Меню сайту

Нові користувачі
Maryna
Користувачі
26.02.2021
teddy
Користувачі
24.02.2021
zhyton_1002
Автори робіт
22.02.2021
Moran
Автори робіт
22.02.2021
Max
Автори робіт
19.02.2021
Чи даєте Ви хабарі викладачам?


аватар
Михайло Сергійович Ткаченко

Рейтинг: 10
Савюк Юлія Федорівна

Рейтинг: 10
аватар
Побережна Тетяна Анатоліївна

Рейтинг: 16
аватар
Зубко Катерина

Рейтинг: 10
аватар
Поплаускас Виктория Юрьевна

Рейтинг: 10
аватар
Денисюк Катерина Володимирівна

Рейтинг: 16

Замовляйте роботи у професіоналів


Результати 51-100 з 5158 за запитом форми

Форми організації навчання молодших школярів математики на уроці 1.1. Колективна, загальнокласна форма роботи 1.2.
Вступ Розділ 1 Теоретичні основи форм та умов зміни продуктивності праці на підприємстві 1.1 Інформаційно – нормативна база змін продуктивності праці 1.2 Огляд літературних джерел ... Вступ Розділ 1 Теоретичні основи форм та умов зміни продуктивності праці на підприємстві 1.1 Інформаційно – нормативна база змін продуктивності праці 1.2 Огляд літературних джерел з проблеми дослідження продуктивності праці на підприємстві 1.3 Методологія дослідження продуктивності прац...
РЕФЕРЕНДУМ ЯК НАЙВИЩА ФОРМА БЕЗПОСЕРЕДНЬОЇ ДЕМОКРАТІЇ В УКРАЇНІ План: 1. Поняття та юридична природа референдуму. Роль референдуму в здійсненні народовладдя в Україні. 2....юридичну природу референдуму як вищої форми безпосередньої демократії в Україні, з’ясувати його значення для реалізації народного суверенітету. Розкриваючи перше питання плану, необхідно навести визначення референдуму, ...
Провадження у формі приватного обвинувачення як виняток із кримінальної процесуальної засади публічності 2. Проблемні питання початку кримінальних проваджень у формі приватного обвинувачення 3.
Ретроспективний аналіз форм улаштування дітей, позбавлених батьківського піклуван ня………………………………………………………………...7 1.1. Система догляду за покинутими дітьми до революції 1917 ро ку………….......будинок сімейного типу в системі форм влаштування ді тей, позбавлених батьківського піклуван ня………………………………………...…18 2.1. Форми улаштування дітей сиріт та дітей, які залишилися без піклування ...
Форми співучасті за об’єктивними ознаками: а) проста співучасть – співвиконавство; б) складна співучасть – співучасть з розподілом ролей. Форми співучасті за суб’єктивними ознаками: ...
Теоретичний аналіз організаційних форм і методів навчання в початковій школі 1.1. Організаційні форми та методи навчання як категорії дидактичного процесу 1.2.
Вступ Розділ 1 Теоретичні основи економічної природи земельної ренти та її форм 1.1 Економічна природа земельної ренти 1.2. Основні форми земельної ренти 1.3 Нормативно законодавча база та державне регулювання ...
Форми вини у кримінальному праві: умисел, необережність, подвійна (змішана) План 1. Поняття вини в кримінальному праві та її місце в системі ... Форми вини (законодавчі та теоретичні). 4. Поняття умислу в кримінальному праві, його види та значення. Характеристика інтелектуального і вольового моментів прямого ...
...пропаганда та реклама як основні форми участі ЗМІ у політичній діяльності 1.1. Політична пропаганда: історична ретроспектива, особливості та функції 1.2.... Основними формами участі мас медіа в політичній діяльності є політична реклама та політична пропаганда. Політична пропаганда є надзвичайно ефективною формою участі медіа ...
...кооперації та її організаційно – правових форм......................................................................9 1.1. Історичний огляд розвитку кооперації в Україні.............................................9 1.2.Загальна характеристика законодавства про сільськогосподарську кооперацію.................................................................................................................... Характеристика основних організаційно – правових форм сільськогоспода...
...методики викладання та організації групової форми роботи учнів при вивченні біології 1.2. Особливості викладання та організації групової форми роботи учнів при вивченні біології у класах ...
...підготовки виробництва 1.5 Суспільні форми організації виробництва 2. Аналіз суспільних форм організації виробництва ВАТ «Темп» 2.1 Організаційно економічна характеристика ВАТ «Темп» 2.2 Оцінка ...
Форми організації підприємств Розділ 2. Акціонерна форма організації підприємств та особливості її функціонування Розділ 3. Сучасний розвиток акціонерної форми організації підприємства: ...
Сутність основних форм міжнародного маркетингу 2. Характеристика форм міжнародного маркетингу 3. Етапи розвитку форм міжнародного маркетингу Список використаної літератури
Сутність протокольної форми досудової підготовки матеріалів 2. Порядок оформлення протокольної форми досудової підготовки матеріалів органами внутрішніх справ 3.
Загальна характеристика, форми і різновиди рельєфу 1.1. Поняття про рельєф, його форми та різновиди 1.2. Фактори і умови рельєфоутворення Розділ 2.
Поняття форми державного устрою……………………………………5 Розділ 2. Види форм державного устрою та їх основна характеристика………10 2.1.
Поняття і структура форми держави………………………………………..4 2. Форма правління держави……………………………………………………8 3. Форми державного устрою………………………………………………….15 4. Політичний режим………………………………………………………......
Класифікація методів і форм обслуговування 2. Характеристика форм самообслуговування 3. Характеристика форм обслуговування офіціантами 4. Обслуговування населення, що споживає продукцію за місцем роботи, навчання, ...
Мистецтво як специфічна форма відображення дійсності 2. Мистецтво – художня форма відображення життя 3. Мистецтво – одна з форм суспільної свідомості Список літератури
НЕОБЕРЕЖНІСТЬ ЯК ФОРМА ВИНИ В КРИМІНАЛЬНОМУ ПРАВІ……5 1.1. Загальна характеристика необережності як форми вини і підстави кримінальної відповідальності за необережність………….
Теоретичний аспект форм і систем оплати праці 1.1 Заробітна плата як основний мотив продуктивної діяльності 1.2 Основи планування заробітної плати 1....що впливають на вибір її форми 6 1.4 Оплата праці керівників 1.5. Структура заробітної плати Розділ 2. Аналітичне дослідження форм і систем оплати праці ...
Сутність міжнародного лізингу як форми бізнесу 1.1. Поняття міжнародного лізингу 1.2. Види міжнародного лізингу 1.3. Об’єкти та суб’єкти міжнародних лізингових ... Міжнародний лізинг як форма диверсифікації зовнішньоекономічних зв’язків України Розділ 3. Економічний аналіз міжнародного лізингу як форми бізнесу 3.1.
...і соціальна цінність кримінально процесуальної форми……………………………………………...5 2. Кримінально процесуальна форма як гарантія забезпечення достовірностей про факти ………………………13 3. Проблеми вдосконалення кримінально процесуальної форми на сучасному ...
Вступ Розділ 1 Теоретичні основи застави як форми забезпечення повернення кредиту 1.1 Кредитна політика та фактори що визначають кредитний ризик 1.2. Сутність застави як форми забезпечення повернення кредиту Розділ 2 ...
Вступ Розділ 1. Загальні засади проведення у 1 класі уроків на тему: „Конструювання виробів з об’ємних природних форм” 1.1.
...основи управлінського спілкування та його форми 1.1. Сутність та особливості управлінського спілкування 1.2. Ділове спілкування як засіб управлінського впливу 1.3. Розмовні форми управлінського спілкування 1.4.
Кримінальна відповідальність: поняття, підстави, форми реалізації Орієнтовний план: Вступ. 1. Поняття та значення кримінальної відповідальності. 2. Обґрунтування кримінальної відповідальності. 3. Початок та припинення кримінальної відповідальності. 4. Форми реалізації кримінальної відповідальності. 5.
...характеристика та види організаційно правових форм адвокатської діяльності України 2. Особливості здійснення адвокатської діяльності індивідуально 3. Адвокатське бюро як одна з організаційних форм адвокатської діяльності в Україні: порядок ...
2.1 Форма вираження , зміст права. 2.2 " Форми " та "джерела" права. 2.3 Структура системи джерел права. 2.4 Види джерел права.
Форма правління української держави Розділ 3. Форми державного устрою україни Розділ 4. Демократичний державний режим україни Висновки уривок В якості висновку ...
СУТНІСТЬ АВТОРСТВА ТА ОСНОВНІ ФОРМИ ЙОГО ВИРАЖЕННЯ 1.1. Поняття авторства й авторської свідомості 1.2. Форми вираження авторства в тексті РОЗДІЛ 2.
Вступ Розділ І Теоретичні основи фінансового забезпечення підприємств державної форми власності 1.1. Основні принципи фінансів підприємств державної форми власності 1.2. Планування та порядок фінансування доходів і видатків підприємств ...
...дослідження інжинірингу та франчайзингу як форм міжнародної ділової активності 1.1 Суть та різновиди франчайзингу 1.2 Зміст та поняття інжинірингу РОЗДІЛ 2....2.2 Використання інжинірингу як форми міжнародної ділової активності провідними країнами світу РОЗДІЛ 3. Сучасний розвиток інжинірингу і франчайзингу в Україні 3.1 Стан і проблеми ...
...за кримінальним правом та її форми 2. Прямий умисел. Його інтелектуальний і вольовий моменти 3. Особливості умислу у злочинах з формальним складом 4. Непрямий умисел....Соколовим та Іщенком, і визначте форми вини щодо кожного злочину. Аргументуйте відповідь. 3. На березі річки між Теймуровим і Шаповаловим виникла сварка, під час якої Шаповалов ...
Різновиди форм правління 2.2. Поняття і форми державного устрою 2.3. Сутність та особливості політичного і державного режимів ВИСНОВКИ СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ...
...здійснення державної виконавчої влади у формі державного управління, саме тому я зосередився на самому поняття форм управління, їх класифікації та основних умовах їх застосування.
Юридична форма власності 1.3. Поняття володіння, розпорядження та використання майна РОЗДІЛ 2 ЕВОЛЮЦІЯ ФОРМ ВЛАСНОСТІ 2.1.
Форми позакласних занять 1. 3. Фiзкультурно оздоровча робота в режимi шкiльного дня 1. 4. Основнi задачi фiзкультурно оздоровчої дiяльностi школярiв Роздiл 2. Органiзацiйнi форми виховної роботи 2. 1.
Вина у формі умислу РОЗДІЛ 3. Вина у формі необережності РОЗДІЛ 4. Змішана форма вини Висновки Список використаних інформаційних джерел
Визначення форм державного правління, державного устрою та держаного режиму зарубіжних країн та співвідношення цих понять у сучасному державному праві зарубіжних країн. 2....контрольної роботи, необхідно проаналізувати інститут форми держави, яким його трактує сучасна наука державного права зарубіжних країн. Розглянути поняття та різновиди форм державного правління, державного устрою та ...
Історичні аспекти розвитку стаціонарозамінних форм медичного Обслуговування І.2. Досвід роботи денних стаціонарів у поліклініках І.3. Проблеми та перспективи розвитку денних стаціонарів загального профілю ... Сучасний стан розвитку стаціонарозамінних форм медичного обслуговування І.5. Наступність у роботі денного стаціонару і структурних підрозділів поліклініки, лікарні й інших лікувально профілактичних установ Іі.
Дослідження правових форм розрахункових відносин 2.1. Правовий аналіз основних форм розрахункових відносин у господарському обороті 2.2.
...та значення співучасті як особливої форми скоєння злочину…………………………………………………………………..…….10 1.3. Ознаки співучасті у злочині…………………………………………..…13 РОЗДІЛ 2. КРИМІНАЛЬНО ПРАВОВИЙ АНАЛІЗ ФОРМ СПІВУЧАСТІ 2.1.
ПОНЯТТЯ ТА ХАРАКТЕРИСТИКА ФОРМ СПІВУЧАСТІ У ВЧИНЕННІ ЗЛОЧИНУ……………………………………………………..……16 2.1. Група осіб як форма співучасті у кримінальному праві України………..…16 2.2.
Форми позаурочної виховної роботи 2.1. Масові та групові форми позаурочної виховної роботи 2.2. Індивідуальні форми виховної роботи 2.3.
ОСОБЛИВОСТІ ОРГАНІЗАЦІЇ ТА ФОРМИ ВИКЛАДАННЯ МАТЕМАТИКИ В ПОЧАТКОВИХ КЛАСАХ......…. 22 2.1. Організація уроків математики в початкових класах …………………… 22 2.2. Форми побудови та викладання уроків математики ...
...тому що щоб установити навмисну форму вини необхідно виявити ознаки прямого або непрямого умислу (різновиду даної форми вини). Ряд злочинів відбувається тільки з прямим умислом, обов'...
Форми закінчення досудового слідства ПЛАН 1. Поняття та форми закінчення досудового слідства. 2. Підстави, умови та порядок направлення справи з обвинувальним ...
« 1 2 3 4 ... 9 10 »

Форма входа Реєстрація
Запам'ятати мене Забув пароль ?
Реклама

Топ 10 авторів
lessonz lessonz 4275
В'ячеслав ID:217
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 4275
 • Зареєстрований: 07.07.2011
vipbond vipbond 3057
Виктория Петровна ID:74
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 3057
 • Зареєстрована: 09.01.2011
k_alena k_alena 2317
Елена ID:565
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:немає
 • Робіт додано: 2317
 • Зареєстрована: 11.07.2012
Ангелина Ангелина 2138
Ангелина ID:213
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 2138
 • Зареєстрована: 05.07.2011
olga olga 1466
Ольга ID:184
 • Стать:Жінка
 • Группа: Продавці
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1466
 • Зареєстрована: 03.06.2011
uliya uliya 1449
Юлія Олександрівна ID:197
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1449
 • Зареєстрована: 19.06.2011
FPM-2007 FPM-2007 1023
Стороженко Андрій Юрійович ID:1255
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1023
 • Зареєстрований: 17.08.2014
Viktor Viktor 918
Віктор ID:273
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 918
 • Зареєстрований: 26.09.2011
mars1814 mars1814 868
Олександр ID:104
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 868
 • Зареєстрований: 16.02.2011
Nayka Nayka 546
Светлана ID:235
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:немає
 • Робіт додано: 546
 • Зареєстрована: 27.07.2011
СтатистикаОнлайн всього: 1
Гостей: 1
Користувачів: 0Всі партнери
Студенський каталог готових робіт © 2021 - Усі права застережено
Адміністрація сайту не несе відповідальності за матеріали, які розміщені користувачами.