Меню сайту

Нові користувачі
sph
Автори робіт
30.03.2021
Valeriii
Автори робіт
29.03.2021
KateVB
Користувачі
24.03.2021
Nataliia
Користувачі
24.03.2021
Куся
Автори робіт
24.03.2021
Чи даєте Ви хабарі викладачам?


Бойченко Яна Олегівна

Рейтинг: 16
аватар
Янчук Олександр Володимирович

Рейтинг: 10
аватар
Антоненко Светлана Васильевна

Рейтинг: 10
аватар
Зубко Катерина

Рейтинг: 10
Хом'як Олена Георгіївна

Рейтинг: 16
аватар
Маценко Назар Вікторович

Рейтинг: 10

Замовляйте роботи у професіоналів


Результати 151-200 з 3163 за запитом трудовій

Теоретическое задание 1. Подготовить тезисы информации по вопросу «Граждане как субъекты трудового права Украины». 2 .
Вступ 1. Цивільно правова відповідальність 2. Трудове право як галузь права 3. Задача Громадянин З.
Вступ 1. Основні завдання та джерела аналізу показників з праці та її оплати 2.... Основні напрями покращення використання трудових ресурсів Висновки та пропозиції Література Додатки
1. Підстави припинення трудового договору 2. Поняття, підстави та умови настання дисциплінарної відповідальності. Види дисциплінарних стягнень Література
1. Поняття часу відпочинку та його види 2. Поняття і види індивідуальних трудових спорів: органи, що їх розглядають ...
Завдання № 1 Об'єднання «Шторм» уклало з працюючим в об'єднанні Воробйовим договір про сумісництво....Пленуму Верховного Суду в регулюванні трудових відносин? Чи правий начальник юридичного відділу? Література
У статті розглянуто та проаналізовано сучасні міграційні процеси як в межах Хмельницької області, так і поза її ...міграцій на динаміку населення і трудових ресурсів Хмельниччини.
21. Повна матеріальна відповідальність працівників 32. Поняття трудових спорів. Органи, що розглядають трудові спори Задача № 61 До районного ...
ЗМІСТ Вступ…………………………………………………………………..………..…….4 Розділ 1. Поняття та мета покарання в Україні ………………….……….........….7 1.1. Поняття покарання ………………………………………………………..….......які пов’язані з виправно трудовим впливом на засудженого…………………………………………………………………........…15 2.1. Громадські роботи…………………………………………………….....…….15 2.2. Обмеження волі……………………………………………..…….………..….17 2.3. Виправні роботи.
Питання для порівняння Колективний договір Трудовий договір Рівень, на якому укладається договір Колективний договір укладається на підприємствах, в установах, ...
Вступ Розділ 1. Загальна характеристика артеріального тиску та пульсу 1.1. Поняття артеріального тиску 1.2....та пульсу пов’язана з трудовою діяльністю у чоловіків 2.1. Організація і методи дослідження 2.2. Результати дослідження Висновки Список використаних джерел Машиністи – особлива категорія ...
Акціонерне товариство «Колос» у своєму Статуті передбачило, що за порушення трудової та статутної дисципліни на працівників ...
Варіант 3 Задача № 1. Борін, працюючи бригадиром тракторної бригади сільськогосподарського підприємства "Весна", систематично порушував трудову дисципліну, правила внутрішнього розпорядку, зловживав ...
Варіант 2 (Д Ж) 1. Акціонерне товариство "Колос" у своєму статуті передбачило, що за порушення трудової та статутної дисциплі¬ни на ...
Варіант 11. (Л) 1. Обґрунтуйте основний зміст галузевого принципу поєднання по¬карання із мірами виправно трудового характеру; розвинення самодіяль¬ності засуджених.
1. Сутність змішаної економіки та її національні особливості 2. Наймана праця і революція в трудових відносинах сучасного капіталізму 3.
План: 1 Видові прояви потенціалу підприємства 2 Механізм застосування системного підходу в процесі формування потенціалу підприємства Література
Вступ 1. Поняття, сторони, колективного договору 2. Структура і зміст колективного договору 3. Порядок укладання колективного договору 4.
І. Загальні положення про організацію 1.1. Місія і цілі організації 1.2. Організаційна структура організації 1.3.
1.Поняття і види часу відпочинку 2.Робочий час і час відпочинку працівників залізничного транспорту Література
1.Види дисциплінарних стягнень. Порядок накладання і зняття дисциплінарних стягнень 2.Відповідальність за прогул.
Вступ 1. Критерії підбору кадрів 2. Визначення чисельності працівників Список використаної літератури
Зміст Вступ Розділ 1. Збір статистичної інформації. 1.1 План статистичного спостереження……………………...... 1.2 Результати статистичного спостереження………………… Розділ 2.
Ситуативне завдання. Використовуючи Закон України «Про охорону праці» надайте тлумачення відповідно ...
1 Задача. Приказом по предприятию старший экономист Сергеева была назначена и.о. начальника планового отдела на период его ...
Задача. Через захаращеність складського приміщення завідуючий складом хлібзаводу Пінчук С.В. і директор заводу Хамлюк Г.А.
Задача 1 Інженер Силантьєв звернувся до юрисконсульта підприємства з питанням про те, чи поширюються на членів КТС, які обираються ...
Задача 1. На підприємстві "Зірка", на якому працює 2 000 осіб, виготовлено за рік продукції на 22 млн. грн..
Задача 1 Издательство “Донбасс” заключило договор с профессорами Национального университета Давидовим и Афанасьевим об издании написанного ими учебника.
1. Робочий час: поняття, тривалість, види 2. Особливості правового регулювання праці жінок Література
Вступ 3 1. Поняття та основні риси контракту, згідно нормативно правових актів 4 2.
1. Сутність, форми та функції заробітної плати 2. Методика використання сучасних систем оплати праці Література
Зміст Вступ 1. Скласти звітний і плановий баланси одного середньо облікового робітника. 2. Розрахувати: планову чисельність працівників підприємства; чисельність ...
1. Классификация и виды государственных служащих ……………………. Задача. Короленко с директором стадиона «Спартак» заключил трудовое соглашение, в соответствии с которым ...
ЗМІСТ ВСТУП 3 1. Суть особистісного потенціалу 4 2. Структура особистісного потенціалу особистості 7 3.
Зміст 1.Вогонь важлива матеріальна передумова формування праці 2.Культ вогню в різних народів, міфи та легенди ...
1. Представительство и доверенность ……………………………………. 3 1.1. Понятие представительства ……………………………………. 3 1.2. Основание возникновения и виды представительства………...
Загальна характеристика трудових спорів…………………………...5 1. Історія виникнення трудових спорів в Україні……………………………….5 2. Поняття трудового спору та його ознаки…………………………………....12 Розділ 2.
Які типи соціально трудових відносин ви знаєте? 5. Що таке характер праці? Наведіть приклади. 6. Що таке зміст праці? 7. Що таке засоби праці?... Тема 3: Трудова поведінка Контрольні питання до теми 3 1. Що таке трудова поведінка? 2. Яка різниця між поняттями «трудова поведінка» та «трудова ...
Праця та трудовий потенціал в системі соціально трудових відносин.11 Тема 1. Об’єкт, предмет і завдання дисципліни “Економіка праці та соціально трудові ...
...людину з метою підтримки її трудової активності c. Вплив на продуктивність праці за допомогою адміністративних методів Question 6 Які типи солідарності описує Е.... Проста Question 15 Трудовий колектив – це: a. Група людей, які працюють на одному підприємстві і об’єднані спільною метою, інтересами та відповідальністю b.
Загальні вчення про суб’єкти трудового права 2.2. Суб'єкти соціального партнерства на державному рівні 2.3. Суб’єкти соціального партнерства на рівні підприємства, установи, ... Наведене обумовило необхідність реформування соціально трудових відносин на всіх рівнях. У західних країнах з розвинутою ринковою економікою XX ст. докорінно змінені названі відносини, відпрацьовані гнучкі, контрольовані ...
Наведене обумовило необхідність реформування соціально трудових відносин на всіх рівнях. У західних країнах з розвинутою ринковою економікою XX ст. докорінно змінені названі відносини, відпрацьовані гнучкі, контрольовані ...єдиної можливої форми в соціально трудових правовідносинах. Створення нормативного комплексу з питань названого партнерства має забезпечити подальший розвиток та удосконалення правил взаємодії суб'єктів цих відносин.
У чому різниця між трудовими ресурсами і трудовим потенціалом? 7. Що являє собою економічно активнее населення? 8. Які вам відомі джерела поповнення трудових ресурсів? 9.
...язків, строге дотримання ним дисципліни (трудової, виробничої, технологічної), трудова активність і творча ініціатива. Організація праці — це система науково обґрунтованих заходів, спрямованих на забезпечення умов для оптимального ...
трудовий колектив Question 2 Структура, яка відображає сукупність організаційно визначених груп та службових взаємовідносин їх членів у відповідності зі штатним розкладом, ...спільність людей, об'єднаних спільною трудовою діяльністю в рамках певної організації для досягнення спільної мети та зв'язані між собою відносинам ми співробітництва"? a.
...функції виконує людина в процесі трудової діяльності? 5. Що таке соціальна характеристика праці? Задание 2 1. У чому полягає сутність нормування праці? 2.... На які складові розкладається трудова операція? 5. В чому полягають основні положення теорії „механіки людини”? 6. Які Вам відомі ознаки групування трудових операцій?
Карта трудового процесу та пропозиції щодо його оптимізації (посібник «Організація праці» автор Подоровская М.М.: МАУП, 2002) 2. Трудова діяльність людини в системі "людина ...
« 1 2 3 4 5 6 ... 9 10 »

Форма входа Реєстрація
Запам'ятати мене Забув пароль ?
Реклама

Топ 10 авторів
lessonz lessonz 4275
В'ячеслав ID:217
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 4275
 • Зареєстрований: 07.07.2011
vipbond vipbond 3057
Виктория Петровна ID:74
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 3057
 • Зареєстрована: 09.01.2011
k_alena k_alena 2317
Елена ID:565
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:немає
 • Робіт додано: 2317
 • Зареєстрована: 11.07.2012
Ангелина Ангелина 2138
Ангелина ID:213
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 2138
 • Зареєстрована: 05.07.2011
olga olga 1466
Ольга ID:184
 • Стать:Жінка
 • Группа: Продавці
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1466
 • Зареєстрована: 03.06.2011
uliya uliya 1449
Юлія Олександрівна ID:197
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1449
 • Зареєстрована: 19.06.2011
FPM-2007 FPM-2007 1023
Стороженко Андрій Юрійович ID:1255
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1023
 • Зареєстрований: 17.08.2014
Viktor Viktor 918
Віктор ID:273
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 918
 • Зареєстрований: 26.09.2011
mars1814 mars1814 868
Олександр ID:104
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 868
 • Зареєстрований: 16.02.2011
Nayka Nayka 546
Светлана ID:235
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:немає
 • Робіт додано: 546
 • Зареєстрована: 27.07.2011
СтатистикаОнлайн всього: 1
Гостей: 1
Користувачів: 0Всі партнери
Студенський каталог готових робіт © 2021 - Усі права застережено
Адміністрація сайту не несе відповідальності за матеріали, які розміщені користувачами.