Меню сайту

Нові користувачі
Фа
Користувачі
12.04.2021
sph
Автори робіт
30.03.2021
Valeriii
Автори робіт
29.03.2021
KateVB
Користувачі
24.03.2021
Nataliia
Користувачі
24.03.2021
Скільки буде 2+2 x 2=


аватар
Великий Олександр Анатолійович

Рейтинг: 10
аватар
Тимчук Руслан Миколайович

Рейтинг: 21.1
Дубініна Яна Юріївна

Рейтинг: 115
аватар
Максимів Юлія Романівна

Рейтинг: 16.9
Наталія Вікторівна

Рейтинг: 10
аватар
Черничук Ярослав Васильович

Рейтинг: 10

Замовляйте роботи у професіоналів


Результати 51-100 з 2530 за запитом управлінні.

Вступ Розділ 1 Сутність та організація управління персоналом в організації 1. Суть, завдання і основні принципи управління персоналом 2. Методи і системи управління персоналом Розділ 2 Аналіз ...
Теоретико методологічні основи управління кредитною діяльністю банку.........................................................................................................................6 1.1. Сутнісна характеристика взаємодії суб’єктів управління кредитною діяльністю банку....................................................................................................6 1.2.
Вступ Розділ 1 теоретико – методологічні аспекти управління витратами підприємства 1.1 Нормативна база та огляд літературних джерел з оцінки системи управління витратами підприємства 1.2 Сутність витрат ...
Зміст Вступ 1 теоретичні основи управління маркетинговою діяльностю на підприємстві 1.1 Поняття, цілі, функції та принципи маркетингу 1.2 Особливості організації маркетингової діяльності 1.3 ... Зміст Вступ 1 теоретичні основи управління маркетинговою діяльностю на підприємстві 1.1 Поняття, цілі, функції та принципи маркетингу 1.2 Особливості організації маркетингової діяльності 1.3 Формування ефективної маркетингової стратегії підприємства 1.4 Управління<...
Сутність стратегічного управління ……………………………………..4 2. Основні принципи стратегічного управління…………………………..7 3. Моделі стратегічного управління……………………………………….8 Висновки………………………………………………………………….…12 Список використаних джерел На сучасному етапі ...
Теоретичні підходи до визначення сутності управління кредитним портфелем банку 2. Управління кредитним портфелем ПАТ «Сведбанк» з точки зору ризиковості операцій 3.
Накопичення знань з психології управління в теорії управління 2. Накопичення знань з психології управління у сфері психології Висновок Література Отже, окреслені завдання психології управління можна ...
Організація та управління рекламною діяльністю в стратегії підприємств україни 1.1. Місце рекламного менеджменту в стратегічному плануванні діяльності підприємств 1.2.... Вдосконалення організаційної структури управління рекламною діяльністю на підприємстві ТОВ “Добробут” 3.2. Розробка рекламної кампанії підприємства ТОВ “Добробут” 3.3.
ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ УПРАВЛІННЯ ЗБУТОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА 5 1.1. Поняття управління збутової діяльності, її елементи та механізм 5 1.2.
...ОСНОВИ ТИПІВ ТА ОСОБЛИВОСТЕЙ СТИЛІВ УПРАВЛІННЯ ПЕРСОНАЛОМ ПІДПРИЄМСТВА 5 1.1. Сутність та типи стилів управління 5 1.2. Ситуативний підхід до класифікації стилів управління 10 ...
...І МЕТОДОЛОГІЧНІ ОСНОВИ РОЗРОБКИ СИСТЕМИ УПРАВЛІННЯ ПІДПРИЄМСТВОМ 11 1.1. Економічна суть системи управління підприємством як виробничою системою 11 1.2.
Вступ Розділ 1 теоретичні аспекти управління конкурентоспроможністю підприємства 1.1 Сутність та значення конкурентоспроможності підприємства в ринковій економіці 1.2 Методи оцінки конкурентоспроможності підприємства 1.3 Сучасні підходи до управління конкурентоспроможністю підприємства Розділ 2 практичні аспекти управління конкурентоспроможністю підприємства на прикладі тов „тимпан” 2.1 Техніко економічна характеристика підприємства 2....
Теоретичні положення антикризового управління підприємством 2.1. Побудова системи антикризового управління підприємством 2.2. Системи протидії банкрутству 2.3.
в управлінні маркетингом робочої сили b. державними центрами зайнятості c. в інформації на ринку праці Question 4 Принципи справедливості відбору кадрів: a.... структура управління c. стиль управління d. організаційна культура e. усе разом Question 18 Зазначте рівні стратегічних змін людських ресурсів: a.
Що входить в поняття „антикризове управління”? 4. Які кризові явища економіки СРСР успадкувала Україна? 5. Які кризові явища спричинили руйнування тоталітарної системи управління? 6.
Вступ Розділ 1 Сутність процесу управління підприємства та функції управління 1.1. Поняття управління підприємством. Класифікація функцій управління 1.2. Загальне (лінійне) керівництво, прогнозування та планування, ...
Теоретичні основи державного управління 1.1. Загальне поняття управління 1.2. Теорії державного управління Розділ 2. Функції державного управління 2.1.
ТЕОРЕТИЧНІ АСПЕКТИ ОЦІНКИ ЕФЕКТИВНОСТІ УПРАВЛІННЯ ІНВЕСТИЦІЙНОЮ ДІЯЛЬНІСТЮ ПІДПРИЄМСТВА 1.1. Сутність інвестицій, їх значення та класифікація 1.2. Методологія управління інвестиційною діяльністю підприємства 1.3.
ТЕОРЕТИЧНІ АСПЕКТИ ОРГАНІЗАЦІЙНО – ЕКОНОМІЧНОГО МЕХАНІЗМУ УПРАВЛІННЯ ВИТРАТАМИ ПІДПРИЄМСТВА 1.1. Сутність витрат підприємства та їх класифікація 1.2. Значення і оцінка організаційно – економічного механізму управління витратами підприємства 1.3.
Теоретичні засади «державного управління» та «управління»…….….5 1.1. Теоретичні засади «управління»…………………………………………...…..5 1.2. Теоретичні засади «державного управління»……………………………...….8 Розділ 2.
Теорія і практика організації регіонального управління…………….…6 1.1. Сутність регіонального управління……………………………………………6 1.2. Методи, принципи і структура управління регіональним розвитком…..….11 Розділ 2.
...ПЛАНУВАННЯ ІНФОРМАЦІЙНОЇ СИСТЕМИ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЕФЕКТИВНОГО УПРАВЛІННЯ ПЕРСОНАЛОМ 5 1.1. Особливості створення інформаційної системи управління персоналом 5 1.2. Характеристика етапів побудови інформаційної системи забезпечення ефективного ...
Методика управління емоціями. Подолання емоційних станів (роздратування й недовіри), що є основними джерелами конфлікту. Страх, гнів, образа й розчарування як стимули позитивних ...особистих якостей керівника в процесі управління конфліктами: особливостей психологічної характеристики менеджера; організаторських здібностей; стилю управління; мотивації та орієнтації діяльності. Лідерство й керівництво Методика управління конфліктами емоційного ...
реорганізація структури управління організації c. введення нового продукту d. винахід Question 4 Поліпшуючі інновації створюються на основі: a.... це сукупність методів і форм управління інноваційним процесом, а також управління зайнятими цією діяльністю організаційними структурами та їх персоналом b. це прикладання знань, навичок, інструментів і ...
реорганізація структури управління організації c. введення нового продукту d. винахід Question 4 Поліпшуючі інновації створюються на основі: a.... це сукупність методів і форм управління інноваційним процесом, а також управління зайнятими цією діяльністю організаційними структурами та їх персоналом b. це прикладання знань, навичок, інструментів і ...
...угоди» Question 9 Основні методи управління професійною орієнтацією це: a. балансовий b. програмно цільовий c. організаційно розпорядчий Question 10 Структура потреби в робочій силі на макрорівні ...Нормативно правові акти, що забезпечують управління трудовим потенціалом, є імперативними. Це означає, що вони: a. обов’язкові для виконання b. комплексні c.
Управління як соціальне явище. Влада і управління. 2. Суб’єкти і об’єкти влади. Основні функції державного управління. 3.
Вступ Розділ 1 теоретичні аспекти управління маркетинговою діяльністю в ринкових умовах 1.1. Суть, зміст і цілі маркетингової діяльності 1.2 Маркетинг як специфічна функція управління 1.3 Оцінка маркетингової товарної ...
ЗАГАЛЬНІ АСПЕКТИ ДОГОВОРУ УПРАВЛІННЯ МАЙНОМ…………………………………………………………………………4 1.1. Поняття цивільно – правового договору …………………………..4 1.2. Поняття управління майном………………………………..……….6 РОЗДІЛ 2.
Концептуально методологічні основи аналізу культури управління організацією 1.1. Поняття та значення культури управління в менеджменті, чинники її формування 1.2.
Теоретичні основи управління активами підприємства 7 1.1. Активи , як об’єкт фінансового управління їх сутність та класифікація 7 1.2.
Організація та управління рекламною діяльністю в стратегії підприємств україни 1.1. Місце рекламного менеджменту в стратегічному плануванні діяльності підприємств 1.2.... Вдосконалення організаційної структури управління рекламною діяльністю на підприємстві ТОВ “Добробут” 3.2. Розробка рекламної кампанії підприємства ТОВ “Добробут” 3.3.
Управління оборотними активами підприємств 1.1. Економічна сутність оборотних активів підприємства 1.2. Політика фінансування оборотних активів підприємства 1.3.... Управління оборотними активами підприємства 1.6. Вплив механізму управління оборотними активами на виробничо – господарську діяльність підприємства 1.7.
Вступ Розділ 1 Сутність процесу управління підприємства та функції управління 1.1. Поняття управління підприємством. Класифікація функцій управління 1.2. Загальне (лінійне) керівництво, прогнозування та планування, вибір ефективних організаційних форм ...
Економічний зміст процесу управління трудовими ресурсами підприємства 1.1 Поняття, предмет та задачі управління трудовими ресурсами в сучасних умовах господарювання 1.2.
Сутнісна характеристика регіонального управління……………...……6 1.1. Поняття та сутність регіонального управління…………………………...…..6 1.2. Механізм регіонального управління………………………………………..….9 Розділ 2.
ОСНОВИ ПРОЕКТУВАННЯ ЕФЕКТИВНОЇ СИСТЕМИ УПРАВЛІННЯ ПЕРСОНАЛОМ ТОВ «ПУЗАТА ХАТА» 6 1.1. Аналіз чинників, які впливають на побудову ефективної системи управління персоналом 6 1.2.
ОСНОВИ ПРОЕКТУВАННЯ ЕФЕКТИВНОЇ СИСТЕМИ УПРАВЛІННЯ ПЕРСОНАЛОМ НА ВАТ ДНІПРОПЕТРОВСЬКА МЕБЛЕВА ФАБРИКА «ПРОГРЕС» 5 1.1. Аналіз чинників, які впливають на побудову ефективної системи управління персоналом 5 1.2.
ОСНОВИ ПРОЕКТУВАННЯ ЕФЕКТИВНОЇ СИСТЕМИ УПРАВЛІННЯ ПЕРСОНАЛОМ НА ВАТ «НОВОМОСКОВСЬКИЙ ЗАВОД МІНЕРАЛЬНОЇ ВОДИ» 5 1.1. Аналіз чинників, які впливають на побудову ефективної системи управління персоналом 5 1.2.
...громадян України на участь в управлінні державними справами 1.1. Становлення і розвиток права громадян на участь в управлінні державними справами на території України………………………….……. .
Становлення та розвиток науки державного управління………………6 1.1. Становлення науки державного управління……………………………….….6 1. 2. Становлення та розвиток державного управління в Україні………………19 Розділ 2.
Еволюція структур управління державним підприємством 1.3. Управління державним підприємством, його господарська, економічна і соціальна діяльність Розділ 2.
Зміст Вступ I Теоретичні основи сутності залучених ресурсів банку та управління ними 1.1 Суть та місце залучених ресурсів у банківських зобов’язаннях 1.2 Класифікаційний поділ залучених коштів комерційного банку ... Зміст Вступ I Теоретичні основи сутності залучених ресурсів банку та управління ними 1.1 Суть та місце залучених ресурсів у банківських зобов’язаннях 1.2 Класифікаційний поділ залучених коштів комерційного банку за різними ознаками 1.3 Сутність менедж...
...1.2 Сутність та методи управління підприємством 1.3 Вітчизняний та закордонний досвід управління діяльністю підприємства Розділ 2. Аналіз стану управління діяльністю черкаського державного протезно ортопедичного ...
...В ЧАСТИНІ ОБЛІКУ ВИТРАТ НА УПРАВЛІННЯ ТА ОБСЛУГОВУВАННЯ ВИРОБНИЦТВА В СИСТЕМІ УПРАВЛІННЯ ПІДПРИЄМСТВОМ 6 1.1. Зміст та передумови облікової політики підприємства в частині обліку витрат ...
ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ УПРАВЛІННЯ ЦІНОУТВОРЕННЯМ В ОПТОВІЙ ТОРГІВЛІ 12 1.1. Сутність, принципи, цілі та завдання управління ціноутворенням в оптовій торгівлі 12 1.2 ...
Пенсійний фонд України як орган управління коштами пенсійного страхування 1.2. Концептуальні засади та організаційно правові основи функціонування Пенсійного фонду України Висновки до розділу 1 Розділ ...як орган виконавчої, що здійснює управління фінансами державного пенсійного страхування влади, бере активну участь в організації та реалізації заходів пенсійної реформи.
ТЕМА: Ефективність управління персоналом. ЗМІСТ Вступ ………………………………………………………………….2 1. Теоретичні передумови для дослідження економічних основ …5 управління персоналом на підприємстві.
ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛІННЯ ПІДПРИЄМСТВОМ 1.1. Сутність корпоративного управління 1.2. Особливості організації системи корпоративного управління 1.3.
ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ УПРАВЛІННЯ ПЕРСОНАЛОМ 1.1. Суть і цілі управління персоналом 1.2. Суб'єкти і методи управління персоналом 1.3.
« 1 2 3 4 ... 9 10 »

Форма входа Реєстрація
Запам'ятати мене Забув пароль ?
Реклама

Топ 10 авторів
lessonz lessonz 4275
В'ячеслав ID:217
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 4275
 • Зареєстрований: 07.07.2011
vipbond vipbond 3057
Виктория Петровна ID:74
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 3057
 • Зареєстрована: 09.01.2011
k_alena k_alena 2317
Елена ID:565
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:немає
 • Робіт додано: 2317
 • Зареєстрована: 11.07.2012
Ангелина Ангелина 2138
Ангелина ID:213
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 2138
 • Зареєстрована: 05.07.2011
olga olga 1466
Ольга ID:184
 • Стать:Жінка
 • Группа: Продавці
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1466
 • Зареєстрована: 03.06.2011
uliya uliya 1449
Юлія Олександрівна ID:197
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1449
 • Зареєстрована: 19.06.2011
FPM-2007 FPM-2007 1023
Стороженко Андрій Юрійович ID:1255
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1023
 • Зареєстрований: 17.08.2014
Viktor Viktor 918
Віктор ID:273
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 918
 • Зареєстрований: 26.09.2011
mars1814 mars1814 868
Олександр ID:104
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 868
 • Зареєстрований: 16.02.2011
Nayka Nayka 546
Светлана ID:235
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:немає
 • Робіт додано: 546
 • Зареєстрована: 27.07.2011
СтатистикаОнлайн всього: 1
Гостей: 1
Користувачів: 0Всі партнери
Студенський каталог готових робіт © 2021 - Усі права застережено
Адміністрація сайту не несе відповідальності за матеріали, які розміщені користувачами.