Меню сайту

Нові користувачі
Фа
Користувачі
12.04.2021
sph
Автори робіт
30.03.2021
Valeriii
Автори робіт
29.03.2021
KateVB
Користувачі
24.03.2021
Nataliia
Користувачі
24.03.2021
Скільки буде 2+2 x 2=


Дубініна Яна Юріївна

Рейтинг: 115
аватар
Гончарова Юлія Володимирівна

Рейтинг: 10
аватар
Олена Дмитрівна

Рейтинг: 16
аватар
Кривунець Світлана Анатоліївна

Рейтинг: 11
аватар
Черничук Ярослав Васильович

Рейтинг: 10
Наталія Вікторівна

Рейтинг: 10

Замовляйте роботи у професіоналів


Результати 451-500 з 2530 за запитом управлінні.

Теоретико – методологічні основи управління платоспроможності і ліквідності підприємства…………………… 9 1.1. Теоретичні аспекти платоспроможності і ліквідності підприємства …………………………………………………………. .….. ...9 1.2.... Управління платоспроможністю і ліквідністю підприємства ….37 Розділ 2. Аналіз показників платоспроможності і ліквідності підпрємства …………………………………......................………47 2.1.
Вступ Розділ 1 Теоретичні аспекти управління основними засобами підприємства 1.1 Інформаційно – нормативна база використання основних засобів підприємства 1.2. Видова класифікація і структура основних засобів ... Дослідження фінансових аспектів управління основними засобами ВАТ “Шполянський молокозавод” 2.1. Організаційно – економічна характеристика ВАТ “Шполянський молокозавод” 2.2 Аналіз ефективності використання основних фондів ...
Теоретичні основи управління рухом дебіторської і кредиторської заборгованості 1.1Сутність та види дебіторської і кредиторської заборгованості 1.2 Аналіз дебіторської заборгованості 1.3 ... Практичні управління рухом дебіторської і кредиторської заборгованості ВАТ «Темп» 2.1. Організаційно економічна характеристика ВАТ «Темп» 2.2.
Світовий досвід управління ризиками 2. Фактори ризиків, що використовуються у сфері управління інтелектуальною власністю 3. Управління ризиками, пов’язаними з порушеннями патентного права ...
Вступ Розділ 1 теоретичні та методичні аспекти управління економічною ефективністю діяльності підприємства 1.1 Інформаційна база оцінки фінансового стану підприємств 1.2 Порівняльна характеристика існуючих методик оцінки ефективності ... Вступ Розділ 1 теоретичні та методичні аспекти управління економічною ефективністю діяльності підприємства 1.1 Інформаційна база оцінки фінансового стану підприємств 1.2 Порівняльна характеристика існуючих методик оцінки ефективності д...
Наукові основи управління виробництвом……………………………………..4 3. Суть управління та його основні елементи……………………………………..6 Список використаної літератури………………………………………………….13
ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ МЕХАНІЗМУ УПРАВЛІННЯ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВ В УМОВАХ КРИЗИ 1.1. Основні підходи до визначення поняття кризи на підприємстві: вітчизняний та зарубіжний аспект 1.... Методи і принципи антикризового управління підприємств 1.3. Методика оцінки рівня економічної безпеки підприємства РОЗДІЛ 2. ЕКОНОМІЧНА ДІАГНОСТИКА КПТМ «ЧЕРКАСИТЕПЛОКОМУНЕНЕРГО» ТА ВИЯВЛЕННЯ ФАКТОРІВ НЕСПРИЯТЛИВОГО ВПЛИВУ ...
...питання 1.1 Прогнозування в управлінні кадрами 1.2 Поняття та завдання атестації персоналу 1.3 Конфлікти, їх сутність та види 2. Тестове завдання 1....кадрової політики і методів, метод управління людськими ресурсами називають управлінням персоналом» 2. Правовий акт, що регулює соціально трудові відносини між найманими працівниками і роботодавцями називаються: а) ...
Теоретичні основи управління якістю продукції 1.1. Якість як економічна категорія та об'єкт управління 1.2. Фактори, що обумовлюють якість продукції 1....
ПЛАН ВСУП Загальна характеристика законів управління………………………………….4 Еволюція наукових поглядів на дію законів управління та мотивації…….…8 Взаємозв'язок законів, принципів, цілей, методів мотивації та управління…...
Американський підхід до державного управління 2. Європейський підхід до державного управління 3. Державне управління в європейській перспективі Висновки Список літератури
Визначення та класифікація функцій державного управління………...6 1.1. Сутність та поняття управлінських функцій……………………………..….10 1.2. Класифікація функцій управління………………………………………...….11 Розділ 2.
Лідерство в системі управління 3. Завдання № 69 Проаналізувати соціальні методи управління, які використовуються в управлінській діяльності підприємства, де працює студент.
...права, як об’єкт корпоративного управління 2. Особливості організації механізму управління корпораціями з частками державних корпоративних прав 3. Особливості економічного механізму управління корпораціями з частками державних ...
Адміністративно правове регулювання державного управління в сфері оподаткування………………………………………………………………….…….6 Розділ 2. ДПА України як центральний орган державного управління в сфері оподаткування………………………………………………………………...…….10 2.1.
Концептуальні основи етики сучасного управління 1.1. Сутність етики управління 1.2. Етичні норми менеджера Розділ II. Аналіз морально етичних відносин в організації та ділового ...
Вступ Розділ 1 Теоретичні основи управління якістю продукції при виході підприємства на зовнішній ринок 1.1 Системний підхід до управління якістю продукції 1.2 Методологія оцінки ...
Політичне управління. Державне управління в Україні. Цілі та напрямки адміністративної реформи. 2. Групи тиску як засоби впливу на державну політику. Політичне лобіювання.
МЕТОДОЛОГІЧНІ ЗАСАДИ ПСИХОЛОГІЇ УПРАВЛІННЯ 3. МЕТОДИ ПСИХОЛОГІЇ УПРАВЛІННЯ ВИСНОВКИ СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ
Вступ Розділ 1 Сутність та значення організаційно розпорядчих методів управління 1.1. Поняття, класифікація організаційно розпорядчих методів управління 1.2. Особливості методів управління в умовах ринкових перетворень 1.3.
...аналіз та реорганізація організаційної структури управління підприємством 2. Схема організаційної структури управління ВАТ «Черкасихліб» 3. Алгоритм реорганізації організаційної структури управління підприємством 4.
Особливості управління реальними та фінансовими інвестиціями підприємства Глава 3. Аналіз управління інвестиційною політикою ВАТ «Черкасихліб» Глава 4.
ЗМІСТ ВСТУП 3 1 Теоретичні основи ситуаційних підходів в управлінні 4 1.1 Сутність, цілі, задачі ситуаційного менеджменту 4 1.2 Процес ситуаційного управління і прийняття управлінських рішень 7 1....
Вступ Розділ 1 Теоретичні основи місця і ролі планування в системі управління виробництвом 1.1 Необхідність планування діяльності підприємства в умовах ринку 1.2 Система планів підприємства 1.3 Сутність організації виробництва ... Вступ Розділ 1 Теоретичні основи місця і ролі планування в системі управління виробництвом 1.1 Необхідність планування діяльності підприємства в умовах ринку 1.2 Система планів підприємства 1.3 Сутність організації виробництва Розділ ...
...грошових активів підприємства, особливості організації управління грошовими коштами 2. Управління фінансуванням оборотного капіталу Задача 1 Визначити вартість цілісного майнового комплексу на підставі таких показників: середньорічна сума ...
...теоретичні засади формування організаційної структури управління Розділ 2. Аналіз організаційної структури управління функціонування підприємства Розділ 3. Пропозиції по удосконаленню організаційної структури управління
Визначення організаційної структури управління Черкаського центрального відділення зв’язку 3.Визначення структури персоналу Черкаського центрального відділення зв’язку 4.Дослідження методів та функцій управління персоналом Черкаського центрального відділення зв’...
...характеристика вищих органів влади й управління ЗУНР..…7 1.1. Центральні органи влади ЗУНР………………………………………..………7 1.2. Зміни у структурі вищих органів влади й управління………………..……..15 Розділ 2.
Організація управління бюджетним дефіцитом. 5 3. Аналіз управління бюджетним дефіцитом у розвинених країнах (на прикладі США). 24 4.
10 РОЗДІЛ 2 Державне управління освітою в Україні ………………………………………...27 2.1 Сучасний стан освіти в Україні ………………………………………...........27 2.2 Реформування системи освіти………………………………………….............55 3.1 Управління освітою у сільській місцевості………………………….........…55 3.2 Регіональний аспект управління процесами надання освітніх послуг у сільській місцевості …………………………………………………….......................62 ВИСНОВКИ …………………………………………………………………........
ТЕОРЕТИЧНО МЕТОДИЧНІ АСПЕКТИ ПРОЦЕСУ УПРАВЛІННЯ ФІНАНСАМИ МАЛИХ ПІДПРИЄМСТВ 6 1.1. Економічна сутність та загальні характеристики фінансів малих підприємств 6 1.2.... Зміст та завдання управління фінансами малих підприємств 30 РОЗДІЛ 2. АНАЛІЗ ФІНАНСОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ МАЛОГО ПІДПРИЄМСТВА НА ПРИКЛАДІ ЗАТ СП «Вантаж» 35 2.1.
Вступ Розділ 1 Теоретичні основи місця і ролі планування в системі управління фінансовою діяльністю підприємства 1.1 Необхідність планування діяльності підприємства в умовах ринку 1.2 Сутність економічного прогнозування 1.3 Методика ... Вступ Розділ 1 Теоретичні основи місця і ролі планування в системі управління фінансовою діяльністю підприємства 1.1 Необхідність планування діяльності підприємства в умовах ринку 1.2 Сутність економічного прогнозування 1.3 Методика...
...мотивації персоналу 1.3 Цілі управління персоналом та їх місце в системі цілей організації 2. Тестові завдання 1. Якщо на підприємстві склалась ситуація, коли керівництво не ...займається кадровою політикою, а служба управління персоналом не веде аналіз кадрової політики, оцінку персоналу та не складає прогнози, то це характерно для такого типу кадрової політики: ...
...її відповідність національним стандартам корпоративного управління Завдання 2 2. Представити структуру власності обраної вами корпорації та проаналізувати, до якої з моделей за критерієм кількості акціонерів та ... Представити організаційну структуру управління обраної Вами корпорації та розкрити зміст функцій управління корпорації Завдання 5 Інвестор має намір здійснити розміщення вільних грошових коштів в ...
ЗМІСТ ВСТУП 6 ТЕОРЕТИЧНІ АСПЕКТИ ФОРМУВАННЯ КАПІТАЛУ ПІДПРИЄМСТВА 11 1.1 Поняття і економічний зміст капіталу підприємства 11 1.2 Основні принципи управління формуванням капіталу 19 1.3 Показники ефективності управління формуванням капіталу 32 2 АНАЛІЗ ЕФЕКТИВНОСТІ ФОРМУВАННЯ КАПІТАЛУ ВАТ «ДНІПРОСПЕЦСТАЛЬ» 41 2....
...КОНТРОЛЮ ТА ЙОГО РОЛЬ В УПРАВЛІННІ ДЕРЖАВНИМИ ФІНАНСАМИ……………………………………………………………………. 5 1.1. Сутнiсть, мета, принципи та роль податкового контролю…..….. 5 1.2....контролю та його ролі в управлінні державними фінансами. Комплексний пiдхiд до реалiзацiї поставленої мети окреслив коло завдань, якi передбачалося вирiшити у даному дослiдженнi: визначення сутностi, мети ...
Шляхи удосконалення управління грошовими потоками КП «Черкасиводоканал» 2.1 Аналіз звіту про рух грошових коштів підприємства 2.2 Використання результатів аналізу в управлінні грошовими активами 2.3 Управління ...
...І МЕТОДОЛОГІЧНІ ОСНОВИ АНТИКРИ ЗОВОГО УПРАВЛІННЯ ФІНАНСАМИ ПІДПРИЄМСТВА ……..……... 8 1.1. Сутність і форми проявлення ознак фінансової кризи на підприємстві ...8 1.2. Цілі і завдання антикризового управління фінансами підприємства .... 14 1.3.
ЗМІСТ ВСТУП РОЗДІЛ 1 ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ СТРАХОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ 1.1 Страхування сутність, ознаки , класіфікація 1.2 Механізм управління страховими компаніями 1.3 Методологія розрахунку страхового тарифу РОЗДІЛ 2 ОСОБЛИВОСТІ УПРАВЛІННЯ ДІЯЛЬНІСТЮ СТРАХОВОЮ КОМПАНІЄЮ «AXA Страхування» 2.1 Організаційно – ...
Управління ліквідністю комерційного банку 2.1 Теорії та стратегії управління ліквідністю банку 2.2 Методи управління ліквідністю банку 2.3 Показники ...
Управління ліквідністю комерційного банку 2.1 Теорії та стратегії управління ліквідністю банку 2.2 Методи управління ліквідністю банку 2.3 Показники ...
Особливості управління підприємствами малого бізнесу в індустрії гостинності 1.3. Характеристика факторів, що впливають на розвиток малого бізнесу в індустрії гостинності в ... Дослідження особливостей управління та розвитку готелю «Калина» 2.3. Характеристика внутрішнього потенціалу готелю «Калина» РОЗДІЛ 3. ШЛЯХИ УДОСКОНАЛЕННЯ УПРАВЛІННЯ ТА ОРГАНІЗАЦІЇ МАЛИХ ПІДПРИЄМСТВ ...
Управління банком як центральна ланка банківського менеджменту 2.1 Управління банком як головна функція банку 2.2 Органи управління та принципи ...
Аналіз принципів управління, що мають місце на підприємстві 6. Аналіз та особливості функцій планування та контролю на підприємстві 7. Аналіз методів управління 8. Аналіз структури управління 9.
...на місцевому рівні 1.3 Управління виконанням місцевих бюджетів 2. Аналіз виконання місцевого бюджету Богодухівського району Харківської області 2.1. Характеристика об’єкта дослідження 2.2 ...Розділ 3 Напрями удосконалення організації управлінням виконання місцевого бюджету 3.1. Шляхи покращення фінансової забезпеченості місцевих бюджетів 3.2 Напрями удосконалення міжбюджетних відносин 3.3 Підвищення ...
Управління маркетинговою діяльністю 2.1. Організаційна структура маркетингу 2.2. Управління маркетингом 2.3. Маркетингові дослідження на підприємстві 2.4.
Методи управління соціально – трудовими конфліктами РОЗДІЛ ІІ. АНАЛІЗ СОЦІАЛЬНО ТРУДОВИХ КОНФЛІКТІВ НА ПП 2.1. Економічна характеристика підприємства 2.2.... Аналіз ефективності управління соціально – трудовими конфліктами РОЗДІЛ ІІІ. ШЛЯХИ ЗАПОБІГАННЯ ТА ШЛЯХИ ВИРІШЕННЯ СОЦІАЛЬНО ТРУДОВИХ КОНФЛІКТІВ НА ПП 3.1.
Механізм управління потенціалом підприємства 45 Висновки до розділу 1 49 РОЗДІЛ 2 ДИАГНОСТІКА ПОТЕНЦІАЛУ ТОВ НВП „ЕЛЕКТРОТЕХРЕМОНТ” 51 2.1.... Удосконалення та методи управління плинністю персоналу на підприємстві 83 3.3. Формування стратегічного потенціалу в управлінні підприємством 102 3.4.
Методологічні основи управління персоналом організації Розділ 2. Правила адаптації новоприйнятих працівників у закладах торгівлі Розділ 3. Проблеми управління адаптацією працівників та зарубіжний досвід ...
Організація державного управління наукою………………………………12 РОЗДІЛ 2. Загальна характеристика публічного адміністрування у сфері освіти……………………………………………………………………………..14 2.1. Система, повноваження та компетенція органів управління освітою….14 2.2.
« 1 2 ... 8 9 10

Форма входа Реєстрація
Запам'ятати мене Забув пароль ?
Реклама

Топ 10 авторів
lessonz lessonz 4275
В'ячеслав ID:217
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 4275
 • Зареєстрований: 07.07.2011
vipbond vipbond 3057
Виктория Петровна ID:74
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 3057
 • Зареєстрована: 09.01.2011
k_alena k_alena 2317
Елена ID:565
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:немає
 • Робіт додано: 2317
 • Зареєстрована: 11.07.2012
Ангелина Ангелина 2138
Ангелина ID:213
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 2138
 • Зареєстрована: 05.07.2011
olga olga 1466
Ольга ID:184
 • Стать:Жінка
 • Группа: Продавці
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1466
 • Зареєстрована: 03.06.2011
uliya uliya 1449
Юлія Олександрівна ID:197
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1449
 • Зареєстрована: 19.06.2011
FPM-2007 FPM-2007 1023
Стороженко Андрій Юрійович ID:1255
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1023
 • Зареєстрований: 17.08.2014
Viktor Viktor 918
Віктор ID:273
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 918
 • Зареєстрований: 26.09.2011
mars1814 mars1814 868
Олександр ID:104
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 868
 • Зареєстрований: 16.02.2011
Nayka Nayka 546
Светлана ID:235
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:немає
 • Робіт додано: 546
 • Зареєстрована: 27.07.2011
СтатистикаОнлайн всього: 1
Гостей: 1
Користувачів: 0Всі партнери
Студенський каталог готових робіт © 2021 - Усі права застережено
Адміністрація сайту не несе відповідальності за матеріали, які розміщені користувачами.