Меню сайту

Нові користувачі
teddy
Користувачі
24.02.2021
zhyton_1002
Автори робіт
22.02.2021
Moran
Автори робіт
22.02.2021
Max
Автори робіт
19.02.2021
380682561766
Автори робіт
19.02.2021
Чи пишете ви самі роботи?


аватар
Правдюк Петро Андрійович

Рейтинг: 10
аватар
Болгарін Володимир Володимирович

Рейтинг: 10
аватар
Гордій Ірина Володимирівна

Рейтинг: 10
аватар
Любов Олександрівна

Рейтинг: 10
Ильчишина Ирина Викторовна

Рейтинг: 16
аватар
Великий Олександр Анатолійович

Рейтинг: 10

Замовляйте роботи у професіоналів


Результати 51-100 з 297 за запитом туризму)

...АВСТРАЛІЇ 3.1 Оздоровчо лікувальний туризм 3.2 Пізнавально екскурсійний туризм 3.3 Активний та спортивний туризм 3.4 Подієвий і круїзний туризм ВИСНОВКИ СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ...
Вступ Роздiл i iндустрiя туризму – основа розвитку туристичної послуги 1.1 Структура iндустрiї туризму 1.2 Класифiкацiя засобiв розмiщення туристiв Роздiл ii класифiкацiя туристичних ресурсiв ...
Сутність маркетингу в туризмі 2. Рівні маркетингу в туризмі 3. Туристське підприємство — основна ланка реалізації концепції маркетингу в туризмі 4.
Розвиток туризму в Україні 1.1. Туризм в Україні 1.2. Шляхи розвитку туризму в Україні Розділ 2.
Метою статті є дослідження особливостей, тенденцій та перспектив туризму в Португалії. Теоретичні та прикладні проблеми розвитку туризму в Португалії досліджені в роботах Воскресенського В. Ю., Максименка С. В.
У багатьох державах світу туризм розвивається як система, яка надає всі можливості для ознайомлення з історією, культурою, звичаями, духовними і релігійними цінностями даної країни і ...оцінка проблем і перспектив розвитку туризму в країнах Піренейського півострова. При написанні статті були використані публікації вчених та практиків у галузі туризму В. Ю. Воскресенского, В.
...єкт і предмет дослідження соціології туризму 3. Функції соціології туризму
Науково методичні основи розвитку туризму в Україні Розділ 2. Характеристика сучасного стану розвитку туризму в Косовському районі 2.1. Історія Косова 2.2.
Історія та передумови розвитку туризму 4. Сучасні підходи до визначення туризму 5. Стан розвитку туризму в Україні
Науково методичні основи розвитку туризму в Україні Розділ 2. Характеристика сучасного стану розвитку туризму в Рівненській області 2.1. Стан об’єктів природно заповідного фонду ...
ОСОБЛИВОСТІ КОНТРОЛЮ НА ПІДПРИЄМСТВАХ СФЕРИ ТУРИЗМУ 2.1. Зміст, види, принципи та процес здійснення контролю на підприємствах сфери туризму 2.2.
ОСОБЛИВОСТІ КОНТРОЛЮ НА ПІДПРИЄМСТВАХ СФЕРИ ТУРИЗМУ 2.1. Зміст, види, принципи та процес здійснення контролю на підприємствах сфери туризму 2.2.
1. Класифікація ринків міжнародного туризму. 2. Індустрія туризму американського регіону. Список літератури E mail: mars1814@rambler.
СІЛЬСЬКИЙ (ЗЕЛЕНИЙ) ТУРИЗМ РОЗДІЛ ІІ. ПРИРОДНІ ФАКТОРИ ФОРМУВАННЯ ЛАНДШАФТІВ КІВЕРЦІВСЬКОГО РАЙОНУ 2.1 Фізико – географічне положення 2.2 Кліматичні особливості району 2.3 ...іміджем та людськими ресурсами сільського туризму ВИСНОВОК СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ
РЕКЛАМА В ІНДУСТРІЇ ТУРИЗМУ 1.1. Специфіка реклами в туризмі 1.2. Види туристської реклами 1.3. Функції реклами 1.4.
Загальні відомості про Федерацію спортивного туризму України 2. Історичні аспекти розвитку федерації спортивного туризму України ВИСНОВКИ ЛІТЕРАТУРА
Ситуація у сфері туризму в Україні 2. Впровадження оптимального варіанту розвитку туристичної індустрії в Україні 3. Основні напрями розвитку туризму в Україні до 2010 року ...
ТЕОРЕТИЧНІ АСПЕКТИ ФОРМУВАННЯ СТРАТЕГІЇ РОЗВИТКУ ТУРИЗМУ 1.1. Загальні стратегічні напрями розвитку туризму 1.2. Основні фактори підвищення ефективності діяльності підприємств туристичної галузі РОЗДІЛ 2.
Науково методичні основи розвитку туризму в Україні Розділ 2. Характеристика сучасного стану розвитку туризму в Хмельницькій області 2.1. Туристичний потенціал Хмельниччини 2.2.
Методы исследования трудовых ресурсов туризма 3.1. Анализ и оценка источников информации 3.2. Использование в исследовании метода собеседования Раздел 4. Исследование менеджмента трудовых ресурсов туризма 4.1.
Науково методичні основи розвитку туризму в Україні Розділ 2. Характеристика сучасного стану розвитку туризму в Харківській області 2.1. Туристичний потенціал Харківщини 2.2.
Науково методичні основи розвитку туризму в Україні Розділ 2. Характеристика сучасного стану розвитку туризму в Львівської області 2.1. Рекреаційні ресурси та їх використання 2....
Сутність сільського зеленого туризму 4. Розвиток сільського зеленого туризму на Волині 5. Визначні пам'ятки у сільській місцевості області Висновки Список використаної літератури Додатки
ЕКОЛОГІЧНЕ ВИХОВАННЯ, ЯК СКЛАДОВА ЕКОЛОГІЧНОГО ТУРИЗМУ 14 2.1 Завдання і зміст екологічного виховання та освіти 14 2.1.1. Значення екологічної освіти і виховання 15 ... Екологічний туризм на території Чернівецької області: сучасний стан та перспективи функціонування 37 Висновок до розділу ІІ 48 РОЗДІЛ III.
ВИКОРИСТАННЯ ПРИРОДНИХ РЕСУРСІВ ДЛЯ РОЗВИТКУ ТУРИЗМУ В УКРАЇНІ. 3.1 Природно заповідний фонд України. 3.2 Розвиток санаторно курортної справи. 3.3 Розвиток спеціалізованих видів туризму. Висновок Список використаних джерел Додатки
Пригодницький туризм. У світі залишається все менше не досліджених туристами регіонів. Справжніх романтиків приваблюють найвіддаленіші точки Землі, гірські вершини і морські глибини.... з метою туризму розпочато експлуатацію 46 підводних човнів. У 1996 р. в подорожах на підводних човнах взяли участь понад 2 млн туристів, що ...
Вступ РОЗДІЛ 1. Характеристика природних умов та інфраструктурних ресурсів 1.1. Фізико географічне положення Івано Франківської області ... Перспективи розвитку туризму в області Висновки Список використаної літератури Додатки
1. Охарактеризуйте найбільш перспективні регіони України для розвитку фестивального туризму 2. Дайте характеристику змісту та особливостей програми обслуговування туристів на ...
Вступ 1. Виникнення в Україні перших туристських організацій 2. Сучасний стан національних туристичних організацій 3. Перешкоди на шляху розвитку туризму в Україні Висновок Список використаної ...
1. Обов’язки керівника робіт, роботодавця та лікувально профілактичного закладу у разі настання нещасного випадку на виробництві 2. Завдання підприємства або закладу сфери туризму щодо зниження травмо небезпечності, впливу ...
В першому розділі описується теоритичні основи маркетингово управління. В другому розділі аналіз туристичного потенціалу курорту Моршин....використання маркетингових засобів у розвитку туризму на курорті Моршин.
1 Сутність основних понять інформаційних технологій 2 Основні напрямки автоматизації роботи туристських підприємств 3 Програмне забезпечення туристських подорожей 4 Інтернет – технології в туризмі 5 Ефективність роботи туристських підприємств ...
1. Співпраця в галузі туризму 2. Двостороння співпраця 3. Багатостороння співпраця 4. Основні міжнародні туристичні організації
Завдання 1. Укладіть таблицю порівняльного аналізу процесів, притаманних сучасному розвитку в Україні. 2. Проаналізуйте отримані результати.... Які риси в розвиткові вітчизняного туризму свідчать про глобалізаційні процеси ?
1 Загальна характеристика послуг харчування в туризмі 2 Режими харчування туристів 3 Організація харчування туристів у дестинаціях 3.1 Організація ...
Вступ 1. Суть маркетингу в туризмі 2. Кон'юнктура ринку, мотивація і поведінка споживачів 3.
11.Підприємницька діяльність у туризмі Тестові завдання 40. Виручка від реалізації являє собою: а) суму грошових коштів, яка отримана ...
1. Коротка характеристика Івано Франківського вищого професійного училища готельного сервісу і туризму 2. Навчальна програма з дисципліни “Бухгалтерський облік” та ...
1. Баланс туристичного підприємства 2. Аналіз організаційного і матеріально – технічного рівня діяльності туристичного підприємства Задача Провести аналіз структури фонду заробітної ...
1. Аналіз середовища туристичної галузі країни 1.1. Культура, рівень освіти, відношення населення до туристичної та інвестиційної діяльності ...
Задача Визначити відпускну ціну підакцизного виробу туристичної фірми, суму акцизного збору до сплати до бюджету, податок на додану вартість, виручку ...
1. Загальна характеристика договорів 2. Вимоги до укладання договорів 3. Договірні відносини між туристськими підприємствами 3.1.
1. Переваги та недоліки різних організаційно правових форм діяльності господарських організацій 2. Основні етапи формування інвестиційної стратегії закладів ресторанного господарства ...
1. Ситуаційні завдання: Задача 1 За звітом акціонерно комерційного банку "Епос" на 1 жовтня поточного року: – ...
Вступ 1. Рекреаційне освоєння Криму 2. Кримсько Кавказький гірський клуб (1890 1915 р.р.) 3.
1. Характеристика систем оплати праці в туристичному підприємстві 2. Форми реалізації загальних та специфічних функцій менеджменту в підприємствах туристичної ...
1. Державне регулювання туристичної діяльності в Україні 2. Аналіз розвитку курортної сфери України 3.
Основні показники сегментації різних типів ринків туристичних послуг
ВСТУП РОЗДІЛ 1. ТЕОРЕТИЧНІ АСПЕКТИ ПРОЦЕСУ КОМУНІКАЦІЇ 1.1. Сутність комунікації 1.2. Основні підходи до класифікації комунікацій 1.3.
« 1 2 3 4 5 6 »

Форма входа Реєстрація
Запам'ятати мене Забув пароль ?
Реклама

Топ 10 авторів
lessonz lessonz 4275
В'ячеслав ID:217
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 4275
 • Зареєстрований: 07.07.2011
vipbond vipbond 3057
Виктория Петровна ID:74
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 3057
 • Зареєстрована: 09.01.2011
k_alena k_alena 2317
Елена ID:565
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:немає
 • Робіт додано: 2317
 • Зареєстрована: 11.07.2012
Ангелина Ангелина 2138
Ангелина ID:213
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 2138
 • Зареєстрована: 05.07.2011
olga olga 1466
Ольга ID:184
 • Стать:Жінка
 • Группа: Продавці
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1466
 • Зареєстрована: 03.06.2011
uliya uliya 1449
Юлія Олександрівна ID:197
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1449
 • Зареєстрована: 19.06.2011
FPM-2007 FPM-2007 1023
Стороженко Андрій Юрійович ID:1255
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1023
 • Зареєстрований: 17.08.2014
Viktor Viktor 918
Віктор ID:273
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 918
 • Зареєстрований: 26.09.2011
mars1814 mars1814 868
Олександр ID:104
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 868
 • Зареєстрований: 16.02.2011
Nayka Nayka 546
Светлана ID:235
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:немає
 • Робіт додано: 546
 • Зареєстрована: 27.07.2011
СтатистикаОнлайн всього: 2
Гостей: 2
Користувачів: 0Всі партнери
Студенський каталог готових робіт © 2021 - Усі права застережено
Адміністрація сайту не несе відповідальності за матеріали, які розміщені користувачами.