Меню сайту

Нові користувачі
Фа
Користувачі
12.04.2021
sph
Автори робіт
30.03.2021
Valeriii
Автори робіт
29.03.2021
KateVB
Користувачі
24.03.2021
Nataliia
Користувачі
24.03.2021
Оцініть цей сайт


аватар
Денисюк Катерина Володимирівна

Рейтинг: 16
аватар
Сергій Іванович

Рейтинг: 10
Мазур Ярослав Вікторович

Рейтинг: 10
Ирина Вячеславовна

Рейтинг: 16
Сабов Анна-Марія Іванівна

Рейтинг: 10
аватар
Филищук Юрій Васильович

Рейтинг: 10

Замовляйте роботи у професіоналів


Результати 101-150 з 2530 за запитом управлінні.

СУТНІСТЬ ПОНЯТТЯ УПРАВЛІННЯ ГОТЕЛЬНИМ ПІДПРИЄМСТВОМ 1.1. Особливості управління готельним підприємством 1.2. Поняття та принципи побудови систем управління в готелях РОЗДІЛ 2.
ЗМІСТ ВСТУП 5 1 ТЕОРЕТИЧНІ ЗАСАДИ УПРАВЛІННЯ ВИТРАТАМИ ПІДПРИЄМСТВА 9 1.1 Витрати підприємства: економічна сутність, предмет управління, класифікація 9 1.2 Сучасні теоретичні концепції управління витратами ...
Теоретичні основи управління господарською діяльністю 1.1. Суть господарської діяльності 1.2. Фактори, що впливають на господарську діяльність 1.3. Управління господарською діяльністю Розділ 2.
Характеристика договору управління майном…………………….……6 1.1. Поняття, сутність та умови договору управління майном……………….…..6 1.2. Правова природа договору управління майном……………………………..
ТЕОРЕТИЧНІ АСПЕКТИ УПРАВЛІННЯ ГРОШОВИМИ ПОТОКАМИ НА ПІДПРИЄМСТВІ 1.1 Сутність управління грошовими потоками на підприємстві 1.2 Необхідність формування системи управління грошовими потоками ...
Вступ Розділ 1 теоретико методологічні засади управління оборотним капіталом підприємства 1.1 Економічна сутність та класифікація оборотного капіталу 1.2 Інформаційна та нормативно правова база дослідження оборотного капіталу підприємства 1.3 Управління оборотним капіталом підприємства Розділ 2 ...
ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ УПРАВЛІННЯ ФІНАНСАМИ ПІДПРИЄМСТВ КОМУНАЛЬНОЇ ФОРМИ ВЛАСНОСТІ……………………………………………………………... 1.1. Сутність та значення управління фінансами підприємств комунальної форми власності…………………………………………… 1.2.
Теоретичні аспекти механізму управління банківськими ресурсами....6 1.1. Поняття та критерії управління банківськими ресурсами...............................6 1.2. Методичні підходи до управління банківськими ресурсами.........................
ВСТУП 4 РОЗДІЛ 1 ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ УПРАВЛІННЯ ФІНАНСОВИМИ РЕСУРСАМИ НА ПІДПРИЄМСТВІ 6 1.1. Економічна сутність та призначення фінансових ресурсів у забезпечені господарської діяльності підприємства 6 1.2. Особливості управління фінансовими ресурсами на підприємстві 11 ...
ВСТУП 4 РОЗДІЛ 1 ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ УПРАВЛІННЯ ФІНАНСОВИМИ РЕСУРСАМИ НА ПІДПРИЄМСТВІ 6 1.1. Економічна сутність та призначення фінансових ресурсів у забезпечені господарської діяльності підприємства 6 1.2. Особливості управління фінансовими ресурсами на підприємстві 11 ...
Вступ Розділ 1 Теоретичні аспекти розробки стратегії управління персоналом підприємства 1.1 Соціально – економічні основи стратегії управління персоналом 1.2 Зарубіжний досвід здійснення стратегії управління персоналом 1.3 ...
...та роль актів органів державного управління у здійсненні управлінської діяльності 1.1. Поняття, ознаки та юридичне значення актів державного управління 1.2.
ТЕОРЕТИКО МЕТОДОЛОГІЧНІ ОСНОВИ УПРАВЛІННЯ ОБОРОТНИМИ АКТИВАМИ ПІДПРИЄМСТВА В РИНКОВИХ УМОВАХ 10 1.1. Сутність та структура оборотних активів підприємства 10 1.2. Процес здійснення управління оборотними активами 22 1.3.
Вступ Розділ 1 теоретичні аспекти менеджменту як функції управління 1.1. Сутність менеджменту як функції управління 1.2. Основні засади менеджменту як функції управління 1.3.
ТЕОРЕТИЧНІ ЗАСАДИ УПРАВЛІННЯ В БАНКІВСЬКІЙ СФЕРІ 7 1.1. Сутність, специфіка та проблеми менеджменту у банківській сфері 7 1.2.... Антикризове управління комерційним банком 27 Висновки до розділу 1 35 РОЗДІЛ 2. ОСОБЛИВОСТІ УПРАВЛІННЯ В ПАТ «ОТП БАНК» 37 2.1.
ТЕОРЕТИЧНІ ЗАСАДИ АУДИТУ В СИСТЕМІ УПРАВЛІННЯ ПІДПРИЄМСТВОМ 1.1. Управління підприємством як об’єкт аудиторської перевірки 1.2. Оцінка нормативної бази та спеціальної літератури з питань ...
Характеристика управління витратами на підприємстві. 1.1 Економічний зміст та класифікація витрат 1.2 Методи управління витратами на підприємстві 1.3 Принципи ...
ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ УПРАВЛІННЯ ПЕРСОНАЛОМ ПІДПРИЄМСТВА 6 1.1 Система управління персоналом підприємства 6 1.2 Принципи управління персоналом підприємства 19 1.3 Ефективність ...
Соціальна сфера як об`єкт управління 1.1. Поняття соціальної сфери та її зміст 1.2. Принципи, цілі та функції державного управління соціальною сферою Розділ ІІ.
...основи функціонування автоматизованої інформаційної системи управління 1.1 Сутність та розвиток інформаційних систем 1.2 Організація роботи інформаційних систем управління 1.3 Створення інформаційних систем управління – ...
Теоретичні основи управління дистриб’юторськими операціями підприємства суб’єкта ЗЕД 1.1. Сутність дистриб’юторських операцій та їх види 1.2. Управління дистриб’юторськими операціями підприємства: сутність, ...
МЕХАНІЗМ УПРАВЛІННЯ ТОРГОВЕЛЬНИМ ПІДПРИЄМСТВОМ: СУТНІСТЬ ТА ОСОБЛИВОСТІ В РИНКОВИХ УМОВАХ……………………………………………………………………… 7 1.1. Функції торговельного менеджменту: зміст та проблеми реалізації в умовах ... Інформаційне забезпечення та методи управління в механізмі торговельного менеджменту………………………………………………… 14 РОЗДІЛ 2. ДОСЛІДЖЕННЯ ФУНКЦІЙ ТА МЕХАНІЗМУ УПРАВЛІННЯ ТОРГОВЕЛЬНИМ ПІДПРИЄМСТВОМ НА ПРИКЛАДІ ТОВ «ЛІТА ХОЛДИНГ»…………………………………………………………………….
ОСНОВИ ФОРМУВАННЯ СИСТЕМИ УПРАВЛІННЯ ПЕРСОНАЛОМ........................................................................................7 1.1 Поняття системи управління персоналом.........................................7 1.2 Закономірності, принципи та методи побудови системи управління персоналом......................................................
Характеристика організаційних структур та методів управління 1.1. Види і характеристика організаційних структур управління 1.2. Принципи Фойля. Реалізація принципів управління 1.3.
ПРИНЦИПИ ПІДХОДУ В УПРАВЛІННІ СУЧАСНОЮ ОРГАНІЗАЦІЄЮ 5 1.1. Розвиток підходів в управлінні 5 1.2. Співвідношення підходів в управлінні сучасною організацією 10 РОЗДІЛ ...
...та основні елементи антикризового фінансового управління 5 BR> 2. Оцінка ефективності антикризового управління фінансами підприємств України 17 BR> 3. Інституційні аспекти антикризового фінансового менеджменту на підприємстві ...
Основоположні принципи систем управління якістю……………………………………..6 2. Структури системи управління якістю……………………………………………………11 3. Загальні вимоги до системи управління якістю…………………………………………..12 4.
ЗМІСТ ВСТУП 5 1 ТЕОРЕТИЧНІ АСПЕКТИ ФУНКЦІОНУВАННЯ ЛОГІСТИЧНОЇ СИСТЕМИ УПРАВЛІННЯ МАТЕРІАЛЬНИМИ РЕСУРСАМИ ПІДПРИЄМСТВА 10 1.1 Матеріальні ресурси підприємства як об’єкт управління 10 1.2 Логістичний підхід до управління ...
Вступ Розділ 1 Теоретичні аспекти впливу особистих якостей керівника на стиль його управління 1.1 Керівництво і лідерство: природа і визначення понять 1.2 Особисті якості керівника – сутність і значення 1.3 Стилі управління і вплив на них особистих ...
...ознайомлення зі структурою та діяльністю Управління ПФВ Ратнівському р ні 8 РОЗДІЛ 2. Організація обліку в Управлінні ПФВ Ратнівському р ні 10 2.1.
Вступ Розділ 1 теоретичні аспекти господарського ризику 1.1 Господарський ризик як економічна категорія 1.2 Методи управління господарськими ризиками 1.3 Інструменти ризику, як основний засіб для зниження ступеня ризику Розділ 2 дослідження організації управління господарсь кими ризиками на підприємстві ...
Теоретичні основи діяльності та управління персоналом бюджетних неприбуткових амбулаторно поліклінічних закладів охорони здоров я в Україні та ближньому зарубіжжі. 8 ст 1.1. Особливості управління персоналом: суть, завдання, основні принципи.
ТЕОРЕТИЧНІ І МЕТОДИЧНІ ОСНОВИ УПРАВЛІННЯ ТРУДОВИМИ РЕСУРСАМИ……………………………………………….. 10 1.1. Сутність, функції і задачі управління трудовими ресурсами……… 10 1.2. Структура методів управління трудовими ресурсами ……………..
...ОБЛІКУ ТОВАРІВ В СИСТЕМІ ФІНАНСОВОГО УПРАВЛІННЯ ПІДПРИЄМСТВОМ 5 1.1. Товар як обліково аналітична категорія. Організація товарних операцій в торгівельних підприємствах 5 1.2....обставини потребують нових підходів до управління підприємствами торгівлі і процесом товароруху в цілому. Товарні запаси є однією з основних складових оборотних засобів торгівельних підприємств.
Методика управління готівковим грошовим обігом 1.3.Нормативно правове регулювання готівкового грошового обігу РОЗДІЛ 2. МЕХАНІЗМ УПРАВЛІННЯ ГОТІВКОВИМ ГРОШОВИМ ОБІГОМ В БАНКУ ...
Теоретичні аспекти управління маркетинговою діяльністю в ринкових умовах 1.1. Суть, зміст і цілі маркетингової діяльності 1.2. Маркетинг як специфічна функція управління 1.3.
Теоретичні основи управління персоналом на підприємстві 1.1 Управління персоналом в системі сучасного менеджменту 1.2 Принципи і методи управління персоналом підприємства 1....
Теоретичні аспекти управління персоналом організації 1.1 Управління персоналом організації у системі сучасного менеджменту 1.2 Система управляння персоналом організації 1.3 Історія ...
Теоретичні аспекти управління оборотними коштами підприємства. 6 1.1. Економічний зміст оборотних коштів та управління ними. 6 1.2. Джерела формування оборотних коштів.
Теоретичні основи стратегії управління підприємством 1.1 Сутність та передумови виникнення стратегічного управління 1.2 Особливості застосування стратегічного управління на підприємствах України 1.3 ...
Управління соціально трудовими відносинами на підприємстві 1.1. Значення кадрової політики в управлінні соціально трудовими відносинами на підприємстві 1.2.
ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ КОМЕРЦІЙНОГО БАНКУ.............................................................................................6 1.1. Економічний зміст і класифікація активів комерційного банку.....................6 1.2. Управління кредитними активами комерційного банку..............................
ТЕОРЕТИЧНІ ЗАСАДИ УПРАВЛІННЯ КРЕДИТНИМИ РЕСУРСАМИ БАНКІВ........................................................................................6 1.1. Сутність та структура кредитних ресурсів банку........................................ 6 1.2. Особливості управління кредитними ресурсами банків............................
ТЕОРЕТИЧНІ ЗАСАДИ УПРАВЛІННЯ ЗОВНІШНЬОЕКОНОМІЧНОЮ ДІЯЛЬНІСТЮ ПІДПРИЄМСТВА…………… 6 1.1. Сутність зовнішньоекономічної діяльності і її роль в реалізації стратегічних цілей підприємства…………………………………………………..6 1.2.... Механізм управління зовнішньоекономічною діяльністю підприємств…..28 РОЗДІЛ 2. ДОСЛІДЖЕННЯ УПРАВЛІННЯ ЗОВНІШНЬОЕКОНОМІЧНОЮ ДІЯЛЬНОСТЮ ПІДПРИЄМСТВА «ЗЕНТІВА ІНТЕРНЕШНЛ» 2.1.
Вступ Розділ 1 Теоретичні аспекти управління фінансовими інвестиціями на підприємстві 1.1. Сутність фінансових інвестиції та їх значення в діяльності підприємства 1.2....інвестицій Розділ 2 Практичні засади управління фінансовими інвестиціями ТОВ «ТВП «Україна» 2.1. Організаційно – економічна характеристика підприємства 2.2. Основні засади управління фінансовими інвестиціями 2.3.
ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ УПРАВЛІННЯ ГРОШОВИМИ КОШТАМИ ПІДПРИЄМСТВА 6 1.1. Поняття грошових потоків та їх класифікація 6 1.2. Особливості управління грошовими потоками підприємства 7 1....
Вступ Розділ 1 Теоретичні основи управління грошовими активами підприємства 1.1 Поняття, види та значення грошових потоків для підприємства 1.2. Методика аналізу та управління грошовими коштами підприємства 1.3 ...
Сутність стратегії управління підприємством 1.1. Поняття та еволюція стратегії управління підприємством 1.2. Стратегічне планування в організації 1.3.
Загальна характеристика удосконалення управління поведінкою персоналу підприємства 1.1. Управління поведінкою персоналу підприємства 1.2. Вироблення ефективної мотиваційної системи як засіб удосконалення управління поведінкою ...
Теоретичні та методичні аспекти управління підприємством 1.1. Сутність управління та його принципи 1.2. Методи управління 1.3. Складові системи управліня підприємством Розділ 2.
« 1 2 3 4 5 ... 9 10 »

Форма входа Реєстрація
Запам'ятати мене Забув пароль ?
Реклама

Топ 10 авторів
lessonz lessonz 4275
В'ячеслав ID:217
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 4275
 • Зареєстрований: 07.07.2011
vipbond vipbond 3057
Виктория Петровна ID:74
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 3057
 • Зареєстрована: 09.01.2011
k_alena k_alena 2317
Елена ID:565
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:немає
 • Робіт додано: 2317
 • Зареєстрована: 11.07.2012
Ангелина Ангелина 2138
Ангелина ID:213
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 2138
 • Зареєстрована: 05.07.2011
olga olga 1466
Ольга ID:184
 • Стать:Жінка
 • Группа: Продавці
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1466
 • Зареєстрована: 03.06.2011
uliya uliya 1449
Юлія Олександрівна ID:197
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1449
 • Зареєстрована: 19.06.2011
FPM-2007 FPM-2007 1023
Стороженко Андрій Юрійович ID:1255
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1023
 • Зареєстрований: 17.08.2014
Viktor Viktor 918
Віктор ID:273
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 918
 • Зареєстрований: 26.09.2011
mars1814 mars1814 868
Олександр ID:104
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 868
 • Зареєстрований: 16.02.2011
Nayka Nayka 546
Светлана ID:235
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:немає
 • Робіт додано: 546
 • Зареєстрована: 27.07.2011
СтатистикаОнлайн всього: 1
Гостей: 1
Користувачів: 0Всі партнери
Студенський каталог готових робіт © 2021 - Усі права застережено
Адміністрація сайту не несе відповідальності за матеріали, які розміщені користувачами.