Меню сайту

Нові користувачі
sph
Автори робіт
30.03.2021
Valeriii
Автори робіт
29.03.2021
KateVB
Користувачі
24.03.2021
Nataliia
Користувачі
24.03.2021
Куся
Автори робіт
24.03.2021
Скільки буде 2+2 x 2=


аватар
Олійник Артур Михайлович

Рейтинг: 16
аватар
Попович Ірина Олександрівна

Рейтинг: 10
Шамеян Алена Юрьевна

Рейтинг: 11
аватар
Сергій Володимирович

Рейтинг: 10
аватар
Занков Сергей Владимирович

Рейтинг: 10
аватар
Чернова Олена Сергіївна

Рейтинг: 10

Замовляйте роботи у професіоналів


Результати 201-250 з 3163 за запитом трудовій

Хто з відомих вам дослідників трудової діяльності застосовував трудовий метод? В чому полягає специфіка цього методу? Які його переваги? Які вади? 2.
...обмеження прав суб'єктів соціально трудових відносин b. незаконне надання прав суб'єктам соціально трудових відносин c. немає правильної відповіді d.
Пов’язаний з трудовою діяльністю людини c. Визначається законодавчими актами держави Question 3 Застрахований в соціальному страхуванні це: a....груп населення, не залучених до трудового процесу c. надання страхового захисту особам, що включені у систему соціального страхування, при настанні відповідних умов d.
...АСПЕКТИ СУТНОСТІ, ПРИЧИН ВИНИКНЕННЯ СОЦІАЛЬНО – ТРУДОВИХ КОНФЛІКТІВ 1.1. Поняття, природа, типи трудових конфліктів 1.2. Різновиди соціально трудових конфліктів, їх причини та функції 1.3.
Трудовий договір. 2. Контракт. 3. Порядок прийняття на роботу 4. Випробування при прийнятті на роботу 5. Укладання договору на тимчасову роботу.... Обробка персональних даних у сфері трудових відносин. 4. Порядок реєстрації баз персональних даних. Внесення змін до реєстру. 5. Відповідальність за порушення закону «Про захист персональних даних».
21КЗпП України другою стороною трудового договору виступає роботодавець або уповноважений ним орган, а не підприємство. Яку відповідь отримає Антонов в обласному суді? 5....Малюченка з проханням внести у трудову книжку запис про його роботу. Йому було відмовлено. Поясність Ярошенку його права з цього приводу.
Правила внутрішнього трудового розпорядку. Посадова інструкція: зміст, структура, призначення. Сутність кадрового планування в організаціях. Чисельність персоналу: нормативна, штатна, фактична.... Соціальний паспорт трудового колективу: зміст та призначення. Стратегія управління персоналом. Взаємозв'язок стратегії розвитку організації, стратегії управління персоналом та кадрової політики.
...разі інвалідності у нього недостатньо трудового стажу (лише 8 років) та порадили звернутися до районного органу праці та соціального захисту для призначення йому допомоги як малозабезпеченому, ...оскільки має лише 36 років трудового стажу. Які категорії осіб є ветеранами праці? Чи правильно відмовили Ш. у наданні пільги щодо звільнення від сплати земельного податку?
Теоретична частина 2.1 Трудова діяльність як найважливіший вид соціальної діяльності. 2.2 Стимулювання праці 2.3 Ставлення до праці 3. Діаграми: 3. 1....до неї історично змінну характеристику трудової діяльності. Ставлення до праці це емоційно волева настанова особистості на працю, тобто вираження її позиції.
Трудовий договір в трудовому праві: поняття, зміст та види трудового договору; порядок укладення трудового договору; випробування при прийомі на роботу. 2.
...за прогули та інші порушення трудової дисципліни з причин скорочення штату 1 Задача 3 Розробіть положення про відділ маркетингу заводу з виробництва автомобілів....за прогули та інші порушення трудової дисципліни – 19 осіб; з них звільнилось 37 осіб, які не перебували у списках організації на початок календарного року; г) середньооблікова ...
Задача 2 У правилах внутрішнього трудового розпорядку заводу є пункт, що передбачає накладення штрафу у розмірі 200 гривень за появу на роботі у нетверезому стані. 1.... Які дисциплінарні стягнення за порушення трудової дисципліни можуть бути застосовані до працівника та чим вони встановлені? 2. Чи відноситься "штраф" до дисциплінарних стягнень? 3.
Задача 2 У правилах внутрішнього трудового розпорядку заводу є пункт, що передбачає накладення штрафу у розмірі 200 гривень за появу на роботі у нетверезому стані. 1.... Які дисциплінарні стягнення за порушення трудової дисципліни можуть бути застосовані до працівника та чим вони встановлені? 2. Чи відноситься "штраф" до дисциплінарних стягнень?; 3.
Трудова діяльність. 35. Визначте особливість нервово психічного розвитку, яка не відповідає періоду раннього дитинства: 1. Швидкий темп фізичного і психічного розвитку.... великий інтерес до здійснення трудових процесів 3. вдосконалення трудових вмінь і навичок 4. правильної відповіді немає 76. Серед наведених нижче методів виховання які є методами ...
Зміна умов трудового договору ІІ. Поняття переведення ІІІ. Види переведень на іншу роботу ІV. Порядок переведення працівників VІ.... Трудове право України : Підручник. – 5 те вид.,перероб.і доп. – К.:Знання , 2008 . – 860 с. – ( Вища освіта ХХІ століття). 3.
Поняття трудових спорів в Україні. 1.1. Причини та умови виникнення трудових спорів. 1.2. Класифікація трудових спорів у трудовому праві України.
Поняття, склад та структура трудових ресурсів підприємства 1.2. Класифікація трудових ресурсів 1.3. Показники плинності трудових ресурсів підприємства 1.4.
...становлення і розвитку людини в трудовій діяльності є трудовий потенціал. Словом «потенціал» звичайно позначають засобу, запаси, джерела, що можуть бути використані, а також можливості окремої особи, ...
...потенціалу підприємства як сукупність ресурсів (трудових; матеріальних, технічних, фінансових, інноваційних і т. ін.), навичок та можливостей керівників, спеціалістів та інших категорій персоналу щодо виробу товарів, здійснення ...основних і оборотних фондів, нематеріальних, трудових та фінансових ресурсів. На даному підприємстві зношеність основних фондів і нематеріальних ресурсів є повною, тому було зосереджено увагу на оцінці ...
Центрально нервова регуляція трудової діяльності. 3. Фізіологія рухового апарату людини і раціоналізація трудових процесів. 4. Вступ в психологію праці. 5.
ТЕОРЕТИЧНІ АСПЕКТИ РОЗРАХУНКУ МАТЕРІАЛЬНИХ ТА ТРУДОВИХ РЕСУРСІВ 1.1. Сутність матеріальних ресурсів готелю 1.2. Розрахунок потреби в різних видах матеріальних ресурсів 1.3. Оцінка стану використання трудових ресурсів РОЗДІЛ 2.
...управління і науки адміністративного та трудового права виступає комплекс суспільних відносин, які виникають у сфері діяльності підприємств. Мета. Основною метою цього дослідження є теоретико правовий і ...складають основні положення адміністративного та трудового та спеціальні роботи вчних правознавців. Результати та їх новизна полягає в тому, що дослідником здійснено всебічний аналіз організаційно правових питань ...
...управління і науки адміністративного та трудового права виступає комплекс суспільних відносин, які виникають у сфері діяльності підприємств. Мета. Основною метою цього дослідження є теоретико правовий і ...складають основні положення адміністративного та трудового та спеціальні роботи вчних правознавців. Результати та їх новизна полягає в тому, що дослідником здійснено всебічний аналіз організаційно правових питань ...
Вступ Розділ 1 теоретичні аспекти оцінки ефективності системи управління персоналом підприємства 1.1 Сутність персоналу і його складових, їх значення і характеристика 1.2 Інформаційна база оцінки ефективності управління персоналом підприємства 1.3 Методологія здійснення оцінки ефективності системи управління персоналом підприємства Розділ 2 практичні аспекти дослідження системи управління персоналом підприємства стов „перемога” 2.1 Організаційно – економічна характеристика підприємс...
Розробка стратегії діяльності та роль трудового колективу у її здійсненні 3.2. Накопичення матеріальних резервів для стимулювання шляхом покращення товарообігу та асортименту реалізовуваної продукції 3.3.... Мотивація трудової діяльності не може бути дійовою без застосування сучасних форм і методів матеріального стимулювання персоналу. Мотив праці формується, якщо в розпорядку ...
Розробка стратегії діяльності та роль трудового колективу у її здійсненні 3.2. Накопичення матеріальних резервів для стимулювання шляхом покращення товарообігу та асортименту реалізовуваної продукції 3.3.... Мотивація трудової діяльності не може бути дійовою без застосування сучасних форм і методів матеріального стимулювання персоналу. Мотив праці формується, якщо в розпорядку ...
...право особи взагалі не займатися трудовою діяльністю, при цьому незайнятість особи не повинна розглядатися як підстава для притягнення її до будь якого виду юридичної відповідальності....на підставі укладення між ними трудового договору з приводу використання найманої праці працівника. Але праця кожної особи буде ефективною тільки там і тоді, коли працівник матиме ...
З історії питання трудового виховання дошкільнят. 38. Своєрідність елементарної трудової діяльності дошкільників. Завдання трудового виховання. 39. Види елементарної трудової діяльності дошкільників і її зміст.
...діяльності для найбільш ефективного використання трудових, виробничих та матеріальних ресурсів у статичному та динамічному аспектах стратегічного розвитку промисловості взагалі. В ході дослідження питання якості управління економічним ... Таблиця 2.21 Показники розвитку трудового потенціалу ВАТ “Азот” за 2002 – 2004 рр. Таблиця 2.22 Аналіз трудомісткості продукції ВАТ “Азот” у 2003 – 2004 рр.
...господарської діяльності підприємства Question 2 Трудовий процес робітників обліку визначається: a. формою і системою оплати праці облікових працівників b. продуктивністю праці облікових працівників c....стороною шкоду, заподіяну при виконанні трудових обов'язків, у встановленому законом розмірі та порядку Question 2 Організація матеріальної відповідальності полягає: a.
ВИДЫ, ПОРЯДОК ИСЧИСЛЕНИЯ И ДОКАЗАТЕЛЬСТВО ТРУДОВОГО СТАЖА…… 6 1.1. Виды трудового стажа его значение в сфере соцобеспечения .. 6 1.2. Порядок исчисления трудового стажа ………………………….
Цивільна дієздатність, трудова право дієздатність, трудова право суб’єктність неповнолітніх. 1.2. Особливості прийняття на роботу та звільнення неповнолітніх осіб. 1.3.
Загальна характеристика соціально трудових відносин…….…..7 1.1. Праця і соціально трудові відносини……………………….…..7 1.2. Система соціально трудових відносин…………………….….10 Розділ 2.
ПОНЯТТЯ РОБОЧОГО ЧАСУ ЗА ТРУДОВИМ ЗАКОНОДАВСТВОМ УКРАЇНИ.................................................................................7 1.1. Історичні етапи становлення правового регулювання робочого часу................7 1.2. Поняття робочого часу за трудовим правом України.........................................11 РОЗДІЛ 2.
Роль трудових ресурсів підприємства в сучасних умовах господарювання 1.2. Класифікація персоналу підприємства РОЗДІЛ 2. АНАЛІЗ ТРУДОВИХ РЕСУРСІВ ТА КАДРІВ ПІДПРИЄМСТВА 2....
...ОСНОВИ КОЛЕКТИВНО ДОГОВІРНОГО РЕГУЛЮВАННЯ СОЦІАЛЬНО ТРУДОВИХ ВІДНОСИН 5 1.1. Система заходів громадського та державного регулювання соціально трудових відносин 5 1.2.
...з оплати праці та використання трудових ресурсів 1.1. Поняття персоналу підприємства та фонду оплати праці 1.2. Механізм формування фонду оплати праці 1.3....з оплати праці та використання трудових ресурсів 3.1. Організаційні основи аналітично контрольної роботи заробітної плати та використання трудових ресурсів 3.2.
ВСТУП 3 РОЗДІЛ I ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ КОЛЕКТИВНО ДОГОВІРНОГО РЕГУЛЮВАННЯ СОЦІАЛЬНО ТРУДОВИХ ВІДНОСИН 5 1.1. Система заходів громадського та державного регулювання соціально трудових відносин 5 1.2.
Правилами внутрішнього трудового розпорядку встановле¬но, що робочий день розпочинається о 9 годині. Директор трикотажної фаб¬рики на зміну правил зобов'язав трьох ...і звернулася до комісії з трудових спорів, мотивуючи це тим, що накладати їй стягнення не було підстав, оскільки нею порушено не закон, а технічну інструкцію.
...й рік Більш раціональне використання трудових ресурсів 60 5 Більш повне використання засобів праці 150 21 Більш раціональна організація матеріально технічного постачання та ефективного використання предметів ...Розрахувати за наведеними даними вплив трудових факторів на виконання трудової програми (табл.); Зробити висновки Вихідна інформація: дані ЗАТ “Алекс” Показник За планом За звітом (+/ ) % 1.
...основних і оборотних фондів, нематеріальних, трудових та фінансових ресурсів. На даному підприємстві зношеність основних фондів і нематеріальних ресурсів є повною, тому було зосереджено увагу на оцінці оборотних засобів, трудових і фінансових ресурсів.
...на результативності, якості та складності трудової діяльності, яка включає показники: продуктивність праці, темпи зростання продуктивності і заробітної плати, частка фонду оплати праці в собівартості продукції, втрати ...кадрів, рівень кваліфікації персоналу, рівень трудової дисципліни, професійно кваліфікаційна структура, співвідношення виробничого й адміністративно управлінського персоналу, соціальна структура персоналу, рівномірність його завантаження, витрати на 1 працівника...
...серед досліджуваної сукупності підприємств, але трудовий та економічний потенціал залишаються на останньому місці. В 2009р. знову відбулось зниження виробничо технологічного потенціалу до останнього місця. Трудовий потенціал ТОВ «Коресо» в 2009р.
“використання трудових ресурсів” b. “управління персоналом” c. “управління людськими ресурсами” d. “управління людиною” Question 4 В центрі уваги якої з перерахованих нижче ... “використання трудових ресурсів” b. “управління персоналом” c. “управління людськими ресурсами” d. “управління людиною” Question 5 Стислий виклад прочитаного, що узагальнює матеріал у ...
трудовий Question 20 Зазначте основні фактори розміщення продуктивних сил: a. природні, техніко економічні, демографічні, економіко географічні, екологічні b.... трудовий b. паливний c. сировинний d. споживацький Question 23 Конкретні умови, що визначають вибір місця розміщення виробництва і формування територіальних комплексів, ...
Основи трудового права Контрольні питання до теми 8 1. Охарактеризуйте трудовий контракт. Які його особливості і чим він відрізняється від звичайного трудового ...
Нормативно–правові аспекти трудових спорів 1.1. Законодавчо–правові моменти розгляду індивідуальних трудових спорів 4 1.2. Практика розгляду судами трудових конфліктів 12 РОЗДІЛ ...
Теоретичні основи трудової міграції 1.1. Сутність трудової міграції та її особливості на сучасному етапі розвитку економіки України 1.2 Методологічні та організаційні ...
Трудовий потенціал регіонів України 2.1. Особливості розміщення трудових ресурсів в регіонах України 2.2. Раціональне використання трудових ресурсів в регіонах ...
Трудова мотивація і трудовий потенціал працівників 1.3. Вплив на трудову поведінку працівників через їх мотивацію Висновки Література 2.
« 1 2 3 4 5 6 7 ... 9 10 »

Форма входа Реєстрація
Запам'ятати мене Забув пароль ?
Реклама

Топ 10 авторів
lessonz lessonz 4275
В'ячеслав ID:217
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 4275
 • Зареєстрований: 07.07.2011
vipbond vipbond 3057
Виктория Петровна ID:74
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 3057
 • Зареєстрована: 09.01.2011
k_alena k_alena 2317
Елена ID:565
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:немає
 • Робіт додано: 2317
 • Зареєстрована: 11.07.2012
Ангелина Ангелина 2138
Ангелина ID:213
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 2138
 • Зареєстрована: 05.07.2011
olga olga 1466
Ольга ID:184
 • Стать:Жінка
 • Группа: Продавці
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1466
 • Зареєстрована: 03.06.2011
uliya uliya 1449
Юлія Олександрівна ID:197
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1449
 • Зареєстрована: 19.06.2011
FPM-2007 FPM-2007 1023
Стороженко Андрій Юрійович ID:1255
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1023
 • Зареєстрований: 17.08.2014
Viktor Viktor 918
Віктор ID:273
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 918
 • Зареєстрований: 26.09.2011
mars1814 mars1814 868
Олександр ID:104
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 868
 • Зареєстрований: 16.02.2011
Nayka Nayka 546
Светлана ID:235
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:немає
 • Робіт додано: 546
 • Зареєстрована: 27.07.2011
СтатистикаОнлайн всього: 1
Гостей: 1
Користувачів: 0Всі партнери
Студенський каталог готових робіт © 2021 - Усі права застережено
Адміністрація сайту не несе відповідальності за матеріали, які розміщені користувачами.