Меню сайту

Нові користувачі
Maryna
Користувачі
26.02.2021
teddy
Користувачі
24.02.2021
zhyton_1002
Автори робіт
22.02.2021
Moran
Автори робіт
22.02.2021
Max
Автори робіт
19.02.2021
Чи даєте Ви хабарі викладачам?


Яремин Олександра Василівна

Рейтинг: 10
аватар
Федорова Лідія Юріївна

Рейтинг: 21.1
аватар
Поплаускас Виктория Юрьевна

Рейтинг: 10
аватар
Денисюк Катерина Володимирівна

Рейтинг: 16
Костюк Вікторія Миколаївна

Рейтинг: 16
Ильчишина Ирина Викторовна

Рейтинг: 16

Замовляйте роботи у професіоналів


Результати 101-150 з 5158 за запитом форми

Форми проведення дискусії. 2. Правопис слів іншомовного походження (по 2 3 приклади на кожне правило). 3. Службовий лист....завданням, дайте визначення дискусії, основні форми проведення дискусії, поняття культури мовлення під час дискусії, основні прийоми активізації уваги слухачів. . Опрацьовуючи друге завдання, запишіть правила правопису слів ...
Заповніть порівняльну таблицю: «Форми власності». Критерій / Форма Приватна Державна Комунальна Суб'єкти Об'єкти Підстави виникнення Нормативно правові акти
Форма держави Розділ 2. Поняття та форми державного устрою 2.1. Поняття державного устрою 2.2. Проста унітарна держава 2.3.
Форми державного правління і державного устрою …………………. 3 2. Політичні режими ……………………………………………………… 7 3. Розкрити зміст категорій: форми державного устрою, коаліція, абсолютна монархія, ...
Поняття та форми множинності злочинів 1.1. Поняття множинності злочинів 1.2. Форми множинності злочинів Розділ ІІ. Види множинності злочинів 2.1.
Вступ Розділ 1 Форми і методи досягнення комерційного успіху підприємства 1.1 Належно організована комерційна діяльність як запорука комерційного успіху 1.2 Визначення джерел ... Вступ Розділ 1 Форми і методи досягнення комерційного успіху підприємства 1.1 Належно організована комерційна діяльність як запорука комерційного успіху 1.2 Визначення джерел формування комерційного успіху 1.3 Значення реклами в комерційному успіху Розділ 2 Форми і методи досягнення...
Концепція форми держави у конституційному праві 2. Конституційний інститут форми правління Література
Эволюция форм отражения ……………………………….. 3 1.1. Проблема сознания в философии и науке …………………………… 3 1.2. Концепция отражения. Эволюция форм отражения …………… 6 2. Философия элиатов ……………………………………………………….
Поняття форми держави в теорії держави і права та її структура Розділ 2. Особливості республіканської форми державного правління в Україні Розділ 3.
Характеристика, форми та види злочинів, пов’язаних з розкраданням майна.............................................................................................................................6 1.1. Юридична характеристика злочинів, пов’язаних з розкраданням майна.......6 1.2. Форми та види злочинів, пов’язаних ...
План Поняття вини за кримінальним правом та її форми. Прямий умисел. Його інтелектуальний і вольовий моменти. Непрямий умисел. Його інтелектуальний і вольовий моменти. Відмінність непрямого умислу від злочинної самовпевненості.... Умысел как форма вины. // Российская юстиция. – 1997 – № 3 – с.11–12.
Поняття, форми та значення політико правової відповідальності 1.1. Політико правові засади імунітету глави держави 1.2. Форми політико правової відповідальності глави держави, ...
ВАРІАНТ 5 Тема: Кримінальна відповідальність: поняття, форми реалізації, підстави План 1. Поняття та значення кримінальної відповідальності. 2. Обґрунтування кримінальної відповідальності. 3. Початок та припинення кримінальної відповідальності. 4. Форми реалізації кримінальної відповідальності. 5.
Поняття, значення і форми реалізації норм права 2. Застосування норм права: поняття та підстави здійснення 3. Відмінність правозастосування від безпосередніх форм реалізації норм права Висновки
Вступ І. Огляд літератури 1.1. Аналіз теорій походження, етіології і патогенезу лейкозів, як злоякісних захворювань кровотворних органів 1....і статтю в залежності від форми лейкозу 3.2. Зміна основних біохімічних показників крові в залежності від форми і ступеня важкості захворювання 3.3.
Форми і методи державного управління. Акти державного управління. 2. Поняття, правова основа та організація управління обороною....адміністративне правопорушення відмовлявся в грубій формі. Кваліфікуйте дії Костіна? Які особливості накладання адміністративних стягнень при вчиненні кількох адміністративних правопорушень?
Поняття та загальна характеристик форм державного устрою……...…6 Розділ 2. Характеристика форм державно територіального устрою……………..9 2.1. Унітарна держава………………………………………………………………..9 2.2. Імперія…………………………………………………………………….
Місцеве самоврядування як форма народовладдя 3. Система місцевого самоврядування 4. Гарантії організаційної самостійності місцевого самоврядування 5. Організаційна та економічна основа місцевого самоврядування 6. Форми реалізації прав жителів громади ВИСНОВОК ...
ВСТУП 3 РОЗДІЛ I ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ КОЛЕКТИВНО ДОГОВІРНОГО РЕГУЛЮВАННЯ СОЦІАЛЬНО ТРУДОВИХ ВІДНОСИН 5 1.1.... Колективний договір як форма оптимізації інтересів соціальних партнерств 9 Розділ II КОЛЕКТИВНІ ДОГОВОРИ ТА УГОДИ ЯК СКЛАДОВА СОЦІАЛЬНОГО ЗАХИСТУ ПРАЦІВНИКІВ ПІДПРИЄМСТВ ТА ОРГАНІЗАЦІЙ 12 ...
Завдання 2. Показники розподілу доходів населення, їх роль у вирішенні проблем бідності. Особливості державного регулювання доходів населення в ... Відносини власності: їх типи і форми. Новітні тенденції у розвитку відносин власності: їх типи і форми. Новітні тенденції у розвитку відносин власності Завдання 3.
... Задача Троє громадян вирішили розпочати свій бізнес і звернулися за юридичною консультацією щодо організаційно правової форми його здійснення.
Поняття, ознаки та види форм держави…………………………5 РОЗДІЛ ІІ. Загальна характеристика форм Української держави……..17 ВИСНОВКИ…………………………………………………………………….33 СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ…………………………………….35
УРОК ЯК ОСНОВНА ФОРМА ОРГАНІЗАЦІЇ НАВЧАННЯ: ТЕОРЕТИЧНІ АСПЕКТИ 1.1. Вибір організаційної форми уроку 1.2. Завдання уроку 1.3.
Психолого педагогічні аспекти використання ігрових форм роботи у вихованні дітей дошкільного віку 1.1. Особливості гри як засобу всебічного розвитку дитини 1.2. Класифікація дитячих ігор Розділ 2. Використання ігрових форм роботи у вихованні дітей дошкільного ...
Поняття і основні форми реалізації норм права……………………….7 Розділ 2. Застосування норм права, як особлива, складна опосередкована форма його реалізації…………………………………………………………..…..10 2.1.
...та елементи процесу передачі стихійних форм інформації 3. Етапи передачі інформації (стихійні форми) 4. Специфіка обміну інформацією в стихійному плані Висновок Література
Заповідники як одна з форм охорони природи 3. „Червона книга” як форма охорони та збереження природи Висновок Список використаної літератури
Вступ 1.1 Належно організована форма комерційно посередницької діяльності – це ефективна робота торгового підприємства 2. Коротка характеристика торгового підприємства 2.1 Місце розташування 2.2 Форма власності підприємства 2.3 Структура ...
Вступ 1.1 Організаційні форми рекламно інформаційної діяльності – запорука успішного функціонування та діяльності рекламного агентства «Олекс» 2. Коротка характеристика агентства «Олекс» 2.1 Місце знаходження....підпорядкованість агентства «Олекс» 2.2 Форма власності агентства 2.3 Структура управління, кадровий склад 2.4 Організація господарських зв’язків 2.5 Характеристика основних показників господарської ...
ФОРМИ ЮРИДИЧНОЇ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ………………..13 ГЛАВА 3. ПРОБЛЕМИ КЛАСИФІКАЦІЇ ФОРМ ЮРИДИЧНОЇ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ…………………………………………....25 ВИСНОВКИ……………………………………………….............32 СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ І ЛІТЕРАТУРИ……. ..34
ЕКСКУРСІЯ В ПРИРОДУ ЯК ФОРМА ЕКОЛОГІЧНОГО ВИХОВАННЯ…….….…………………….…….….……………………………7 1.1. Теоретичні передумови ефективності безпосереднього спілкування з природою …….….…………………….…….….………………………………7 1.2....організації екскурсій в природу як форми екологічного виховання дітей дошкільного віку…….….…………………….…….….……………………………………….13 1.3. Методика проведення екскурсій в природу з дошкільниками…….….…………………….…….….…………………………24 РОЗДІЛ ІІ.
Поняття форм держави як основного елемента політичної системи 1.2. Значення держави для суспільства 1.3. Держава та об’єднання громадян Розділ ... Основні форми права 2.3. Взаємозв’язок держави і права Висновки Список використаних джерел
Державна соціальна допомога як форма соціального захисту 2.1. Підстави, форми та принципи надання державної допомоги 2.2. Спеціальний соціальний захист 2.3.
Характерні ознаки, сутність, форми та різновиди правочинів 1.2. Різновиди недійсних правочинів. Приклад із судової практики РОЗДІЛ ІІ Правова основа діяльності нотаріальних органів та ...нотаріальних дій РОЗДІЛ III Нотаріальна форма правочину в контексті нового Цивільного кодексу України 3.1. Порядок та правила нотаріального посвідчення правочинів за законодавством України 3.2.
...капіталу акціонерних товариств та вибору форм залучення додаткового капіталу 1.1. Сутність фінансового капіталу підприємства 1.2. Види акціонерних товариств та порядок збільшення (зменшення) статутного капіталу ... Пропозиції з залучення форм додаткового капіталу підприємству 3.3. Заходи з ефективного управління дебіторською заборгованістю підприємства Висновки Список використаної літератури
...капіталу акціонерних товариств та вибору форм залучення додаткового капіталу 1.1. Сутність фінансового капіталу підприємства 1.2. Види акціонерних товариств та порядок збільшення (зменшення) статутного капіталу ... Пропозиції з залучення форм додаткового капіталу підприємству 3.3. Заходи з ефективного управління дебіторською заборгованістю підприємства Висновки Список використаної літератури
...СТАТУТНОГО ФОНДУ НА ПІДПРИЄМСТВАХ РІЗНИХ ФОРМ ВЛАСНОСТІ 5 1.1. Сутність статутного фонду та його формування 5 1.2. Особливості формування статутного фонду на підприємствах різних форм власності 15 1.2.1.
...СТАТУТНОГО ФОНДУ НА ПІДПРИЄМСТВАХ РІЗНИХ ФОРМ ВЛАСНОСТІ 5 1.1. Сутність статутного фонду та його формування 5 1.2. Особливості формування статутного фонду на підприємствах різних форм власності 15 1.2.1.
...4.2 Створення та використання форм 4.3 Побудова кнопочних форм 5. Техніка безпеки 6. Додатки 7. Рекомендована література
Основні принципи організації компютерної форми бухгалтерського обліку 4. Збір і реєстрації первинних даних для обробки на компютері 5. Формування масивів облікових даних на електронних носіях ... Шляхи удосконалення компютерної форми обліку ПУСКУ, 2012
Види і форми конкуренції 8 1.3. Методи конкурентної боротьби. 12 РОЗДІЛ 2 НЕДОБРОСОВІСНА КОНКУРЕНЦІЯ 14 2.1. Історичні передумови виникнення недобросовісної конкуренції 14 2.2. Сутність, форми та види недобросовісної конкуренції 16 ...
Форми реалізації кримінальної відповідальності. 5. Підстава кримінальної відповідальності. Висновки. Методичні вказівки: При роботі над першим питанням слід проаналізувати існуючі у науковій ...четвертого питання теми припускає виявлення форм, в яких реалізується кримінальна відповідальність. Розкриваючи останнє питання, потрібно звернути увагу на різні точки зору в науці кримінального права щодо ...
...один і gamos шлюб) – це форма шлюбу при якій чоловік одружується лише з однією жінкою, а жінка – лише з одним чоловіком [10, 204]. Здавна в Україні існували різні форми шлюбу: 1) викрадення дівчат; 2) ...
...продукції підприємства 1.2 Види, форми та функції каналів розподілу товару 1.3 Методика вибору каналу розподілу Розділ 2 Аналіз форм організації постачання і збуту продукції ...
Форми роботи класного керівника Розділ ІІ. Шляхи реалізації з завдань виховного процесу в системі роботи класного керівника 2.1.... Форми роботи класного керівника з батьками учнів 2.3. Робота класного керівника з окремими учнями 2.4.
КЛАСИФІКАЦІЯ ТА ФОРМИ ДИВЕРСІЙ…………………...…..14 2.1. Класифікація диверсій…………………………………….………14 2.2. Характеристика форм диверсії…………………………...……….19 РОЗДІЛ 3.
Загальна характеристика форм та видів цивільно правової відповідальності.........................................................................................................13 2.1. Суттєві особливості форм цивільно правової відповідальності....................13 2.2.
Сучасні та традиційні форми та методи позакласної роботи з іноземної мови Розділ 2. Власна методична розробка конкурсу як форми позакласної роботи з іноземних мов ...
Льодовикові форми рельєфу 2.1. Екзараційний рельєф, створений покривними льодовиками 2.2. Льодовиково акумулятивний рельєф, створений покривними льодовиками 2.4.... Форми рельєфу, створені льодовиками Розділ 3. Проблема льодовикових епох Висновки уривок У історії Землі неодноразово відбувалися великі оледеніння.
Виникнення та використання нетрадиційних форм навчання в Україні Розділ 2. Аналіз нетрадиційних формм навчання та їх вплив на якість навчального процесу в школі 2.1. Впровадження нетрадиційної форми уроків в загальноосвітній школі 2....
« 1 2 3 4 5 ... 9 10 »

Форма входа Реєстрація
Запам'ятати мене Забув пароль ?
Реклама

Топ 10 авторів
lessonz lessonz 4275
В'ячеслав ID:217
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 4275
 • Зареєстрований: 07.07.2011
vipbond vipbond 3057
Виктория Петровна ID:74
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 3057
 • Зареєстрована: 09.01.2011
k_alena k_alena 2317
Елена ID:565
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:немає
 • Робіт додано: 2317
 • Зареєстрована: 11.07.2012
Ангелина Ангелина 2138
Ангелина ID:213
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 2138
 • Зареєстрована: 05.07.2011
olga olga 1466
Ольга ID:184
 • Стать:Жінка
 • Группа: Продавці
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1466
 • Зареєстрована: 03.06.2011
uliya uliya 1449
Юлія Олександрівна ID:197
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1449
 • Зареєстрована: 19.06.2011
FPM-2007 FPM-2007 1023
Стороженко Андрій Юрійович ID:1255
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1023
 • Зареєстрований: 17.08.2014
Viktor Viktor 918
Віктор ID:273
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 918
 • Зареєстрований: 26.09.2011
mars1814 mars1814 868
Олександр ID:104
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 868
 • Зареєстрований: 16.02.2011
Nayka Nayka 546
Светлана ID:235
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:немає
 • Робіт додано: 546
 • Зареєстрована: 27.07.2011
СтатистикаОнлайн всього: 1
Гостей: 1
Користувачів: 0Всі партнери
Студенський каталог готових робіт © 2021 - Усі права застережено
Адміністрація сайту не несе відповідальності за матеріали, які розміщені користувачами.