Меню сайту

Нові користувачі
Maryna
Користувачі
26.02.2021
teddy
Користувачі
24.02.2021
zhyton_1002
Автори робіт
22.02.2021
Moran
Автори робіт
22.02.2021
Max
Автори робіт
19.02.2021
Чи пишете ви самі роботи?


аватар
Кукол Екатерина Валерьевна

Рейтинг: 10
Бабій Катерина Сергіївна

Рейтинг: 19.9
аватар
Гуринова Ольга Александровна

Рейтинг: 10
аватар
Миронець Олександр Іванович

Рейтинг: 10
аватар
Сагула Дар`я Валеріївна

Рейтинг: 10
аватар
Гусак Віктор Васильович

Рейтинг: 10

Замовляйте роботи у професіоналів


Результати 101-150 з 174 за запитом узагальнюючих

...амортизації Задача Скориставшись даними розрахувати узагальнюючі показники використання основних засобів підприємства: фондовіддачу, фондомісткість, фондоозброєність 3. Соціальна діяльність підприємства 4. Особливості й оцінка кризової ситуації на підприємстві ...
...амортизації Задача Скориставшись даними розрахувати узагальнюючі показники використання основних засобів підприємства: фондовіддачу, фондомісткість, фондоозброєність 3. Концентрація і розукрупнення виробництва 4. Зовнішні фактори зростання ефективності виробництва Задача ...
...амортизації Задача Скориставшись даними розрахувати узагальнюючі показники використання основних засобів підприємства: фондовіддачу, фондомісткість, фондоозброєність 3. Сутність і соціально – економічне значення розвитку суспільних форм організації виробництва 4.
...амортизації Задача Скориставшись даними розрахувати узагальнюючі показники використання основних засобів підприємства: фондовіддачу, фондомісткість, фондоозброєність 3. Зарубіжний та вітчизняний досвід участі працівників у прибутках і власності підприємств ...
Середні узагальнюючі показники ряду динаміки: середній абсолютний приріст, середній коефіцієнт і темп зростання, середній темп приросту, середнє абсолютне значення одного відсотку приросту.
Розрахувати узагальнюючі показники ефективності використання основних виробничих фондів підприємства фондовіддачу та фондомісткість Завдання 2 (вариант 8) Обігові кошти та матеріально технічне забезпечення ...
Пенсійний фонд України узагальнює практику застосування законодавства з питань, що належать до його компетенції, розробляє пропозиції щодо вдосконалення законодавства і в установленому порядку вносить ...
...аналіз витрат спирається на такі узагальнюючі показники: витрати одиниці продукції, виконання плану зниження витрат порівнянної про¬дукції, витрати на 1 грн. товарної продукції.
...психології спорту, можна відзначити, що узагальнюючим завданням у цій області психології можна назвати розробку психологічних основ і необхідних умов для максимального прояву спортсменом своїх спортивних можливостей ...
...народному господарстві в цілому найбільш узагальнююче поняття, що враховує приріст усього новоствореного продукту або виробленого національного доходу. В Україні не ведеться статистична оцінка витрат суспільної праці, ...
Узагальнюється аналіз розрахунком основних показників, що характеризують конкурентоспроможність продукції: технічний рівень виробництва, інноваційне забезпечення, якість предметів праці, кваліфікація персоналу, рівень організації ...
...інтегрального використання основного капіталу; 4) узагальнюючі показники використання основного капіталу, які характеризують ремонтні аспекти використання основного капіталу в цілому по підприємству.
...карані діяння пропонується іменувати новим узагальнюючим поняттям – «кримінальні правопорушення» з його відповідною видовою диференціацією за ознаками й особливостями, що притаманні кожному з видів, на злочини та ...
...стан (відтворення) основного капіталу; 2) узагальнюючі показники використання основного капіталу; 3) часткові показники використання основного капіталу. В роботі досліджено діяльність і зроблено оцінку основних показників господарської ...
...виходячи із власних поглядів (тобто узагальнюючої податкової консультації центрального податкового органу з цього питання не було, а норма податкового законодавства мала подвійне тлумачення).
...на фінансовий результат, який є узагальнюючим показником роботи підприємства. За таких умов завданням обліку є забезпечення управлінського персоналу інформацією для оперативного регулювання реалізації продукції, планування майбутньої ...
Узагальнюючи отримані результати, можна зробити такі висновки. 1. Діяльність фірми сформована, виходячи з специфіки діяльності малого підприємства.
...товчого та конструкторського етапів учні узагальнюють вивче¬ний матеріал, включаючи його в загальну систему своїх знань і вмінь. На технологічному етапі учень виконує технологічні операції, корегує ...
...на фінансовий результат, який є узагальнюючим показником роботи підприємства. За таких умов завданням обліку є забезпечення управлінського персоналу інформацією для оперативного регулювання реалізації продукції, планування майбутньої ...
...головної книги, в якій дані узагальнюються, потім ці дані переносяться до шахової відомості і оборотно – сальдової відомості. Дані оборотно – сальдової відомості є підставою для складання звітності.
...Прибуток є одним із підсумкових, узагальнюючих показників виробничо фінансової діяльності, виражає кінцевий результат ефективності виробництва і реалізації продукції, поліпшення її якості, використання трудових, матеріальних і фінансових ...
Основний узагальнюючий показник — чистий прибуток, який підприємство отримало за звітний період. Провівши аналіз майна ВАТ „Черкасигаз”, ми побачили, що загальна вартість майна ...
Узагальнюючи дані дослідження можна зробити висновок, що аудит розрахунків з оплати праці можна: 1) покращити, розробивши внутрішні стандарти аудиторської фірми з ...
...головної книги, в якій дані узагальнюються, потім ці дані переносяться до шахової відомості і оборотно – сальдової відомості. Дані оборотно – сальдової відомості є підставою для складання звітності.
Узагальнюючими показниками технічного стану основних засобів являються коефіцієнти зносу і придатності. Розглянувши і проаналізувавши отримані данні ми бачимо, що загальна кількість ...
...Прибуток є одним із підсумкових, узагальнюючих показників виробничо фінансової діяльності, виражає кінцевий результат ефективності виробництва і реалізації продукції, поліпшення її якості, використання трудових, матеріальних і фінансових ...
...поширено застосовується на практиці, та узагальнює її практичну вагомість. При розкритті даної теми видно, що оренда землі має глибокі історичні корені.
...одного проценту приросту; 3) середні узагальнюючі показники ряду динаміки: середній абсолютний приріст, середній коефіцієнт і темп зростання, середній темп приросту, середнє абсолютне значення одного проценту приросту.
...Прибуток є одним із підсумкових, узагальнюючих показників виробничо фінансової діяльності, виражає кінцевий результат ефективності виробництва і реалізації продукції, поліпшення її якості, використання трудових, матеріальних і фінансових ...
...образотворчого мистецтва як наука теоретично узагальнює практичний досвід роботи, пропонує такі методи навчання, які вже виправдали себе й показують найкращі результати.
Отже, узагальнюючи аналітичну частину II розділу, можна сказати, що акціонерне товариство має посередні показники по своїй фінансовій ситуації.
Назвіть першу узагальнюючу працю з історії України. 3. Що Ви знаєте про діяльність Кирило Мефодіївського товариства? 4. Що передбачала концепція програмних документів кирило ...
...5 Стислий виклад прочитаного, що узагальнює матеріал у коротких формулюваннях, як правило, без фактів і прикладів, це: a. конспект b. виписки c. тези d.
...складається з вступу, трьох розділів, узагальнюючих висновків та списку використаних джерел та літератури. У першому розділі „Поняття та правовий аналіз державної зради” розглядається поняття державної зради, ...
...дослідження є «Висновки», де автор узагальнюючи роботу зробив відповідні узагальнення та пропозиції. Закінчується дослідження «Списком використаних джерел», що безпосередньо використовувались автором при написанні роботи.
...на балансі магазин „Будматеріали” Основним узагальнюючим показником фінансових результатів, господарської діяльності товариства є прибуток. Для забезпечення діяльності товариства створений статутний фонд у розмірі 31,5 млрд.
...може мати для підприємства такого узагальнюючого, глобального значення, бо саме фінанси охоплюють усі без винятку сторони і ділянки його функціонування
...коефіцієнти зносу та придатності є узагальнюючими показниками технічного стану основних фондів, можна сказати, що якщо первісна вартість основних фондів збільшилася на 22 тис. грн.
Основним узагальнюючим показником фінансових результатів, господарської діяльності управління є прибуток. Для забезпечення діяльності товариства створений статутний фонд у розмірі 31,5 млрд.
Середній показник біржової активності, який узагальнює динаміку цін на цінні папери і свідчить про зміни в рівні цін за певний час, — це: а) курсова ціна; б) ...
Середній показник біржової активності, який узагальнює динаміку цін на цінні папери і свідчить про зміни в рівні цін за певний час, – це: а) курсова ціна; b) ...
Середній показник біржової активності, який узагальнює динаміку цін на цінні папери і свідчить про зміни в рівні цін за певний час, – це: а) курсова ціна; b) ...
Середній показник біржової активності, який узагальнює динаміку цін на цінні папери і свідчить про зміни в рівні цін за певний час, – це: а) курсова ціна; b) ...
...капітальних вкладень Таблиця 1.6 Узагальнюючі показники ефективності діяльності Таблиця 2.1 Аналіз складу, змісту функцій управління та їх розподілу між органами управління ДП „ЧАРЗ» Таблиця ...
...балансу форми № 1, де інформація узагальнюється в другому розділі активу за статтями 140, 150 і 160. В третьому розділі магістерської дипломної роботи описана організація і методика ...
...з кредитної діяльності поділяється на узагальнюючу та деталізовану. Для аналізу дохідності і прибутковості кредитних операцій важливо виділити ті форми звітності, які показують доходи за кредитами, нараховані ...
...переваги Таблиця 1.3 Приклади узагальнюючих показників розміру деяких конкурентних переваг Таблиця 1.4 Класифікація конкурентних переваг підприємства Рис. 1.5 Система конкурентних стратегій підприємства Рис.
...дослідження є «Висновки», де автор узагальнюючи роботу зробив відповідні узагальнення та пропозиції. Закінчується дослідження «Списком використаних джерел», що безпосередньо використовувались автором при написанні роботи.
...Витрати операційної діяльності», на якому узагальнюється інформація про матерiальнi витрати, витрати на оплату працi, вiдрахування на соцiальнi заходи, амортизацiю, iншi операцiйнi витрати.
...коефіцієнти зносу та придатності є узагальнюючими показниками технічного стану основних фондів, можна сказати, що якщо первісна вартість основних засобів збільшилася, то знос їх за час експлуатації ...
« 1 2 3 4 »

Форма входа Реєстрація
Запам'ятати мене Забув пароль ?
Реклама

Топ 10 авторів
lessonz lessonz 4275
В'ячеслав ID:217
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 4275
 • Зареєстрований: 07.07.2011
vipbond vipbond 3057
Виктория Петровна ID:74
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 3057
 • Зареєстрована: 09.01.2011
k_alena k_alena 2317
Елена ID:565
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:немає
 • Робіт додано: 2317
 • Зареєстрована: 11.07.2012
Ангелина Ангелина 2138
Ангелина ID:213
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 2138
 • Зареєстрована: 05.07.2011
olga olga 1466
Ольга ID:184
 • Стать:Жінка
 • Группа: Продавці
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1466
 • Зареєстрована: 03.06.2011
uliya uliya 1449
Юлія Олександрівна ID:197
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1449
 • Зареєстрована: 19.06.2011
FPM-2007 FPM-2007 1023
Стороженко Андрій Юрійович ID:1255
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1023
 • Зареєстрований: 17.08.2014
Viktor Viktor 918
Віктор ID:273
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 918
 • Зареєстрований: 26.09.2011
mars1814 mars1814 868
Олександр ID:104
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 868
 • Зареєстрований: 16.02.2011
Nayka Nayka 546
Светлана ID:235
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:немає
 • Робіт додано: 546
 • Зареєстрована: 27.07.2011
СтатистикаОнлайн всього: 1
Гостей: 1
Користувачів: 0Всі партнери
Студенський каталог готових робіт © 2021 - Усі права застережено
Адміністрація сайту не несе відповідальності за матеріали, які розміщені користувачами.