Меню сайту

Нові користувачі
Maryna
Користувачі
26.02.2021
teddy
Користувачі
24.02.2021
zhyton_1002
Автори робіт
22.02.2021
Moran
Автори робіт
22.02.2021
Max
Автори робіт
19.02.2021
Оцініть цей сайт


аватар
Баратеон Станіс Лавовіч

Рейтинг: 10
аватар
Маценко Назар Вікторович

Рейтинг: 10
аватар
Матіяш Михайло Михайлович

Рейтинг: 10
Однорог Максим Анатолійович

Рейтинг: 10
Попп Наталія Олександрівна

Рейтинг: 13
аватар
Сергій Іванович

Рейтинг: 10

Замовляйте роботи у професіоналів


Результати 101-150 з 308 за запитом туризмі

1 Класифікація засобів розміщення 2 Стисла характеристика засобів розміщення 3 Загальні вимоги до засобів розміщення 4 Особливості розміщення туристів у ...
Вступ 1. Сучасний стан та перспективи розвитку інформаційних технологій. Етапи розвитку інформаційних технологій. Класифікація інформаційних технологій 2.
Вступ 1. Сутність та особливості використання інформаційних технологій в туристичній галузі 2. Види та характеристика інформаційних технологій у туристському ...
Вступ 1. Взаємозв’язок туристичного та готельного комплексу і сучасних інформаційних систем 2.
Вступ 1. Технологія виконання завдання 2. Результати роботи у вигляді документа Word 3.
Лабораторна робота №2 Варіант №1 1. Ознайомитись з різними українськими системами бронювання 2. В письмовому вигляді описати основні можливості ...
Лабораторна робота №2 (Варіант №3) Варіант №5 1. Ознайомитись з різними українськими системами бронювання 2.
1. Аналіз обсягу та асортименту продукції 11. Аналіз продуктивності праці 21. Аналіз стану матеріальних запасів Задача №1 Є така ...
1. Планування діяльності туристичного підприємства 2. Стратегія розвитку підприємства та бізнес планування 3. Ресурсне забезпечення діяльності туристичного підприємства 4.
1 Структура туристської індустрії 2 Функції туроператорів як суб’єктів туристської індустрії 3 Поняття про концепцію генералізації турпродукту та його ...
Поняття туризму та складові туристичної галузі як об’єкту управління 1.1. Поняття туризму 1.2. Туристична індустрія як вид економічної діяльності ...
...цій країні є зимовий гірськолижний туризм. У наш час, коли основною тенденцією стала глобалізація, розвиток туризму і туристичної інфраструктури є не лише справою відновлення трудового потенціалу ...
ПОНЯТТЯ КОНГРЕСНОГО ТУРИЗМУ 1.1. Загальна характеристика конгресного туризму 1.2. Аналіз ринку конгресного туризму в Україні Розділ ІІ.
Науково методичні основи розвитку туризму в Україні 1.1. Аналіз загального стану туристичного ринку нашої країни 1.2. Природно рекреаційні ресурси як основа вітчизняного туристичного ... Екологічні умови сталого розвитку туризму 2.2. Екологічні проблеми в ареалах інтенсивного туристичного використання 3. Розвиток екологічного туризму як провідний напрям зменшення негативного впливу туристичної ...
Туризм, як галузь світової економіки збереже швидкі темпи розвитку. І це цілком зрозуміло, особливо з огляду на той факт, що на ...вільного часу», тому подорожі і туризм для величезної кількості жителів нашої планети стали категоріями важливими, незамінними і невід'ємними від самих необхідних умов життя.
Туризм, як галузь світової економіки збереже швидкі темпи розвитку. І це цілком зрозуміло, особливо з огляду на той факт, що на ...вільного часу», тому подорожі і туризм для величезної кількості жителів нашої планети стали категоріями важливими. Незамінними і невід'ємними від самих необхідних умов життя.
...в умовах розбудови української держави туризм стає дійовим засобом формування ринкового механізму господарювання, надходження значних коштів до державного бюджету, однією з форм раціонального використання вільного часу, ... Зважаючи на це, в туризмі в, транспорт стає його невід’ємною частиною, одним із пріоритетних напрямів розвитку економіки. Стратегічна мета розвитку туризму в Україні полягає ...
Розвиток туризму в світі 1.2. Туризм в Україні 1.3. Шляхи розвитку туризму в Україні Розділ 2.
...визначення роли Послуг харчування для туризму як сфери діяльності 1.1. Визначення та значення подорожей для розвитку туризму 1.2. Споживачі туристського продукту 1.3.
Етапи розвитку туризму 1.1. Перші мандрівники 1.2. Пересування людей в середньовічній Європі Розділ 2. Туризм як галузь світового господарства 2.1.
Вступ У зв’язку із зростаючим антропогенним впливом дуже актуальною стала проблема збереження природного характеру ландшафтів районів масового туризму, відпочинку людей. Серед різновидів туризму особливого поширення набуває сьогодні екологічний туризм (ecological tourism), що здійснюється переважно на рекреаційних природно заповідних ...
...основних статистичних даних в галузі туризму Німеччини Розділ 2. Рекреаційно туристський потенціал та види туризму розвинуті Німеччини 2.1. Характеристика найвідоміших туристських об’єктів Німеччини 2....
...провадження підприємницької діяльності в сфері туризму 2. Організація діяльності туристичного підприємства 2.1. Дослідження маркетинового середовища туристичного підприємства 2.2. Маркетингові дослідження туристичного ринку 2.3....з використанням декількох видів спеціалізованого туризму. 3. Бажано щоб він був розрахований на періоди, коли конкуренти не є дуже активними на ринку. 4.
Стратегія повинна базуватися на розвитку туризму по спіралі. Спіралеподібна стратегія здатна вивести підприємство на вищий рівень прибутковості і забезпечити поступальні темпи розвитку. Здійснення стратегії доходу в туризмі являє собою розтягнутий у часі ...
Туризм як галузь світової економіки 1.1. Основні поняття складових туризму 1.2. Соціально економічне значення туристичної індустрії 1.3.
Поняття „туризм” та його розвиток 1.1. Розвиток туризму в світі 1.2. Туризм в Україні 1.3.
Поняття „туризм” та його розвиток 1.1. Розвиток туризму в світі 1.2. Туризм в Україніс 1.3.
Розвиток туризму в Україні 1.1. Туризм в Україні 1.2. Шляхи розвитку туризму в Україні Розділ 2.
Визначення поняття „туризм” 1.2. Сучасний стан туристичної галузі у світі 1.3. Туризм в Україні Розділ 2.
Визначення поняття „туризм 1.2. Сучасний стан туристичної галузі у світі 1.3. Туризм в Україні Розділ 2.
Розвиток туризму в світі 1.2. Туризм в Україні 1.3. Шляхи розвитку туризму в Україні Розділ 2.
Науково методичні основи розвитку туризму в Україні 1.1. Туристичний ринок в ХХІ столітті 1.2. Проблеми розвитку туризму в Україні та шляхи їх вирішення ...
Туризм є однією з провідних і найбільш динамічних галузей економіки і за швидкі темпи він визнаний економічним феноменом сторіччя. Сьогодні створення стійкого розвитку туризму можливе тільки за умови постійного ...
...та інфраструктура – головні складові розвитку туризму в Україні 1.3. Прогнози розвитку світового туризму та перспективи розвитку туризму в Україні РОЗДІЛ 2.
...як чинник розвитку окремих видів туризму 2.1. Історико культурні ресурси 2.2. Етнографічні ресурси 2.3. Основні історичні центри розвитку туризму Розділ 3.
...кордоном, комплексний підхід до розвитку туризму та курортів на регіональному рівні, підтримка розвитку малого та середнього бізнесу у туристичній сфері, зокрема сільського зеленого туризму, зумовили неухильне зростання кількості туристів ...
...Зв'язок між комунікаціями і туризмом 2.2 Туризм як спосіб пізнання 2.3 Засоби комунікацій в туризмі 2.4 Іновації в туризмі Розділ 3.
Туризм — це багатогранне явище, що поєднує економічні, соціальні, культурні та екологічні аспекти, має невичерпний потенціал для постійного прогресу, він пов'язаний ... Туризм — найбільш динамічна сфера людської діяльності, це чинник економічного та культурного розвитку, захисту навколишнього середовища та історико культурної спадщини, міжнародного взаєморозуміння, ...
...менеджменті зовнішньоекономічної діяльності в індустрії туризму 8 1.1. Сутність та етапи розвитку Інтернет технологій в менеджменті зовнішньоекономічної діяльності туризму 8 1.2.
...в умовах розбудови української держави туризм стає дійовим засобом формування ринкового механізму господарювання, надходження значних коштів до державного бюджету, однією з форм раціонального використання вільного часу, ... Зважаючи на це, в туризмі в, транспорт стає його невід’ємною частиною, одним із пріоритетних напрямів розвитку економіки. Стратегічна мета розвитку туризму в Україні полягає ...
Туризм, як галузь світової економіки збереже швидкі темпи розвитку. І це цілком зрозуміло, особливо з огляду на той факт, що на ...вільного часу», тому подорожі і туризм для величезної кількості жителів нашої планети стали категоріями важливими. Незамінними і невід'ємними від самих необхідних умов життя.
Науково методичні основи розвитку туризму в Україні 1.1. Аналіз загального стану туристичного ринку України 1.2. Природно рекреаційні ресурси як основа туристичного потенціалу України ... Характеристика сучасного стану розвитку туризму у Вінницькій області 2.1. Формування адміністративно територіального поділу Поділля 2.2. Загальна характеристика географічного розташування Вінницької області 2.3.
Розвиток туризму в світі і на Україні 1.1. Історія розвитку туризму 1.2. Науково методичні основи розвитку туризму в Україні Розділ ...
Туризм в Україні на сучасному етапі 1.2. Перспективи розвитку туризму в Україні Розділ 2. Полонинське господарство в Україні 2.1.
Вступ Розділ 1 визначення ролі послуг харчування для туризму як сфери діяльності 1.1. Роль послуг та види харчування при організації обслуговування туристів в готелях та туристичних комплексах 1.... Швидкий динамічний розвиток туризму спонукав до такого стрімкого розвитку і ресторанну галузь. І це цілком зрозуміло, особливо з огляду на той факт, що на ...
Розвиток туризму в Україні 1.1. Історія розвитку туризму 1.2. Науково методичні основи розвитку туризму в Україні Розділ 2.
Розвиток туризму в Україні 1.1. Історія розвитку туризму 1.2. Науково методичні основи розвитку туризму в Україні Розділ 2.
ТЕОРЕТИКО МЕТОДОЛОГІЧНІ ОСНОВИ ДОСЛІДЖЕННЯ ТУРИЗМУ 1.1. Туризм як суспільне явище та об'єкт географічного дослідження 1.2. Ринок туристичних послуг та його територіальна організація ...
Науково методичні основи розвитку туризму в Україні 1.1. Проблеми розвитку туризму в Україні 1.2. Наукові дослідження розвитку туризму в Україні Розділ 2.
Науково методичні основи розвитку туризму в Україні 1.1. Проблеми розвитку туризму в Україні 1.2. Наукові дослідження розвитку туризму в Україні Розділ 2.
« 1 2 3 4 5 6 7 »

Форма входа Реєстрація
Запам'ятати мене Забув пароль ?
Реклама

Топ 10 авторів
lessonz lessonz 4275
В'ячеслав ID:217
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 4275
 • Зареєстрований: 07.07.2011
vipbond vipbond 3057
Виктория Петровна ID:74
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 3057
 • Зареєстрована: 09.01.2011
k_alena k_alena 2317
Елена ID:565
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:немає
 • Робіт додано: 2317
 • Зареєстрована: 11.07.2012
Ангелина Ангелина 2138
Ангелина ID:213
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 2138
 • Зареєстрована: 05.07.2011
olga olga 1466
Ольга ID:184
 • Стать:Жінка
 • Группа: Продавці
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1466
 • Зареєстрована: 03.06.2011
uliya uliya 1449
Юлія Олександрівна ID:197
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1449
 • Зареєстрована: 19.06.2011
FPM-2007 FPM-2007 1023
Стороженко Андрій Юрійович ID:1255
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1023
 • Зареєстрований: 17.08.2014
Viktor Viktor 918
Віктор ID:273
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 918
 • Зареєстрований: 26.09.2011
mars1814 mars1814 868
Олександр ID:104
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 868
 • Зареєстрований: 16.02.2011
Nayka Nayka 546
Светлана ID:235
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:немає
 • Робіт додано: 546
 • Зареєстрована: 27.07.2011
СтатистикаОнлайн всього: 1
Гостей: 1
Користувачів: 0Всі партнери
Студенський каталог готових робіт © 2021 - Усі права застережено
Адміністрація сайту не несе відповідальності за матеріали, які розміщені користувачами.