Меню сайту

Нові користувачі
Вікторія333
Користувачі
04.03.2021
Maryna
Користувачі
26.02.2021
teddy
Користувачі
24.02.2021
zhyton_1002
Автори робіт
22.02.2021
Moran
Автори робіт
22.02.2021
Оцініть цей сайт


аватар
Кукол Екатерина Валерьевна

Рейтинг: 10
Сулімова Анастасія Геннадіївна

Рейтинг: 11
Хом'як Олена Георгіївна

Рейтинг: 16
Наталія М. Б.

Рейтинг: 16
Вікторія

Рейтинг: 10
аватар
Гринчук Катерина Ігорівна

Рейтинг: 10

Замовляйте роботи у професіоналів


Результати 451-500 з 2321 за запитом українських

...я роковане Марія в сучасній українській літературі 2.2 Імена видатних людей в сучасній українській літературі РОЗДІЛ 3. НАПРЯМКИ РОЗВИТКУ ВІДОБРАЖЕННЯ ІМЕН В СУЧАСНІЙ ЛІТЕРАТУРІ 3....
...в творі аргентинського письменника та української поетеси…………………………………………………………..8 Висновки………………………………………………………………………....10 Література………………………………………………………………………..11 У нашій роботі метою є спроба виокремити риси модернізму у драмі «В катакомбах» Лесі ...нашу думку, ідейна глибина твору української поетеси в руслі модерного літературного напрямку тісно переплітається з творчістю аргентинського письменника. Чуйна душа Лесі Українки пройнята болем своєї країни, ...
Проблеми соціалізації у спадщині українських науковців першої третини XX ст. (В. Зеньківський, С. Русова, С. Ананьїн, І. Соколянський, Я. Чепіга). Проблеми соціалізації у спадщині В.... Етнічні процеси у сучасному українському суспільстві та їх вплив на соціалізацію молоді Народні традиції як чинник етнічної соціалізації та національномго самовизначення української молоді.
Алчевська – пропагандист кращих здобутків української демократичної літератури...................................................................27 ВИСНОВКИ..........................................................................................................32 СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ.........................................................34 ДОДАТКИ.............................................................................................................36 ВСТУП Христ...
347 Алфавітний покажчик українських назв формацій. ............................................. 362 Алфавітний покажчик українських назв субформацій ...................................... 364 Алфавітний покажчик українських назв класів асоціацій .................................
...міжпредметних зв’язків на уроках української мови у площині формування мовно комунікативної компетенції учнів початкових класів.......................................................................................................................34 Висновки до розділу I ............................................................................................. Розділ II.... Ушинський, а серед українських методистів – О.М. Біляєв, В.Я. Мельничайко, Г.Р. Передрій, С.О. Пульт...
...ними словосполучення і запишіть їх українські еквіваленти Legal, solicitor, justice, protect, practioner, defend, law, enforcement. 3. Випишіть з навчальних текстів по одному реченню з поданих нижче ... Перекладіть речення українською мовою. Custom, legislation, legal rulings, code, precedent, compulsory, course, litigation, arbitration, judge. 4. Заповніть пропуски, утворивши зі слів, поданих у ...
Дискусії, що розгорнулися в українській та зарубіжній історіографії останнього десятиліття довкола антиросійського виступу української старшини на чолі з Іваном Мазепою, ілюструють показову тенденцію: питання “зради” ...
...спочатку дайте характеристику префіксів в українській мові. Зазначте їх правопис у такому порядку, правопис префіксів роз . без . з (с ); пре , при , прі , пере ; від , під , між (... в) перекладіть українською мовою: Факт уменьшения общего количества антиобщественних поступков с повышением возраста имеет социальные причини. Известно, что люди разного возраста в большинстве ...
Перекладіть українською мовою, поставивши наголоси в обох варіантах. Підкреслене слово поясніть . капотировать – кассационный – иллюминировать – денонсирование – оперировать – распылитель – по семейным обстоятельствам – отдавать должное – ... а) Передайте прізвища українською мовою; б) узгодьте поданий в дужках тричлен людського найменування; в) подайте форму кличного відмінка. а) Трубецкой, Водопьянов, Румянцев, Дьяконов, Токарев, ...
...завданні напишіть правила подвоєння в українській мові. а) Перекладіть на українську мову: Соцветие, бессердечный, соломенный, бессмертие, платье, бытие, предместье, обобщение, постоянно, Прикарпатье, Подолье, воссоединение, распутье, нежданный, ...
...структур ринкової економіки, але в українській економіці ще не відбулася необхідна трансформація, вона не стала по справжньому ринковою. Українські банки змушені працювати в умовах підвищеного ризику, ...
...нарешті воз’єдналася з іншими українськими землями в єдине державне утворення. Новонароджена Польська держава скористалася з військової та політичної слабкості Української Народної Республіки та Радянської України, ...
б) перекладіть текст українською мовою; зверніть увагу на явища в системі приголосних, випишіть спрощення: Первая попытка дать определение организованной преступности была предприпята американскими социологами.... Українське ділове мовлення. Посібник, К., 1997. 2. Блик О.П. Українська мова. Підручник. Частина 1. К., 1997 3.Гараненко А.А.
в) перекладіть слова й запишіть українською мовою. Мягкий, объединение, мяч, объявлепие, матерью, пять, память, премьера, отьезд, кровью, любовью, семья, вяльш, съездить, подъезд, девять, славянский, сьесть, связать.... Українське ділове мовлення. Посібник. К., 1997. 2. Паламар Л.М., Кацавець Г.М. Мова ділових паперів. К., 1995. 3.
Перекладіть словосполучення українською мовою. Визначте рід іменників. Человеческое достоинство; крепкий кофе; интересное интервью; зеленый Тбилиси; непрочитанная рукопись; экономический кризис; злая собака; очередная запись.... Запишіть українською мовою. По собственному желанию, по поручению, по закону, идти по улице, на следующий день. Завдання 4.
...постачальники швейного обладнання, представлені на українському ринку Рис. 2.2 Узагальнена характеристика "сил конкуренції" в швейній галузі України. Рис. 2.3 Послідовність аналізу управління конкурентними перевагами (...ключових факторів успіху в діяльності українських швейних підприємств Таблиця 2.15 Оцінка конкурентного потенціалу досліджуваних швейних підприємств Таблиця 2.16 Оцінка конкурентоспроможності продукції досліджуваних підприємств по ...
В даній роботі проводиться детальний аналіз українсько грузинських відносин 1991 2009 рр. в політичній, економічній, військовій, культурній сфері. В першому розділі роботи була розглянута співпраця України та ...також вплив прийнятих договорів на українсько грузинські відносини. В другому розділі була проаналізована економічна сфера українсько грузинської співпраці, розглянуті договори, які мали економічне значення для обох ...
ВПРАВИ ЯК МЕТОД НАВЧАННЯ УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ 1.1. Поняття методу вправ у навчанні української мови та вимоги до нього 1.2.
Лексичні норми української літературної мови в професійному спілкуванні. 2. Орфографічні норми сучасної української мови. 3. Морфологічні норми сучасної української літературної мови в професійному ...
ЗМІСТ ВСТУП РОЗДІЛ 1 УКРАЇНСЬКА ЛІТЕРАТУРА КІНЦЯ XIX ПОЧАТКУ ХХ СТОЛІТТЯ. 1.1 Особливості української літератури даного періоду (кінця ХІХ – початку ХХ століття.) 1.2.
Правопис українських прізвищ, підприємств, установ, посад (на кожне правило по 2 3 приклади). 3.Поняття про статут, його реквізити, навести приклад з ... б) запишіть прізвища українською мовою: Ефимов, Савельев, Евгеньев, Дернов, Благоев, Литвинов, Лукьянов, Сухарев, Давидов, Демьянов, Лучанинов, Георгиев, Рощин, Марцинкевич, Тернин, Шимчак, Гущин, Слепцов, Муромцев, ...
Останнім часом відбувається активне впровадження в українську політичну практику сучасних надбань науки, відомої у світі як Public Relations (паблік рілейшнз або PR).Впровадження науки PR у виборчу практику нового українського періоду допоможе обгрунтовано і виважено ...
Зародження української державності 1.2. Відносини України з Московською державою Розділ 2. "Березневі статті" важливий правовий документ 2.1.... Правовий статус України і українського народу за Березневими статтями 2.3. Суперечність Переяславської Угоди Розділ 3. "Березневі статті" Б. Хмельницького в контексті українського державно правового ...
Зародження української державності 1.2. Відносини України з Московською державою Розділ 2. "Березневі статті" важливий правовий документ 2.1.... Правовий статус України і українського народу за Березневими статтями 2.3. Суперечність Переяславської Угоди Розділ 3. "Березневі статті" Б. Хмельницького в контексті українського державно правового ...
Становлення українсько польських відносин в посткомуністичному періоді 1.2. Значення відносин Польщі з Україною в 1993 – 1995 роках 1.3.... Інститути українсько польської співпраці 2.2. Українсько польські стосунки та європейська безпека 2.3. Здобутки польсько українських взаємин за десять років Висновки ...
Входження західно українських земель до скдаду СРСР та його наслідки. 2. Напад фашистів на Радянський Союз. Героїзм та трагізм боротьби Червоної Армії проти ... Фашистський окупаційний режим на українських землях. 3. Радянський партизанський рух на окупованій території України. Боротьба формувань ОУН УПА проти окупаційних режимів у 1941 1944 рр.
3 Українська православна церква Київського патріархату (УПЦ КП)………….4 Українська православна церква Московського патріархату (УПЦ МП)……...9 Українська автоке¬фальна православна церква (...
Входження західно українських земель до скдаду СРСР та його наслідки ...........3 2. Напад фашистів на Радянський Союз. Героїзм та трагізм боротьби Червоної Армії ... Фашистський окупаційний режим на українських землях ………………….. 6 3. Радянський партизанський рух на окупованій території України. Боротьба формувань ОУН УПА проти окупаційних режимів у 1941 1944 ...
...Національно визвольний рух Громади «Просвіти» Українська національна ідея Українофільство Народовство «Розстріляне відродження» «Хвильовизм» Тоталітаризм 2. Заповніть таблицю «Періодизація національно культурного Відродження в Україні» № Назва періоду Хронологічні ...режиму в СРСР на розвиток української культури. 4. Охарактеризуйте внесок у національно культурне відродження видатних діячів української культури: Т.Г. Шевченка М.П. Драгоманова ...
Основні українські архівні центри за кордоном 2.1 Архів Українського Вільного університету у Мюнхені 2.2 Український музей визвольної боротьби у Празі ...
...проведення маркетингових досліджень в умовах українського ринку Розділ 2 Маркетинговий аналіз діяльності підприємства на ринку 2.1 Організаційно – економічна характеристика підприємства 2.2.... Проведення маркетингових досліджень українського ринку потребує певних особливостей і зауважень. По перше, малий опит та нерідко недостатність проробки досліжень, які проводять вітчизняні маркетологи; по ...
...головна ідея, з точки зору української державності, була закладена в I та II Універсалах. 5. Розкрийте основні положення ІІІ Універсалу Центральної Ради, визначте історичне значення його ... Розкрийте зміст ”Маніфесту до українського народу з ультимативними вимогами до Центральної Ради”. 7. Коли було створено Українську Радянську Республіку? Назвіть її столицю.
Стан українських бібліотек 2.2. Напрямки розвитку бібліотек в Україні Висновки Список використаних джерел Основними результатами даного дослідження є: 1....практичної діяльності та складова культури українського народу. 3. За значенням бібліотеки поділяються на: всеукраїнські загальнодержавного значення (національні, державні); республіканські (Автономної Республіки Крим); обласні; міські; районні; селищні; ...
...інтеграційних процесів на уроках з української мови та читання в початковій школ.........17 РОЗДІЛ II. ВПРОВАДЖЕННЯ ІДЕЙ ІНТЕГРАЦІЇ В ПРАКТИКУ СУЧАСНИХ УРОКІВ ……….. 24 2.1.... Інтегрований урок української мови і природознавства «Фарби осені»…….. 31 2.5. Інтегрований урок українського читання з народознавством «Зрастуй, літечко красне»………………………………………………. 33 2.6.
СТАНОВЛЕННЯ УКРАЇНСЬКОГО АДМІНІСТРАТИВНОГО ПРАВА …………………………………………..20 2.1. Правове регулювання управління на теренах України в період середньовіччя і Нового часу…………………………………………………….20 2. 2. Українська адміністративно правова наука і практика ...
Перекласти українською мовою, поставити наголос, пояснити підкреслене слово .......9 6. а) Перекладіть прізвища українською мовою; б) Поставте ПІБ в відповідному відмінку; в) ...
...Українки – помітний внесок у розвиток української літератури. Її творчість – це крок у становленні лірики, у збагаченні мови ліричних творів. Кращі з них увійшли в золотий фонд української літератури. У ліричних творах Л.
Організація роботи та гарантії діяльності українського омбудсмана. Методичні рекомендації Відповідаючи на перше питання, слід дати поняття інституту омбудсмана як публічно правового засобу захисту прав і свобод ...з посади та припинення повноважень українського омбудсмана. Дослідити функції та компетенцію Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини. Відповідаючи на четверте питання, слід розглянути організацію роботи ...
Активну роль на українському ринку йогуртів грають німецькі компанії, які виробляють цей продукт. Однією з таких компанії є фірма «Зотт».... Активні дії на українському ринку компанія «Зотт» почала у 1996 році. Інтерес до України після Росії був викликаний не тільки тим, що відкрився новий ...
Активну роль на українському ринку йогуртів грають німецькі компанії, які виробляють цей продукт. Однією з таких компанії є фірма «Зотт».... Активні дії на українському ринку компанія «Зотт» почала у 1996 році. Інтерес до України після Росії був викликаний не тільки тим, що відкрився новий ...
Активну роль на українському ринку йогуртів грають німецькі компанії, які виробляють цей продукт. Однією з таких компанії є фірма «Зотт».... Активні дії на українському ринку компанія «Зотт» почала у 1996 році. Інтерес до України після Росії був викликаний не тільки тим, що відкрився новий ...
Написання прізвищ українською мовою (голосні) 7. Написання прізвищ українською мовою (морфеми) 8. Утворення імен по батькові 9. Пояснення до відмінювання прізвищ 10.
А завдання фахівця з української мови навчити бачити ресурси виразності в різних пластах української мови. Наприклад, бажаний ефект може викликати трансформація відомих фразеологізмів стійких виразів, ...
...нею — робить можливим при викладанні української мови в школі здійснювати міжпредметні зв'язки, наприклад, з літературою, з історією українського народу, географією, астрономією тощо; знайомство з ономастикою ...
б) перекладіть текст українською мовою. Виберіть слова іншомовного походження і поясніть їх правопис: Нормы административного права определяют границы должного, допускаемого или рекомендуемого поведения, деятельности ... Українська мова. Підручник. Частина 1. К., 1997. 4. Російсько український словник юридичних термінів. —І С, 1993. 5. Зарицька І.М.
br />br /> При розвитку українських бірж усіляко використовується накопичений історичний досвід. Тому сучасним українським біржам властиві основні риси класичних біржових інститутів.
...гостро майже в кожній пересічній українській сім’ї. Оскільки таких випадків досить багато, то і юридичних проблем виникає теж багато. Отже, тема «Договір найму (оренди) житла» ... Житловий Кодекс Української РСР // Верховна Рада УРСР; Кодекс України від 30.06.1983 із змінами та доповненнями від 15.05.2013 № 5464 X; ...
...так як це допоможе проаналізувати українське законодавство, дозволить використати позитивні моменти і уникнути негативних наслідків. Об’єктом дослідження є цивільно правові системи світу....якого виявляє генетичний зв’язок українського цивільного права з континентальним. Увесь розвиток сучасного українського цивільного законодавства свідчить про тенденцію посилення його зближення з романо германським правом.
...надалі залишаються недостатньо вивченими в українському мовознавстві проблеми історичної фразеології. вивчення фразеології важливо для пізнання самої мови, для вдосконалення мовної майстерності людини і підвищення мовної культури....завдання: розкрити поняття фразеології; дослідити українські фразеологізми; скласти картотеку; з’ясувати значення фразеологізмів із книжки М. Дочинця «Вічник»; Проаналізувати праці науковців та мовознавців стосовно фразеологізмів;...
« 1 2 ... 8 9 10

Форма входа Реєстрація
Запам'ятати мене Забув пароль ?
Реклама

Топ 10 авторів
lessonz lessonz 4275
В'ячеслав ID:217
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 4275
 • Зареєстрований: 07.07.2011
vipbond vipbond 3057
Виктория Петровна ID:74
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 3057
 • Зареєстрована: 09.01.2011
k_alena k_alena 2317
Елена ID:565
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:немає
 • Робіт додано: 2317
 • Зареєстрована: 11.07.2012
Ангелина Ангелина 2138
Ангелина ID:213
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 2138
 • Зареєстрована: 05.07.2011
olga olga 1466
Ольга ID:184
 • Стать:Жінка
 • Группа: Продавці
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1466
 • Зареєстрована: 03.06.2011
uliya uliya 1449
Юлія Олександрівна ID:197
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1449
 • Зареєстрована: 19.06.2011
FPM-2007 FPM-2007 1023
Стороженко Андрій Юрійович ID:1255
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1023
 • Зареєстрований: 17.08.2014
Viktor Viktor 918
Віктор ID:273
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 918
 • Зареєстрований: 26.09.2011
mars1814 mars1814 868
Олександр ID:104
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 868
 • Зареєстрований: 16.02.2011
Nayka Nayka 546
Светлана ID:235
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:немає
 • Робіт додано: 546
 • Зареєстрована: 27.07.2011
СтатистикаОнлайн всього: 1
Гостей: 1
Користувачів: 0Всі партнери
Студенський каталог готових робіт © 2021 - Усі права застережено
Адміністрація сайту не несе відповідальності за матеріали, які розміщені користувачами.