Меню сайту

Нові користувачі
Maryna
Користувачі
26.02.2021
teddy
Користувачі
24.02.2021
zhyton_1002
Автори робіт
22.02.2021
Moran
Автори робіт
22.02.2021
Max
Автори робіт
19.02.2021
Чи пишете ви самі роботи?


аватар
Галик Василь Богданович

Рейтинг: 10
аватар
Ирина Сергеевна

Рейтинг: 10
Шамеян Алена Юрьевна

Рейтинг: 11
аватар
Янчук Олександр Володимирович

Рейтинг: 10
Молотков Юрий Георгиевич

Рейтинг: 13.9
аватар
Зубко Катерина

Рейтинг: 10

Замовляйте роботи у професіоналів


Результати 451-500 з 2304 за запитом фінансовому

ВСТУП 3 РОЗДІЛ 1. МЕТОДИКА ОЦІНКИ ДІЯЛЬНОСТІ СУБ’ЄКТІВ МАЛОГО ПІДПРИЄМНИЦТВА ДЛЯ ПІДВИЩЕННЯ ІНВЕСТИЦІЙНОЇ АКТИВНОСТІ ФІНАНСОВИХ ПОСЕРЕДНИКІВ 5 1.1 Сучасні ...
Поняття, визнання та класифікація фінансових результатів 2. Значення та завдання обліку витрат, доходів та фінансових результатів автотранспортних підприємств 3. Характеристика господарської діяльності та організації фінансового ...
Поняття, визнання та класифікація фінансових результатів 2. Значення та завдання обліку витрат, доходів та фінансових результатів автотранспортних підприємств 3. Характеристика господарської діяльності та організації фінансового ...
ДЖЕРЕЛА ФОРМУВАННЯ ФІНАНСОВИХ РЕСУРСІВ 1.1 Прибуток і амортизаційні відрахування 1.2 Кредиторська заборгованість та ресурси від продажу цінних паперів 1.3 Кредит та інші надходження фінансових ресурсів РОЗДІЛ 2.
Основні завдання та джерела аналізу фінансового стану підприємства 2. Характеристика фінансово господарської діяльності Хлібокомбінату Олександрівського РСТ та постановки аналітичної роботи 3.
Поняття, особливості та види фінансово правових норм 2. Фінансово правові відносини, їх зміст і особливості 3. Суб'єкти фінансового права і фінансових правовідносин Література
ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ АНАЛІЗУ ФІНАНСОВОГО СТАНУ ПІДПРИЄМСТВА..........................................................................................................5 2. КОМПЛЕКСНИЙ АНАЛІЗ ФІНАНСОВОГО СТАНУ (НА ПРИКЛАДІ ПІДПРИЄМСТВА ТОВ «ТОЧМАШ»).........................................22 2.1.
Сутність і структура фінансового менеджменту кредиторської заборгованості підприємства 5 1.1. Економічна сутність кредиторської заборгованості та її види 5 1.2. Особливості фінансового менеджменту кредиторської заборгованості підприємства 10 ...
Фінансове право як галузь права та його місце в правовій системі 2. Особливості предмету фінансового права 3. Метод фінансового права 4.
Теоретичні аспекти вивчення інформаційної бази фінансового менеджменту 1.1. Суть та характеристика інформаційної бази фінансового менеджменту 1.2. Головні особливості інформаційного забезпечення фінансового менеджменту 1.3.
Теоретичні основи фінансової стратегії розвитку промислового комплексу 1.1 Визначення понять «фінансової стратегії розвитку» та «промислового комплексу» 1.2.
Вступ Розділ 1 Теоретичні основи фінансової діяльності підприємства як об’єкту контролінгу 1.1 Сутність і необхідність контролінгу в діяльності підприємства 1.2 Методика контролінгу фінансової діяльності підприємства Розділ 2 Аналіз ...
Теоретико методологічні засади фінансового 5 забезпечення інвестиційної діяльності 1.1. Суть та порядок здійснення інвестиційної діяльності підприємств 5 1.2.... ФІНАНСОВЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ІНВЕСТИЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ТА ЕКОНОМІЧНА ЕФЕКТИВНІСТЬ 11 2.1. Характеристика методів оцінювання ефективності капіталовкладень 11 2.2.
ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ АНАЛІЗУ ФІНАНСОВИХ РЕЗУЛЬТАТІВ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА 1.1 Загальна характеристика діяльності підприємства зв’язку 1.2 Формування фінансових ресурсів та їх використання 1....
Поняття і значення фінансового контролю 2. Підстави для класифікації фінансового контролю 3. Державний зовнішній фінансовий контроль 4. Державний внутрішній фінансовий контроль Висновки Література
Теоретичні основи джерел формування фінансових ресурсів підприємств 1.1. Статутний капітал підприємства 1.2. Прибуток і амортизаційні відрахування 1.3. Позичковий капітал підприємства Розділ 2. Практичні аспекти організації фінансових ресурсів ВАТ “Шполянське АТП – 17150” ...
Методологічні аспекти фінансового забезпечення заходів фізичної культури і спорту 1.1. Фінансове забезпечення фізичної культури і спорту............................................5 1.2.
Місце інституту фінансового контролю в системі фінансового права 2. Фінансовий контроль: поняття і зміст 3. Сучасні проблеми та перспективи розвитку фінансового контролю в ...
Вступ 1 Об’єктивна необхідність державного регулювання фінансового ринку в Україні 2 Мета, основні цілі та форми державного регулювання фінансового ринку, його нормативно правова база 3 Органи державного ...
ТЕОРЕТИЧНІ АСПЕКТИ ОРГАНІЗАЦІЇ ФІНАНСОВО РОЗРАХУНКОВИХ ОПЕРАЦІЙ 1.1. Поняття та види розрахунків в Україні 1.2. Форми безготівкових розрахунків в Україні 1.3.... Особливості обліку фінансово розрахункових операцій 1.5. Порядок здійснення контролю за фінансово розрахунковими операціями РОЗДІЛ ІІ. АНАЛІЗ ФІНАНСОВО РОЗРАХУНКОВИХ ОПЕРАЦІЙ В ЧФ ВАТ ...
Теоретичні основи самофінансування як методу фінансового забезпечення підприємства 1.1 Класифікація внутрішніх джерел фінансування підприємства 1.2 Види самофінансування підприємств 1.3. Аналіз джерел фінансових ресурсів і їх використання Розділ ...
Форми, методи та види фінансового контролю 3. Органи фінансового контролю 4. Правові основи здійснення фінансового контролю органами державної податкової служби України 5. Аудиторський контроль Література
Взаємозв’язок фінансової безпеки й фінансової стійкості підприємства Висновки Список використаних джерел
Значення і основні принципи фінансової звітності про рух грошових коштів 2. Характеристика фінансово господарської діяльності ТОВ «Українські макарони» 3. Облікова політика підприємства та її вплив ...
...джерела аналізу показників ефективності використання фінансових ресурсів підприємства 2. Характеристика фінансово господарської діяльності підприємства та постановка аналітичної роботи 3. Аналіз основних показників ефективності використання фінансових ресурсів ...
Розрахунок середніх величин у фінансовому аналізі 3. Методи фінансового аналізу 4. Аналітична ситуація 5. Задача № 13 Власний капітал компанії «Ромашка» складає 3000 ...
Зміст управління фінансовими ризиками. Методи розрахунку ризиків 3. Способи уникнення та нейтралізації фінансових ризиків. Страхування ризиків. Використання механізмів диверсифікації 4. Задача Вихідні дані.
...відповідальності за порушення в галузі фінансової діяльності в системі юридичної відповідальності……………………………………………...…..6 Розділ 2. Характеристика видів відповідальності за порушення бюджетного законодавства…………………………………………………………………………...9 2.1. Фінансово правова відповідальність за порушення бюджетного ...
Теоретичні основи функціонування міжнародного фінансового ринку............6 2. Оцінка сучасного стану міжнародного фінансового ринку..............................13 3. Засоби регулювання світового фінансового ринку............................................18 4.
Мета та завдання фінансового планування на підприємстві 3. Методи фінансового планування 4. Фінансовий план підприємства, його структура 5. Приклад фінансового плану підприємства ТОВ «Хміль ...
Характеристика системи показників, що характеризують фінансовий стан позичальника…………………………………………………………….. 3 1.1 Процедури оцінки фінансового стану та кредитоспроможності позичальників………………………………………………………………….. 3 1.2 Досвід застосування методів оцінки фінансового ...
Сутність, види та аналіз доходності фінансових інвестицій 3. Задача № 8 На основі даних фінансової звітності проаналізуйте показники фінансової стійкості (платоспроможності) підприємства. Отримані висновки обгрунтуйте.
Теоретико методичні підходи щодо діяльності фінансово кредитних установ в системі фінансового моніторингу 1.1. Місце ризику використання банків для легалізації незаконних коштів у системі банківських ризиків ...
Місце інституту фінансового контролю в системі фінансового права 2. Фінансовий контроль: поняття і зміст 3. Сучасні проблеми та перспективи розвитку фінансового контролю в ...
Теоретичні підходи до розроблення фінансового плану.......................15 3. Розроблення фінансового плану підприємства.......................................31 4. Порівняльний аналіз фінансового стану “Київенерго” планового року та звітного періоду................................................................................................
...ВИТРАТ І ДОХОДІВ ДІЯЛЬНОСТІ ТА ФІНАНСОВИХ РЕЗУЛЬТАТІВ 7 1.1. Нормативно правові засади створення і функціонування суб’єктів малого підприємництва 7 1.2....витрат і доходів діяльності та фінансових результатів суб’єктів малого підприємництва 14 1.3. Організаційно технологічні особливості діяльності підприємства та їх вплив на побудову обліку 20 ...
КОМПЛЕКСНИЙ АНАЛІЗ ФІНАНСОВОГО СТАНУ ТЗОВ СП «ХЕМОСВІТ ЛУЦЬКХІМ» ЗА 2010 2011 РОКИ ..…………………… 2.1. Загальна оцінка фінансового стану ……………………… 2.2. Аналіз фінансової стійкості …..…………………………..
КОМПЛЕКСНИЙ АНАЛІЗ ФІНАНСОВОГО СТАНУ ТЗОВ «КОВАЛЬСЬКО ПРЕСОВЕ ПІДПРИЄМСТВО» ЗА 2009 2011 РОКИ…….. 2.1. Загальна оцінка фінансового стану……………………………… 2.2. Аналіз фінансової стійкості…………………………………………...
...Грошовий ринок як складова частина фінансового ринку 1.2 Інструменти грошового ринку 1.3 Попит та пропозиція на грошовому ринку 1.4 Інструменти облікового ринку грошей ... Ринок похідних фінансових інструментів 2.1 Економічна сутність та класифікація похідних фінансових інструментів 2.2 Історія розвитку ринку строкових угод 2.3 Характеристика ...
...Задача № 8 На основі даних фінансової звітності проаналізуйте показники фінансової стійкості (платоспроможності) підприємства. Отримані висновки обгрунтуйте. Показник 2003 2004 Нормативне значення Відхилення 03/02 03/НЗ ...
Задача № 6 На основі даних фінансової звітності проаналізувати фінансову стійкість підприємства. Отримані висновки обгрунтуйте. Таблиця 2 Вихідні дані Показник На початок року, тис. грн.
Задача № 7 На основі даних фінансової звітності проаналізуйте показники ліквідності підприємства. Отримані висновки обгрунтуйте. Таблиця 2 Вихідні дані Показник 2005 2006 Нормативне значення Відхилення 2006/2005 ... Задача № 8 На основі даних фінансової звітності проаналізуйте показники фінансової стійкості (платоспроможності) підприємства. Отримані висновки обгрунтуйте. Таблиця 3 Аналіз показників фінансової стійкості підприємства.
Фінансовий ринок: передумови його створення і функціонування. Складові елементи фінансового ринку ....................................................... 9 2.1. Передумови створення і фінансування фінансового ринку …..
Поняття фінансової діяльності органів місцевого самоврядування в Україні........................................................................................................................11 Розділ 2. Аналіз формування фінансових ресурсів органів місцевого самоврядування........................................................................................................19 2.1.
Фінансова санація 2.1. Фінансова криза на підприємстві та причини її виникнення 2.2. Економічна сутність фінансової санації 2.3.
Які існують компоненти фінансової звітності? 4. Якісні характеристики фінансової звітності 6. Принципи бухгалтерського фінансового обліку 7. Відображення в обліку списання суми накопиченої амортизації нематеріальних ...
...що характеризують структуру капіталу та фінансову незалежність підприємства, показників ліквідності та платоспроможності на основі даних з форми № 1 (затвердженої наказом Мінфіна від 31.03.99 № 87) ...що характеризують структуру капіталу та фінансову незалежність підприємства: – коефіцієнт фінансового левериджу 0,5; – коефіцієнт незалежності (автономії) > 0,5; – коефіцієнт фінансової стабільності > 1 Показники ліквідності та платоспроможності: – кое...
ВПЛИВ ПАСИВІВ БАНКІВ НА ФІНАНСОВУ СТАБІЛЬНІСТЬ ДЕРЖАВИ..................................................................................................................17 2.1. Основні індикатори фінансової стабільності держави...................................17 2.2. Аналіз ресурсної бази банків України та її ...
Загальна характеристика фінансових джерел санації підприємств Розділ 2. Аналз фінансово господарської діяльності пдприємства 2.1. Оцінка фінансового стану підприємства, її необхідність і значення ...
...що характеризують структуру капіталу та фінансову незалежність підприємства, показників ліквідності та платоспроможності на основі даних з форми № 1 (затвердженої наказом Мінфіна від 31.03.99 № 87) ...що характеризують структуру капіталу та фінансову незалежність підприємства: – коефіцієнт фінансового левериджу 0,5; – коефіцієнт незалежності (автономії) > 0,5; – коефіцієнт фінансової стабільності > 1 Показники ліквідності та платоспроможності: – кое...
« 1 2 ... 8 9 10

Форма входа Реєстрація
Запам'ятати мене Забув пароль ?
Реклама

Топ 10 авторів
lessonz lessonz 4275
В'ячеслав ID:217
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 4275
 • Зареєстрований: 07.07.2011
vipbond vipbond 3057
Виктория Петровна ID:74
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 3057
 • Зареєстрована: 09.01.2011
k_alena k_alena 2317
Елена ID:565
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:немає
 • Робіт додано: 2317
 • Зареєстрована: 11.07.2012
Ангелина Ангелина 2138
Ангелина ID:213
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 2138
 • Зареєстрована: 05.07.2011
olga olga 1466
Ольга ID:184
 • Стать:Жінка
 • Группа: Продавці
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1466
 • Зареєстрована: 03.06.2011
uliya uliya 1449
Юлія Олександрівна ID:197
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1449
 • Зареєстрована: 19.06.2011
FPM-2007 FPM-2007 1023
Стороженко Андрій Юрійович ID:1255
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1023
 • Зареєстрований: 17.08.2014
Viktor Viktor 918
Віктор ID:273
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 918
 • Зареєстрований: 26.09.2011
mars1814 mars1814 868
Олександр ID:104
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 868
 • Зареєстрований: 16.02.2011
Nayka Nayka 546
Светлана ID:235
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:немає
 • Робіт додано: 546
 • Зареєстрована: 27.07.2011
СтатистикаОнлайн всього: 1
Гостей: 1
Користувачів: 0Всі партнери
Студенський каталог готових робіт © 2021 - Усі права застережено
Адміністрація сайту не несе відповідальності за матеріали, які розміщені користувачами.