Меню сайту

Нові користувачі
Maryna
Користувачі
26.02.2021
teddy
Користувачі
24.02.2021
zhyton_1002
Автори робіт
22.02.2021
Moran
Автори робіт
22.02.2021
Max
Автори робіт
19.02.2021
Ти користуєшся WEBMONEY?


аватар
Рокита Наталія Іванівна

Рейтинг: 10
аватар
Гринчук Катерина Ігорівна

Рейтинг: 10
Дубініна Яна Юріївна

Рейтинг: 115
Михальчук Сергій Богданович

Рейтинг: 10
аватар
Марина

Рейтинг: 10
аватар
Нехаєнко Ліза Володимирівна

Рейтинг: 10

Замовляйте роботи у професіоналів


Результати 401-450 з 5158 за запитом форми

3.1 Форма “Введення даних” Рис. 3.2 Режим перегляду архіву Рис 3.3 Форма „Перегляд розрахованих параметрів” Рис.
форми звітності Question 5 Етап вибору програмного засобу передбачає: a. вибір програмного забезпечення b. оптимізацію обліку c.... розрахунків в безготівковій формі b. виробництва та реалізації продукції c. розрахунків з постачальниками і покупцями Question 5 В теорії управлінського обліку інформація означає: a.
форми звітності c. кількість первинних документів Question 5 Етап вибору програмного засобу передбачає: a. вибір програмного забезпечення b.... розрахунків в безготівковій формі b. виробництва та реалізації продукції c. розрахунків з постачальниками і покупцями Question 5 В теорії управлінського обліку інформація означає: a.
...за продукцією 4 Виділяють головні форми технологій Виберіть одну правильну відповідь a. 3 b. 5 c. 2 d. 4 5 За якою технологією працюють автомобільні виробники: ...їх взаємозв”язок, порядок і форми кооперації, співвідношення по чисельності працівників, вартості обладнання, територіальному розміщенню – це: Виберіть одну правильну відповідь a. загальна структура b.
...реально практичних та ідеальних за формою проявів активності людини, спрямованих на пізнання або перетворення елементів життєдіяльності. Б. соціально психологічний метод, який використовується для оцінки міжособистісних емоційних ... певна система методів, форм, засобів і видів пізнання. Question 7 of 10 Під функцією конфлікту ми розуміємо А. ту роль, яку виконує конфлікт по ...
...реально практичних та ідеальних за формою проявів активності людини, спрямованих на пізнання або перетворення елементів життєдіяльності. Б. соціально психологічний метод, який використовується для оцінки міжособистісних емоційних ... певна система методів, форм, засобів і видів пізнання. Question 7 of 10 Під функцією конфлікту ми розуміємо А. ту роль, яку виконує конфлікт по ...
Вступ Розділ 1 Теретичні аспекти аналізу оплати праці в сільському господарстві 1.1 Економічна сутність оплати праці на підприємстві 1.2 Організаційно – економічна характеристика ВАТ «Перемога» Розділ 2 Аналіз оплати праці на підприємстві 2.1 Аналіз фонду оплати праці 2.2 Динаміка показників з оплати праці 2.3 Дослідження форм і систем оплати праці Розділ 3 Пропозиції щодо покращення аналізу оплати праці на підприємстві Висновки Список використаної літератури Об’єкт...
...та його сегментація 1.4 Форми і види страхування 1.4.1 Добровільна форма страхування 1.4.2 Обов‘язкова форма страхування 1.4.3 Класифікація ...
...в ринковій економіці є: а) формою необхідного продукту; б) формою додаткового продукту; в) формою економічної реалізації власності на робочу силу; г) всі відповіді правильні; д) всі ...
Порівняти форму державного режиму КНР та Французької Республіки. 4. Задача. У президентській республіці G президент створив Раду міністрів, призначив прем'єр міністра ... Проаналізувати особливості основних форм такого зв’язку та відмінності між ними. Розглянути порядок та підстави набуття та припинення кожної з форм зв’язку, спираючись ...
Результати групувань викладіть у формі статистичних таблиць, проаналізуйте їх, зробіть висновки. Таблиця 9 № квар тири Місце розташу вання Поверх Наявність телефону Загальна площа, м2 Вартість, ... Результати групувань викладіть у формі статистичних таблиць, проаналізуйте їх, зробіть висновки. 21. За даними табл. 9 складіть аналітичні групування, які б описали залежність вартості квартир ...
Поняття та ознаки адміністративно правової форми вирішення земельних спорів……………………………………………………….......32 2.2. Правова природа адміністративно правової форми вирішення земельних спорів………………………………………………………......44 Розділ 3.
...як і будь яка інша форма власності, має кількісний і якісний аспект. Кількісно власність представлена об'єктами привласнення та їх кількісною зміною в ході відтворення.... Розкриваючи специфіку акціонерної форми власності, вважається, що вона є складним економічним фе¬номеном, а саме: – частково особиста власність (невелика кількість акцій, які приносять незнач¬...
Форми організації суспільного виробництва та їхня еволюція Контрольні запитання до теми 3 1. Які основні ознаки суспільного виробництва ? 2....в цивілізаційному підході та розкрийте форми виявлення закономірностей переходу від однієї системи до іншої на прикладі кожної з перехідних форм. 3.
Шляхи формування, форми і типи власності в добу середньовіччя. 2. Феодальне господарство, його загальні риси та основні виробничі форми. 3.
форма господарських зв'язків між товаровиробниками та споживачами шляхом купівлі продажу товарів. Здійснення цих актів пов'язане із певними організаційно правовими ... форма господарських зв'язків між товаро¬виробниками та споживачами шляхом купівлі продажу товарів. Здійснення цих актів ніякою мірою не пов'язане ...
Question 7 Існують такі форми навчання у вищій школі: a. денна, заочна; b. дистанційна; c. ранкова. Question 8 До форм здобуття певного рівня освіти без ...
...життя Тест до теми 3 Форми організації суспільного виробництва та їхня еволюція Question 1 Виробництво – це процес: a. Об'єднання природних і трудових ресурсів b.... продуктивними силами, формою виробництва, духовною культурою b. релігійними, ментальними культурними цінностями c. ідеологічною і політичною надбудовою Question 2 Економічна система це : a.
...експортним потенціалом підприємства; освоєння нових форм науково технічного співробітництва; підготовка контрактного товару до процедури митного оформлення 91. До основних видів робіт, що виконуються відділом зовнішньоекономічної діяльності, ...прийняття рішення про засіб і форму виходу на зовнішній ринок здійснюються: співробітниками відділу зовнішньоекономічної діяльності; співробітниками відділу маркетингу; співробітниками комерційного відділу; співробітниками б...
продуктивними силами, формою виробництва, духовною культурою b. релігійними, ментальними культурними цінностями c. ідеологічною і політичною надбудовою Question 2 Балів: 1 Економічна система це : ... форма власності на ресурси та координація поведінки суб’єктів економіки c. обсяг випуску промислової продукції на одного працюючого Question 5 Балів: ...
Форми і методи відтворення 1.2. Визначення ефективності 2. Організаційно економічна характеристика 2.1. Загальна характеристика ТОВ “Буддеталь” та організаційна структура ... дослідження ефективності різних форм відтворення; 2. вплив на підприємство зовнішнього і внутрішнього середовища; 3. структура управління організацією. Просте і розширене відтворення основних робочих фондів ...
ТЕСТ ДО ТЕМИ 2 Question 1 Виникнення горизонтальної форми поділу праці на підприємстві пов'язане з ... a. наявністю ієрархічних зв’язків між окремими підрозділами b....язків підприємства Question 2 Вертикальна форма поділу праці на підприємстві зумовила ... a. появу невиробничих підрозділів підприємства b. розподіл цехів на основні, допоміжні, обслуговуючі c.
форма зв’язку між державами, між суб'єктами підприємницької діяльності стосовно спадщини в міжнародному економічному житті b. форма зв’язку між державами, між ...
Форми митного контролю. 3. Зони митного контролю. 4. Права митних органів щодо здійснення митного контролю. Особливі процедури митного контролю....розкрити мету митного контролю, його форми та принципи. При цьому треба зважати на те, що митні органи самостійно визначають форми та обсяги контролю, які мають бути ...
...а) об'єктами страхування; б) формами проведення страхування; в) статусом страхувальника; г) часом виникнення окремих видів страхування. 2. Існують такі галузі страхування: а) обов'язкове; б) ... Які форми страхування ви знаєте? а) Добровільне і обов'язкове; б) життя і загальне; в) особисте, майнове, відповідальності. 8.
Види та форма договорів 3.1. Класифікація договорів 3.2. Форма договору 3.3. Порядок укладання, виконання, зміни та розірвання договорів Висновки Література ...
Види та форма договорів с 1)Класифікація договорів; с 2)Форма договору; с.5б 3)Порядок укладання, виконання, зміни та розірвання договорів.
...функції господарського договору 1.7 форма господарського договору 1.8 порядок укладання господарських договорів 1.9 виконання господарських договорів 2. Договір та методика його укладення 2.... Робота з формами «прайс листы» і «проекти» 3.5.1. Оприбутковування товарів на склад 3.5.2 Формування і друк складської статистики 3....
...інформації, передусім слід назвати спеціальні форми імен – форми кличного відмінка (вокатива) та дієслів синтетичні імперативні форми 2 ої особи однини та 2 ої та 1 шої ...
...періодах та їх зміни за формою таблиці. Задача №4 За даними форми № 2 КБ «Звіт про прибутки та збит¬ки комерційного банку» проаналізувати динаміку та структуру ...
...діяльності на підприємстві 3.1 Форми державного регулювання інвестиційної діяльності 3.2 Прискорення обігу інвестицій на підприємстві Висновки Список використаної літератури У дипломній роботі були проаналізовані ...діяльності підприємства є дані: баланс (форма №1); звіту про фінансові результати (форма №2); звіту про рух грошових коштів (форма №3); звіту про власний капітал (форма №4); ...
Форми, методи, засоби формування громадянських почуттів молодших школярів у позаурочній діяльності Висновки до розділу II Загальні висновки Список використаної літератури Додатки ...педагогічні умови комплексної реалізації інноваційних форм громадянського виховання учнів у навчально виховному процесі та позакласній виховній роботі. У цьому контексті Л.
Форми критики. Контрольні питання до лекції 4 1. Культура спілкування та ділове листування. 2. Спілкування через візитку. 3. Робота з відвідувачами.... Форма проведення: письмово (обмін файлами). Рекомендації щодо підготовки до практичного заняття: 1. Опрацюйте теоретичний матеріал теми №6. 2.
сукупність навчальних занять та різних форм виховної роботи b. динамічна взаємодія вихователів і вихованців, спрямована на формування особистості вихованця c. навчально виховний процес Question5 Балів: 1 ... визначення сутності процесу навчання, його форм, закономірностей і т.п. c. конструювання педагогічної діяльності суб’єктів викладання Question10 Балів: 1 Об’єктом дослідження дидактики є Виберіть ...
...зміст, порядок складання і подання форми №1 Баланс, аналіз його показників та їх використання в управлінні підприємством. Методологічно та організаційно Баланс є невід’ємним елементом всієї ...П(С)БО 2 «Баланс», формою як складова річних, квартальних та місячних бухгалтерських звітів, надсилається в обов’язковому порядку регіональним статистичним органам, а також вищестоящим організаціям, ...
сукупність навчальних занять та різних форм виховної роботи Question 5 Балів: 1 Від чого, головним чином, залежить розвиток здібностей і талантів особистості Виберіть одну правильну відповідь ... визначення сутності процесу навчання, його форм, закономірностей і т.п. b. конструювання педагогічної діяльності суб’єктів викладання c. впровадження інноваційних технологій навчання Question 10 Балів: 1 ...
...економічне благо, що немає товарної форми, її надають людям, котрим вона потрібна, у формі цілеспрямованої корисної дії чи обслуговування. Споживна вартість здатність речі задовольнити певну потребу ...
...в журналі реєстрації господарських операцій (форма № 1), тобто скласти бухгалтерські проводки, використовуючи план рахунків компанії „Speed”. 2. Перенести записи з журналу реєстрації господарських операцій (ф.... Скласти Балансовий звіт підприємства (Додаток, форма № 6), використовуючи залишки балансових рахунків на кінець звітного періоду (табл.1). 2. Зробити розрахунки відносних показників платоспроможності, заборгованості, рентабельності, оборотності (...
Якою є форма трудового договору в більшості держав Європи? 7. Які види трудового договору розповсюджені в державах Європи і США? Завдання 4 1.... Форма звітності для завдань: Контрольні питання Коротка відповідь на питання 1. 2. ТЕСТЫ (ВСЕГО 150 ОТВЕТОВ 100 ГРН) ТЕСТ ДО ТЕМИ ...
...відомості, заповнити фінансову звітність: "Баланс" (форма 1), "Звіт про фінансові результати" (форма 2), “Звіт про рух грошових коштів” (форма 3), “Звіт про власний капітал” (форма 4), ...
...изложен(нн)ы в языковой форме. Наконец в третьих язык нужен для того чтобы человек мог с его помощью выразить свои мысли чувства эмоции.... Какая из форм национального языка существует только в устной форме и служит для обиходно бытового общения? а) территориальные диалекты; б) просторечие; в) жаргоны; ...
...в журналі реєстрації господарських операцій (форма № 1), тобто скласти бухгалтерські проводки, використовуючи план рахунків компанії „Pride”. 2. Перенести записи з журналу реєстрації господарських операцій (ф.... Скласти Балансовий звіт підприємства (Додаток, форма № 6), використовуючи залишки балансових рахунків на кінець звітного періоду (табл.1). 2. Зробити розрахунки відносних показників платоспроможності, заборгованості, рентабельності, оборотності (...
...заранее оговоренных документов, соответствует такой форме расчетов как: a. авансовый платеж b. открытый счет c. аккредитив d. инкассо Question 2 Форма расчетных отношений между экспортером и ...
...надходжень Question 2 Залежно від форми отримання розрізняють доходи: a. грошові b. чисті c. натуральні Question 3 Номінальні доходи – це: a.... виражена в грошовій формі кількість благ та послуг, які фактично споживаються населенням c. рівень задоволення потреб в матеріальних і духовних благах Question 9 Бюджет ...
Форми вчинення договору дарування 3. Елементи договору дарування 3.1 Предмет договору дарування 3.2. Форма договору дарування 4.
Періоди виникнення першої форми бухгалтерської звітності “Баланс” 3. Особливості розвитку вчення про бухгалтерську звітність 4. Основні критерії класифікації звітності 5....що свідчить підпис на заповненій формі звітності? 5. Які переваги та недоліки подання звітності в електронній формі? 6. Яка різниця між бланками фінансової звітності та бланками ...
ПИТАННЯ ДО КОМПЛЕКСНОГО ДЕРЖАВНОГО ЕКЗАМЕНУ З ЕКОНОМІЧНОЇ ТЕОРІЇ (ЗАОЧНА ФОРМА НАВЧАННЯ) 1. Становлення і основні етапи розвитку економічної теорії як науки. 2. Складові частини сучасної економічної теорії: предмет дослідження. 3.... Власність: сутність, форми і місце в економічній системі. 13. Корпоративна (акціонерна) власність. 14. Типи економічних систем 15. Суспільне виробництво. Фактори виробництва, їх взаємодія.
Форми і методи діяльності державних органів та органів місцевого самоврядування 3. Нормотворчі, представницькі, координаційні, контролюючі, установчі, охоронні, міжнародні функції Президента України ... Місцеве самоврядування як форма народовладдя та прав територіальної громади на самостійне вирішення питань місцевого значення 14. Організаційно правові форми та методи роботи BP 15.
Кредит: форми, види і джерела його формування 1.3. Особливості кредитування будівництва, капітальних вкладень і в режимі овердрафт 1.4....і позичальником тільки в письмовій формі, які визначають взаємні зобов'язання та відповідаль ність сторін і не можуть змінюватися в односторонньому порядку без згоди обох сторін.
...У світі існує чимало різних форм організації спільного фінансування. Незалежно від національної специфіки, назв та особливостей формування, сучасного регламентування національним законодавством діяльності таких інститутів можна виділити ...спільного фінансування можуть існувати у формі як юридичних осіб, так і без створення юридичної особи. У першому випадку інвестиційні фонди створюються як акціонерні товариства або товариства ...
« 1 2 ... 7 8 9 10 »

Форма входа Реєстрація
Запам'ятати мене Забув пароль ?
Реклама

Топ 10 авторів
lessonz lessonz 4275
В'ячеслав ID:217
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 4275
 • Зареєстрований: 07.07.2011
vipbond vipbond 3057
Виктория Петровна ID:74
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 3057
 • Зареєстрована: 09.01.2011
k_alena k_alena 2317
Елена ID:565
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:немає
 • Робіт додано: 2317
 • Зареєстрована: 11.07.2012
Ангелина Ангелина 2138
Ангелина ID:213
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 2138
 • Зареєстрована: 05.07.2011
olga olga 1466
Ольга ID:184
 • Стать:Жінка
 • Группа: Продавці
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1466
 • Зареєстрована: 03.06.2011
uliya uliya 1449
Юлія Олександрівна ID:197
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1449
 • Зареєстрована: 19.06.2011
FPM-2007 FPM-2007 1023
Стороженко Андрій Юрійович ID:1255
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1023
 • Зареєстрований: 17.08.2014
Viktor Viktor 918
Віктор ID:273
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 918
 • Зареєстрований: 26.09.2011
mars1814 mars1814 868
Олександр ID:104
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 868
 • Зареєстрований: 16.02.2011
Nayka Nayka 546
Светлана ID:235
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:немає
 • Робіт додано: 546
 • Зареєстрована: 27.07.2011
СтатистикаОнлайн всього: 3
Гостей: 3
Користувачів: 0Всі партнери
Студенський каталог готових робіт © 2021 - Усі права застережено
Адміністрація сайту не несе відповідальності за матеріали, які розміщені користувачами.