Меню сайту

Нові користувачі
Фа
Користувачі
12.04.2021
sph
Автори робіт
30.03.2021
Valeriii
Автори робіт
29.03.2021
KateVB
Користувачі
24.03.2021
Nataliia
Користувачі
24.03.2021
Скільки буде 2+2 x 2=


Сабов Анна-Марія Іванівна

Рейтинг: 10
Куриляк Мар'яна Михайлівна

Рейтинг: 10
Роман

Рейтинг: 10
аватар
Калініченко Катерина Павлівна

Рейтинг: 10
Костюк Вікторія Миколаївна

Рейтинг: 16
Романенко Маргарита Андріївна

Рейтинг: 10

Замовляйте роботи у професіоналів






Результати 401-450 з 2530 за запитом управлінні.

Поняття і принципи побудови систем управління у готелях 3. Типи організаційних структур управління у готелях 4. Форми управління у готельній сфері
Менеджмент як технологія управління 1.1. Сутність і функції менеджменту підприємства 1.2. Роль менеджменту в суспільстві 1.3.... Методи сучасного управління підприємством 2.3. Сучасні проблеми управління Розділ iii. Менеджер та його місце в організації 3.1.
ТЕОРЕТИЧНІ АСПЕКТИ СТАНОВЛЕННЯ І УПРАВЛІННЯ ФІНАНСОВОЮ СИСТЕМОЮ 1.1. Сутність фінансової системи держави та іі структура 1.2. Сучасний стан управління державними фінансами в Україні РОЗДІЛ ...
ЗМІСТ Вступ 1 Теоретичні основи управління формуванням та використанням прибутку підприємств 1.1 Економічна суть, зміст і значення прибутку 1.2 Сучасні концепції та елементи управління форм та використання прибутку підприємства ...
Структура та основні категорії психології управління 3. Функції психології управління 4. Основні категорії психології управління ВИСНОВКИ СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ
Структура та основні категорії психології управління 3. Функції психології управління 4. Основні категорії психології управління ВИСНОВКИ СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ
Вступ Розділ 1 Організаційно – економічна характеристика підприємства – об’єкта дослідження, дослідження його фінансової діяльності Розділ 2 Управління оборотними активами в міжнародному фінансовому менеджменті Розділ 3 Оцінка управління оборотним капіталом на підприємстві Розділ 4 Шляхи збільшення ефективності управління ...
ТЕОРЕТИКО МЕТОДИЧНІ ОСНОВИ УПРАВЛІННЯ РЕКЛАМНОЮДІЯЛЬНІСТЮ В СУЧАСНИХ УМОВАХ 1.1. Сутність та види реклами як ефективного інструменту маркетингової політики комунікацій 1.2.... Методи оцінки ефективності управління рекламною діяльністю підприємства РОЗДІЛ 2. АНАЛІЗ СИСТЕМИ УПРАВЛІННЯ РЕКЛАМНОЮДІЯЛЬНІСТЮ ТОВ «ЗАКАРПАТЄВРОТРАНС ІІ» 2.1. Загальна організаційно економічна характеристика ТОВ «ZET ...
ВСТУП РОЗДІЛ 1 КОНЦЕПТУАЛЬНІ ЗАСАДИ МІСЦЕВИХ ДЕРЖАВНИХ АДМІНІСТРАЦІЙ В СИСТЕМІ ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ УКРАЇНИ 1.1. Сутність та роль місцевих державних адміністрацій в системі державного управління 1.2.
Оцінка та управління дебіторською заборгованістю банків 9 2. Аналіз дебіторської заборгованості 15 2.1. Порядок проведення аналізу дебіторської заборгованості банку 15 2.2.... Шляхи удосконалення управління дебіторською заборгованістю 28 3.1. Особливості управління дебіторською заборгованістю в умовах кризи 28 3.2.
...ОСНОВИ ФОРМУВАННЯ ОБЛІКОВОЇ ПОЛІТИКИ ЩОДО УПРАВЛІННЯ ЗАПАСАМИ ПІДПРИЄМСТВА 1.1.Економічний зміст поняття «запаси» та його класифікація як об’єкта облікової політики 1.2.... МЕТОДИКА ФОРМУВАННЯ ОБЛІКОВОЇ ПОЛІТИКИ ЩОДО УПРАВЛІННЯ ЗАПАСАМИ НА ПРИКЛАДІ ТЗОВ "КОВАЛЬСЬКО ПРЕСОВЕ ПІДПРИЄМСТВО" 2.1. Характеристика досліджуваного підприємства та особливості обліку об’єкта облікової політики 2....
...сфері послуг 1.3 Методика управління якістю послуг Розділ 2. Аналіз управління якістю послуг ТОВ «Майстер» 2.1 Організаційно економічна характеристика ТОВ «Майстер» 2.2 Дослідження ...
Вступ Розділ 1 Державний борг як економічна категорія 1.1 Економічна сутність та причини виникнення державного боргу 1.2 Особливості управління державним боргом 1.2.1. Завдання та методи управління державним боргом 1.2.2. Нормативно правова база управління державним боргом ...
Методи управління дебіторською та кредиторською заборгованостями 1.3. Вплив дебіторської та кредиторської заборгованостей на фінансову стійкість підприємства РОЗДІЛ 2.... ЗАХОДИ З ПОКРАЩЕННЯ УПРАВЛІННЯ ДЕБІТОРСЬКОЮ ТА КРЕДИТОРСЬКОЮ ЗАБОРГОВАНІСТЮ ТОВ «ПРОДТОВАРИ» 3.1 Пропозиції з покращення управління фінансовим станом підприємства 3.2 Оптимізація управління оборотними ...
Характеристика системи управління кредитними ризиками банків..............12 Розділ 2. Методика управління кредитним ризиком комерційного банку..........18 2.1. Інструменти оцінки кредитного ризику банку................................................
...та якістю продукції 1.3 Управління продуктивністю та методи її вимірювання РОЗДІЛ 2. АНАЛІЗ СУЧАСНОГО СТАНУ УПРАВЛІННЯ ПРОДУКТИВНІСТЮ ВИРОБНИЧОГО ПІДПРИЄМСТВА ВАТ «СМІЛАМАШ» 2.1 Організаційно – технічна ...
...1.3 Стратегії і методи управління конфліктними ситуаціями Розділ 2. Аналіз управління конфліктами 2.1 Характеристика підприємства 2.2 Причини і види конфліктів 2.3 Технологія ...
Методи управління дебіторською та кредиторською заборгованостями 1.3. Вплив дебіторської та кредиторської заборгованостей на фінансову стійкість підприємства Розділ 2.... Заходи покращення управління дебіторською та кредиторською заборгованістю ТОВ «Продтовари» 3.1. Пропозиції з покращення управління фінансовим станом підприємства 3.2.
Методологія оцінки та управління необоротними активами підприємства Розділ 2 Аналіз ефективності управління необоротними активами підприємства 2.1. Організаційно – економічна характеристика підприємства 2.2.
Управління організацією включає в себе: а) управління виробничим персоналом; б) управління запасами; в) управління людьми. 3.
Аналіз управління виконанням фінансового плану на тов тд «донснаб» 2.1. Фінансовий аналіз діяльності ТОВ ТД «Донснаб» 2.2. Аналіз ефективності управління фінансовим планом на ТОВ ТД «...
Сутність та особливості управління державним внутрішнім та зовнішнім боргом 14 РОЗДІЛ 2. АНАЛІЗ СУЧАСНОГО СТАНУ ТА ТЕНДЕНЦІЇ РОЗВИТКУ БОРГОВОЇ ПОЛІТИКИ УКРАЇНИ 19 2.1.... Управління державним боргом і його обслуговування в Україні. 29 РОЗДІЛ 3. ШЛЯХИ УДОСКОНАЛЕННЯ УПРАВЛІННЯ ДЕРЖАВНИМ БОРГОМ УКРАЇНИ 32 3.1.
Механізм управління державного боргу у фінансовій системі україни 2.1 Формування та сучасний стан державного боргу України 2.2 Методи управління державним боргом 2.3 Особливості ...
Механізм управління державного боргу у фінансовій системі україни 2.1 Формування та сучасний стан державного боргу України 2.2 Методи управління державним боргом 2.3 Особливості ...
Механізм управління державного боргу у фінансовій системі україни 2.1 Формування та сучасний стан державного боргу України 2.2 Методи управління державним боргом 2.3 Особливості ...
Механізм управління державного боргу у фінансовій системі україни: 2.1 Формування та сучасний стан державного боргу України; 2.2 Методи управління державним боргом; 2.3 Особливості ...
Сферами управління фірми є: а) управління працею; б) управління кадрами; в) управління соціально демографічними процесами. 3. Які з перерахованих функцій не належить ...
...30 РОЗДІЛ ІІ АНАЛІЗ СТАНУ УПРАВЛІННЯ ВЛАСНИМ КАПІТАЛОМ ВАТ «ККХП 2» 33 2.1. Аналіз складу власного капіталу ВАТ „ККХП 2”. 33 2.2....57 РОЗДІЛ III ШЛЯХИ УДОСКОНАЛЕННЯ УПРАВЛІННЯ ВЛАСНИМ КАПІТАЛОМ ПІДПРИЄМСТВА 67 3.1. Узагальнення зарубіжного досвіду управління власним капіталом та можливості його використання в межах ВАТ «ККХП ...
...1.3 Методи та система управління персоналом на виробничому підприємстві ………………………………………………….. 19 Розділ 2 Дослідження розвитку трудового потенціалу ВАТ «Мотор Січ»…………………………………………………………….. 28 2.1 Аналіз техніко економічних ...Аналіз складу та структури служби управління персоналом ВАТ „Мотор Січ” ……………….............................................. 38 2.4 Система підготовки і перепідготовки кадрів на ВАТ„Мотор Січ”……………………………………………… 55 Розділ 3 Реалізація ...
...Кредит», повинна висунути проблему ефективного управління нею. Між тим, Джеймс Р. Балт, віце президент та головний бухгалтер фірми відмічає, що у компанії є три види важелів управління.
Система управління персоналом, необхідність її розробки та значення в сучасних умовах господарювання 2.Методи управління персоналом 3.
Сутність інновацій, механізм управління інноваційним проектом 2. Ефективність управління інноваційним проектом Висновки Список використаної літератури Ситуація, що склалась в українській економіці, дає нові можливості ...
Сутність управління робочим часом керівника 1.1. Поняття управління робочим часом 1.2. Планування часу керівників 1.3.
ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ УПРАВЛІННЯ ПРИБУТКОМ ПІДПРИЄМСТВА 1.1 Суть фінансових результатів діяльності підприємства 1.2 Процес формування прибутку на підприємстві 1.3 Використання прибутку ... ПРАКТИЧНІ АСПЕКТИ УПРАВЛІННЯ ПРИБУТКОМ НА ЗАТ «КУЛЬТТОВАРИ» 2.1 Організаційно – економічна характеристика ЗАТ „Культтовари” 2.2 Аналіз фінансового стану підприємства 2.3 Аналіз ...
Концепція стратегічного управління 46. Опір системи і структури управління стратегічним змінам Ситуаційне завдання № 4 Фірма «Тойз'Р'АС» є однією із найбільших роздрібних ...
Вступ Розділ 1 теоретичні аспекти управління формуванням прибутку підприємства 1.1 Інформаційно – нормативна база формування прибутку підприємства 1.2 Сутність прибутку, його види і функції 1.3 Управління формуванням прибутку підприємства 1.4 ...
ВСТУП РОЗДІЛ 1 ТЕОРЕТИЧНІ АСПЕКТИ УПРАВЛІННЯ ФІНАНСОВИМИ РИЗИКАМИ ГОСПОДАРСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА 1.1 Сутність фінансоввих ризиків в господарській діяльності підприємства 1.2 Класифікація фінансових ризиків 1.... ВСТУП РОЗДІЛ 1 ТЕОРЕТИЧНІ АСПЕКТИ УПРАВЛІННЯ ФІНАНСОВИМИ РИЗИКАМИ ГОСПОДАРСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА 1.1 Сутність фінансоввих ризиків в господарській діяльності підприємства 1.2 Класифікація фінансових ризиків 1.3 Методологія оцінки ризиків підпри...
Теоретичні основи управління фінансовими результатами підприємства 1.1. Економічна природа та джерела утворення фінансових результатів на підприємствах готельного господарства 1.2.... Управління формуванням, розподілом та використанням фінансових результатів підприємства Розділ 2. Аналіз фінансових результатів підприємства 2.1. Загальна характеристика підприємства 2.2.
Теоретичні основи управління продуктивністю праці на підприємстві 1.1 Сутність продуктивності та факторів, що її зумовлюють 1.2 Інформаційно – нормативна база щодо визначення ... Аналіз управління продуктивністю праці на тов тд «логос» 2.1 Організаційно економічна характеристика підприємства 2.2 Аналіз динаміки та структури трудових ресурсів ...
Теоретичні основи управління ціновою політикою підприємства 1.1. Сутність та функції цінової політики підприємства 1.2. Фактори, що впливають на цінову політику підприємства ... Практичні аспекти управління ціновою політикою на ТОВ «Світ ласощів» 2.1. Загальна характеристика підприємства ТОВ «Світ ласощів» 2.2.
Вступ Розділ 1 Теоретичні основи управління вартістю капіталу підприємства 1.1 Поняття і значення оцінювання вартості капіталу 1.2 Методика визначення вартості різних джерел капіталу 1.... Вступ Розділ 1 Теоретичні основи управління вартістю капіталу підприємства 1.1 Поняття і значення оцінювання вартості капіталу 1.2 Методика визначення вартості різних джерел капіталу 1.3 Оцінка середньозваженої вартості капіталу підприємства Розділ 2 Аналіз управління ва...
Теоретичні основи управління інноваціями на підприємстві 1.1 Поняття та характеристика інноваційної діяльності 1.2 Сутність інноваційної політики підприємства 1.3.... Шляхи підвищення ефективності управління інноваціями на ПП «Рудий Н. В.» 3.1 Напрямки поліпшення управління інноваціями на підприємстві 3.2 Впровадження техніко – економічних новацій ...
Вступ Розділ 1 Теоретичні аспекти управління основними засобами підприємства 1.1 Інформаційно – нормативна база використання основних засобів підприємства 1.2. Видова класифікація і структура основних засобів ... Дослідження фінансових аспектів управління основними засобами ВАТ “Шполянський молокозавод” 2.1. Організаційно – економічна характеристика ВАТ “Шполянський молокозавод” 2.2 Аналіз ефективності використання основних фондів ...
Поняття соціології праці і управління 2. Проблеми сьгодення, які вивчає соціологія праці і управління 3. Зв'язок соціології праці та управління з іншими науками про ...
Сутність і зміст процесу управління. 2. Технологія процесу управління. 3. Система критеріїв управління. Висновок. Список використаної літератури.
Теоретичні основи управління продуктивністю праці на підприємстві 1.1 Сутність продуктивності та показники її вимірювання 1.2 Інформаційно нормативна база щодо визначення продуктивності ... Аналіз управління продуктивністю праці в готельному комплексі «Україна» 2.1 Організаційно економічна характеристика готельного комплексу 2.2 Аналіз динаміки та структури трудових ...
Вступ Розділ 1 Теоретичні основи антикризового фінансового управління підприємства 1.1 Рівень економічної безпеки і кризовий стан підприємства 1.2 Суть і причини виникнення банкрутства Розділ 2. Дослідження особливостей антикризового фінансового управління Черкаського державного заводу хімічних реактивів (...
Сутність та завдання політики управління оборотними активами 2. Фінансово економічна характеристика господарюючого суб’єкта 3. Ідентифікація політики управління оборотними активами господарюючого суб’єкта 4.
Теоретично методологічні аспекти управління активними операціями банку 1.1 Зміст активних операцій банку та основні аспекти їх проведення 1.2 Відображення активів банку в ... Аналіз управління активними операціями в зат кб «приватбанк» 2.1 Загальна характеристика банку 2.2 Дослідження активних операцій банку 2.3 Аналіз ...
Вступ Розділ 1 теоретичні основи управління структурою випуску продукції на підприємстві 1.1 Інформаційна та нормативна база дослідження управління структурою випуску продукції на підприємстві 1.2 ...
« 1 2 ... 7 8 9 10 »

Форма входа Реєстрація
Запам'ятати мене Забув пароль ?
Реклама

Топ 10 авторів
lessonz lessonz 4275
В'ячеслав ID:217
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 4275
 • Зареєстрований: 07.07.2011
vipbond vipbond 3057
Виктория Петровна ID:74
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 3057
 • Зареєстрована: 09.01.2011
k_alena k_alena 2317
Елена ID:565
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:немає
 • Робіт додано: 2317
 • Зареєстрована: 11.07.2012
Ангелина Ангелина 2138
Ангелина ID:213
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 2138
 • Зареєстрована: 05.07.2011
olga olga 1466
Ольга ID:184
 • Стать:Жінка
 • Группа: Продавці
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1466
 • Зареєстрована: 03.06.2011
uliya uliya 1449
Юлія Олександрівна ID:197
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1449
 • Зареєстрована: 19.06.2011
FPM-2007 FPM-2007 1023
Стороженко Андрій Юрійович ID:1255
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1023
 • Зареєстрований: 17.08.2014
Viktor Viktor 918
Віктор ID:273
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 918
 • Зареєстрований: 26.09.2011
mars1814 mars1814 868
Олександр ID:104
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 868
 • Зареєстрований: 16.02.2011
Nayka Nayka 546
Светлана ID:235
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:немає
 • Робіт додано: 546
 • Зареєстрована: 27.07.2011
Статистика



Онлайн всього: 2
Гостей: 2
Користувачів: 0



Всі партнери




Студенський каталог готових робіт © 2021 - Усі права застережено
Адміністрація сайту не несе відповідальності за матеріали, які розміщені користувачами.