Меню сайту

Нові користувачі
sokolovatp
Автори робіт
29.12.2020
камилла
Користувачі
14.12.2020
Valeriia
Користувачі
12.12.2020
Діана
Користувачі
09.12.2020
Свєта
Користувачі
03.12.2020
Оцініть цей сайт


аватар
Великий Олександр Анатолійович

Рейтинг: 10
аватар
Колеснік Наталія Леонідівна

Рейтинг: 10
Верейкін Михайло Олександрович

Рейтинг: 10
аватар
Калініченко Катерина Павлівна

Рейтинг: 10
аватар
Олег Володимирович

Рейтинг: 10
Ирина Вячеславовна

Рейтинг: 16

Замовляйте роботи у професіоналів


Результати 101-150 з 291 за запитом успішне

...соціально економічних перетворень, неодмінною умовою успішного здійснення яких є розвиток виробничої сфери. Усім відомо, що нині виробничо технічна база нашої держави перебуває в стадії занепаду: процес ...
Ключем до успішної діяльності в сучасних ринкових умовах є розробка і впровадження маркетингового планування в діяльності вітчизняних підприємств.
...Google: створення анкети і файлу успішності 2.2 Створення групи Google 2.3 Створення кореня середовища на сайтах Google 2.4 Реєстрація у всеукраїнському середовищі Висновки ...
...існування Етичних комісій доречна для успішного, етичного функціонування державного управління в Україні? 6. Яка роль активного громадянського суспільства в підтримці етики в державному управлінні?
...та значення товарного знаку для успішної роботи ТОВ «Світ ласощів» 3.2. Характеристика складових елементів товарного знаку ТОВ «Світ ласощів» 3.3.
...існування Етичних комісій доречна для успішного, етичного функціонування державного управління в Україні? 6. Яка роль активного громадянського суспільства в підтримці етики в державному управлінні?
...властивостей особистості, необхідних спортсменам для успішної участі в змаганнях. 3. Розробка психологічних принципів і основ передзмагальної, змагальної і післязмагальної підготовки спортсменів. 4.
Зв’язок самооцінки з навчальною успішністю 2.3. Зв’язок самооцінки молодших школярів та їх соціометричного статусу Висновки Список використаних джерел Додатки
...генерують серйозні фінансові ризики для успішного функціонування підприємств –партнерів, наносячи їм значний економічний збиток в процесі своєї діяльності, що, в свою чергу, знижує загальний потенціал економічного ...
Від успішного вирішення даної проблеми багато в чому залежать подальший розвиток банківської системи України, її спроможність збільшити розміри портфеля довгострокових позик, а ...
Аналіз перевірки знань і успішності студентів III. Аналіз методів менеджменту, що використовувались при поясненні тематичного матеріалу IV. Аналіз методів викладання, що застосовувались під час викладання ...
Застосування невербальних засобів спілкування – запорука успішного проведення допиту 3.3. Допит в стані гіпнозу Висновки Список використаних джерел
Основи побудови і тактика створення успішного іміджу компанії..........................................................................................................35 2.4. Головні методи формування іміджу компанії……………….............50 Висновки до другого розділу………………………………………...........55 РОЗДІЛ 3.
...пенсійних внесків, створенні умов для успішного інвестування пенсійних активів громадян, відносинах довіри та взаємодопомоги між різними поколіннями суспільства. Для реалізації поставлених завдань було прийнято спеці¬альні ...
...професійних якостей керівника у її успішному завершенні 33 2.4. Напрямки оптимізації організації роботи керівника 40 ВИСНОВКИ ТА ПРОПОЗИЦІЇ 44 СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ 46
Аналіз перевірки знань і успішності студентів………………………………55 3. Аналіз методів, що були застосовані при поясненні тематичного матеріалу………………………………………………………………………………...57 4. Аналіз методів викладання, що застосовувалися під ...
...ринку страхування України, що забезпечить успішне здійснення економічних реформ, стабільний розвиток національної економіки, подальшу інтеграцію у світове господарство
...використовувати аналіз взаємозв’язку між успішністю управлінської діяльності та такими характерними властивостями, як перевага першої або другої сигнальної системи, діяльності правої або лівої півкулі мозку та ...
Аналіз умов та факторів успішної маніпуляції свідомістю електорату в США......................47 2.4. Розробка моделі дослідження передвиборчої кампанії Буша та перевірка її адекватності....
...в короткостроковому періоді, дати характеристику успішності його діяльності за оптимального обсягу продажу продукції, якщо на ринку склалася ціна 23 грн.; 80 грн. (дві ситуації).
...національної безпеки, однією з основ успішної внутрішньої та зовнішньої політики. Інформаційна сфера має системоутворюючий характер і впливає практично на всі галузі суспільних відносин.
...є одним з найважливіших факторів успішного завершення періоду трансформації до ринкової економіки. Додаючи впевненості людям у здатності творити та змінювати світ, освіта підвищує можливості населення для ...
...ролей, норм, цінностей, необхідних для успішної життєдіяльності в даному суспільстві. У процесі соціалізації в дитини формуються соціальні якості, знання, вміння, відповідні навички, що дає їй змогу ...
3 Шляхи до успішного розвитку кар’єри менеджера……………………. Висновки……………………………………………………………………. Перелік посилань…………………………………………………………… Додаток А Етапи кар’єри менеджера та його потреби…………………...
...якості обслуговування у готелі – запорука успішного розвитку готельної індустрії України ВИСНОВКИ СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ ТА ЛІТЕРАТУРИ ДОДАТКИ
Успішність адаптації залежить від таких умов: а) соціально психологічного клімату в колективі; б) рівня освіти працівника; в) особливостей організації праці. 4.
Екстралінгвістичні чинники успішного перекладу на офіційних переговорах миротворчої тематики ООН………………………………...23 2.4. Лінгвістичні труднощі перекладу на переговорах у контексті миротворчої діяльності ООН ……...……….....................................................................
...що ефективне лідерство є запорукою успішної діяльності організації, тому що лідерство в управлінні – міцний впливовий механізм який розповсюджується на діяльність всієї організації.
...одним з основних напрямків формування успішного малого бізнесу є формування різноманітних мережевих структур, в межах яких малі підприємства співпрацюють між собою та з суб’єктами великого ...
...яскраві приклади розбудови післявоєнної економіки, успішного подолання труднощів перехідного періоду, спираючись на тісне співробітництво з іншими країнами світу та міжнародними організаціями.
...в короткостроковому періоді, дати характеристику успішності його діяльності за оптимального обсягу продажу продукції, якщо на ринку склалася ціна 20 грн.; 59 грн.
...в короткостроковому періоді, дати характеристику успішності його діяльності за оптимального обсягу продажу продукції, якщо на ринку склалася ціна 19 грн.; 50 грн. (дві ситуації).
...в короткостроковому періоді, дати характеристику успішності його діяльності за оптимального обсягу продажу продукції, якщо на ринку склалася ціна 20 грн.; 59 грн. (дві ситуації).
...чинників на здоров'я та успішність молодших школярів Висновки Список використаної літератури Додатки
Успішне професійне навчання, як діяльність студентів залежить не тільки від ступеня володіння прийомами інтелектуальної діяльності, вона обумовлена особистісними параметрами стійкою системою ...
Від успішного розв’язання цієї проблеми значною мірою залежить ефективність функціону вання економіки в цілому і кожного окремого підприємства.
Успішній роботі банків багато в чому сприяє обгрунтована і правильно вибрана маркетингова діяльність, яка є процесом узгодження можливостей банку і запитів ...
...в короткостроковому періоді, дати характеристику успішності його діяльності за оптимального обсягу продажу продукції, якщо на ринку склалася ціна 5 грн.; 23 грн. (дві ситуації).
...Список використаних джерел Для здійснення успішної виробничої фінансово господарської діяльності кожне підприємство чи організація має в своєму розпорядженні необхідні власні господарські засоби.
...у навантаження", у парі з успішним фільмом. У цілому з 54 художніх фильмів, у яких він знявся протягом своєї кар'єри в кіно, абсолютна більшість склали ...
...індикативного (рекомендаційного) планування не були успішними, а після введення наприкінці 1994 р. порядку, коли план розроблявся після затвердженого бюджету, держава практично втратила важелі управління економікою.
68 3.2 Перевірка успішності психокорекційної програми з подолання шкідливих звичок молоді старшого шкільного віку.........................................74 3.3 Методичні рекомендації вчителям та батькам щодо профілактики ...
Систематичний розвиток фізичних якостей сприяє успішному оволодінню прийомами техніки гри і тактичними взаємодіями. У дитячому і підлітковому віці фізична підготовка в основному направлена на розвиток швидкості, ...
Успішна діяльність залежить, передусім, від наявності достовірних інформаційних потоків, та своєчасного та якісного аналізу конкурентних переваг, якості продукції, рівня витрат на ...
...по засвоєнню нових знань і успішному застосуванню їх на практиці. Класно урочна система передбачає різні форми організації учбово виховного процесу: домашня учбова робота (самопідготовка), екскурсії, практичні ...
...сприятливих між народних умов для успішної реалізації всіма державами своїх внутрішньополітичних цілей і завдань; активна співпраця і взаємодія з усіма суб'єктами світового політичного процесу з ...
Успішна діяльність залежить, передусім, від наявності достовірних інформаційних потоків, та своєчасного та якісного аналізу конкурентних переваг, якості продукції, рівня витрат на ...
...інвестиційний портфель, є запорукою його успішної діяльності в конкурентному ринковому середовищі. Метою роботи є аналіз теоретичних підходів до формування оптимального портфелю фінансових інвестицій та управління ним.
...використання одне з головних умов успішної діяльності підприємства. Висока інфляція, неплатежі й інші кризові явища змушують підприємства змінювати свою політику стосовно оборотного капіталу, шукати нові джерела ...
Підготовка спеціалістів, їх працевлаштування, успішність їх діяльності формують ринок праці. З іншого боку, реальні умови існування окремих підприємств, установ та закладів диктують високі вимоги до ...
« 1 2 3 4 5 6 »

Форма входа Реєстрація
Запам'ятати мене Забув пароль ?
Реклама

Топ 10 авторів
lessonz lessonz 4275
В'ячеслав ID:217
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 4275
 • Зареєстрований: 07.07.2011
vipbond vipbond 3057
Виктория Петровна ID:74
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 3057
 • Зареєстрована: 09.01.2011
k_alena k_alena 2317
Елена ID:565
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:немає
 • Робіт додано: 2317
 • Зареєстрована: 11.07.2012
Ангелина Ангелина 2138
Ангелина ID:213
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 2138
 • Зареєстрована: 05.07.2011
olga olga 1466
Ольга ID:184
 • Стать:Жінка
 • Группа: Продавці
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1466
 • Зареєстрована: 03.06.2011
uliya uliya 1449
Юлія Олександрівна ID:197
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1449
 • Зареєстрована: 19.06.2011
FPM-2007 FPM-2007 1023
Стороженко Андрій Юрійович ID:1255
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1023
 • Зареєстрований: 17.08.2014
Viktor Viktor 918
Віктор ID:273
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 918
 • Зареєстрований: 26.09.2011
mars1814 mars1814 868
Олександр ID:104
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 868
 • Зареєстрований: 16.02.2011
Nayka Nayka 546
Светлана ID:235
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:немає
 • Робіт додано: 546
 • Зареєстрована: 27.07.2011
СтатистикаОнлайн всього: 1
Гостей: 1
Користувачів: 0Всі партнери
Студенський каталог готових робіт © 2021 - Усі права застережено
Адміністрація сайту не несе відповідальності за матеріали, які розміщені користувачами.