Меню сайту

Нові користувачі
Вікторія333
Користувачі
04.03.2021
Maryna
Користувачі
26.02.2021
teddy
Користувачі
24.02.2021
zhyton_1002
Автори робіт
22.02.2021
Moran
Автори робіт
22.02.2021
Чи даєте Ви хабарі викладачам?


аватар
Сергій Володимирович

Рейтинг: 10
Вікторія

Рейтинг: 10
аватар
Петрович Інна Василівна

Рейтинг: 16
аватар
Липовецька Юлія Володимирівна

Рейтинг: 10
аватар
Роман

Рейтинг: 10
аватар
Копилова Софія Андріївна

Рейтинг: 11

Замовляйте роботи у професіоналів


Результати 51-100 з 104 за запитом усного

...пропагандистом передових ідей друкованим і усним словом. Його перекладацькі інтереси охоплювали сотні творів літератури і фольклору різних народів світу, письменників різних країн і епох.
...пов'язують виключно любов і усний договір. Обрана мною тема є актуальною, так як в даний час, особливо в студентському середовищі, незареєстровані союзи зустрічаються досить часто.
32 2.3 Усний переказ як засіб розвитку зв’язного мовлення……….... 39 2.4 Технологія використання словесних методів навчання у дидактиці К.Д.Ушинського…………………………………………………..
...етапі дошкільного дитинства в навчанні усного мовлення, як засобу спілкування та пізнання довкілля. Корифеї вітчизняної педагогіки К.Ушинський та С.Русова пов’язували реалізацію цієї мети ...
Методика громадянського виховання шляхом усної народної творчості …… 23 2.3. Методика громадянського виховання шляхом краєзнавства ……… 28 2.4. Методика громадянського виховання за допомогою уроків права ..
...про нові розрядні одиниці, проводити усну лічбу до 1000000 вже відомими рахунковими одиницями, виконуватися прийомами письмових обчислень. Основним теоретичним положенням, без якого неможливе оволодіння нумерацією чисел, ...
Виховання усвідомлення краси слова засобами усної народної творчості 2.3. Можливості використання фольклору як могутнього засобу формування художньо естетичних потреб молодших школярів Висновки Список використаної літератури ...
...бути укладений в письмовій або усній формі, він може бути підтверджений документально або ні. 5. За яких значень змінних будуть істинними дані вислови.
...етапі дошкільного дитинства в навчанні усного мовлення, як засобу спілкування та пізнання довкілля. Корифеї вітчизняної педагогіки К.Ушинський та С.Русова пов’язували реалізацію цієї мети ...
Усний журнал «Моя Батьківщина — рідна Україна» Висновки Література Додатки
...живомовну народну практику, спираючись на усну народну творчість і здобутки попередників, письменник виробив власний живописний, реалістичний у своїй основі стиль, збагатив українську літературну мову, а вплив ...
Задача 2 Керівник організації в усній формі вимагав від Самсонова лишитись на роботі після закінчення робочого дня та завершити почату роботу.
Форма шлюбного договору: а) усна; б) проста письмова; в) письмова і нотаріально посвідчена 6. Шлюбний договір, укладений до реєстрації шлюбу, набирає чинності: а) у день ...
Після одержання його усної згоди 2. Після одержання його письмової згоди 3. При письмовій згоді законного представника на лікування особи до 14 років або ...
...і продав автомобіль йому, а усна домовленість не має ніякої юридичної сили. Який порядок укладення договору? Яке рішення повинен винести суд? Практичне завдання 2.
За усною домовленістю покупець(Громадянин Б.) забовязувався виплатити продавцеві (Громадянину А.)за передане підприємство 800 тис. грн..
Хоча відповідач в усній формі визнав компетенцію Міжнародного комерційного арбітражного суду. Чи вправі міжнародний комерційний арбітраж розглядати дану справу?
...виходячи до нарадчої кімнати, постановив усну ухвалу про залишення заяви без розгляду, пообіцявши направити її текст сторонам поштою через день два.
...принципу змагальності, диспозитивності, публічності, гласності, усності та безпосередності дослідження доказів. Відповідь на друге питання повинна містити характеристику окремих етапів судового розгляду: підготовчої частини судового засідання, судового ...
...спів Образотворче мистецтво Архітектура Кераміка Усна творчість Тести: 1. Релігія це: А) віра у бога; Б) світогляд, заснований на вірі в бога; В) знання про бога; ...
...закрити справу і оголосити порушнику усне зауваження. Складіть проект відповідної постанови. Нормативні акти Конституція України // Відом. Верх. Ради України. 1996. № 30. Ст.141.
...про них свою Церкву в усній формі. Учення Чеських братів, що грунтувалося на ідеях Хельчицького, було набагато радикальнішим та революційнішим, ніж учення чашників.
...закрити справу і оголосити порушнику усне зауваження. Складіть проект відповідної постанови. Нормативні акти Конституція України // Відом. Верх. Ради України. 1996. № 30. Ст.141.
...про них свою Церкву в усній формі. Учення Чеських братів, що грунтувалося на ідеях Хельчицького, було Перелік використаних джерел
Форма шлюбного договору: а) усна; б) проста письмова; в) письмова і нотаріально посвідчена 6. Шлюбний договір, укладений до реєстрації шлюбу, набирає чинності: а) у день ...
Прокурор надав усну вказівку слідчому зупинити досудове розслідування та передати йому матеріали розслідування у зв’язку із тим, що йому необхідно підготувати аналітичну ...
в усній формі потребують реєстрації в якості платника податку на додану вартість. Чи правомірні вимоги працівників Державної податкової інспекції ?
Значення усного опитування в психодіагностиці та зміст підготовки до інтерв’ю. Вимоги до інтерв’юера та до умов проведення інтерв’ю. 19.
...проти позову, посилаючись на наявність усної домовленості між позивачем та відповідачем про передачу цього майна відповідачу на зберігання. Оскільки достатніх доказів укладання такого договору відповідач не ...
Це можуть бути усні доповіді, інформації, повідомлення тощо, але ж основною формою повідомлення наукових досягнень суспільству є їх публікація, яка може здійснюватись в формі ...
Договір був укладений в усній формі, у присутності свідків Дурова й Андреева. Після нагадувань Давидова Орлов б червня 2002 р.
...фізичний огляд, спостереження, письмове та усне опитування, вивчення та аналіз первинних документів, аналіз, арифметичний контроль, тестування, одержання інформації на підприємстві та від третіх осіб, інші 4) ...
...справ на службовій нараді оголосив усні зауваження слідчим слідчого відділення за те, що вони на робочих місцях знаходились у цивільному одязі.
...На період літніх канікул за усною домовленістю між комендантом гуртожитку і студентами в кімнаті, де вони проживали, були залишені речі: книжки, 3 ковдри, холодильник “Норд”, що ...
...пом’якшують покарання, прокурор дав усну вказівку слідчому усунути зазначений недолік у триденний строк. Чи відповідає це рішення нормам КПК? Які відомості має містити обвинувальний акт?
...пом’якшують покарання, прокурор дав усну вказівку слідчому усунути зазначений недолік у триденний строк. Чи відповідає це рішення нормам КПК? Які відомості має містити обвинувальний акт?
на основі усної домовленості між працівником та власником підприємства, організації чи уповноваженим ним органом Question 7 Що таке соціальна група? a.
...голови правління ВАТ «Ера», дав усний дозвіл на використання ПП «Віват» майна турбази з метою його збереження від псування та розкрадання.
...реєстрації та контролю за проходженням усних та письмових звернень громадян, інших документів, що надходять з вищестоящих організацій, підприємств та установ району; • Аналізує і вивчає роботу управлінь, ...
...і внутрішніх документів, а також усних вказівок керівництва; узагальнення даних одержаних в результаті контрольної діяльності і доведення їх до відома керівництва; розробка пропозицій по прискоренню і ...
...причому найчастіше такі консультації мають усний характер; розповсюджена також практика їх отримання від фахівців кафедр кримінального права і процесу, психології, психіатричних лікарень по телефону.
...посібників; аналіз письмових робіт і усних висловлювань учнів початкових класів класів; констатуючі зрізи і дослідне навчання; цілеспрямовані методичні спостереження за динамікою формування знань, умінь і навичок ...
У якій формі мовлення – усній чи писемній – уживання кличного відмінка є обов’язковим? Чи послідовно ви використовуєте кличний відмінок, спілкуючись українською мовою?
...заключаються у зборі письмової та усної інформації, як допоміжний засіб для прогнозування і розробки цілей. Кількісні методи можна використовувати для прогнозування, коли є підстави вважати, що ...
346 Методика роботи над усним і письмовим твором ..352 Аналіз учнівських творів. Робота над їх удосконаленням ...357 Тематика курсових робіт до розділу «Методика розвитку мовлення» ...
...питань, що неможливо вирішити шляхом усних переговорів. Таким чином, матеріали випускної роботи можуть бути корисними як для фахівців обліково операційного відділу так і для всієї установи.
усній формі Question 30 Балів: 1 Зовнішньоекономічна угода може бути визнана недійсною... Виберіть одну правильну відповідь a. у судовому порядку b.
...матеріальна відповідальність може встановлюватися за усним наказом керівника. 19. Який з перелічених документів не потрібен для працевлаштування іноземця? а) обґрунтування необхідності використання праці іноземців і можливості ...
усне опитування кожного студента на практичних заняттях e. опитування за допомогою автоматизованих засобів Question 48 Балів: 1 Контроль стимулює навчально пізнавальну ...
недокументна (усна) c. вертикальна d. горизонтальна Question 18 Що з перерахованого нижче не є структурним елементом методу діалектики: a. принципи b.
« 1 2 3 »

Форма входа Реєстрація
Запам'ятати мене Забув пароль ?
Реклама

Топ 10 авторів
lessonz lessonz 4275
В'ячеслав ID:217
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 4275
 • Зареєстрований: 07.07.2011
vipbond vipbond 3057
Виктория Петровна ID:74
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 3057
 • Зареєстрована: 09.01.2011
k_alena k_alena 2317
Елена ID:565
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:немає
 • Робіт додано: 2317
 • Зареєстрована: 11.07.2012
Ангелина Ангелина 2138
Ангелина ID:213
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 2138
 • Зареєстрована: 05.07.2011
olga olga 1466
Ольга ID:184
 • Стать:Жінка
 • Группа: Продавці
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1466
 • Зареєстрована: 03.06.2011
uliya uliya 1449
Юлія Олександрівна ID:197
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1449
 • Зареєстрована: 19.06.2011
FPM-2007 FPM-2007 1023
Стороженко Андрій Юрійович ID:1255
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1023
 • Зареєстрований: 17.08.2014
Viktor Viktor 918
Віктор ID:273
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 918
 • Зареєстрований: 26.09.2011
mars1814 mars1814 868
Олександр ID:104
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 868
 • Зареєстрований: 16.02.2011
Nayka Nayka 546
Светлана ID:235
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:немає
 • Робіт додано: 546
 • Зареєстрована: 27.07.2011
СтатистикаОнлайн всього: 1
Гостей: 1
Користувачів: 0Всі партнери
Студенський каталог готових робіт © 2021 - Усі права застережено
Адміністрація сайту не несе відповідальності за матеріали, які розміщені користувачами.