Меню сайту

Нові користувачі
Вікторія333
Користувачі
04.03.2021
Maryna
Користувачі
26.02.2021
teddy
Користувачі
24.02.2021
zhyton_1002
Автори робіт
22.02.2021
Moran
Автори робіт
22.02.2021
Який курс найскладніший?


аватар
Вавілова Оксана Олександрівна

Рейтинг: 10
Ирина Владимировна Генрих

Рейтинг: 22
Токарєв В'ячеслав Миколайович

Рейтинг: 16
Костюк Вікторія Миколаївна

Рейтинг: 16
аватар
Матіяш Михайло Михайлович

Рейтинг: 10
аватар
Негода Інна Іванівна

Рейтинг: 16

Замовляйте роботи у професіоналів


Результати 401-450 з 3164 за запитом факторов

Аналіз чисельності торговельних працівників та факторів, що їх обумовлюють 40. Особливості аналізу промислових та допоміжних виробництв в сільському господарстві Задача №3 ІІроаналізувати товарні запаси по підприємству ...97,34 – 0,05 – 0, Розрахувати вплив факторів на ФОП: – зміна чисельності працівників; – зміна середньої заробітної плати одного працівника; – зміна продуктивності праці; – змінa товарообороту Література
Економічне зростання: фактори, прогнозування. 1. Екстенсивний, інтенсивний типи. 2. Фактори пропозиції. 3. Показники економічного зростання. II. Класична і кейстанська теорії зайнятості. III. Задача.
Вступ Розділ 1 теоретичні аспекти управління виробничими потужностями підприємства як фактора збільшення ефективності виробництва 1.1 Сутність виробничої потужності, її значення та види 1.2 Методологія вимірювання і оцінки виробничої потужності ... Основними інтенсивними факторами підвищення ефективності використання основних фондів і потужностей підприємства є: удосконалення загальної структури, особливо активної частини основних виробничих фондів; модернізація ді...
Розрахунок впливу трудових факторів на обсяг продукції 3. Задача № 69 За допомогою ланцюгових підстановок та інтегрального методу визначити ступінь впливу на оборотність оборотних засобів ...на 1 грн продукції та фактори, що на неї вплинули. Таблиця 1 Вихідні дані Показники План Фактичний випуск продукції планові норми і планові ціни в цінах ...
ПСИХОЛОГО ПЕДАГОГІЧНІ ОСНОВИ СПІЛКУВАННЯ, ЯК ФАКТОРА ФОРМУВАННЯ ОСОБИСТОСТІ ДИТИНИ 1.1. Погляди вчених на проблему спілкування як фактору розвитку особистості дитини 1.2.
...процес суспільної праці 1.2 Фактори виробництва: види, типи, функції 1.3 Поєднання факторів виробництва 2. Ефективність виробництва 2.1 Сутність ефективності виробництва 2.2 Аналіз ...
...і прибутку підприємства, резервів і факторів їх зростання 1.1 Економічна сутність доходу і прибутку підприємства 1.2 Особливості формування доходу і прибутку підприємства 1.3. Резерви і фактори зростання доходу і прибутку підприємства ...
Фактори, що визначають процес прийняття управлінських рішень 4. Ситуація 1 Під час маркетингових досліджень виявлено падіння попиту на конкретний вид товару, ...базовому та розрахунковому варіантах, проаналізувати фактори, що призвели до його зміни. 4.Намітити шляхи досягнення базового розміру прибутку. 5. Ситуація 2 В відповідності до змін в ...
Вплив факторів, що обумовили збільшення попиту визначився так: 1) Ціна на даний товар зменшилась на 6%, коефіцієнт еластичності попиту від цін ( ) становив ... Визначте вплив кожного з факторів через показники приросту кількості продукції та питомої ваги в загальному обсязі приросту реалізації. У поточному періоді було продано 320 товарні ...
Фактори вибору ідеї нового товару 4. Просування товару: визначення, мета, процес, функції 5. Висновок 6. Список використаної літератури Отже, маркетингові дослідження – ... Загальна мета аналізу кон`юктуроутворювальних факторів – спрогнозувати їхній можливий вплив на розвиток конкретного товарного ринку і надалі врахувати під час прийняття відповідних управлінських рішень.
Які три фактори насамперед зумовлюють потребу господарств у страхуванні сільськогосподарських ризиків? а) Нестача власних коштів для фінансування поточних потреб; б) сезонність сільськогосподарського виробництва; ... Який фактор не впливає на розмір тарифних ставок у разі страхування домашнього майна? а) вік власника майна; б) обсяг відповідальності страховика; в) ...
Характеристика факторів мікросередовища 1.2. Характеристика факторів макросередовища 1.3. Вплив зовнішнього середовища на діяльність готельного підприємства РОЗДІЛ 2.
Фактори зовнішнього середовища 1.2. Аналіз і оцінка зовнішнього середовища 1.3. Напрямки оптимізації зв’язків підприємства із зовнішнім середовищем Розділ ... Оцінка факторів зовнішнього середовища туристичного підприємства “Вавілон” 2.3. Обґрунтування результатів оцінки зовнішнього середовища туристичного підприємства “Вавілон” Розділ 3.
Фактори виробництва: види, типи, функції 1.3. Поєднання факторів виробництва Розділ 2. Дослідження виробничої діяльності ЗАТ «Любава» 2.1.
Індивідуальні особливості людини і фактори формування особистості Ситуаційне завдання № 6 Корпорація «Дженерал Електрик Кредит» – це неконсолідоване дочірнє підприємство, яке повністю належить фірмі «Дженерал Електрик».... Які фактори зовнішнього середовища вплинули на організацію контролю корпорації «Дженерал Електрик Кредит»? 2. Визначте тип структури управління корпорацією і дайте йому характеристику.
Людський фактор 1.1.2. Людські ресурси 1.1.3. Робоча сила 1.1.4. Сукупний працівник 1.1.5....показали наші дослідження, що визначає фактором, що впливає на конкурентноздатність, економічний ріст і ефективність виробництва, є наявність на фірмі людських ресурсів, здатних професійно вирішувати поставлені виробничі ...
...і динаміки витрат підприємства та факторів, які на них впливають 3. Комплексна оцінка ефективності організаційно – економічного механізму управління витратами підприємства 4.... Таблиця 11 Аналіз впливу вторинних факторів на середньорічну оплату праці і фонд оплати праці робітників Таблиця 12 Аналіз витрат на обслуговування виробництва Таблиця 13 Аналіз собівартості ...
Вступ 1 Теоретичні основи резервів зростання продуктивності на підприємстві 1.1 Сутність продуктивності та факторів, що її зумовлюють 1.2 Фактори зростання продуктивності обладнання 1.3 Методика визначення продуктивності праці 2 Аналіз резервів зростання продуктивності ...
...Мета – відпрацювання методики аналізу впливу факторів на зміну роздрібного товарообороту Завдання – проаналізувати вплив факторів на зміну роздрібного товарообороту на душу населення за наступними даними: Таблиця 1 ...
Договір факторингу Договір комерційної концесії Договір факторингу – це договір, за яким одна сторона (фактор) передає або зобов'язується передати грошові кошти в розпорядження другої сторони (клієнта) за плату (у будь який передбачений договором спосіб), ... Договір факторингу Договір комерційної концесії Договір факторингу – це договір, за яким одна сторона (фактор) передає або зобов'язується передати грошові кошти в розпорядження другої сторони (клієнта) за плату (у будь як...
Фактори, що впливають на стан здоров'я людей 1.3. Захворюваність населення України 1.4. Система охорони здоров'я України Розділ ... Харчування – вагомий фактор збереження здоров’я населення Розділ 3. Громадське суспільство і здоров‘я Нації Висновки Використані джерела і література
Вплив та взаємодія факторів внутрішнього і зовнішнього середовища фірми 5. Аналіз принципів управління, що мають місце на підприємстві 6.... Залучення соціально психологічних факторів, зменшення можливості конфліктів, поліпшення координації між співробітниками підприємства, правильний розподіл службових обов'язків, чітка система просування по службі, утвердження духу ...
...показатель, рассчитать влияние всех возможных факторов на изменение результативного показателя. Определить положительные и отрицательные изменения факторов, выяснить резервы улучшения хозяйствования. Показатель Минувший год Отчетный год план ...
Фактори раціональних умов життєдіяльності людини та умови їх забезпечення 3. Оцінка і управління ризиком, зміст і основні етапи робіт 4.... Дайте характеристику техногенно антропогенних факторів небезпеки і рекомендації щодо зменшення їх впливу на людину Завдання Визначити надлишковий тиск, який може очікуватися в районі вибуху ємкості, ...
3 Фактори середовища непрямої дії (макросередовища). 4 Дія факторів зовнішнього середовища на прикладі американської автомобільної корпорації «Крайслер» Висновок Використана література
...яких страхових випадків впливають такі фактори, як стаж та вік водія, пора року та доби, колір транс¬портного засобу? а) На протиправні дії третіх осіб або ...яких страхових випадків впливають такі фактори, як марка транспортного засобу та термін його експлу¬атації, наявність протиугонних пристроїв, місце зберігання транс¬портного засобу?
...на підприємстві: економічний зміст та фактори, що її зумовлюють 1.2. Методологічні підходи до прогнозування банкрутства підприємства: зарубіжний та вітчизяний досвід 1.3....мінливості політичних, економічних та соціальних факторів система управління фінансовим станом підприємств потребує змін. Відсутність досвіду роботи у конкурентному середовищі призвела до виникнення та поглиблення кризових явищ ...
Класифікація та характеристика факторів, що маркетинг не контролює 1.3. Класифікація та характеристика основних функцій маркетингу 1.4. Характеристика маркетингового середовища та схема моделі ... Упаковка, її основні функції та фактори впливу на вибір та використання 1.15. Штрихова система кодування товарів сімейства EAN 1.16.
Зміст Вступ 1 теоретичний розділ 1.1 Характеристика стратегічного планування на підприємстві 1.1.1 Умови та фактори визначаючі вибір стратегії 1.1.2 Зміст товарної стратегії 1.2 Стратегічне планування в товарній політиці 1.2.1 Адаптація ...розробки стратегії, що враховує мінливість факторів зовнішнього середовища й спрямованої на підвищення ступеня задоволення потреб споживача. Стратегічний маркетинг спрямований не стільки на поліпшення таких показників, як ...
Формування стратегії конкурентоспроможності і фактори, що на неї впливають 1.3. Методологія оцінки конкурентоспроможності продукції 1.4 Методологічні основи вибору базових конкурентних стратегій Розділ 2 ...ясні закуски” Таблиця 2.4 Фактори зовнішнього середовища кафе бару “М*ясні закуски” Таблиця 2.5 Аналіз сильних та слабких сторін підприємства Таблиця 2.6 Матриця ...
Поняття пізнавального інтересу як фактору формування активності учня 6 1.2. Вікові особливості навчальної та пізнавальної діяльності учнів 5 6 класів 9 1.3. Фактори, що спонукують учнів, до активності ...
1 1.2 Основні причини (фактори) виникнення кризових явищ та наслідки кризових явищ на підприємстві…………..…………………………………………..5 1.3 Відмітні особливості антикризового управління підприємством……….....17 2.2 Фактори внутрішнього середовища виноробного заводу………………..21 2.3 Аналіз ліквідності та довгострокової платоспроможності ……………...25 3 Управління Львівським виноробним заводом у кризовій ...
...Завдання № 63 Розрахувати величину всіх факторів, що вплинули на середньорічний виробіток робітника. Визначити резерви зростання продуктивності праці. Таблиця 3 Вихідні дані Показник За минулий рік Звітний ...Завдання № 64 Обчислити вплив трудових факторів на виконання виробничої програми на підставі наведених нижче даних. Які резерви зростання обсягу виробництва можна вказати?
Вступ Розділ 1 теоретичні аспекти цінової політики будівельного підприємства в умовах кризи 1.1 Сутність цінової політики та основні фактори, що на неї впливають 1.2 Передумови маркетингової цінової політики в умовах кризи 1.3 Обгрунтування ефективної політики ціноутворення на ... Основними ціноутворювальними факторами є величина і динаміка попиту (кількість товарів, яку споживачі готові й бажають придбати за дану ціну, на даному ринку, протягом ...
Дайте определение понятию «человеческий фактор» и раскройте их сущность. 3. Представьте графически взаимосвязь категорий теории управления персоналом и покажитепрактическую значимость учёта ихвзаимосвязей. 4.... Приведите характеристики жёстких и мягких факторов, влияющих на эффективность деятельности? 4. Как влияет организационная культура на конкурентоспособность? 5. Какова роль руководителя в формировании организационной культуры? 6.
Вступ Розділ 1 теоретико методологічні аспекти формування підприємницького потенціалу фірми 1.1 Сутність потенціалу фірми, його значення в сучасних умовах 1.2 Фактори, що впливають на потенціал фірми 1.3 Методи оцінки підприємницького потенціалу 1.4 Стратегія управління кризовим потенціалом та вихід підприємства ...формування чистого прибутку вплинули наступні фактори: дохід від реалізації продукції в 2007 році зріс на 570,6 тис.грн. або 59,63%, а в 2008 році – ...
5 1.1 Сутність та фактори економічного зростання………………….………….…..5 1.2 Політика економічного зростання: природа,цілі, проблеми та перспективи………………...……………………………………………..………...11 1.3 Шляхи вдосконалення впливу освіти ...3.1 Інтелектуальний потенціал як фактор забезпечення конкурентної спроможності національної економіки…………………..……………………….28 3.3 Інтеграція вищої освіти в глобалізованому суспільстві……...……………...34 Висновок………………………………………..…………………………………..38 Список літерату...
Неповна сім'я як несприятливий фактор соціалізації особистості 1.2. Проблема неповної сім'ї в сучасній педагогіці 1.3. Характеристика підходів до класифікації неповних сімей Розділ ...в неповній сім'ї як фактор соціалізації та виховання Висновки Список використаної літератури
Вступ Розділ 1 Теоретичні основи фінансових методів забезпечення економічного зростання в Україні 1.1 Зміст і типи економічного зростання 1.2 Фактори економічного зростання 1.3 Показники економічного зростання Розділ 2 Аналіз впливу факторів на економічне зростання 2.1 Вплив запасу капіталу ...
...праці по підприємству, розрахувати вплив факторів, що вплинули на виконання плану товарообороту Зробити висновки Показники План Факт Відхилення Роздрібний товарооборот, тис. грн....товарів за квартал, розрахувати вплив факторів на прибуток, зробити висновки Таблиця 1 Вихідні дані Показники План Факт Відхилення 1. Товарооборот, тис. грн. 800 750 ? 2.
Імовірнісна модель впливу факторів ризику на визначення норми дисконту 5. Математичне сподівання доходу при врахуванні факторів ризику Література
...методики аналізу товарооборотності та впливу факторів на її зміну Завдання – проаналізувати показники товарооборотності по підприємству за звітний рік в порівнянні з минулим роком та визначити вплив факторів на її зміну за наступними ...
Основні фактори виробництва 4 6. Результативні показники суспільного виробництва 5 7. Економічна та соціальна ефективність суспільного виробництва 5 8.... Вартість товару і фактори,що впливають на її величину. 11 19. Теорії, що визначають цінність товару. 12 20. Походження, суть і функції грошей.
Вікові особливості підлітків як фактор виникнення потреби у психотропних речовинах 1.3. Динаміка зловживання психотропними речовинами у підлітковому віці Розділ 2.... Визначення факторів та чинників адиктивної поведінки неповнолітніх 2.2. Основні типи та завдання педагогічної профілактики адиктивної поведінки 2.3.
Місце людського фактору в процесі прийняття рішень 6. Особливості стилів прийняття УР. 7. Неформальні аспекти розробки рішень 8. Моделі прийняття управлінських рішень 9. Умови і фактори якості УР. 10.
Фактори, що формують якість товарів для спорту і туризму 3.1. Сировина 3.2. Технологія виготовлення товарів для спорту і туризму ... Фактори, що зберігають якісь товарів для спорту і туризму 4.1. Паковання і маркування 4.2. Зберігання і транспортування 4.3.
...сутність інвестиційної привабливості підприємства та фактори, що на неї впливають 1.2. Методика оцінювання інвестиційної привабливості підприємства 1.3. Обгрунтування варіанту залучення інвестицій в діяльність підприємства ...1.1 Фактори, які впливають на інвестиційну привабливість підприємства Рис.1.2 Послідовність розрахунку інтегрального показника Таблиця 1.2 Порядок розрахунку показників майнового ...
...1.3 Вплив соціально психологічних факторів на розвиток особистості підлітка 1.4 Феномен інформаційного впливу на особистість підлітка 1.4.1 Роль та соціально педагогічні функції ... ТЕЛЕБАЧЕННЯ ЯК ФАКТОР СОЦІАЛЬНОГО ВИХОВАННЯ ОСОБИСТОСТІ 2.1 Соціально педагогічна характеристика глядачів телепрограм 2.2 Вплив телевізійної реклами на модель поведінки підлітка 2....
Фактори вибору організаційних структур управління 2. Дослідження організаційної структури управління ТОВ “Зоя” 2.1. Характеристика господарської діяльності підприємства 2.2.... Вплив зовнішніх факторів на організаційну структуру управлін ня ТОВ ‘’Зоя’’ 3. Вдосконалення організаційної структури управління ТОВ ‘’Зоя’’ 3.1.
...чинника 2.2 Роль інфекційних факторів 2.3 Вплив екологічних факторів 2.4 Роль спадковості 3. Патогенез бронхіальної астми 4. Показники функції зовнішнього дихання при бронхіальній ...
« 1 2 ... 7 8 9 10 »

Форма входа Реєстрація
Запам'ятати мене Забув пароль ?
Реклама

Топ 10 авторів
lessonz lessonz 4275
В'ячеслав ID:217
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 4275
 • Зареєстрований: 07.07.2011
vipbond vipbond 3057
Виктория Петровна ID:74
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 3057
 • Зареєстрована: 09.01.2011
k_alena k_alena 2317
Елена ID:565
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:немає
 • Робіт додано: 2317
 • Зареєстрована: 11.07.2012
Ангелина Ангелина 2138
Ангелина ID:213
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 2138
 • Зареєстрована: 05.07.2011
olga olga 1466
Ольга ID:184
 • Стать:Жінка
 • Группа: Продавці
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1466
 • Зареєстрована: 03.06.2011
uliya uliya 1449
Юлія Олександрівна ID:197
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1449
 • Зареєстрована: 19.06.2011
FPM-2007 FPM-2007 1023
Стороженко Андрій Юрійович ID:1255
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1023
 • Зареєстрований: 17.08.2014
Viktor Viktor 918
Віктор ID:273
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 918
 • Зареєстрований: 26.09.2011
mars1814 mars1814 868
Олександр ID:104
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 868
 • Зареєстрований: 16.02.2011
Nayka Nayka 546
Светлана ID:235
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:немає
 • Робіт додано: 546
 • Зареєстрована: 27.07.2011
СтатистикаОнлайн всього: 1
Гостей: 1
Користувачів: 0Всі партнери
Студенський каталог готових робіт © 2021 - Усі права застережено
Адміністрація сайту не несе відповідальності за матеріали, які розміщені користувачами.