Меню сайту

Нові користувачі
Вікторія333
Користувачі
04.03.2021
Maryna
Користувачі
26.02.2021
teddy
Користувачі
24.02.2021
zhyton_1002
Автори робіт
22.02.2021
Moran
Автори робіт
22.02.2021
Чи пишете ви самі роботи?


аватар
Михайло Сергійович Ткаченко

Рейтинг: 10
Ирина Владимировна Генрих

Рейтинг: 22
аватар
Павленко Олена Віккторівна

Рейтинг: 16
аватар
Олена Сергіївна

Рейтинг: 10
Грацонь Ірина Олександрівна

Рейтинг: 12
Голодрига Наталя Вікторівна

Рейтинг: 10

Замовляйте роботи у професіоналів


Результати 451-500 з 3164 за запитом факторов

Фактори впливу на рентабельність готельного господарства та їх оцінка РОЗДІЛ 2. ДОСЛІДЖЕННЯ РЕНТАБЕЛЬНОСТІ ГОТЕЛЮ „УКРАЇНА” 2.1. Загальна організаційно економічна характеристика готелю 2.2. Оцінка факторів впливу на рентабельність готельного бізнесу ...
...та їх використання 1.3 Фактори впливу на фінансові результати діяльності підприємства РОЗДІЛ 2. АНАЛІЗ І ОБГРУНТУВАННЯ ФІНАНСОВИХ РЕЗУЛЬТАТІВ ДІЯЛЬНОСТІ КОСІВСКОГО ЦПЗ №5 ЗА 2006 200¬...ЙОГО ЕФЕКТИВНОГО ВИКОРИСТАННЯ 3.1 Фактори впливу зміни прибутку підприємства 3.2. Основні шляхи покращення фінансово господарської діяльності Косівського ЦПЗ № 5 ВИСНОВКИ ІПРОПОЗИЦІЇ СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ ...
...1.2 Психологічні та соціальні фактори формування девіантної поведінки................................................................................................................20 1.3 Фактори, які впливають на формування відхилень в поведінці молоді.....................................................................................................................30 Висновки до розділу І.................................................................................
Недохідні фактори споживання та заощадження 2.Інвестиції 2.1.Інвестиції та фактори інвестування 2.2.Крива сукупного попиту на інвестиції 3.
Фактори, що впливають на обсяг та динаміку прибутку роздрібного торговельного підприємства. Методологічні основи аналізу та планування прибутку торговельного підприємства. 2....та структури прибутку підприємства Аналіз факторів, що впливають на обсяг та склад прибутку 3. Економічне обґрунтування обсягу прибутку підприємства від операційної діяльності на перспективний період та ...
...і визначите ступінь впливу виділених факторів на динаміку товарообігу, використовуючи для цього: а/прийом ланцюгових підстановок; б/ індексний метод; прийом абсолютних різниць....нижчеподаних даних розрахуйте ступінь впливу факторів, зв'язаних з наявністю і використанням основних виробничих фондів на зміну продуктивності праці. Для побудови формули взаємозв'язку перетворіть розрахункову ...
Аналіз впливу факторів зовнішнього середовища 1.2.4. Аналіз впливу факторів внутрішнього середовища 1.3. Місія підприємства Основна частина Розділ 2.
Фактори, здатні забезпечити інтенсифікацію процесу навчання. Шляхи інтенсифікації навчально – виховного процесу з іноземної мови в школі.ст 2.... Одним із факторів забезпечення здатності учня до роботи є відповідна мотивація. Серед аспектів, які підвищують рівень мотивації слід виділити перш за все інтерес ...
ВИДИ ТА ФАКТОРИ ПОМИЛОК У КВАЛІФІКАЦІЇ ЗЛОЧИНІВ.16 2.1. Види помилок у кваліфікації злочинів………………………………….……16 2.2. Фактори помилок у кваліфікації злочинів………………………………..….
Вступ Розділ 1 теоретичні аспекти оцінки та шляхів підвищення ефективності праці на підприємстві 1.1 Сутність ефективності праці, її види та її значення на підприємстві 1.2 Показники вимірювання ефективності праці 1.3 Фактори і резерви підвищення ефективності праці на підприємстві Розділ 2 прикладні аспекти дослідження ефективності праці на зат „трикотажна фабрика «киянка” 2....підприємства Таблиця 2.16 Вплив факторів на трудомісткість виготовленої продукції Таблиц...
Фактори, які впливають на розвиток організаційної культури. Тема 2. Організаційна культура у стосунках з діловими партнерами Контрольні питання до лекції 2 ... Фактори міжнародного середовища, які впливають на організаційну культуру. 2. Моделі міжкультурних відмінностей. 3. Особливості формування організаційної культури в українських організаціях.
Особливості попиту на фактори виробництва 2.4. Пропонування факторів виробництва Розділ 3. Ринок капіталів 3.1. Ринок капіталів і ринок капітальних благ 3.2.
...cтупінь ризику аудитора по окремим факторам Оцінюючи рівень ризику на спільному підприємстві "Силует", аудитор Харченко С.В. встановила, що менеджер Велічко В.М....має місце значний вплив зовнішніх факторів, відсутні претензії з боку держави, клієнтів, банків, інвесторів та постачальників. Передбачається випуск акцій та їх вільний продаж.
...cтупінь ризику аудитора по окремим факторам. Оцінюючи рівень ризику на спільному підприємстві "Силует", аудитор Харченко С.В. встановила, що менеджер Велічко В.М....має місце значний вплив зовнішніх факторів, відсутні претензії з боку держави, клієнтів, банків, інвесторів та постачальників. Передбачається випуск акцій та їх вільний продаж.
...місце серед соціальних, історичних, психологічних факторів національного відродження займає фактор релігійний. На сьогодні в світі розпочався новий етап розвитку релігійних конфесій.
Практичне питання Визначити взаємозвязок факторів внутрішнього середовища досліджуваної вами організації з факторами непрямої дії зовнішнього середовища цієї організації. ІІІ. Дати відповіді на поставлені тестові питання.
Фактори і закономірності розвитку особистості. Зарубіжні теорії розвитку особистості. 4. Особливості розвитку і виховання дітей підліткового віку та їх врахування у ... Основні фактори і методи самовиховання. Педагогічне керівництво самовихованням. 13. Сімейне виховання. Умови ефективності сімейного виховання дітей шкільного віку. 14.
Аналіз основних факторів, які визначають розмір товарних запасів 4.1) обсяг і структура товарообороту; 4.2) надходження товарів; 4.3) стійкість зв’язків ... Аналіз оборотності товарів і факторів, які впливають на їх зміну 6. Шляхи підвищення ефективності використання товарних запасів Висновки та пропозиції Список літератури Додатки
...через низку внутрішніх та зовнішніх факторів. Ситуація, яка склалася в туристичній сфері, вимагає активного пошуку засобів подолання кризових явищ. В зв’язку з чим запропоновані рекомендації ... Вплив фактору ризику на комерційно посередницьку діяльність фірми 70 РОЗДІЛ 3. Шляхи підвищення ефективності управління комерційно посередницькою діяльністю підприємства. 76 3.1.
Зовнішньоекономічна політика та фактори конкурентної позиції України……………………………………………………………………………..13 2.2. Розвиток зовнішньої торгівлі України…………………………………..17 РОЗДІЛ ІІІ. ЕКОНОМІЧНА ПОЛІТИКА УКРАЇНИ З НАЙРОЗВИНУТІШИМИ КРАЇНАМИ СВІТУ………………………………………………………………..... Саме фактор самоідентифікації і формує пріоритети як у внутрішньо , так і в зовнішньополітичній діяльності. Надзвичайно важливою є остання, адже саме через приведення ...
Перевірити фактор У на автокореляцію, а також оцінити прогноз для таких значень х: ; х: ; х: ; х(1) у(1) 5,55 21 ...перевірте показники на мультиколінеарність між факторами. Обчислення виконати на базі 10 статистичних даних певного регіону (C, D, S, L подані в тис.
Перевірити фактор У на автокореляцію, а також оцінити прогноз для таких значень х: ; х: ; х: ; х(1) у(1) 1,85 13,...перевірте показники на мультиколінеарність між факторами. Обчислення виконати на базі 10 статистичних даних певного регіону (C, D, S, L подані в тис.
Резерви і фактори росту продуктивності праці 1.4. Управління продуктивністю праці на підприємстві в умовах кризи Розділ 2....приміщень, небезпечні і шкідливі виробничі фактори 4.2. Аналіз стану умов праці 4.3. Протипожежна безпека 4.4. Заходи щодо покращення стану умов праці Розділ 5.
Протидіючі фактори, що уповільнюють інноваційні процеси. 7. Технологічна та продуктова інновації. 8. Основні принципи управління товарно інноваційного політикою. 9.... Головні фактори успіху нових товарів, виявлені маркетинговими дослідженнями. 2. Загальна характеристика основних етапів розробки нових товарів. 4. Джерела генерації ідей нового товару.
АНАЛІЗ ПРОБЛЕМ ТА ФАКТОРІВ РОЗВИТКУ ГОТЕЛЬНОЇ ІНДУСТРІЇ УКРАЇНИ 2.1. Проблеми розвитку готельного господарства в Україні 2.2. Фактори розвитку готельної індустрії в Україні ...
Вступ Розділ 1 теоретичні та методологічні основи механізму управління якості та конкурентоспроможності Продукції 1.1 Нормативна та інформаційна база управління якістю продукції 1.2 Система управління якістю в проектах 1.3 Показники конкурентоспроможності продукції 1.4 Категорії управління якості продукції 1.5 Фактори, що обумовлюють якість та конкурентоспроможність продукції Розділ 2 оцінка якості та конкурентоспроможності продукції тов „лакофарбового заводу „аврора” 2...
БЖД: а) небезпечні та шкідливі фактори середовища мешкання людини; б) фактори зниження життєдіяльності; в) запобігання надзвичайним ситуаціям та організація дій для усунення їх негативних наслідків 3.
...регресії на основі статистичних даних фактора (табл. 1) і показника (табл.2) знайти оцінки: – параметрів лінії регресії b0, b1; – коефіцієнта кореляції гух 2....коефіцієнта еластичності Таблиця 1 – Значення фактора № з/п Хі Уі 1 5,67 14, 2 5,82 17, 3 5,87 4 6,98 18, 5 ...
...кількість думок з приводу визначення факторів формування корупції. Досвід провідних учених у даному питанні є найбільш актуальним. Використовуючи його, можна зробити спробу відокремити і представити найважливіші з цих факторів, визначити сутність даного виду злочинності ...
Аналіз факторів зовнішньоекономічної безпеки україни 2.1. Аналіз рівня експортно імпортної безпеки України 2.2. Оцінка енергетичної безпеки 2.3. Визначення впливу фінансових факторів на рівень зовнішньоекономічної безпеки України ...
...ресурсами, маркетинговыми исследованиями и другими факторами. Мировой опыт и практика свидетельствуют, что при реорганизации структур и созданием новых структур предпочтение отдается выбору стратегии развития торгового предприятия, ...на деятельность торговых предприятий множество факторов оказывают негативное влияние – инфляция, повышение уровня цен, не стабильная политическая ситуация в стране, наличие большого количества конкурентов, нестабильность работы поставщиков ...
Фактори впливу на менеджмент підприємства з іноземними інвестиціями 29 РОЗДІЛ 2. Практика здійснення менеджменту підприємства з іноземними інвестиціями на прикладі ЗАТ «... Вплив внутрішніх і зовнішніх факторів на результати виробництва 56 РОЗДІЛ 3. Шляхи вдосконалення менеджменту підприємства з іноземними інвестиціями 63 3.1.
...місці на робітника впливають такі фактори Таблиця 3 Вихідні дані Фактори умов праці Норма Фактична величина Термін дії протягом зміни, хвилин Пил, 2 32 480 Шум, ...
Фактори впливу на ефективність виробництва як результату стратегічного управління підприємством Розділ 2. Практика реалізації стратегії управління підприємством на прикладі комунального підприємства „... Вплив факторів на стратегію управління підприємством та рівень конкурентоздатності підприємства Розділ 3. Шляхи вдосконалення стратегії управління підприємством 3.1.
...роком, дати оцінку впливу основних факторів на динаміку середнього коефіцієнта заповнення готелю за такими даними: Показники Одиниці виміру Минулий рік Звітний рік 1.... Який з факторів, що впливає на розмір собівартості послуг готелю, частково залежить від самого підприємства? 1. темп інфляції на комунальні послуги 2.
...2.1 Умови праці і фактори їх формування 2.2. Дисципліна праці Розділ 3. Шляхи удосконалення поліпшення умов праці та використання робочого часу 3.1 Фактори і резерви поліпшення умов праці ...
Оплата праці, як фактор її стимулювання 27 РОЗДІЛ 2. Аналіз стимулювання праці персоналу ЗАТ «Компанія «АРИНВЕСТ» 35 2.1. Характеристика організації ЗАТ «Компанія «АРИНВЕСТ».... Вплив фактора оплати праці на стимулювання праці персоналу підприємства 59 РОЗДІЛ 3. Шляхи вдосконалення процесу стимулювання праці персоналу у діяльності підприємства з ...
Фактори розвитку особистості, особливості виховного процесу в сучасному соціумі. 5.Розвиток ідеї природовідповідності навчання і виховання в історії педагогіки (Я.... Колектив як фактор розвитку особистості. Структура і динаміка розвитку учнівського колективу. Теорія колективу А.Макаренка. 7. Народна педагогіка як передумова становлення професійного педагогічного ...
...показників діяльності підприємства засвідчив і фактори не досить стійкого становища, оскільки спостерігається зниження вартості майна, оборотного і необоротного капіталу в 2010 році, зниження чисельності, але і ...ліквідності балансу засвідчив такі негативні фактори, як недостатність найбільш ліквідних і швидкореалізовуваних активів для покриття термінових і короткострокових зобовязань, тобто баланс вважати ліквідним не можна.
Вплив факторів на зміну суми прибутку. 2.4. Аналіз динаміки рівня рентабельності реалізованої продукції і вплив факторів на його зміну. 3.
...у вигляді формул, визначити вплив факторів на результативний показник по формулам. Значення та назва наведених показників дається в таблицях. 2. Зробити факторний аналіз, використовуючи робочі формули ...у вигляді формул, визначити вплив факторів на результативний показник по формулам. Значення та назва наведених показників дається в таблицях. 2. Зробити факторний аналіз, використовуючи робочі формули ...
...Умови надання товарних кредитів та фактори, що їх обумовлюють. Послуги перестрахування. Види прямих та непрямих податків. Основні види фінансових ризиків. Інвестиційні ризики. Методи управління кредиторською заборгованістю....у часі; методи врахування дії фактора часу в інвестиційних розрахунках. Фінансові послуги сучасних банківських установ. Податки як інструмент державного регулювання економіки Визначення "порогу" рентабельності (точки беззбитковості) ...
Вплив зовнішніх факторів на організаційну структуру управління ТОВ ‘’Торгсервіс’’ Розділ 3 Вдосконалення організаційної структури управління ТОВ ‘’Торгсер віс’’ Висновки Список використаної літератури 1....управління організацією Таблиця 1.1 Фактори, що впливають на вибір організаційної структури Рис. 2.1 Організаційна структура ТОВ "Торгсервіс". Рис. 2.2.
...4 В когнитивных теориях истинным фактором принятия личностью решения есть: a. субъективная интерпретация событий b. объективное значение ситуаций c. определенная система установок Question 5 З позиций ... факторами c. паттернами Question 9 Исключить лишнее. Г.Айзенк выделил такие типы личности: a. интроверты экстраверты b. стабильные невротичные c.
Розрахувати вплив факторів на обсяг реалізації (табл.3). 3. Розрахувати вплив на обсяги реалізації трудових чинників (табл.4). 4.... Розрахувати вплив факторів на обсяг реалізації (табл.3). 3. Розрахувати вплив на обсяги реалізації трудових чинників (табл.4). 4.
...основні джерела багатства, два основні фактори зростання виробництва, бо всі інші фактори – капітал, організація, інформація – це справа рук і розуму людини.
...могли дати оцінку впливу різних факторів на динаміку їх змін, аналіз тенденцій розвитку та коливань. Тому на сучасному етапі розвитку економіки не можна не відзначити роль ...та процесів, оцінювати вплив різних факторів на зміну результативного показника, проводити роботу над моделюванням та прогнозуванням змін явищ та процесів суспільного життя.
...межах може відбуватись заміщення одних факторів іншими? Опишіть словесно відповідні виробничі функції 6. Які характеристики визначають структуру ринку? 7. Які особливості монопольного ринку?...ресурси на досконало конкурентних ринках факторів виробництва і продає власну продукцію на досконало конкурентному товарному ринку. Ціна за одиницю праці (Р) дорівнює 1,8 грн.
Роль человеческого фактора в оценках риска и в управлении им 12. Антропогенные опасности. Источники их возникновения, природная сущность и методы защиты. 13....взаимосвязи и зависимость от антропогенных факторов воздействий 16. Литосферные опасности. Источники их возникновения, природная сущность и методы защиты. 17. Гидросферные опасности.
...продукції рослинництва та вплив основних факторів на його зміну..................................................................................................13 2.3. Аналіз витрат і собівартості продукції рослинництва..........................17 2.3.1. Аналіз оплати праці та факторів, що їх зумовлюють..................
« 1 2 ... 8 9 10

Форма входа Реєстрація
Запам'ятати мене Забув пароль ?
Реклама

Топ 10 авторів
lessonz lessonz 4275
В'ячеслав ID:217
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 4275
 • Зареєстрований: 07.07.2011
vipbond vipbond 3057
Виктория Петровна ID:74
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 3057
 • Зареєстрована: 09.01.2011
k_alena k_alena 2317
Елена ID:565
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:немає
 • Робіт додано: 2317
 • Зареєстрована: 11.07.2012
Ангелина Ангелина 2138
Ангелина ID:213
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 2138
 • Зареєстрована: 05.07.2011
olga olga 1466
Ольга ID:184
 • Стать:Жінка
 • Группа: Продавці
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1466
 • Зареєстрована: 03.06.2011
uliya uliya 1449
Юлія Олександрівна ID:197
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1449
 • Зареєстрована: 19.06.2011
FPM-2007 FPM-2007 1023
Стороженко Андрій Юрійович ID:1255
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1023
 • Зареєстрований: 17.08.2014
Viktor Viktor 918
Віктор ID:273
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 918
 • Зареєстрований: 26.09.2011
mars1814 mars1814 868
Олександр ID:104
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 868
 • Зареєстрований: 16.02.2011
Nayka Nayka 546
Светлана ID:235
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:немає
 • Робіт додано: 546
 • Зареєстрована: 27.07.2011
СтатистикаОнлайн всього: 1
Гостей: 1
Користувачів: 0Всі партнери
Студенський каталог готових робіт © 2021 - Усі права застережено
Адміністрація сайту не несе відповідальності за матеріали, які розміщені користувачами.