Меню сайту

Нові користувачі
Maryna
Користувачі
26.02.2021
teddy
Користувачі
24.02.2021
zhyton_1002
Автори робіт
22.02.2021
Moran
Автори робіт
22.02.2021
Max
Автори робіт
19.02.2021
Чи пишете ви самі роботи?


аватар
Копилова Софія Андріївна

Рейтинг: 11
аватар
Побережна Тетяна Анатоліївна

Рейтинг: 16
Роман

Рейтинг: 10
Яремин Олександра Василівна

Рейтинг: 10
аватар
Пирог Александр Викторович

Рейтинг: 10
аватар
Савка Роман Васильович

Рейтинг: 10

Замовляйте роботи у професіоналів


Результати 51-100 з 2339 за запитом української

...національно культурній та релігійній історії українського народу Розділ 2. Проблема стосунків між церквою та державою в Україні: теоретичний метедологічний аналіз 2.1....суспільства в умовах становлення незалежної української держави. Розділ 3. Українська Греко Католицька Церква в процесі формування системи морально етичних вартостей українського суспільства. 3.1.
...прийоми та види метафори в українській мові та англійській мові…………………………………………………… 1.3. Поняття метонімія………………………………………………… 1.4. Функції та види метонімії в українській та англійській мовах… Висновки до ...
...2.3 Проблеми і перспективи українсько білоруських відносин Розділ 3. Економічна співпраця україни з білорусією 3.1 Торгівельні відносини 3.2 Відносини в енергетичній сфері: проблеми ... Гуманітарний аспект українсько білоруських відносин 4.1 Співробітництво у сфері освіти і науки 4.2 Співпраця в галузі культури 4.3 Становище діаспор ...
...2.3 Проблеми і перспективи українсько білоруських відносин Розділ 3. Економічна співпраця україни з білорусією 3.1 Торгівельні відносини 3.2 Відносини в енергетичній сфері: проблеми ... Гуманітарний аспект українсько білоруських відносин 4.1 Співробітництво у сфері освіти і науки 4.2 Співпраця в галузі культури 4.3 Становище діаспор ...
Вступ Розділ 1. Загальна характеристика роману Ліни Костенко «Маруся Чурай» 1.1. Створення роману у віршах «Маруся Чурай» Ліни ...Ліни Костенко «Маруся Чурай» – перлина української літератури XX ст. 1.3. «Маруся Чурай» — твір надзвичайного мовного багатства і поетичної майстерності. Розділ 2.
Вступ Розділ 1. Загальна характеристика роману Ліни Костенко «Маруся Чурай» 1.1. Створення роману у віршах «Маруся Чурай» Ліни ...Ліни Костенко «Маруся Чурай» – перлина української літератури XX ст. 1.3. «Маруся Чурай» — твір надзвичайного мовного багатства і поетичної майстерності. Розділ 2.
З історії української правознавчої документації. 2. Культура усного виступу юриста. 3. Перекласти прізвища українською мовою: Меркурьев, Беспятых, Леденёв, Дрёмов, Беллев, Белуга, Веткина, Зверев, ...
Духовна та матеріальна культура українського народу Контрольні питання: 1. Дайте визначення поняттям: Духовна культура народу Світогляд Світоглядний синкретизм Менталітет Національний характер – Національна гідність – Національна свідомість – ...феномен диглосії та двомовності в українській культурі. 5. Назвіть особливості традиційної матеріальної культури українського народу. Сільськогосподарська культура Промисли Ремесла Житло Народний од...
... Тема 8. Зародження і зміцнення національної свідомості та світобачення у процесі розвитку української культури Контрольні питання: 1.
ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ МОДЕРНУ, УКРАЇНСЬКОГО МОДЕРНУ 1.1. Загальна характеристика стилю «модерн»: поняття і зародження 1.2. Модерн у закордонному і українському мистецтві 1.3 Український модернізм ...
Теоретичні аспекти ознайомленя дітей з українською народною вишивкою 1.1. Вишивка, як вид декоративно прикладного мистецтва 1.2. Особливості ознайомлення дітей з вишивкою Розділ 2....дітей старшого дошкільного віку з українською народною вишивкою 2.1. Відбір елементів народної вишивки для ознайомлення з дітьми 2.2. Організація роботи з ознайомлення дітей з ...
«ЛИТОВСЬКІ СТАТУТИ» ВИЗНАЧНА ПАМ’ЯТКА УКРАЇНСЬКОГО ПРАВА. План Вступ Загальна характеристика Статутів. Норми цивільного права у трьох редакціях Львівських Статутів. Кримінальне право у І ІІІ Статутах.... Матеріали по історії українського права. Т.1. К., 1979. Кудін С. Поняття кримінального штрафу за Руською правдою та Литовським статутом // Право України, 2000, № 11.
АНГЛОМОВНІ ЗАПОЗИЧЕННЯ В ЛЕКСИЦІ СУЧАСНОЇ УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ…………………………………. 6 1.1. Причини запозичень української мовою англійських слів. 6 1.2. Засвоєння англійських запозичень у сучасній українській мові………………………………………………………………………...
Жанрово стильові особливості української сучасної новели І.2. Метаморфози в українській новелістиці ХХ ст І.3. Естетичні параметри новелістики 60 80 х років ХХ ...
...найвагоміших яви у барвистому калейдоскопі українського образотворчого мистецтва початку століття була творчість Михайла Бойчука та його послідовників. Це явище дістало назву «бойчукізм», хоча сам М....його учні називали себе «школою українських монументалістів». Творчі зусилля школи українських монументалістів були спрямовані на пошуки сучасного стилю вітчизняного мистецтва, який би ґрунтувався на національних традиціях ...
Церковнослов'янська мова української редакції 1.2. Активізація процесу творення української літературної мови в ХІХ ст. 1.3. Фонетичні особливості української мови ХІХ століття ...
...знань у старших дошкільників засобами українського народного фольклору........................................................................25 br />br /> Розділ ІІ. Педагогічні умови формування екологічних знань у старших дошкільників засобами українського народного фольклору 2.1.
...увагу на його пристосуванні до українських умов, тобто зосередитись на тих питаннях, які є повністю або більшою мірою недослідженими. Як правило це – розробка планів, проектів, моделей ...механізми адаптації венчурного бізнесу до українських умов. Для поставленої мети та завдань в роботі було використано ряд методів дослідження, до яких слід віднести наступні: аналіз, спостереження, ...
...притаманними і для розвитку сучасного українського парламентаризму початку ХХІ ст. Тому аналіз проблеми їхнього виникнення та вивчення історичного досвіду спроб вирішення деяких із них, у нашому ...реальними політичними електоральними уподобаннями населення українських губерній і міст початку ХХ ст. та фактично обраним складом І Державної Думи Російської імперії.
Культура українського мовлення. 2. Мова та професія. Терміни та фахова лексика. 3. Перекласти українською мовою: Депутаты подняли вопрос Подавляющее большинство Мне пришло ...
Передумови литовського забарвлення українських земель 2. Політика литовських правителів в Україні 3. Українські землі у складі речі Посполитої: пригноблення народу, припинення державотворчих традицій, денаціоналізація ...
Вступ. Розділ 1. Прислівя і приказки як жанр усної народної творчості. 1.1. Значення і функції англійських прислів’їв....побудови англійських пареміологічних одиниць в українських перекладах 3.1. Розгляд теоретичних і експериментальних досліджень засобів та способів перекладу паремій 3.2.
Особливості періодизації української літератури Д.Чижевським…...3 3. «Історія української літератури» Д.Чижевського…………………...8 3.1 «Історія української літератури Д.Чижевського»...……………………..
ВАРІАНТ № 18 Питання 1. Значення Міжнародної Організації Праці у регулюванні трудових відносин із іноземним ..., зберігаючи українське громадянство і місце проживання в Україні, придбала фактично також і французьке громадянство. Її чоловік постійно проживав у Франції.
Філософська антропологія в українській філософії XX ст 2. Проблема сенсу життя людини в українській філософії ХІ — першої половини ХVІІ ст 3.
... 1. Проаналізуйте підходи у трактуванні поняття духовність у філософській, психолого педагогічній літературі і визначте місце моралі і духовності в українському етносі. 2.
Причини і характер української національної революції ……………… 3 2. Розгортання національно визвольної війни ……………………………. 6 3. Утворення української козацької гетьманської держави ……………… 12 4.
УКРАЇНСЬКА НАРОДНА ПІСНЯ ЯК ОБ'ЄКТ ЛІНГВІСТИЧНИХ ДОСЛІДЖЕНЬ …………………………………………. 6 1.1. Вивчення українських народних пісень у сучасному мовознавстві ………………………………………………………………. 6 1.2.
ЗАГАЛЬНОТЕОРЕТИЧНІ ЗАСАДИ ДОСЛІДЖЕННЯ УКРАЇНСЬКОГО ПАРЛАМЕНТАРИЗМУ…………………………………..6 1.1.Парламентаризм як об’єкт теоретико історичного дослідження…..................6 1.2. Інститут парламентаризму та політико правові чинники ... УКРАЇНСЬКИЙ ПАРЛАМЕНТАРИЗМ НА СУЧАСНОМУ ЕТАПІ…………………………………………………………………….…..…...30 2.1. Праворозуміння парламентаризму у вітчизняній юридичній науці………………………………………………………………………….…….30 2.2.
ОСНОВНІ ТЕНДЕНЦІЇ УКРАЇНСЬКОЇ ЛІТЕРАТУРИ 20 30 Х РОКІВ ХХ СТОЛІТТЯ. 1.1. Ідейно естетичні домінанти української літератури 20 30 х років ХХ століття ...
...та її боротьба за утвердження української державності 2. Українська держава під проводом П.Скоропадського. Директорія УНР 3. Національно визвольний революційний рух на землях Західної України.
1 Зародження українського козацтва: причини та сутність. Реєстрові козаки.............................2 Формування козацького стану та його роль у розвитку українського суспільства....................
...ОМОНІМІЇ ТА ПАРОНІМІЇ В СУЧАСНІЙ УКРАЇНСЬКІЙ МОВІ 1.1. Шляхи виникнення та різновиди омонімів 1.2. Загальна характеристика паронімів ВИСНОВКИ ДО 1 РОЗДІЛУ РОЗДІЛ 2....ФУНКЦІЇ ОМОНІМІВ І ПАРОНІМІВ В УКРАЇНСЬКІЙ МОВІ 2.1. Стилістичні можливості омонімів в українській мові 2.2. Стилістичні функції паронімів ВИСНОВКИ ДО 2 РОЗДІЛУ ВИСНОВКИ СПИСОК ...
Колонізація українських земель Польщею та Литвою 2. Характеристика права українських земель у складі Великого князівства Литовського і Речі Посполитої 2.1.
Винниченка як спроби модерного оновлення української мови 1.1. Стиль новелістики В.Винниченка 1.2. Визначення впливу модерністських течій неореалізму і неоромантизму на твори В....Винниченка як спроби модерного оновлення української мови 2.1. Модерне оновлення української мови новелами Винниченка 2.2. Зв’язок творчості Винниченка з неоромантизмом Висновки Список літератури
Колонізація українських земель Польщею та Литвою 4 8 2. Характеристика права українських земель у складі Великого князівства Литовського і Речі Посполитої 9 ...
Аналіз історіографії та джерел українсько британського співробітництва 1.2. Періодизація українсько британських відносин після 1991 р. 1.3. Зміни у динаміці двостороннього співробітництва після 2004 ...
Договірно правова основа українсько турецького співробітництва br />br /> РОЗДІЛ2. Стратегічне партнерство між Україною та Турецькою Республікою 2.1. Українсько турецькі політичні відносини та економічна ...
У статті проаналізовано українське поетичне кіно як зразок «національного»; досліджено таку особливість поетичного кіно, як апелювання до міфологічності та «архаїчності» культури; розглянуто образ знакової території, села як моделі української культури. Ключові слова: українське «поетичне кіно», екранізація, знакова територія, «архаїчність» культури, міфологічність.
...війни Висновки уривок Таким чином, Українська Повстанська Армія виникла як форма протесту і захисту українського народу проти гітлерівської окупації, її бійці відіграли певну роль у порятунку ...
...компетентності учнів в процесі вивчення української мови та літератури Розділ II. ФОРМУВАННЯ КОМПЕТЕНТНОСТЕЙ УЧНІВ В ПРОЦЕСІ ВИКЛАДАННЯ УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ ТА ЛІТЕРАТУРИ 2.1.
...СТРУКТУРА, ФУНКЦІОНУВАННЯ СТРУКТУРНО – СЕМАНТИЧНИХ ОСОБЛИВОСТЕЙ УКРАЇНСЬКИХ ВІТАНЬ 2.1. Національна своєрідність у спілкуванні 2.2 Українські вітання як вербальні, так і невербальні засоби спілкування 2.3.
...ДОСЛІДЖЕННЯ ПРОБЛЕМИ РОЗЛУЧЕННЯ У СУЧАСНОМУ УКРАЇНСЬКОМУ СУСПІЛЬСТВІ 53 2.1. Методи та методики соціологічного дослідження 53 2.2. Організація та проведення дослідження 58 Висновки до розділу ...СОЦІОЛОГІЧНОГО ДОСЛІДЖЕННЯ ПРОБЛЕМИ В СУЧАСНОМУ УКРАЇНСЬКОМУ СУСПІЛЬСТВІ 62 3.1 Аналіз стану та основ соціологічного механізму розлучення в українському суспільстві. 62 3.2 Закономірності та тенденції ...
...як фактор і сфера соціалізації української молоді 43 1.5.1.Особливості і риси сучасного дозвілля українського суспільства 46 1.5.2.
Велике значення для культури українського народу має Палац К.Розумовського. Було кілька спроб реставрації палацу, і всі завершувалися нічим. Дехто в останні кілька років дорікав ...Палаці Розумовського було відкрито Музей української державності (варіанти назви – гетьманства, козацтва, національного відродження). Влада прислухалася до цієї думки. Президент запропонував назву – Музей українського відродження.
Виникнення українського барокко та його особливості 2. Специфіка барокко в різних видах українського мистецтва Висновок Список використаної літерату
Культура українського мовлення. 2. Особливості вживання слів іншомовного походження в текстах документів. 3. Поставте іменники у кличній формі: Директор, Семен Петрович, Ольга, ... Перекласти текст (юридичного спрямування) з української на російську мову (250 300 слів)
Статус української держави згідно конституції україни Розділ 2. Форма правління української держави Розділ 3. Форми державного устрою україни Розділ 4.
Статус української держави згідно конституції україни Розділ 2. Форма правління української держави Розділ 3. Форми державного устрою україни Розділ 4.
Символістичні корені та передумови українського футуризму за часів національно демократичної революції 1917 – 1921 рр. 2. Сутність футуризму в українській літературі 20 х років Література
« 1 2 3 4 ... 9 10 »

Форма входа Реєстрація
Запам'ятати мене Забув пароль ?
Реклама

Топ 10 авторів
lessonz lessonz 4275
В'ячеслав ID:217
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 4275
 • Зареєстрований: 07.07.2011
vipbond vipbond 3057
Виктория Петровна ID:74
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 3057
 • Зареєстрована: 09.01.2011
k_alena k_alena 2317
Елена ID:565
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:немає
 • Робіт додано: 2317
 • Зареєстрована: 11.07.2012
Ангелина Ангелина 2138
Ангелина ID:213
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 2138
 • Зареєстрована: 05.07.2011
olga olga 1466
Ольга ID:184
 • Стать:Жінка
 • Группа: Продавці
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1466
 • Зареєстрована: 03.06.2011
uliya uliya 1449
Юлія Олександрівна ID:197
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1449
 • Зареєстрована: 19.06.2011
FPM-2007 FPM-2007 1023
Стороженко Андрій Юрійович ID:1255
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1023
 • Зареєстрований: 17.08.2014
Viktor Viktor 918
Віктор ID:273
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 918
 • Зареєстрований: 26.09.2011
mars1814 mars1814 868
Олександр ID:104
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 868
 • Зареєстрований: 16.02.2011
Nayka Nayka 546
Светлана ID:235
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:немає
 • Робіт додано: 546
 • Зареєстрована: 27.07.2011
СтатистикаОнлайн всього: 1
Гостей: 1
Користувачів: 0Всі партнери
Студенський каталог готових робіт © 2021 - Усі права застережено
Адміністрація сайту не несе відповідальності за матеріали, які розміщені користувачами.