Меню сайту

Нові користувачі
Maryna
Користувачі
26.02.2021
teddy
Користувачі
24.02.2021
zhyton_1002
Автори робіт
22.02.2021
Moran
Автори робіт
22.02.2021
Max
Автори робіт
19.02.2021
Який курс найскладніший?


аватар
Ирина Сергеевна

Рейтинг: 10
аватар
Мороз Давид петрович

Рейтинг: 10
аватар
Височин Марія Анатоліївна

Рейтинг: 10
аватар
Копилова Софія Андріївна

Рейтинг: 11
аватар
Колеснік Наталія Леонідівна

Рейтинг: 10
Романенко Маргарита Андріївна

Рейтинг: 10

Замовляйте роботи у професіоналів


Результати 451-500 з 1807 за запитом функціонуванні

Світовий досвід функціонування систем охорони здоров’я в економічно розвинених країнах світу 1.2. Значення ринку страхування для економічного розвитку України 1.3.
...1.2 Особливості реалізації та функціонування фінансів на підприємствах різних форм власності та видів діяльності 1.3 Фінансові ресурси підприємств, їх склад і джерела формування 1....
Законодавча та нормативно методична база функціонування фондового ринку України (огляд і коментар) Задача № 8 Розробити стратегію хеджування опціонними контрактами для учасника ринку, що має намір через ...
Елементи результативності функціонування виробничих систем…………11 1.3. Концепція щорічного підвищення якості ДЖ . Джурана AQI……………..15 Розділ 2.
Моделі функціонування СЕП 4. Технологія автоматизації міжбанківського кредитування Література
Раціональна реконструкція функціонування господарства (від архаїки до Нового часу)BR> 4. Філософські погляди С.М. БулгаковаBR> ВисновкиBR> Список використаної літератури BR> BR> Дослідження ...
Лізингові операції та механізми їх функціонування 1.2. Основи ефективності лізингових операцій 1.3. Особливості лізингових операцій Висновки до розділу 1 РОЗДІЛ 2.
...економічних відносин 1.2 Принципи функціонування міжнародних економічних відносин 2. Міжнародна біржова торгівля 2.1 Роль та місце біржі в економіці 2.2 Сутність міжнародної біржової ...
...економічних відносин 1.2 Принципи функціонування міжнародних економічних відносин 2. Проблема зовнішньої заборгованості країн, шляхи і механізми її вирішення 2.1 Причини та наслідки зовнішньої заборгованості ...
...бізнес проекту у вітчизняній практиці функціонування підприємств 1.2. Концепція проекту у проектному аналізі 1.3. Особливості класифікації бізнес проектів та їх основні властивості 1.4.
...власності як соціально економічна основа функціонування еконо¬мічної системи 4. Процес реформування відносин власност ів Україні Висновки Література
Аналіз функціонування ринку лізингових послуг України за 2007 2011 роки 3. Проблеми та перспективи розвитку українського ринку лізингових послуг Висновки Список використаних ...
...матеріальні активи та особливості їх функціонування у фінансово господарській діяльності підприємства 1.1 Малоцінні необоротні матеріальні активи як об’єкт бухгалтерського обліку, аудиту та аналізу їх ...
Вступ Розділ 1 Теоретичні основи грошово кредитного регулювання економіки України 1.1 Модель грошового ринку та механізм його функціонування 1.2 Сутність та складові грошової пропозиції, методика розрахунку грошових агрегатів 1.3 Попит на гроші та його графічна інтерпретація ...
...1.1 Теоретично методологічні основи функціонування міжнародних розрахунків та кореспондентських відносин 1.2 Загальні основи організації фінансового моніторингу в системі міжнародних розрахунків та кореспондентських відносин 1....
Функціонування вільних економічних зон в Україні Завдання 1.1 Дані для виконання: Підприємство дало доручення уповноваженому банку придбати 1500 доларів США ...
Особливості організації та функціонування фінансів АТ 1.3. Формування та розподіл прибутку АТ 2. Характеристика ТОВ Первомайський «Райагробуд» 2.1.
Ситуація – дослідження ефективності створення і функціонування кадрового резерву на підприємстві 3. Для складання кейсу була використана інформація з Інтернет – джерел та даних, які були надані керівництвом ...
Організаційні засади функціонування бюджетної організації.........8 Розділ 3. Індивідуальне завдання: 3.1. Структура установи, права та обовязки працівників 13 3.2.
Аналіз світового досвіду функціонування інжинірингу та франчайзингу в розвинених країнах світу РОЗДІЛ 3. Сучасний розвиток інжинірингу і франчайзингу в Україні
Особливості функціонування акціонерного товариства 5. Порядок припинення діяльності та ліквідації акціонерного товариства Література
Механізм функціонування акціонерних товариств Розділ 4. Становлення та діяльність товариств на Україні Висновки Список використаної літератури
Принципи функціонування акціонерних товариств 2.1. Створення акціонерного товариства 2.2. Управління акціонерним товариством 2.3. Установчий капітал акціонерного товариства 3.
Детальна характеристика одного з напрямів функціонування ТНК (виробнича діяльність, фінанси, маркетинг, бухгалтерський облік, управління кадрами тощо) 4. Організаційна структура ТНК, форми присутності на зарубіжних ринках 5.
Детальна характеристика одного з напрямів функціонування ТНК (виробнича діяльність, фінанси, маркетинг, бухгалтерський облік, управління кадрами тощо) 4. Організаційна структура ТНК, форми присутності на зарубіжних ринках 5.
Вступ Розділ 1 Теоретичні додаткової вартості та її форм 1.1 Поняття та форми додаткової вартості 1.2 Думки вчених з приводу функціонування додаткової вартості 1.3. Норма і маса додаткової вартості Розділ 2 Дослідження формування додаткової вартості на ТОВ «Майстер» 2.1 ...
3 Процес планування як основа функціонування корпорації……….. 3.1 Стратегічні напрямки розвитку і об’єкти планування........................................................................................................ 3.2 Поточне фінансове планування………………………………... Висновок………………………………………………………………… Список використаної літератури……………………………………….
Механізм функціонування СОТ 1.3. Практика застосування тарифних і нетарифних інструментів членами СОТ для забезпечення інтересів на внутрішньому та зовнішньому ринках РОЗДІЛ ...
Функціонування економічної теорії на сучасному етапі Розділ 2. Теоретично методичні основи економічної теорії 2.1. Характеристика, предмет та об'єкт економічної ...
...роботи облікового працівника в умовах функціонування автоматизованої системи обліку Література
Проблеми функціонування фінансової системи України та можливі шляхи їх подолання 21 Висновки та пропозиції 27 Список використаних джерел 30
Світовий досвід функціонування систем охорони здоров’я в економічно розвинених країнах світу 1.2. Значення ринку страхування для економічного розвитку України; 1.3.
Детальна характеристика одного з напрямів функціонування ТНК (виробнича діяльність, фінанси, маркетинг, бухгалтерський облік, управління кадрами тощо) 4. Організаційна структура ТНК, форми присутності на зарубіжних ринках 5.
...системи та опис алгоритмів її функціонування………... 4. Опис вхідних, вихідних даних та інтерфейсу системи…………………… 5. Контрольний приклад………..…………..……………………….…...…… Висновки…………………………………………….….……..………………… Список використаної літератури………………………………………… Додатки…………………………..………………………………………………
Question 1 of 15 Важливим чинником психічного і фізичного старіння людини є: 1) негативна модальність суб'єктивного відношення до себе; 2) оптимальне функціонування особистості старої людини; 3) віра в себе, свої здібності і прагнення до спілкування. Question 2 of 15 До судинних захворювань ...
Основи функціонування інвестиційних банків Розділ 2. Аналіз інвестиційних послуг КБ «Мегабанк» 2.1 Загальна характеристика КБ «Мегабанк» 2.2 Аналіз інвестиційних послуг ...
...1 Суть та економічні передумови функціонування платежів за спеціальне використання природних ресурсів 1.2 Ретроспективний аналіз справляння платежів за спеціальне використання природних ресурсів 1.3 Контроль ...
...розвиток наукової творчості як засоби функціонування національної системи науково технічної інформації в Україні Висновки Література
...1 Суть та економічні передумови функціонування платежів за спеціальне використання природних ресурсів 1.2 Ретроспективний аналіз справляння платежів за спеціальне використання природних ресурсів 1.3 Контроль ...
Методика визначення ефективності функціонування спільного підприємства Література
Функціонування економічної теорії на сучасному етапі Розділ 2. Теоретично методичні основи економічної теорії 2.1. Характеристика, предмет та об'єкт економічної ...
Функціонування хірургічного відділення 3.2. Організація роботи, кадрове і матеріально технічне забезпечення (на прикладі невідкладної швидкої допомоги лікарні) 3.3.
Вступ Розділ 1 специфіка ефективності використання оборотних коштів 1.1 Роль і значення оборотних коштів в діяльності підприємства 1.2 Юридична база функціонування оборотних коштів 1.3 Оцінка структури і динаміки оборотних коштів підприємств України 1.4 Зарубіжний досвід управління оборотними коштами Розділ ...
...та в організації і забезпеченні функціонування державного сектору економіки 1.2. Державна регуляторна політика у сфері господарської діяльності 1.3. Загальні поняття про засоби державного регулювання ...
...та в організації і забезпеченні функціонування державного сектору економіки 1.2. Державна регуляторна політика у сфері господарської діяльності 1.3. Загальні поняття про засоби державного регулювання ...
...правові основи та організаційна структура функціонування системи фінансового моніторингу в Україні … 8 1.3.Суб’єкти у системі фінансового моніторингу … 12 Розділ ІІ.
...конкуренція та конкурентоспроможність та їх функціонування в увомах ринкової економіки.
...та межі державного втручання у функціонування ринку цінних паперів…………………………6 1.2. Контролювання обігу цінних паперів на фондовому ринку………………………………………………………………21 Розділ 2.
Інструментарій функціонування фондового ринку 1.3. Державне регулювання операцій з цінними паперами на фондовому ринку України 1.4. Висновки 2.
...України 1.2 Історія утворення, функціонування і розвитку кредитних спілок 1.3 Функціонально правові аспекти організації кредитних спілок в Україні 1.4 Аналіз формування кредитних ресурсів, ...
« 1 2 ... 8 9 10

Форма входа Реєстрація
Запам'ятати мене Забув пароль ?
Реклама

Топ 10 авторів
lessonz lessonz 4275
В'ячеслав ID:217
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 4275
 • Зареєстрований: 07.07.2011
vipbond vipbond 3057
Виктория Петровна ID:74
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 3057
 • Зареєстрована: 09.01.2011
k_alena k_alena 2317
Елена ID:565
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:немає
 • Робіт додано: 2317
 • Зареєстрована: 11.07.2012
Ангелина Ангелина 2138
Ангелина ID:213
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 2138
 • Зареєстрована: 05.07.2011
olga olga 1466
Ольга ID:184
 • Стать:Жінка
 • Группа: Продавці
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1466
 • Зареєстрована: 03.06.2011
uliya uliya 1449
Юлія Олександрівна ID:197
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1449
 • Зареєстрована: 19.06.2011
FPM-2007 FPM-2007 1023
Стороженко Андрій Юрійович ID:1255
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1023
 • Зареєстрований: 17.08.2014
Viktor Viktor 918
Віктор ID:273
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 918
 • Зареєстрований: 26.09.2011
mars1814 mars1814 868
Олександр ID:104
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 868
 • Зареєстрований: 16.02.2011
Nayka Nayka 546
Светлана ID:235
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:немає
 • Робіт додано: 546
 • Зареєстрована: 27.07.2011
СтатистикаОнлайн всього: 1
Гостей: 1
Користувачів: 0Всі партнери
Студенський каталог готових робіт © 2021 - Усі права застережено
Адміністрація сайту не несе відповідальності за матеріали, які розміщені користувачами.