Меню сайту

Нові користувачі
Maryna
Користувачі
26.02.2021
teddy
Користувачі
24.02.2021
zhyton_1002
Автори робіт
22.02.2021
Moran
Автори робіт
22.02.2021
Max
Автори робіт
19.02.2021
Який курс найскладніший?


Даценко Анна Юріївна

Рейтинг: 10
аватар
Колеснік Наталія Леонідівна

Рейтинг: 10
аватар
Квак Артур Васильвоич

Рейтинг: 10
аватар
Васюк Тетяна Борисівна

Рейтинг: 10
Савюк Юлія Федорівна

Рейтинг: 10
аватар
Пирог Александр Викторович

Рейтинг: 10

Замовляйте роботи у професіоналів


Результати 401-450 з 2339 за запитом української

українська громадянка В., яка проживала в м. Нефтеюганськ (Росія) звернулася в Нефтеюганский міський суд з позовом про розірвання шлюбу зі своїм ... також є українським громадянином. Питання Відповідь. Аргументація На яке законодавство і які норми міжнародних договорів, що діють у відносинах між Росією й Україною, ...
Хто із українських вчених був ректором Болонського університету? Ю. Котермак П.Русин І.Вишенський М.Смотрицький Коли 17....братство найбільш масове з усіх українських братств? П. Могили Г. Гулевичівни П.Сагайдачного Г.Острозької 5. З ім'ям якого видатного культурного діяча України пов'язане ...
Історія та розвиток української державності в період тимчасового уряду 1.1 Створення української державності на початку ХХ ст 1.2 Причини та наслідки утворення ...
Склад української лексики з погляду її походження. Іншомовні елементи в складі української лексики…………...7 1.2. Питання про вживання іншомовних слів……………...
Розвиток української кулінарії в процесі розвитку галузі ІІ. ОСНОВНА ЧАСТИНА 2.1. Описати характеристику значення у харчуванні холодних страв і закусок з субпродуктів української кухні 2.2.
...принципу розвитку мовлення на уроках української мови в початковій школі 1.3. Характеристика змістового компонента проблеми розвитку мовлення в програмах та підручниках з української мови Розділ II.
Література Антологія української юридичної думки. Том 2. Історія держави і права України: Руська правда / За заг. ред. Ю.С. Шемшученка. – К., 2002.... Галицько Волинська держава або перше українське королівство// Грабовський С. та ін. Нариси з історії укр. Державотворення. К., 1995 . Хрестоматія з історії держави і права України : У ...
Вступ Розділ 1 методичні аспекти менеджменту на основі управління вартістю підприємства 1.1 Вартість підприємства: сутність і основні аспекти 1.2 Оцінка вартості підприємства 1.3 Управління вартістю підприємства Розділ 2 практичні засади управління вартістю підприємства 2.1 Організаційно – економічна характеристика підприємства 2.2 Оцінка вартості підприємства 2.3 Оцінка ефективності управління вартістю підприємства Розділ 3 заходи щодо покращення управління вартістю підприємс...
...є козацька держава – виразний прояв української культури та демократії. На думку багатьох вчених сьогоднішня демократична Україна це продовження демократії, що панувала в козацькій державі....значення в здійсненні історичних мрій українського люду, що відіграла генеральна козацька старшина, кошові, гетьмани. Всі вони внесли неоціненний вклад у побудову незалежної, самостійної української держави, у ...
...з початку їх надходження в українську економіку постійно зростали і на початок 2005р. склали майже 8354 млн. дол. США, перевищивши показник 1995р. в 17 разів....загального обсягу іноземного капіталу в українській економіці, який упродовж 1995 2005рр. складав в середньому понад 780 млн. дол. щорічно Що стосується географічної структури іноземних капіталовкладень в ...
...свою чергу, не лише збагачують українську мову, а й містять у собі часточку власного світобачення творця, його світогляду та національної самобутності.... Зазначимо, що українське мовознавство стоїть перед необхідністю вивчення внеску кожного визначного письменника в мовотворчий процес. Як справедливо зазначила Г.
Тимченка "Вокатив і інструменталь в українській мові", монографії В. С. Храковського та А. П. Володіна, В. Є. Гольдіна, В. П. Пронічева, проблемні статті Г. К.... Українська мовознавча наука приділяла значну увагу описові та науковій інтерпретації аналізованих елементів мови. Згадки про них є в усіх граматиках української ...
Національний академічний український драматичний театр імені Марії Заньковецької 2. Дніпродзержинський музично драматичний театр ім.Л.Українки 3. Одеський академічний Український музично драматичний театр ім.В.
Виникнення та становлення української історико юридичної науки у ХІХ ст. Вітчизняні дослідження розвитку інститутів української держави і права у ХХ ХХІ ст.
Матріархічність українського міфу як чинник поетизації жіночої душі § 3. Засоби поетичного синтаксису у ліричних відступах § 4 Русалії як джерело фантастики § 5....у творчості Шевченка і в українській поезії його доби – явище органічне, це українська варіація романтичного жанру. У баладах Шевченка яскраво відбилася природа художнього світу поезії Кобзаря, ...
Перекласти на українську мову, використовуючи прийменникові сполучення: принять во внимание принять к сведению согласно приказу при ЖИЗНИ при любой погоде в семь часов ... Назвати п'ять функціональних стилів української мови, а далі подати основні ознаки офіційно ділового стилю: жанри, в яких він реалізується; мета мовлення; призначення; сфера спілкування; ознаки; ...
Question 2 of 50 Етноспсихологія українського народу досліджується: А) тільки в Україні; Б) як в Україні, так і за рубежем; В) в основному, за рубежем; Г) ...часом не досліджується; Д) в українській діаспорі. Question 3 of 50 Етнопсихологія це наука про: А) етноси; Б) про культуру народів; В) про психічну своєрідність людей, ...
Проблема походження українського етносу в історичній літературі 9. Основні етапи формування українського народу. 10. Походження терміну "Україна" та української національної символіки. 11.
...до наочно ілюстративного матеріалу чинних українських букварів ………………………………………………………….. С. 24 Розділ ІІ. Наочно ілюстративний матеріал як структурний компонент українських букварів …………………………………………………… С. 31 2.1.
Виникнення і загальна характеристика українського козацтва, Запорізької Січі, реєстрового козацтва 11. Державний устрій українських земель у складі Великого князівства Литовського і Речі Посполитої 12.
...одних із найвпливовіших майстрів слова української та світової літератури. Близько шістдесяти років тривала діяльність М. Рильського в українській поезії, в якій він посів, за значенням свого ...
...становить собою невід'ємну рису української культури. Сьогодні про жіночу творчість та спосіб сприйняття мистецтва нерідко говорять в українській гуманітарній науці.
...таки як: методика рейтингової оцінки українських експертів; методика Кромонова; методика Sheshunoff Bank; методика рейтингу агентства „Прозрачная Украина”; методика рейтингу Camel. В практичній частині, ми обчислювали Рейтинг ...системою CAMELS має мінімальне число українських банків. Очевидно, що для більшості українських банків необхідно підвищити якість своєї аналітичної роботи. На сучасному етапі розвитку для українських банків ...
...Про заснування поста Прези¬дента Української РСР і внесення змін та доповнень до Конституції (Основного Закону) Української РСР" від 5 липня 1991 р.
Український історіософ, професор Ніжинського історико філологічного інституту; вважав соціологію і психологію науками про над органічні явища; основна ідея – ідея розвитку; виділив 4 підрозділи соціології. 3. Український публіцист емігрант, дав соціолого синтетичні ...
З розвитком українського суспільства виникає та вкорінюється нове розуміння сутності бюджетної політики її основною функ¬цією стає оптимальне задоволення інтересів громадян....в умовах фінансової глобалізації // Вісник Української академії банківської справи. – 2008. № 1 (24). С. 15 20. 68. Лисяк Л.В., Чугунов І.Я.
Освіта в Українській державі 1917 1919 рр 2. Діяльність ЗУНР у галузі освіти 3. Освіта у перші роки становлення радянської влади в Україні (... Розвиток українського шкільництва та освіти у період між першою і другою світовими війнами 5. Українська школа та совіта в роки другої світової ...
Утворення й програмні основи перших українських політичних партій.................................................................................................................. 2.1 Заснування Української революційної партії (РУП), її діяльність. “Самостійна Україна”.................................................................... 2.2 Утворення “Спілки”........................................................................
...характер, рушійні сили й етапи Української Національної Революції 1648 1676 рр. 2. Проаналізуйте наслідки Люблінської унії для українських земель. 3. Визначте причини появи реєстрових козаків та ...
Сучасний етап розвитку історичної науки характеризується підвищенням ролі досліджень, у яких аналізується еволюція української історичної думки, внесок провідних істориків у вивчення тієї чи іншої проблеми. У поступальному розвитку кожної нації основну роль відіграє знання ... До таких постатей українського народу належить поет, публіцист, філософ і громадсько – політичний діяч Іван Якович Франко, діяльність якого була спрямована на підвищення добробуту народу.
Російські органи управління на українських землях. Зміни правового статусу Запорізької Січі – складова процесу знищення автономного статусу Гетьманщини. Причини та наслідки ліквідації автономії Гетьманщини у контексті розвитку української державності. Висновки. Список використаної літератури.
Серед них одна з наймолодших українська, введена в обіг в 1996 році. Їй передував карбованець, функціонування якого було відмінене гіперінфляцією (1993 р....цінностей Гривня забезпечує зв'язок української економіки з світовим ринком і іншими економіками за допомогою валютного курсу. Валютний курс встановлюється за підсумками торгів.
у період входження українських земель до складу Російської імперії. Значення кодифікації ХУІІІ ст. для розвитку вітчизняного права. Висновки. Список використаної літератури. Література Бойко І.... Право в українській козацькій державі (друга пол. XVII – XVIII ст.). К., 1994. Ділова документація Гетьманщини. XVII ст. Зб. документів / АН України, Інституту укр.
...на означення певних професій в українській мові. 3. Зразок оформлення протоколу, його реквізити. Методичні рекомендації У першому питанні дати визначення тексту, основні вимоги при тексту документа (...на означення певних професій в українській мові: а) Виправте помилки в словосполученнях, поясніть характер помилок. Гостра біль, наукова ступінь, сезонна продаж, математична дріб, розчинний кофе, півтора ...
Гоголь – дослідник української історії // Сім днів. – 1994. – 13 19 вереся. 2. Гаско М. Про М.Гоголя // Наш час. – 1993. – 25 червня. 3....Гоголь як український письменник // Відродження. – 1995. – № 5. – с. 3. 6. Малий словник історії України / В.А.Смолій (ред.). — К.: Либідь, 1997. — 464 с.
Методичні аспекти виховної роботи з українською народною казкою у дошкільному навчальному закладі………………………………………..…19 Висновки до першого розділу…………………………………………….…..…..26 РОЗДІЛ 2. ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНЕ ДОСЛІДЖЕННЯ З ВИКОРИСТАННЯ УКРАЇНСЬКИХ НАРОДНИХ КАЗОК В ПРАКТИЦІ РОБОТИ ...
Загальна характеристика українського інформаційного простору 37 2.2. Структура та функції медіа сфери України. 49 2.3. Особливості проблем сучасної преси України 62 2.4.Проблемні питання української присутність в Інтернеті ………………………………………………………………………………… 72 2....
В умовах розвитку молодої Української держави дуже актуальним є повернення до традицій державотворення початку XX століття, коли, як і сьогодні існувала багатопартійна система. Тоді діяли, як суто національні українські політичні партії – УСДРП‚ УПСР‚ УПСФ ...
...конституційного ладу необхідні для існування українського суспільства та держави керівні положення, що розкривають систему організації державного ладу, організації публічного управління, перетворення у громадянське суспільства та втілення ... Трансформація українського суспільства має бути кардикальним перетворенням не лише економіки, а й докорінною реорганізацією політичної, правової систем, побудови на принципово нових засадах ...
...її соборності, яка є серцевиною української національної ідеї. Саме на ґрунті демократичних цінностей, що мають лежати в основі громадянського виховання, можливе об'єднання різних етносів і ...глибокому розумінні ними належності до українського народу, своєї Батьківщини, внутрішній потребі й готовності відстоювати та захищати її інтереси, реалізовувати свій особистісний потенціал на благо зміцнення української ...
...редагування, коректування і перекладу (російсько український і українсько російський) юридичної літератури і документації, наукових праць, монографій, підручників, художньої літератури тощо. Освіта: ЛНУ ім. І.
...виконавчої влади Question 5 Ведення Української класифікації товарів зовнішньоекономічної діяльності здійснює: a. Президент України b. Органа доходів і зборів України c. Центральний орган виконавчої влади d....ДО ЗАНЯТТЯ 6 Question 1 Українська класифікація товарів зовнішньоекономічної діяльності затверджується: a. Законом про Митний тариф України b. Податковим Кодексом України c. Митним Кодексом України d.
...і тому лише деякі з українських банків мають документально оформлену кредитну політику. Аналіз сучасного українського кредитного ринку показав, що пріоритетними є короткострокові кредити, але поступово збільшується ...
Походження українських імен 1.1 Наукове вивчення східнослов’янської антропонімії 1.2 Особливості у сфері найменування 1.3 Діалектні відмінності в творенні ...я роковане Марія в сучасній українській літературі 2.2 Імена видатних людей в сучасній українській літературі Розділ 3. Напрямки розвитку відображення імен в сучасній літературі 3....
Правопис найуживаніших суфіксів української мови (по 2 3 приклади). 3. Доручення (визначення та зразок). Методичні рекомендації Виконуючи перше завдання, дайте відповідь на запитання: Які ...завдання, вкажіть на найуживаніші суфікси української мови та їх правопис і творення: зміни кореневих приголосних перед суф. ськ , ста ; при додаванні суф.
Українське питання у міжнародній політиці напередодні другої світової війни. Проголошення автономії Карпатської України 4. ОУН і Карпатська Україна....тоді між різними державними утвореннями української землі, здійснилася заповітна мрія українців – створення своєї держави. 15 березня 1939 року в Хусті, на засіданні Сойму (обраному 12 лютого ...
Вступ Розділ 1 Теоретичні основи та практичний інсрументарій організації і регулювання міжнародних кореспондентських відносин між іноземними і українськими банками 1.1 Сутність міжнародних кореспондентських відносин та основні форми міжнародних розрахунків 1.2. Нормативна і законодавча база, що регулює ...кореспондентські відносини між іноземними та українськими банками у сфері зовнішньоекономічної діяльності 1.3 Документальне оформлення кореспондентських відносин між іноз...
Вступ Розділ 1 Теоретичні основи та практичний інсрументарій організації і регулювання міжнародних кореспондентських відносин між іноземними і українськими банками 1.1 Сутність міжнародних кореспондентських відносин та основні форми міжнародних розрахунків 1.2. Нормативна і законодавча база, що регулює ...кореспондентські відносини між іноземними та українськими банками у сфері зовнішньоекономічної діяльності 1.3 Документальне оформлення кореспондентських відносин між іноз...
Оцінна лексика української мови Розділ 2. Мовно художні засоби експресії У повісті «маруся» г. Квітки Основ’яненко 2.1. Г. Квітка Основ’яненко в історії української літературної мови.
Українська культура у 20 30 ті роки……………………………………15 РОЗДІЛ ІІІ. Репресовані мовознавці за часів тоталітарного режиму……………24 ВИСНОВКИ…………………………………………………………………..……….... тотальне нищення кращих сил української інтелігенції тривало фактично до самої смерті "вождя народів", тобто до 1953 р. Усе це стало причиною остаточного утвердження більшовицького тоталітаризму ...
« 1 2 ... 7 8 9 10 »

Форма входа Реєстрація
Запам'ятати мене Забув пароль ?
Реклама

Топ 10 авторів
lessonz lessonz 4275
В'ячеслав ID:217
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 4275
 • Зареєстрований: 07.07.2011
vipbond vipbond 3057
Виктория Петровна ID:74
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 3057
 • Зареєстрована: 09.01.2011
k_alena k_alena 2317
Елена ID:565
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:немає
 • Робіт додано: 2317
 • Зареєстрована: 11.07.2012
Ангелина Ангелина 2138
Ангелина ID:213
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 2138
 • Зареєстрована: 05.07.2011
olga olga 1466
Ольга ID:184
 • Стать:Жінка
 • Группа: Продавці
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1466
 • Зареєстрована: 03.06.2011
uliya uliya 1449
Юлія Олександрівна ID:197
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1449
 • Зареєстрована: 19.06.2011
FPM-2007 FPM-2007 1023
Стороженко Андрій Юрійович ID:1255
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1023
 • Зареєстрований: 17.08.2014
Viktor Viktor 918
Віктор ID:273
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 918
 • Зареєстрований: 26.09.2011
mars1814 mars1814 868
Олександр ID:104
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 868
 • Зареєстрований: 16.02.2011
Nayka Nayka 546
Светлана ID:235
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:немає
 • Робіт додано: 546
 • Зареєстрована: 27.07.2011
СтатистикаОнлайн всього: 1
Гостей: 1
Користувачів: 0Всі партнери
Студенський каталог готових робіт © 2021 - Усі права застережено
Адміністрація сайту не несе відповідальності за матеріали, які розміщені користувачами.