових ресурсів показав, що хоча продуктивність праці і зростає, але співвідношення продуктивності праці і середньорічною заробітною платою в 2009 році знижується, ...
...основних і оборотних фондів); оцінка трудового потенціалу; оцінка потенціалу фінансових активів. В структурі виробництва найбільшу питому вагу має виробництво сирів, але підприємство використовує власні потужності не ... Оцінка використання трудових ресурсів показав, що хоча продуктивність праці і зростає, але співвідношення продуктивності праці і середньорічною заробітною платою в 2009 році знижується, ...
...чи інших видів ресурсів (матеріальних, трудових) або загальна економія від зниження собівартості продукції: продуктивність праці тощо. Кількісне вираження цього критерію відображається через систему показників економічної ефективності ...4 Показники ефективності використання праці (трудових ресурсів) Рис. 1.3 Взаємозв’язок між показниками ліквідності і платоспроможності Таблиця 1.5 Показники ліквідності Таблиця 1.6 Показники ...
...підприємство має розпорядження певними матеріальними трудовими і фінансовими ресурсами та засобами. Планомірне комбінування та використання цих факторів виробництва, організація виготовлення та реалізації продукції (виконання робіт, надання ...продукції, поліпшення її якості, використання трудових, матеріальних і фінансових ресурсів. Він займає центральне місце в загальній системі вартості інструментів і важелів управління економікою.
...виховання, Б) фізичне виховання, В) трудова виховання, Г) військово патріотична підготовка. 9. Хто з давньоримських мислителів є автором трактату «Про виховання оратора»?...виховання, Б) естетичне виховання, В) трудове виховання, Г) релігійне виховання. 18. У яких випадках Я.А. Коменський допускає використання фізичних покарань дітей?
...з них ґрунтується на постулатах трудової теорії вартості, що розглядає витрати підприємства як затрати живої та уречевленої (минулої) праці, яка необхідна для виготовлення певного виду товару ...основних і допоміжних матеріалів, енергії, трудових ресурсів тощо. 10. Під прогнозуванням фінансового стану розуміють передбачення обсягу та розміщення фінансових ресурсів підприємства на певний період перед шляхом ...
...оцінка потенціалу нематеріальних активів; оцінка трудового потенціалу; оцінка потенціалу фінансових активів. Аналіз основних фондів виявив, що їх залишкова вартість постійно знижується, в питомій вазі їх більшу ... Аналіз трудових ресурсів показав, що в 2009 році кількість персоналу знизилась на 15 осіб, але уже в 2010 році – зросла на 58, ...
...язання сторін щодо регулювання виробничих, трудових, соціально економічних відносин, зокрема нормування і оплати праці, встановлення форм, систем, розмірів заробітної плати та інших видів трудових виплат (доплат, надбавок, премій та ...
Оцінка трудового потенціалу. Аналіз показав, що кількість працівників на протязі трьох останніх років знизилась, але при цьому ефективність їх використання зросла, про ...2 Показники ефективності використання праці (трудових ресурсів) Таблиця 1.3 Показники ефективності і використання основних фондів Tаблиця 1.4 Показники ефективності використання оборотних фондів Рис.
...чи арбітром при розгляді колективних трудових спорів неправомірної вигоди за вчинення дій або бездіяльність з використанням наданих їй повноважень в інтересах особи, яка їх надає чи ...чи арбітр при розгляді колективних трудових спорів (ч. 3 ст. 368 4 КК); 3) службова особа (ст.ст. 368, 368 2 КК); Далі, з’ясувати ознаки ...
ПСИХОЛОГІЯ ТРУДОВОЇ ПОВЕДІНКИ 1. Дайте характеристику структурних компонентів трудової діяльності. 2. Розкрийте зміст моделів ринку праці. 3.
...розпорядженнь про призначення пенсій, розрахунків трудового стажу, розрахунків трудових пенсій та інших необхідних документів. Вивчала структуру та лінгвістичні особливості вищеназваних документів, аналізувала інформацію, яку передають ці ...
...4) необхідність вивільнення рук для трудової діяльності. Question 11 of 35 Згідно концепції Ф. Енгельса, прямоходіння виникло через: 1) похолодання, яке призвело до зменшення площі тропічних ...4) необхідність вивільнення рук для трудової діяльності. Question 12 of 35 Згідно якої системи поглядів, історія життя на земній кулі розглядається як загальний, поступовий та закономірний ...
...Верховного Суду у регулю¬ванні трудових відносин? Чи відповідають закону дії начальника юридичного від¬ділу? Необхідні нормативні акти: 1.Кодекс законів про працю. // Відом....9 «Про практику розгляду судами трудових спорів» //Законодавство України про працю: Збірник нормативних актів.— X.: TOB «Одіссей», 2003.— С.646.
...розпоряджень про призначення пенсій, розрахунків трудового стажу, розрахунків трудових пенсій та інших необхідних документів. Вивчала структуру та лінгвістичні особливості вищеназваних документів, аналізувала інформацію, яку передають ці ...
...Верховного Суду у регулю¬ванні трудових відносин? Чи відповідають закону дії начальника юридичного від¬ділу? Необхідні нормативні акти: 1.Кодекс законів про працю. // Відом....9 «Про практику розгляду судами трудових спорів» //Законодавство України про працю: Збірник нормативних актів.— X.: TOB «Одіссей», 2003.— С.646.
...ефективності їх використання, при аналізі трудових ресурсів можна спостерігати збільшення продуктивності праці, що також є позитивним. Можна говорити про зростання собівартості, не дивлячись на зниження обсягів ...Таблиця 8 Оцінка ефективності використання трудових ресурсів Таблиця 9 Аналіз витрат на виробництво продукції рослинництва Таблиця 10 Аналіз витрат на виробництво продукції тваринництва Таблиця 11 Структура ...
...ґрунтується на неоднозначності матеріальних і трудових витрат у процесі створення будь – якого продукту та його реалізації. Є два аспекти цієї проблеми, оскільки в основі ціни лежить ...соціальні потрясіння не можуть спинити трудову діяльність людей, без чого не змогло б існувати жодне суспільство, не протрималась би і дня жодна держава.
...текст, який містить такі відомості: трудова діяльність працівника (з якого часу в цій установі, на якій посаді); ставлення до службових обов'язків та трудової дисципліни (вказуються найбільш значущі досягнення, ...
...металургійні компанії уже відчувають скорочення трудових кадрів. Якщо ми говоримо про те, що в будівельній індустрії скорочено або заморожено до 50% об`єктів, відповідно така цифра ...категорія продуктивність праці це ефективність трудових витрат, здатність конкретної праці створювати за одиницю часу певну кількість матеріальних благ. Саме завдяки підвищенню продуктивності праці можна добитися збільшенню ...
...засадах добровільного об'єднання грошових, трудових, матеріальних внесків з метою задоволення потреб її членів у сфері господарювання. добровільне об'єднання громадян на засадах членства з метою ...що базується на їх особистій трудовій участі та об'єднанні майнових пайових внесків, участі в управлінні підприємством та розподілі доходу між членами кооперативу відповідно до їх ...
що підприємство є товаровиробником, трудовим колективом, який на професійній основі виробляє і реалізує свій товар з метою одержання прибутку d. що підприємство є товаровиробником, трудовим колективом, який на професійній основі ...
...підприємство веде ефективну політику використання трудових ресурсів. Згідно розрахунку коефіцієнту автономії, підприємство не є фінансово стійким і нестабільне, оскільки не задовольняє нормативне значення цього показника, а ...МТС" Таблиця 2.4 Використання трудових ресурсів на підприємстві Таблиця 2.5 Показники фінансової стійкості підприємства Таблиця 2.7 Аналіз платоспроможності ВАТ "Звенигородська с/г МТС" ...
...споживання необхідних біологічних, матеріальних, нематеріальних, трудових та фінансових ресурсів, котрі можна достовірно оцінити, спрямоване на управління біологічними перетвореннями рослин і тварин з метою отримання сільськогосподарської продукції ...виявлення можливостей раціонального використання матеріальних, трудових і фінансових ресурсів, ефективне управління ними. У процесі аналізу витрат вирішують такі основні завдання: перевірка обґрунтованості прийнятих управлінс...
що підприємство є товаровиробником, трудовим колективом, який на професійній основі виробляє і реалізує свій товар з метою задоволення суспільних потреб b. що підприємство є товаровиробником, трудовим колективом, який на професійній основі ...
...і звернулась до комісії по трудовим спорам. Яке рішення має винести КТС? Задача № 8 Черговий слюсар сантехнік згідно графіка змінності працював з 20.00 суботи до ... Чи буде вважатись цей випадок трудовим каліцтвом? Які порушення були допущені з боку роботодавця та які юридичні наслідки настають для нього в цьому випадку?
...підприємство веде ефективну політику використання трудових ресурсів. Згідно розрахунку коефіцієнту автономії, підприємство не є фінансово стійким і нестабільне, оскільки не задовольняє нормативне значення цього показника, а ...Русь" Таблиця 2.4 Використання трудових ресурсів на підприємстві Таблиця 2.5 Показники фінансової стійкості підприємства Таблиця 2.6 Перевірка ліквідності балансу Таблиця 2.7 Аналіз ...
Таблиця 2.11 Показники розвитку трудового потенціалу ВАТ “Азот” за 2006 – 2008 рр. Таблиця 2.12 Аналіз трудомісткості продукції ВАТ “Азот” у 2007 – 2008 рр....4 Показники ефективності використання потенціалу трудових ресурсів Таблиця 3.6 Зменшення матеріальних витрат від зменшення витрат на ремонт обладнання і виходу браку продукції, тис. грн.
Аналіз трудових показників показує, що в 2009 році чисельність працівників зростає на 20 осіб, але уже в 2010 році знижується на 65, ... Аналіз ефективності використання трудових ресурсів виявив, аналіз ефективності використання основних засобів і оборотних активів показав, що в 2009 році ефективність знижується, а в 2010 ...
...ринкового середовища; – відтворення на селі трудових ресурсів високо фахової підготовки, що необхідно для освоєння і впровадження новітніх технологій, забезпечення зростання продуктивності праці, збереження екологічної безпеки....потреба технічних засобів, матеріальних і трудових ресурсів; 3) обґрунтований період відновлення технічного парку тракторів, сільськогосподарських машин і обладнання; 4) ціни (ринкові, гуртові), за якими купують матеріально ...
« 1 2 ... 8 9 10

Форма входа Реєстрація
Запам'ятати мене Забув пароль ?
Реклама

Топ 10 авторів
lessonz lessonz 4275
В'ячеслав ID:217
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 4275
 • Зареєстрований: 07.07.2011
vipbond vipbond 3057
Виктория Петровна ID:74
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 3057
 • Зареєстрована: 09.01.2011
k_alena k_alena 2317
Елена ID:565
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:немає
 • Робіт додано: 2317
 • Зареєстрована: 11.07.2012
Ангелина Ангелина 2138
Ангелина ID:213
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 2138
 • Зареєстрована: 05.07.2011
olga olga 1466
Ольга ID:184
 • Стать:Жінка
 • Группа: Продавці
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1466
 • Зареєстрована: 03.06.2011
uliya uliya 1449
Юлія Олександрівна ID:197
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1449
 • Зареєстрована: 19.06.2011
FPM-2007 FPM-2007 1023
Стороженко Андрій Юрійович ID:1255
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1023
 • Зареєстрований: 17.08.2014
Viktor Viktor 918
Віктор ID:273
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 918
 • Зареєстрований: 26.09.2011
mars1814 mars1814 868
Олександр ID:104
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 868
 • Зареєстрований: 16.02.2011
Nayka Nayka 546
Светлана ID:235
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:немає
 • Робіт додано: 546
 • Зареєстрована: 27.07.2011
СтатистикаОнлайн всього: 1
Гостей: 1
Користувачів: 0Всі партнери
Студенський каталог готових робіт © 2021 - Усі права застережено
Адміністрація сайту не несе відповідальності за матеріали, які розміщені користувачами.