Меню сайту

Нові користувачі
Maryna
Користувачі
26.02.2021
teddy
Користувачі
24.02.2021
zhyton_1002
Автори робіт
22.02.2021
Moran
Автори робіт
22.02.2021
Max
Автори робіт
19.02.2021
Скільки буде 2+2 x 2=


аватар
Маріанна-Оксана

Рейтинг: 10
аватар
Книш Юлія Володимирівна

Рейтинг: 10
аватар
Липовецька Юлія Володимирівна

Рейтинг: 10
Козловський Вадим Леонідович

Рейтинг: 10
Вакоріна Злата Едуардівна

Рейтинг: 10
Харитон Марина Володимирівна

Рейтинг: 16

Замовляйте роботи у професіоналів


Результати 51-100 з 2304 за запитом фінансовому

ТЕОРЕТИЧНІ АСПЕКТИ ФІНАНСОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ КОМЕРЦІЙНОГО БАНКУ ТА УПРАВЛІННЯ НЕЮ 1.1. Сутність фінансової діяльності комерційного банку та її складові 1.2.
...господарської діяльності підприємства; 2) аналізу фінансової діяльності підприємства; 3) аналізу фінансово господарської діяльності підприємства; 4) аналізу виробничого обліку; 5) аналізу бухгалтерської звітності 5.
Принципи та етапи підготовки фінансової звітності 1.3. Характеристика фінансово господарської діяльності та постановки обліку на Універсальній конторі матеріально технічного забезпечення облспоживспілки Розділ 2.
Програма навчальної дисципліни "Фінансове право України".....28 4. Загальний розрахунок годин лекцій, семінарських занять, самостійної роботи.....35 ОСНОВНИЙ РОЗДІЛ ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ I Тема 1 Фінанси і фінансова діяльність держави: поняття і зміст ...
Роль і значення оцінки фінансового стану діяльності господарюючого суб’єкта 1.1. Економічна суть та система показників оцінки фінансового стану господарюючого суб’єкта 1.2.
Теоретичні аспекти аналізу фінансового плану інвестиційного проекту 1.1. Фінансове планування, його сутність і значення 1.2. Складові і характеристика фінансового плану інвестиційного проекту ...
ТЕОРЕТИЧНІ АСПЕКТИ ОЦІНКИ ФІНАНСОВОГО СТАНУ ПІДПРИЄМСТВА 1.1. Сутність, джерела, користувачі та значення оцінки фінансового стану підприємства 1.2.
ТЕОРЕТИЧНІ АСПЕКТИ АНАЛІЗУ ФІНАНСОВОГО ПЛАНУ ІНВЕСТИЦІЙНОГО ПРОЕКТУ 1.1.Фінансове планування, його сутність і значення 1.2.Складові і характеристика фінансового плану інвестиційного проекту ...
...складання балансу, аналізу і аудиту фінансового стану підприємства 1.1. Сутність і призначення балансу, нормативно – правова база його складання 1.2. Методологічні аспекти складання балансу підприємства 1.3. Методика оцінки фінансового стану підприємства 1.4.
Вступ Розділ 1 теоретичні аспекти оцінки фінансового стану підприємства в умовах ринку 1.1 Оцінка фінансового стану підприємства, її необхідність, значення та основні етапи проведення 1.2 ...
Вступ Розділ 1 теоретичні основи фінансового аналізу діяльності підприємства 1.1 Призначення та завдання фінансового аналізу як бази прийняття управлінських рішень 1.2 Інформаційне забезпечення аналізу ...
Вступ Розділ 1 Теоретичні аспекти аналізу фінансового плану інвестиційного проекту 1.1 Фінансове планування, його сутність і значення 1.2 Складові і характеристика фінансового плану інвестиційного проекту ...
Вступ Розділ 1 теоретичні аспекти розробки й впровадження проекту забезпечення фінансової стійкості підприємства 1.1 Сутність фінансової стійкості та її роль у пізнанні фінансового механізму 1.2 Інформаційна база та методологічні ...
Вступ Розділ i Методологічні основи оцінки фінансового стану підприємства 1.1. Оцінка фінансового стану підприємства, її необхідність і значення 1.2. Інформаційна база 1.3.
...організації складання балансу 2 аналіз фінансового стану тов „пакарт” 2.1. Техніко економічна характеристика підприємства 2.2. Задачі та джерела інформації фінансового стану підприємства 2.3 Аналіз ...
Організація ведення обліку фінансових результатів діяльності підприємства 1.1. Економічна природа та джерела формування фінансового результату діяльності підприємства 1.2 Організація обліку фінансових результатів ...
Вступ Розділ 1 Методичні основи аналітичної оцінки фінансового стану підприємства 1.1 Оцінка фінансового стану підприємства, її необхідність і значення 1.2 Інформаційне забезпечення оцінки фінансового стану підприємств ...
...аспекти складання, ревізії та контролю фінансової звітності бюджетної установи 1.1 Склад, нормативно правова база та вимоги до фінансової звітності бюджетних установ 1.2 Загальні положення ...
Вступ Розділ 1 теоретичні та методологічні основи формування та використання фінасових ресурсів 1.1 Сутність та види фінансових ресурсів підприємства 1.2 Законодавчо нормативна база та інформаційні джерела дослідження 1.3 Механізм оцінки ефективності використання фінансових ресурсів 1.4 Шляхи оптимізації ...
...яка використо вується для оцінки фінансового стану підприємства. Методи проведе ння аналізу фінансового стану підприємства. 2.2 Загальна оцінка динаміки та структури статей бухгалтерського балансу.
Вступ Розділ 1 теоретичні аспекти оцінки фінансового стану підприємства в умовах ринку 1.1 Оцінка фінансового стану підприємства, її необхідність, значення та основні етапи проведення 1.2 ...
...методологічні аспекти аудиту та Аналізу фінансової звітності 1.1 Фінансова звітність підприємств: її склад, характеристика та порядок складання 1.2. Методичні прийоми аудиту фінансової звітності 1....
Вступ Розділ 1 теоретичні аспекти аналізу фінансового стану підприємства 1.1 Сутність, мета, завдання та етапи проведення аналізу фінансового стану підприємства 1.2 Інформаційне забезпечення аналізу фінансового ...
Вступ Розділ і теоретичні аспекти організації обліку фінансових результатів діяльності та особливості їх аналізу в аграрних підприємствах 1.1 Огляд законодавчої бази та літературних джерел з обліку та аналізу фінансових результатів 1.2 Методологічні засади ...
Теоретичні основи обліку фінансових результатів 1.1. Фінансові результати як економічна категорія 1.2. Історичний аспект обліку фінансових результатів 1.3.
Фінансова безпека комерційного банку…………………………………………...10 1.3. Місце фінансової безпеки банків у фінансовій безпеці держави……………......14 РОЗДІЛ 2.
...87 22, Задача Внаслідок впровадження фінансових рішень очікується надходження щорічного прибутку та амортизаційних відрахувань на протязі певного часу 3.1. Визначити грошовий потік по роках 3.... Керівництво підприємства доручило фінансовим менеджерам визначити напрямки розвитку підприємства у коротко та довгостроковому періодах. З цією метою необхідно обчислити наступні показники у базовому, короткостроковому ...
Теоретичні аспекти аналізу фінансового стану підприємства 1.1. Оцінка фінансового стану підприємства, її необхідність і значення 1.2. Інформаційне забезпечення оцінки фінансового стану підприємства ...
Теоретичні та методичні основи аналізу фінансового стану підприємства відповідно до П(С)БО 1.1. Аналіз діючих методик аналізу фінансового стану 1.2.
ПЕРЕЛІК ПИТАНЬ ЕКЗАМЕНАЦІЙНОГО ТИПУ З КУРСУ «РИНОК ФІНАНСОВИХ ПОСЛУГ» br />br /> 1. Сутність поняття „фінансова послуга” та її взаємозв’язок з фінансовими категоріями. 2. Елементи ринку фінансових послуг.
Назвіть основні способи здійснення фінансової діяльності держави. 4. Які є основні методи розподілу коштів? 5. Охарактеризуйте таку ланку фінансової системи як кредит та визначте відмінність ...
Вступ Розділ 1 теоретичні та методологічні основи Формування та використання фінансових ресурсів 1.1 Економічна сутність та види фінансових ресурсів підприємства 1.2 Законодавчо нормативна база та інформаційні джерела, що використовуються ...
...розглянуто облік, аналіз і аудит фінансової діяльності підприємства. Предметом дослідження дипломної роботи є облік, аналіз і аудит фінансової діяльності підприємства. Об’єкт дослідження – відкрите акціонерне товариство «...
Вступ Розділ 1 теоретичні та методологічні основи формування та використання фінасових ресурсів 1.1 Сутність та види фінансових ресурсів підприємства 1.2 Законодавчо нормативна база та інформаційні джерела дослідження 1.3 Механізм оцінки ефективності використання фінансових ресурсів Розділ 2 аналіз формування ...
...методичні аспекти особливостей використання аналізу фінансових звітів для прийняття управлінських рішень на державному підприємстві 1.1Оцінка фінансової звітності як основа прийняття управлінських рішень 1.2 Поняття ...
...Завдання, цілі і методи аналізу фінансового стану на основі фінансової звітності 1.2 Аналіз складу і джерел утворення майна підприємства 1.3 Аналіз фінансової стійкості підприємства ...
Зміст Вступ Розділ 1 Методика аналізу та оцінки фінансового стану банку 1.1 Фінансовий менеджмент та його економічна суть 1.2 Система показників для оцінки фінансового стану банку, їх ...
Зміст Вступ Розділ 1 Методика аналізу та оцінки фінансового стану банку 1.1 Фінансовий менеджмент та його економічна суть 1.2 Система показників для оцінки фінансового стану банку, їх ...
Теоретико методичні засади обліку фінансових результатів 1. 1. Економічна суть прибутку підприємства 1. 2. Прибуток як джерело власних коштів 1. 3.... Методика і організація обліку фінансових результатів та використання прибутку 2. 1. Організація бухгалтерського обліку прибутку підприємства як основа для прийняття управлінських рішень 2.2.
ЗАГАЛЬНОТЕОРЕТИЧНІ ЗАСАДИ ФІНАНСОВОГО ПРАВА Тема 1. ФІНАНСОВА ДІЯЛЬНІСТЬ ДЕРЖАВИ, ЇЇ ПРАВОВІ АСПЕКТИ 1.1. Поняття фінансів. Фінансова система держави 1.2.
Однією з найактуальніших світових фінансових проблем останнього часу є зростання кількості випадків участі фінансових установ у процесі відмивання «брудних грошей».
Вступ Розділ 1 методологія формування і використання фінансових ресурсів підприємства 1.1 Фінансові ресурси підприємства як економічна категорія 1.2 Формування фінансових ресурсів на підприємстві 1.3 Використання ...
Сутність та зміст фінансової роботи підприємства 1.2. Оцінка фінансового стану підприємства, її необхідність та значення 1.3. Особливості хлібопекарної промисловості 1.4.
Вступ Розділ 1 теоретичні основи поняття банкрутства 1.1 Поняття банкрутства 1.2 Інформаційно нормативна база банкрутства 1.3 Огляд літературних джерел Розділ 2 практичні аспекти визначення банкрутства та механізм подолання 2.1 Організаційно економічна характеристика ПП “КІПП” 2.2 Аналіз фінансового стану ПП “КІПП” 2.3 Визначення масштабів кризового стану підприємства Розділ 3 шляхи подалання фінансової кризи на підприємстві 3.1Формування ...
Теоретичні та методичні аспекти аналізу фінансового стану відкритих акціонерних товариств 1.1 Інформаційна база аналізу фінансового стану підприємств 1.2 Порівняльна характеристика існуючих методик аналізу фінансового ...
Вступ Розділ 1 Теоретичні аспекти управління фінансовими інвестиціями на підприємстві 1.1. Сутність фінансових інвестиції та їх значення в діяльності підприємства 1.2.
...утворення майна 2.3 Аналіз фінансового стану підприємства та діагностика ймовірності банкрутства Розділ 3 розробка та обгрунтування стратегії санації і виходу тов «торгсервіс» з кризового стану ...з глибокої кризи і процес фінансової санації дав можливість відновити за допомогою вдалого бізнес плану платоспроможність ТОВ „Торгсервіс”, як результат підприємство отримуватиме прибуток та буде збільшувати ...
ВСТУП РОЗДІЛ 1 ТЕОРЕТИЧНІ ЗАСАДИ ДІАГНОСТИКИ ФІНАНСОВОЇ БЕЗПЕКИ ПІДПРИЄМСТВА 1.1 Сутність фінансової складової економічної безпеки підприємства 1.2 Механізм діагностики фінансової безпеки підприємства 1.2.1 ...
Вступ Розділ 1 теоретичні та методичні аспекти аналізу фінансового стану відкритих акціонерних товариств 1.1 Інформаційна база аналізу фінансового стану підприємств 1.2 Порівняльна характеристика існуючих методик аналізу фінансового ...
Вступ Розділ 1 теоретичні та методичні аспекти аналізу фінансового стану відкритих акціонерних товариств 1.1 Інформаційна база аналізу фінансового стану підприємств 1.2 Порівняльна характеристика існуючих методик аналізу фінансового ...
« 1 2 3 4 ... 9 10 »

Форма входа Реєстрація
Запам'ятати мене Забув пароль ?
Реклама

Топ 10 авторів
lessonz lessonz 4275
В'ячеслав ID:217
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 4275
 • Зареєстрований: 07.07.2011
vipbond vipbond 3057
Виктория Петровна ID:74
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 3057
 • Зареєстрована: 09.01.2011
k_alena k_alena 2317
Елена ID:565
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:немає
 • Робіт додано: 2317
 • Зареєстрована: 11.07.2012
Ангелина Ангелина 2138
Ангелина ID:213
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 2138
 • Зареєстрована: 05.07.2011
olga olga 1466
Ольга ID:184
 • Стать:Жінка
 • Группа: Продавці
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1466
 • Зареєстрована: 03.06.2011
uliya uliya 1449
Юлія Олександрівна ID:197
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1449
 • Зареєстрована: 19.06.2011
FPM-2007 FPM-2007 1023
Стороженко Андрій Юрійович ID:1255
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1023
 • Зареєстрований: 17.08.2014
Viktor Viktor 918
Віктор ID:273
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 918
 • Зареєстрований: 26.09.2011
mars1814 mars1814 868
Олександр ID:104
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 868
 • Зареєстрований: 16.02.2011
Nayka Nayka 546
Светлана ID:235
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:немає
 • Робіт додано: 546
 • Зареєстрована: 27.07.2011
СтатистикаОнлайн всього: 1
Гостей: 1
Користувачів: 0Всі партнери
Студенський каталог готових робіт © 2021 - Усі права застережено
Адміністрація сайту не несе відповідальності за матеріали, які розміщені користувачами.