Меню сайту

Нові користувачі
teddy
Користувачі
24.02.2021
zhyton_1002
Автори робіт
22.02.2021
Moran
Автори робіт
22.02.2021
Max
Автори робіт
19.02.2021
380682561766
Автори робіт
19.02.2021
Оцініть цей сайт


аватар
Петрович Інна Василівна

Рейтинг: 16
аватар
Рокита Наталія Іванівна

Рейтинг: 10
аватар
Штогрін Роман Андрійович

Рейтинг: 10
аватар
Тимчук Руслан Миколайович

Рейтинг: 21.1
аватар
Забава Мирослава Андріївна

Рейтинг: 10
Куриляк Мар'яна Михайлівна

Рейтинг: 10

Замовляйте роботи у професіоналів


Результати 101-150 з 823 за запитом управлінських

Задача 8. За поточний місяць консервне підприємство мало такі витрати: Таблиця 1 Вихідні дані Найменування витрат Сума, грн.
1. Удосконалення управління підприємством та його вплив на побудову системи обліку Задача № 7 Для випуску соку яблучного протягом ...
1. Включення до собівартості витрат на оплату праці, відрахувань на соціальні заходи та контроль за рівнем витрат на ...
1. Синтетичний та аналітичний облік накладних витрат 2. Задача № 9 Ви працюєте у карамельному виробництві.
1. Методи розподілу накладних витрат: вітчизняний та зарубіжний аспекти 2. Задача № 10 Обґрунтуйте рішення про прийняття спеціального замовлення.
30. Обгрунтування рішення про розширення або скорочення сегмента діяльності Задача № 8 За поточний місяць консервне підприємство мало такі ...
Завдання № 9 (варіант 2) Визначити: 1) точку беззбитковості і побудувати графік; 2) прибуток, який одержить підприємство, якщо реалізує ...
40 Бюджетне планування і контроль Задача № 9 Ви працюєте у карамельному виробництві. За операціями визначте кореспонденцію рахунків, зробіть ...
5. Поняття про витрати на виробництво продукції (робіт, послуг) Задача № 5 У типографії приймають замовлення на друковану продукцію.
10. Калькуляційні одиниці Задача № 10 Обґрунтуйте рішення про прийняття спеціального замовлення. Бухгалтеру підприємства "Люкс" стало відомо, що у ...
1.Облік витрат сировини, матеріалів, напівфабрикатів, робіт та послуг виробничого характеру сторонніх організацій 2.
7. Аналіз і оцінка партнерських відносин Задача № 2 Завдання № 2 Провести оцінку партнерських відносин підприємства.
Життєвий цикл інформаційних систем Практичне завдання №1 Провести аналіз фінансової стійкості господарюючого суб'єкта за даними Ф.
14. Експертні та навчальні системи. Бази знань Практичне завдання №1 Визначити тип фінансової стійкості господарюючого суб’єкта за ...
20. Автоматизація рішення задач аудиту на підприємстві. Склад, види і характеристика цих задач Практичне завдання №1 Визначити тип ...
1. Аналіз забезпеченості підприємства трудовими ресурсами 2. Основні показники, які характеризують ефективність управління Список використаної літератури
1. Аналіз забезпеченості підприємства трудовими ресурсами 2. Основні показники, які характеризують ефективність управління Список використаної літератури
1. Наукове спостереження та його види 1.1. Методи дослідження 1.2. Мета спостереження 2. Методи опитування 2.1.
Задача №1 Завдання: 1. Визначити: 1.1. Точку беззбитковості в грошовому і натуральному вимірниках; 1.2.
1. Основні завдання сучасної системи обліку 2. Характеристика затрат і витрат, їх використання в різних системах обліку 3.
1. Характеристика змінних та постійних затрат (навести приклади та охарактеризувати їх значення) 2.
ЗМІСТ ВСТУП 5 1 ТЕОРЕТИЧНІ ЗАСАДИ ЕКОНОМІЧНОЇ ДІАГНОСТИКИ ЯК ІНСТРУМЕНТУ ВПЛИВУ НА ЕФЕКТИВНІСТЬ УПРАВЛІННЯ ПІДПРИЄМСТВОМ 9 1.1 Поняття ...
Зміст Вступ 1. Людські ресурси підприємства 2. Індивідуально психологічні особливості працівників 3. Мотив і мотивація Висновки Література
Вступ 1.Організація проведення аудиту витрат по реалізації продукції (робіт та послуг) 2. Огляд нормативної бази та спеціальної літератури ...
...4 Балів: 7 Який аспект управлінського рішення:  проявляється в тому, що управлінські рішення повинні виходити із політичних задач центральних органів державної влади політичний  полягає в дотриманні ...
Управлінський облік та контролінг: а) обов’язковий для будь якого підприємства; б) необов’язковий; в) не обов’язковий, але бажаний.... Контролінг та управлінський облік можуть використовуватись: а) лише на промислових підприємствах та в будівельних організаціях; б) в будь яких комерційних організаціях; в) в ...
вертикальний розподіл управлінської праці b. направленість видів управлінської діяльності на об'єкт, яким управляють, та фактори зовнішнього середовища c.
ВСЕГО 178 ОТВЕТОВ ТЕСТ ДО ТЕМИ 1 Question 1 Зародження управлінських інформаційних систем було зумовлено: a. потребою повідомлень b. обороною держави c. потребою автоматизації рутинних дій Question 2 Роком зародження управлінських інформаційних систем вважається: a.
набуття умінь вірно оцінювати управлінсько виробничі ситуації та знаходити виходи із них d. набуття умінь правильно інтерпретувати ситуацію Question 6 Недоліком ситуаційного підходу є: a....можна було перейти до нового управлінського стилю, що відповідає ситуації c. неможливість здійснювати зміни, які дозволять адаптуватися до ситуації d. неможливість визначити всі змінні, тобто із ...
...дипломній роботі розглядається сутність ефективності управлінської діяльності, критерії та показники економічної та соціальної ефективності управління, засоби щодо її оцінки. Предметом дослідження є механізм управління підприємством. Запропоновані наступні заходи підвищення ефективності управлінської діяльності: оптимізація управлінського обліку шляхом ...
...Question 21 Балів: 1 Вид управлінського рішення, яке лише приблизно позначає схему дій підлеглих і дає їм широкий простір для вибору засобів і методів їх втілення: ...Question 25 Балів: 1 Вид управлінського рішення, яке гранично жорстко регламентує діяльність підлеглих і практично виключає їх ініціативу: Виберіть одну правильну відповідь a. Контурне b.
Управлінські рішення c. Процеси, функції та завдання d. Лінійний апарат організації Question 10 Контроль це: a. Жодної вірної відповіді b.... Метод управлінського процесу ПРАКТИЧНЕ ЗАНЯТТЯ № 7 Question 1 Адміністративні методи: a. Ґрунтуються на силі та авторитеті влади (накази, постанови, розпорядження, вказівки, інструкції) ...
засоби комунікації, які використовуються в управлінській діяльності d. робітників, спеціалістів 10 Відповідно до якого принципу організації поділяються на формальні та неформальні: Виберіть одну правильну відповідь a.... управлінська норма c. концентрація d. кооперація 17 Для визначення норми керованості використовують такі методи як: Виберіть одну правильну відповідь a.
...організації зовнішньоекономічної діяльності: здійснювати організаційно управлінські зміни після того, як виникне зовнішній вплив; здійснювати організаційно управлінські зміни під час впливу зовнішніх факторів; не здійснювати організаційно управлінських ...
...аспекти розробки, прийняття та реалізації управлінських рішень 1.1 Сутність управлінських рішень 1.2 Процес прийняття управлінських рішень 1.3 Методологічні основи оцінки ефективності прийняття управлінських ...
Методологія управлінського облік витрат РОЗДІЛ 2. Практичні аспекти обліку, аналізу та контролю витрат на ПП “Астра 98” 2.1....всіх рівнях управління для обґрунтування управлінських рішень. За ринкових умов фінансові результати та фінансовий стан підприємства стають значно важливішими показниками його діяльності, що їх передовсім і ...
...засобами регулювання зв’язків в управлінській діяльності? 3. Визначте особливості засобів регулювання зв’язків відповідно до різних типів управлінської діяльності. 4. Наведіть класифікації управлінських відносин. 5.
...аналізу фінансових звітів для прийняття управлінських рішень на державному підприємстві 1.1Оцінка фінансової звітності як основа прийняття управлінських рішень 1.2 Поняття балансу підприємства 1.3 ...
Формування складу управлінських кадрів 3.1. Підбір і розстановка кадрів 3.2. Формування вищої політико – управлінської еліти 3.3.
Умови оптимальності управлінських рішень. 3. Причини, що перешкоджають прийняттю оптимальних управлінських рішень. 4. Якість управлінських рішень. 5. Умови та фактори оцінки якості управлінських ...
Підготовка, прийняття і реалізація управлінських рішень 2. Етичні норми керівництва 3. Кадрова політика підприємства в умовах ринкової економіки 4. Ситуація 1 Вивчення попиту на конкретний ...; плата за оренду виробничих та управлінських приміщень 450 тис.грн.; амортизація – 1400 тис.грн. Оплата праці управлінського та обслуговуючого персоналу 630 тис.грн.
ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ ЗМІСТ ТА ВИДИ УПРАВЛІНСЬКИХ РІШЕНЬ 1.1. Поняття управлінських рішень………………………….………………… 1.2. Види управлінських рішень…………………………….…………………. 1.3. Підходи до прийняття рішень……………………………………………… РОЗДІЛ 2.
...інтернату 2.2.1 Аналіз управлінської документації 2.2.2 Аналіз документації характерної для установи даного типу 2.3. Аналіз та схема документообігу по школі інтернаті ... Аналіз стану управлінської документації школи інтернату 3.3. Рекомендації щодо впровадження програмного засобу автоматизованої системи електронного документообігу «ДЕЛО» 3.4.
напрями досліджень наукової організації управлінської праці 5. Математичні основи соціологічних досліджень. (любая одна тема) Задачи к теме 5 Задача. 1.... Яка основна мета управлінської діяльності? 2. Основні напрями аналізу управлінської діяльності. 3. Рівні раціоналізації управлінської діяльності. 4. Підходи до раціоналізації процесів в управлінні. 5.
Форми раціоналізації управлінської праці. 2. Сутність функціонального підходу до аналізу управлінської діяльності. 3. Директивний підхід до раціоналізації управлінської діяльності. 4.
...і методів розробки і реалізації управлінських рішень, яки зв’язані з здійсненням різних аспектів інвестиційної діяльності підприємства c. це сукупність принципів, методів і засобів управління підприємством ...за одержання прибутку на низові управлінські рівні b. досягається простота в управлінні інноваційним проектом c. досягається функціональна ізольованість підрозділів d. співробітники мають чітку перспективу кар’єрного ...
...і методів розробки і реалізації управлінських рішень, яки зв’язані з здійсненням різних аспектів інвестиційної діяльності підприємства d. це сукупність принципів, методів і засобів управління підприємством ...за одержання прибутку на низові управлінські рівні c. досягається простота в управлінні інноваційним проектом d. співробітники мають чітку перспективу кар’єрного росту і професійного розвитку Question ...
...і методів розробки і реалізації управлінських рішень, яки зв’язані з здійсненням різних аспектів інвестиційної діяльності підприємства d. це сукупність принципів, методів і засобів управління підприємством ...за одержання прибутку на низові управлінські рівні c. досягається простота в управлінні інноваційним проектом d. співробітники мають чітку перспективу кар’єрного росту і професійного розвитку Question ...
Ефективність управлінської діяльності: сутність та критерії 1.1. Вимоги до сучасного управлінця 1.2. Розподіл праці менеджерів 1.3....та методи оцінки ефективності діяльності управлінського персоналу 2.1. Ефективність менеджменту та способи її оцінки 2.2. Оцінки управлінського персоналу 2.2.1.
« 1 2 3 4 5 ... 9 10 »

Форма входа Реєстрація
Запам'ятати мене Забув пароль ?
Реклама

Топ 10 авторів
lessonz lessonz 4275
В'ячеслав ID:217
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 4275
 • Зареєстрований: 07.07.2011
vipbond vipbond 3057
Виктория Петровна ID:74
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 3057
 • Зареєстрована: 09.01.2011
k_alena k_alena 2317
Елена ID:565
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:немає
 • Робіт додано: 2317
 • Зареєстрована: 11.07.2012
Ангелина Ангелина 2138
Ангелина ID:213
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 2138
 • Зареєстрована: 05.07.2011
olga olga 1466
Ольга ID:184
 • Стать:Жінка
 • Группа: Продавці
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1466
 • Зареєстрована: 03.06.2011
uliya uliya 1449
Юлія Олександрівна ID:197
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1449
 • Зареєстрована: 19.06.2011
FPM-2007 FPM-2007 1023
Стороженко Андрій Юрійович ID:1255
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1023
 • Зареєстрований: 17.08.2014
Viktor Viktor 918
Віктор ID:273
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 918
 • Зареєстрований: 26.09.2011
mars1814 mars1814 868
Олександр ID:104
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 868
 • Зареєстрований: 16.02.2011
Nayka Nayka 546
Светлана ID:235
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:немає
 • Робіт додано: 546
 • Зареєстрована: 27.07.2011
СтатистикаОнлайн всього: 1
Гостей: 1
Користувачів: 0Всі партнери
Студенський каталог готових робіт © 2021 - Усі права застережено
Адміністрація сайту не несе відповідальності за матеріали, які розміщені користувачами.